Курс “Основи діяльності юридичних клінік” серед обов’язкових. Результати моніторингу ЮК “Право і практика” в Білій Церкві

Курс “Основи діяльності юридичних клінік” серед обов’язкових. Результати моніторингу ЮК “Право і практика” в Білій Церкві

З 01 по 03 жовтня 2018 року Асоціацією юридичних клінік України спільно з  Білоцерківським національним аграрним університетом проведено моніторинг діяльності юридичної клініки “Право і практика” цього університету на предмет дотримання Стандартів діяльності юридичних клінік, затверджених у 2014 році на Всеукраїнському з’їзді АЮКУ.

Під час моніторингу досліджувалися такі напрямки діяльності юридичної клініки, як: організаційний, освітній, правозахисна та правопросвітня робота ЮК. Подібні моніторинги покликані, як забезпечити розвиток юрклінік у регіонах, так і дозволити Асоціації краще знати потреби мережі юридичного клінічного руху.

Участь в моніторингу взяли запрошені експерти та спікери обговорення: Марія Цип’ящук, членкиня Правління Асоціації юридичних клінік України, Марина Лугиня, представниця Координаційного центру з безоплатної правової допомоги, Тетяна Шолкова, к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансового права, заступник Завідувача Навчально-практичної лабораторії “Юридична клініка” Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України

Що таке юридична клініка і її місце в місцевій громаді правової освіти і правозахисту

Юридичні клініки сьогодні – це сучасна та інтегральна складова практичної підготовки будь-якого правника. Яка дозволяє застосувати теоретичні знання отриманні студентом під час відвідування лекцій на практиці, здійснюючи справжній прийом клієнтів, що сприяє формуванню необхідного мінімуму практичних навиків для здійснення самостійної роботи у професійній сфері відразу після закінчення ВНЗ в якості юридичного консультанта, а з годом і адвоката.

Саме тому, можна говорити про те, що юридичні клініки дають відповідь на питання непідготовленості студентів правників до самостійної професійної роботи і дозволяють випускати правників нової формації.

Крім того, якісна юридична клініка в місті доповнює можливості безоплатного правового захисту і сприяє розвитку активної місцевої громади. При цьому функціонування юридичних клінік вимагає порівняно незначного вкладу.

 Результати оцінювання юридичної клініки “Право і практика”

Моніторинг показав, що юридична клініка “Право і практика” має чимало сильних сторін своєї діяльності, серед яких: курс “Основи діяльності юридичних клінік” є обов’язковою дисципліною в циклі професійної підготовки майбутніх правників, що дає можливість усім студентам права вивчати цей курс; юридична клініка має тривалий досвід інтеграції у місцеву спільноту шляхом активної співпраці із громадськими правозахисними організаціями, органами місцевого самоврядування, центром безоплатної вторинної правової допомоги. Окрім того, ЮК “Право і практика” здійснювала консультування людей, які потребують правової допомоги, в тому числі й з виїздами у сільську місцевість, проводила чимало правопросвітніх заходів. Під час моделювання прийому клієнтів в юридичній клініці, студенти продемонстрували хороші навики проведення інтерв’ю, з дотриманням основних етапів та завдань такої бесіди. Водночас, монітори відзначили, що юрклініка має можливості вдосконалювати деякі напрямки своєї діяльності. Ключові рекомендації відображені у інфографіці моніторингу.

 

Що думають про моніторинг представники адміністрації університету та юридичної клініки?

Наталія Бровко, заступниця декана факультету права та лінгвістики БНАУ: “З огляду на процеси реформування системи вищої освіти в Україні та  системи безоплатної правової допомоги, враховуючи  необхідність інтеграції до них діяльності юридичної клініки «Право і практика» Білоцерківського національного аграрного університету, за підтримки ректора університету академіка НААНУ Даниленка А.С. ставимо  за мету створення інституції, яка буде відстоювати  та гарантувати  принцип верховенства права в Україні шляхом  підготовка  висококваліфікованих юристів, що володіють глибокими теоретичними знаннями та практичними навиками роботи.

Юридична клініка “Право і практика” Білоцерківського національного аграрного університету має стати не лише базою  для практичного навчання та проведення навчальної практики студентами старших курсів, а й   програмою здійснення правозахисної і правопросвітньої діяльності для соціально вразливих і незахищених верств населення, надання їм безкоштовних юридичних послуг та в цілому сприяти захисту прав людини і громадянина в Україні.

Ірина Єфремова, Керівник Юридичної клініки “Право і практика”, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін. “Моніторинг проходив досить в інтенсивному темпі. Дійсно, на початку становлення юридичного клінічного руху, кожна ЮК набувала власний досвід, напрацьовувала власні здобутки, будувала власні традиції. Все це має місце і в нашій Юридичній клініці «Право і практика». Однак час не стоїть на місці, вимоги сьогодення ставлять нові завдання. Досить корисні, практичні поради для студентів щодо проведення інтервʾювання та консультування клієнтів від Тетяни Шолкової. Акцентування на важливості курсу «Основи діяльнсті юридичних клінік» і розʾяснення за змістом модулів від Марини Лугині Корисні поради і розʾяснення щодо організації діяльності та ведення документації юридичної клініки від Марії Ципʾящук. Ефективна робота будь-якої юридичної клініки залежить від її керівника і цілей, які він ставить. Впевнена, що основне завдання сучасних юридичних клінік полягає в тому, що виконуючи соціальну функцію (безоплатна правова допомога малозабезпеченим верствам населення) здійснюється практична підготовка висококваліфікованих майбутніх фахівців у галузі Право. Я вдячна моніторинговій групі за доброзичливість, розуміння, допомогу, поради.”

Тетяна Шолкова, учасниця моніторингової групи: “Під час моніторингу ми побачили, що юридична клініка “Право і практика” БНАУ наразі перебуває на етапі відновлення своєї активної діяльності. Разом з тим, існують усі передумови для її стрімкого та ефективного розвитку”.

Контакти юридичної клініки юридичної клініки “Право і практика2 Білоцерківського національного аграрного університету:

 Ірина Єфремова, керівник

Контактні номери телефонів: +38 (045) 34 04 40; +38 097 776 93 36

e-mail: pravoipraktika@gmail.com

 

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

 

Факти, цифри та враження про Школу юридичних клінік України 2018

Факти, цифри та враження про Школу юридичних клінік України 2018

Нещодавно завершилася Літня Школа з юридичної клінічної освіти 2018, яка зібрала 22 найактивніших представників українського юридичного клінічного руху із 21 юридичної клініки.

З 5 по 8 липня учасники Школи навчалися, розробляли власні правопросвітні заняття, комунікаційні плани, виконували завдання, пов’язані із етичними та психологічними аспектами діяльності юридичних клінік, активно відпочивали та випробовували свої страхи під час велопрогулянок звивистими Карпатськими дорогами, рафтингу стрімкою річкою Черемош і активно обмінювалися власним досвідом.

Раніше ми вже висвітлювали перебіг перших двох днів Школи, а тепер розкажемо про неї ще кілька цікавих фактів та вражень.

Факт №1: Темою Школи 2018 стала: “Юридична клінічна освіта: сучасні вимоги стандартизації та актуальні виклики”. Після значних змін до законодавства про вищу освіту, підходів до підготовки юристів та стандартизації правничої професії – учасникам було надзвичайно цікаво переглянути чинні Стандарти діяльності юридичних клінік України, формувати силабус навчальної дисципліни Основи юридичної клінічної практики та інші теми, які розглядалися в межах заходу.

Факт №2: Попередня Школа юридичних клінік проходила 4 роки тому у місті Львові і також стосувалася питання Стандартів діяльності ЮК і саме у 2014 році вони й були затверджені.

Факт №3: За 4 дні учасники встигли розглянути та практично опрацювати 11 тем за п’ятьма напрямками: організація та управління ефективною і успішною юридичною клінікою; юридична клінічна освіта та інтерактивні методи викладання права; правопросвітня робота в юридичній клініці; консультування в юридичній клініці; комунікаційна діяльність юридичних клінік. 

Факт №4: Оскільки Школа проводилася на базі юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, то кожен учасник та учасниця зможуть додати до свого арсеналу підвищення кваліфікації у сфері юридичної клінічної освіти 40 академічних годин навчання.

Факт №5: Наприкінці Школи учасники мали змогу поділитися унікальним досвідом роботи у власних юридичних клінік і розповідали, наприклад, про досвід “реабілітації” ЮК та болючі реалії відновлення роботи переміщених із зони бойових дій юрклінік, оптимізацію діловодства юридичної клініки шляхом його оцифрування, різні аспекти надання правової допомоги консультантами та правопросвітні заходи у пенітенціарних установах.

Факт №6: Якщо Ви думаєте, що в час поза тренінгами учасники Школи відпочивали, то змушені Вас розчарувати: вони не лише випробовували власні сили та страхиале й відповідально виконували домашні завдання, результати яких презентували з 2-го по 4-ий день заходу.

Місяці підготовки, спільні зусилля чималої кількості людей – і ось, які враження лишила після себе Літня Школа з юридичної клінічної освіти 2018:

Андрій Галай, член Правління Асоціації юридичних клінік України зазначив: “Для мене Школа чітко продемонструвала – українським викладачам юрклінік варто шукати більше шляхів для спільного обговорення і навчання своїм унікальним компетенціям. Чого не вистачило – це часу. Ще – можливо ми доросли до самоорганізації подібних заходів.”

Діляться своїми враженнями й учасниці Школи, представниці юридичного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича, Ірина Романюк, керівник юридичної клініки при факультеті: “Школа ЮК 2018 завершилася, а емоції ще довго нагадуватимуть про чотири прекрасних дні у буковинських Карпатах. Магія тренерів, єдина ціль та персональна мотивація кожного учасника створили творчу, продуктивну та мегапозитивну атмосферу. Незважаючи на насичену програму, “Нічні завдання” та загальну втому на Школі творилися нові підходи до менеджменту юридичної клініки та юридичної клінічної освіти. Сподіваюся, що результати юридичної клініки від заданого темпу та заряду “карпатської” енергії не забаряться 😊

Лідія Нестеренко, лаборант-куратор юридичної клініки: “4 насичені, емоційні дні наполегливої праці творчого та натхненного колективу поповнили мій багаж інструментів та методик навчання студентів в майбутньому. Хоча кожна правнича школа має певну власну автономію у формуванні навчального плану, активний розвиток юридичної клінічної освіти підтримують всі. І не лише в напрямку надання правової допомоги в конкретних життєвих ситуаціях, але й правової просвіти, адже попереджений – означає захищений. Запобігти порушенню права – це ще важливіше, ніж ефективно захистити🤔“.

Ми дякуємо організаторам, учасникам та тренерам Школи і сподіваємося на те, що подібні заходи стимулюють юридичний клінічний рух України розвиватися ще більш стрімко та ефективно!

Захід організовано Асоціацією Юридичних Клінік України у партнерстві з Українською фундацією правової допомоги за підтримки Міжнародного фонд “Відродження”.

 

 

 

Активне навчання v. активний відпочинок або як проходить Школа юридичних клінік 2018?

Активне навчання v. активний відпочинок або як проходить Школа юридичних клінік 2018?

Панельні дискусії про моніторинги юридичних клінік та етичні засади їх діяльності, обговорення Стандартів діяльності ЮК в контексті реформи юридичної освіти, тренінг із ефективного менеджменту ЮК, практичні воркшопи з правової просвіти та комунікації юрклінік, презентація силабусу навчального курсу з основ юридичної клінічної практики та багато іншого – так пройшли перші два два дні Літньої Школи для кураторів юридичних клінік 2018.

Після 4-річної перерви, у мальовничому с. Вижниця, що знаходиться на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей, зібралися представники більше 20 юридичних клінік України. Тренерами та модераторами виступають, в основному, самі ж учасники юридичного клінічного руху: Андрій Галай, Юлія Матвєєва, Віталій Єлов, Віктор Янишен, Юлія Ломжець, Яна Токарь, Марія Цип’ящук.

Представники юридичних клінік активно включені до кожного тематичного блоку Школи.

Також, спеціально запрошеною експерткою з питань організації і забезпечення діяльності юридичних клінік стала бізнес-тренерка Марина Хредченко.  

 

При цьому деякі воркшопи проходять у нестандартній обстановці.

А учасники встигають поєднувати активне навчання ще й з активним відпочинком серед неймовірних краєвидів.

Захід організовано Асоціацією Юридичних Клінік України у партнерстві з Українською фундацією правової допомоги за підтримки Міжнародного фонд “Відродження”.

 

Авторка публікації: Марія Цип’ящук

Фото: Шейлат Афолабі, Ірина Романюк, Юлія Ломжець

“По обидва боки барикад” – або ехінацея для юридичних клінік та їх керівників

“По обидва боки барикад” – або ехінацея для юридичних клінік та їх керівників

Коли з “легкої руки” Андрія Галая я заповнила обидві заявки – і на участь в моніторингових візитах до юридичних клінік, і на проведення моніторингу у своїй ЮК – то якось особливо не задумувалася над тим, на що зголосилася і що буде далі. Через шалену зайнятість доводиться вникати у питання по мірі їх наближення, а не заздалегідь.

Тож, цей допис – це перший погляд із середини того, як це – спочатку моніторити, а потім бути монітореним.

Попередньо, я вже мала досвід різних моніторингів – і ситуації з правами людини на передовій на Сході, і системи якості вищої освіти у юридичних вишах, і доступності системи з надання безоплатної первинної правової допомоги, але моніторинг ЮК в тому форматі, яким він є зараз – це унікальний підхід.

І ось, чому:

 1. Це класична модель “peer review” – тобто, надання рекомендацій “рівним рівному”, але – при цьому – із залученням зовнішнього експерта, що не дає системі замикатися самій в собі;
 2. Моніторинг проходить у тісній комунікації учасників візиту та керівника напрямку, що допомагає кожного разу формувати максимально змістовний та об’єктивний звіт;
 3. Досвід проведення моніторингу дає змогу значно краще зрозуміти сам інструмент, а разом з ним і Стандарти. Навіть попри те, що я особисто долучалася до розробки останніх, імплементація Стандартів у дії найкраще прояснюється саме в процесі проведення і проходження моніторингу.

Із внутрішніх рефлексій:

Перший інсайт про моніторинг – це його тонізуючий ефект, така собі ехінацея для юридичних клінік та їх керівників 🙂 

Чітко усвідомила, через що доведеться пройти моїй клініці тоді, коли почала готуватися до моніторингу в Маріуполі. При цьому, майже миттєво знала, де будуть проблеми у нас, і мозок почав в турбо-режимі думати над тим, що треба вже змінювати, над чим працювати. І навіть не для показника моніторингу, а для того, щоб твоя ЮК дійсно стала кращою. Це схоже на своєрідне пробудження після тривалої “сплячки”, коли в один момент відразу бачиш, в яких напрямках потрібно рухатися, чого не вистачає, а що – навпаки, досить добре.

І від цього для юрклініки виключно позитив! Тому порада тим, хто ще не зголосився – швидко це робити і не боятися. Навіть, якщо ви не досягнете зараз високого показника, ви отримаєте можливість побачити реальний “зріз” стану справ, максимально конкретне бачення того, яким чином вдосконалюватися і, якщо натхнення і сил вистачить – то за певний час зможете простежити вимірний відсотковий прогрес діяльності ЮК.

Ефект №2. Розвиток багатьох “soft skills” самих моніторів.

Беручи участь у складі моніторингової групи, Ви:

 1. Навчитеся швидко (ДУЖЕ швидко) опрацьовувати велику кількість інформації і відразу перетворювати її на звіт – до речі, це ще одна особливість саме цих моніторингів, коли звіти пишуться в ході самих візитів, а не відкладаються на тоді, коли більшість всього монітор вже забув. Нагадаю, що презентація попередніх результатів моніторингу відбувається вже на третій день візиту. Тобто, фактично, монітори працюють – в кращому випадку – повних два дні, (у нашому випадку це було півтора), а до ранку третього вже потрібно презентувати інфографіку із відсотковим результатом візиту та базовими рекомендаціями;
 2. Якщо Ви ще не мали досвіду організації публічного заходу з усіма наслідками від цього (написання (прес)-анонсів, прес-релізів, контактування зі ЗМІ, логістикою заходу і т.п.) – то маєте шанс 1:3, навіть 1:2, такий досвід здобути. Повірте – він знадобиться ще не раз, особливо, якщо моніторинг таки надихне Вас робити свою власну ЮК більш видимою та ефективною;
 3. Моніторигова група – це живий організм, який за 3 дні проходить, по суті, весь цикл розвитку взаємодії учасників групи – знайомство один з одним, звикання, напруженість перед днем публічного заходу, коли потрібно враз завершити багато завдань, розв’язку і – якщо пощастить так, як мені – поповнення Вашого кола знайомих або й друзів чудовими людьми. Тож участь у моніторингу – це ще й досвід організаційного та командного менеджменту на мікрорівні, при чому, незалежно від того, які функції у складі групи монітор виконує.

Взагалі, вражень та емоцій від участі в моніторингу “по обидва боки” ще дуже багато, але – знаючи про те, що час читача потрібно затрачати обережно, наостанок ще зазначу кілька винесених уроків:

Для тих, хто проводить моніторинг: 

 • До початку моніторингу обов’язково ознайомтеся із попередніми звітами моніторингів ЮК, щоб розуміти ступінь деталізації та – відповідно – обсяг інформації, з яким потрібно буде працювати та що конкретно потрібно буде досліджувати;
 • Чітко розподіліть обов’язки між собою в групі, щоб не виникала ситуація, коли над одними і тими ж завданнями працює кілька людей, а інші – навпроти – лишаються неопрацьованими і це виявляється у ніч перед публічним заходом;
 • Хоча й не передбачено інструментом – але хороший метод моніторингу, який я винесла із візитів за іншими проектами – це проведення фокус-груп із різними учасниками діяльності юридичних клінік: студентами, викладачами-кураторами, адміністрацією вишу і, звісно ж – персоналом ЮК. Фокус-групи допомагають скласти в єдине ціле інформацію з документів та дійсність, краще зрозуміти особливості цієї конкретної юрклініки, знайти свої “родзинки”.

Для тих, у кого проходить моніторинг: 

 • Добре, ДУЖЕ добре вивчіть інструмент до початку моніторингу. Коли Вам здається, що Ви розумієте, про що інструмент – прочитайте його ще раз, і – так само – ознайомтеся хоча б з кількома попередніми звітами. Чому? Бо, по-перше, це значно сприятиме оперативності роботи групи, а керівники ЮК – де-факто – також є її частиною, бо від нього або неї, в першу чергу, залежить наявність матеріалу для моніторингу: документації, можливість бути присутнім під час проведення правопросвітнього заходу і т.п.; по-друге, це убезпечить тих, кого моніторять, від неприємних “сюрпризів” у формі необхідності надання тих або інших відомостей або документів;
 • Будьте готовими до результатів і того, що моніторингова група буде надавати рекомендації для вдосконалення – і це не критика зі сторони “контролюючого органу”, а об’єктивний, дружній погляд “ззовні”;
 • Постарайтеся отримати задоволення від усього процесу. Зрештою, до Вас приїздять Ваші колеги та друзі – зробіть період їхнього перебування взаємно приємним для усіх і побачите, наскільки комфортним та чудовим може виявитися моніторинг! Особисто для мене в НУ “Острозька академія” він саме так і відчувався, сподіваюся, що і для чудової моніторингової групи так само.

Ось, мабуть, і все. Хотілося коротко, але – як завжди, не вийшло. Сподіваюся лише, що написане вище буде корисним та змотивує долучатися до цього справді унікального процесу моніторингів ЮК!

 

Авторка матеріалу та публікації: Марія Цип’ящук

Позитивний досвід зовсім молодої юридичної клініки у Кривому Розі – результати моніторингу

Позитивний досвід зовсім молодої юридичної клініки у Кривому Розі – результати моніторингу

З 06 по 08 червня 2018 року Асоціацією юридичних клінік України спільно з Криворізьким економічним інститутом ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» проведено моніторинг діяльності юридичної клініки “КЕІ” інституту на предмет дотримання Стандартів діяльності юридичних клінік, затверджених у 2014 році на Всеукраїнському з’їзді АЮКУ.

Під час моніторингу досліджувалися такі напрямки діяльності юридичної клініки, як: організаційний, освітній, правозахисна та правопросвітня робота ЮК. Подібні моніторинги покликані, як забезпечити розвиток юрклінік у регіонах, так і дозволити Асоціації краще знати потреби мережі юридичного клінічного руху.

Моніторинг здійснювали: Юлія Ломжець, завідувач юридичної клініки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, член правління  Асоціації юридичних клінік України, керівник моніторингової групи; Ольга Осінська, державний експерт експертної групи з правової освіти Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України; Шавкат Давлатов, керівник юридичної клініки Університету митної справи та фінансів м. Дніпро.

Окрім учасників моніторингової групи, участь в обговоренні взяли також представники адміністрації навчального закладу, юридичної клініки, місцевого центру безоплатної вторинної правової допомоги та місцевих правозахисних організацій:

Андрій Шайкан, директор Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Валентин Орлов, заступник директора з науково-педагогічної і виховної роботи Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Катерина Дацко, декан юридичного факультету Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», керівник юридичної клініки КЕІ;

Наталя Шелудякова, заступник декана юридичного факультету Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Микита Водзянський, студент-клініцист юридичної клініки КЕІ, голова Ради студентського самоврядування юридичного факультету Криворізького економічного інституту, голова Криворізького осередку Ліги студентів АПУ, керівник Відокремленого підрозділу Української асоціації студентів в Дніпропетровській області;

Ліка Данелія, фахівець юридичної клініки КЕІ;

Оксана Теличко, завідувач кафедри правового регулювання економіки Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Ірина Міма, завідувач кафедри цивільного та трудового права Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;

Наталя Кожем’яка, начальник відділу право просвітництва Першого центру безоплатної вторинної правової допомоги;

Людмила Подольска, заступник керівника Координаційного центру допомоги учасникам АТО та членам їх сімей;

Олександр Чіжиков, заступник голови громадської організації «Криворізьке міське правозахисне товариство».
Результати оцінювання юридичної клініки “ КЕІ

Юридична клініка КЕІ є однією з «наймолодших» клінік в Україні. Активну роботу розпочала у вересні 2017 року. При цьому керівництво Криворізького економічного інституту і юридичної клініки одразу спиралися на Стандарти АЮКУ як основу своєї діяльності, що дозволило досягти значних результатів вже в перший рік роботи.

Позитивним є залучення значного числа викладачів-кураторів з числа викладачів юридичного факультету КЕІ до організації консультування в юридичній клініці.

Цікавим та позитивним є досвід співпраці юридичної клініки з ГО «Координаційний центр надання допомоги учасникам АТО та їх сім’ям», в рамках якої громадська організація надає психологічну, медичну, волонтерську та іншу допомогу воїнам АТО, а юридична клініка взяла на себе надання правової допомоги.

На початку діяльності юридична клініка КЕІ брала участь переважно в різноманітних заходах організацій-партнерів, але вже розпочала розробляти і впроваджувати власні.

Що думають про моніторинг представники адміністрації інституту та юридичної клініки?

Андрій Шайкан, директор Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»: “Підвищена увага до вітчизняної юридичної освіти, сприяє розвитку достатньо важливих її складових, однією із яких є робота в юридичній клініці, мета якої забезпечити належний рівень мобілізації студентів до практичного застосування набутих теоретичних знань.”

Катерина Дацко, декан юридичного факультету Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», керівник юридичної клініки КЕІ: “Моніторинг, як метод контролю, направлений на збір і впорядкування інформації, необхідної для: вивчення об’єкта, або процесу; прийняття рішення про способи впливу; запобігання погіршенню роботи, в нашому випадку юридичної клініки.”

Контакти юридичної клініки  «КЕІ »Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Катерина Дацко, керівник +38 067 271 81 82

Ліка Данелія, фахівець другої категорії: +38 096 470 85 14

e-mail: urklinika_kei@kneu.dp.ua

 

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

Автор публікації: Шавкат Давлатов

Фото: Наталя Шелудякова

Про результати робочої зустрічі по написанню книги з діяльності юридичних клінік України

Про результати робочої зустрічі по написанню книги з діяльності юридичних клінік України

24-25 травня на базі юридичної клініки “Pro Bono” Донецького національного університету ім. В.Стуса (м. Вінниця) відбулася робоча зустріч авторів комплексного посібника (попередній формат видання) із основ діяльності юридичних клінік.

Видання охоплюватиме матеріали як за ключовими напрямами функціонування юридичних клінік: освітній процес, консультування, правопросвітня діяльність; так і низки специфічних тем, наприклад: діяльність спеціалізованих юридичних клінік, психологічні аспеки роботи в ЮК, захист прав військовослужбовців та ін. Над його розробкою працюють більше десяти авторів – представників юридичної спільноти України, які мають значний досвід практичної роботи в обраних ними сферах.

Юлія Матвєєвакерівниця експериментальної навчальної лабораторії “Правнича клініка” Національного університету “Києво-Могилянська академія”, членкиня Правління Асоціації юридичних клінік України переконана: “У зв’язку із тенденцією  змін до законодавства і підходів в організації правничої освіти та доступу до правничої професії, важливо, щоб цей процес був максимально практично орієнтованим. Значної уваги приділяється розвитку, так званих, м’яких навиків (soft skills). Очевидно, що в даному контексті роль юридичних клінік і необхідність системного запровадження курсу з Основ юридичної клінічної практики ще більше зростає. Саме тому наразі нам необхідне вітчизняне грунтовне видання, яке допоможе якісно та всебічно розвивати діяльність юридичних клінік.”

Посібник буде корисним як для студентів, які працюють в юридичній клініці, так і для викладачів, які залучені до її діяльності.

“Мені дуже сподобалося, що на самому початку цієї зустрічі ми дійшли згоди з приводу того, для кого ми пишемо цей підручник і те, що його практично зможуть використовувати як студенти, так і куратори юридичних клінік. Також, дуже важливо, що видання міститиме багато прикладів – тож читачеві буде легше зрозуміти, “як це працює”. Після фіналізації змістової частини, необхідно знайти людину, яка зможе узагальнити та відредагувати текст.” – ділиться своїми враженнями Марія Білак, менеджерка проектів у сфері верховенства права та прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Ашот Агаян, юридичний радник Програми USAID “Нове правосуддя” додає: “Це праця дійсно важлива, без будь-яких перебільшень – як для студентів, так і для викладачів, які працюють в юридичних клініках. За цих півтора дні ми зробили дуже корисну і дійсно значну роботу. Надалі потрібно буде систематизувати матеріали, узгодити стиль викладення, внести технічні корективи.” 

Під час зустрічі учасники висловлювали свої пропозиції щодо оновлення та восконалення попереднього тексту посібника. Планується, що впродовж літа буде напрацьована його фінальна змістова версія і вже найближчим часом, після проведення редагування – юридичні клініки України матимуть актуальний та справді корисний ресурс для підвищення ефективності своєї роботи.

 

Розробка посібника здійснюється Асоціацією юридичних клінік України за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Програми USAID “Нове правосуддя”

Авторка публікації: Марія Цип’ящук

Звіт за результатами моніторингу ЮК ДНУ ім. О.Гончара (м. Дніпро)

Звіт за результатами моніторингу ЮК ДНУ ім. О.Гончара (м. Дніпро)

Результати моніторингу юридичної клініки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара / проф. А. Галай (кер.ав.кол.), проф. С.Гречанюк, Т.Щербатюк. – Дніпро: Асоціація юридичних клінік України, 2018.– 25 с.

Дати моніторингу: 22-24.04.2018

Моніторингова група (авторський колектив):

 • А. Галай, доктор юридичних наук, професор, член правління Асоціації юридичних клінік України,  відповідальний за напрям моніторингів;
 • С. Гречанюк, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, викладач-куратор юридичної клініки Тернопільського національного економічного університету;
 • Т. Щербатюк, голова правління ГО “Черкаський правозахисний центр”, керівник регіональної приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини

Моніторинговий інструмент: Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік України.

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримкиМіжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.

Завантажити Звіт за результатами моніторингу ЮК ДНУ ім. О.Гончара 

Звіт за результатами моніторингу ЮК Хмельницького університету управління та права

Звіт за результатами моніторингу ЮК Хмельницького університету управління та права

Результати моніторингу юридичної клініки Хмельницького університету управління та права/ авт.кол.; узагальнення Ю.Ломжець. – Хмельницький: Асоціація юридичних клінік України, 2018.– 25 с.

Дати моніторингу: 18-20.04.2018

Моніторингова група (авторський колектив):
Ю. Ломжець, член правління Асоціації юридичних клінік України, керівниця юридичної клініки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
Ю. Матвєєва, член правління Асоціації юридичних клінік України, керівниця правничої клініки Національного університету “Києво-Могилянська академія”;
В. Ільчишена, координатор Західного регіону Мережі правового розвитку.

Моніторинговий інструмент: Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік України.

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

Завантажити звіт за результатами моніторингу ЮК ХУУП

Звіт за результатами моніторингу ЮК “Феміда” Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)

Звіт за результатами моніторингу ЮК “Феміда” Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)

Результати моніторингу юридичної клініки “Феміда” Донецького державного університету управління / авт.кол.; узагальнення М. Цип’ящук. – Маріуполь: Асоціація юридичних клінік України, 2018.– 24 с.

Дати моніторингу: 17-19.04.2018р.

Моніторингова група (авторський колектив):
Марія Цип’ящук, викладачка Інституту права ім. І.Малиновського Національного університету “Острозька академія”, членкиня правління Асоціації юридичних клінік України;
Ярослав Малик, старший науковий співробітник докторантури та аспірантури НАВС;
Марина Лугиня, начальник відділу забезпечення взаємодії із суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги управління координації системи надання безоплатної правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги.

Моніторинговий інструмент: Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік України.

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.

Завантажити Звіт моніторингу ЮК “Феміда” ДонДУУ

Набір слухачів на навчання у літній школі з юридичної клінічної освіти 2018!

Набір слухачів на навчання у літній школі з юридичної клінічної освіти 2018!

Шановні колеги!

 

Асоціація юридичних клінік України (АЮКУ) за сприяння Української Фундації Правової допомоги (УФПД) та за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» оголошує набір слухачів на навчання у літній школі з юридичної клінічної освіти, яка відбудеться з 5 по 8 липня 2018 р.

Для участі у літній школі буде відібрано на конкурсних засадах 22 учасники  – керівники / викладачі-куратори юридичних клінік ВНЗ України (по одному учаснику від ВНЗ). Для участі у конкурсі просимо заповнити реєстраційну Google-форму до 31 травня за наступним посиланням:

https://goo.gl/forms/SiUbb3ybLpdfBZup2

Організатори подбають про те, щоб у період початку літніх відпусток приємно було поєднувати навчання з відпочинком. Тому школа відбудеться в одному із мальовничих куточків України.

Учасники забезпечуються проживанням та харчуванням на весь час проведення заходу (4 доби, з них за проживання оплачується 3 доби). Крім того, буде відшкодована вартість проїзду залізничним чи автобусним транспортом.

Уся необхідна логістична інформація буде повідомлена відібраним учасникам літньої школи до 5 червня. Організатори не беруть на себе обов’язок пояснювати причину відмови в участі у нашому заході.

З усіх організаційних питань звертайтесь до:

Юлії Матвєєвої – представник АЮКУ – тел. 050-683-49-94;

Шейлат Афолабі – представник УФПД – тел. 066-044-32-23.

 

Школа організовується в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України, який здійснюється у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

X