Вимірювання інтегрованості юридичної клініки у місцеві спільноти, які впроваджують права людини

Вимірювання інтегрованості юридичної клініки у місцеві спільноти, які впроваджують права людини

Вимірювання інтегрованості юридичної клініки у місцеві спільноти, які впроваджують права людини

НА ПРИКЛАДІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ “ФЕМІДА” ПРИКАРПАТСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Проф. А.Галай

Юридичні клініки давно перестали бути незнайомим утворенням для місцевих мереж правозахисту, правової просвіти та юридичної освіти загалом. Кожна із понад 50 юридичних клінік України має більший чи менше коло партнерів, сталі та оригінальні форми співпраці з місцевою владою, органами юстиції, правоохоронними органами, судами, недержавними провайдерами правової допомоги та правопросвіти. Однак, що вважати гарною системою співпраці, який її обсяг варто вважати взірцевим, чи можуть бути якісь особливі підходи до співпраці залежно від типу юридичної клініки, чи нормальним буде відсутність співпраці юридичної клініки? З цих численних питань немає дискусій лише щодо останнього, адже у співпраці краще реалізувати ціль юридичної клініки – забезпечити практичне навчання праву через залучення до різних форм практичної діяльності юриста.

При формуванні Інструменту вимірювання якості діяльності юридичних клінік України у 2017 році вперше було сформульовано критерій щодо того, наскільки ефективно юридична клініка співпрацює з місцевими близькими за метою та напрямами діяльності спільнотами (пункт 6 напряму 1 “Організація і забезпечення юридичної клініки”)[1]. Однак цей критерій був визначений як бонусний (додатковий) без чіткого вимірювання його виконання. Асоціація юридичних клінік України і надалі вважає, що коло і обсяг співпраці з різноманітними стейкхолдерами юридичної клініки має визначатись за внутрішнім рішенням її персоналу. Проте останні моніторинги дозволили спробувати запропонувати конкретну систему вимірювання того, наскільки юридична клініка про-активна, інтегрована до місцевих мереж.

Вперше довелося детальніше, ніж зазвичай, оцінювати цей критерій у співпраці з представником системи державної безоплатної правової допомоги, яка має певні інструменти оцінювання подібної діяльності для своїх центрів. Так вперше цей критерій був відмічений у звіті за результатами моніторингу юридичної клініки Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро)[2]. Але вже на тому моніторингу відчувалося, що критерії оцінювання обрані досить широкі та оцінка вийшла недостатньо чітка як з позиції оцінки, так і з позиції формування рекомендацій.

Тому при наступному моніторингу у Івано-Франківську до якого вдалось долучитися, було зроблено спробу виписати як критерії аналізу, так і модель оцінювання, що може стати прикладом для подальших моніторингів. Звісно це авторська думка, яка подається на обговорення і не претендує на визнання істиною.

Критерії вимірювання рівня співпраці

Отже, показник ” Інтегрованість у місцеві спільноти, які впроваджують права людини”досліджено за критеріями:

 • існування співпраці юридичної клініки і її документальне оформлення (яке має допомагати її організовувати, а не бути елементом бюрократизації та підміни роботи паперообігом);
 • зрозумілість співпраці (заходи співпраці чіткі та видимі оточуючим);
 • системність співпраці (тобто регулярність заходів співпраці із зрозумілою повторюваністю впродовж одного року, а також охоплення співпрацею різних типів місцевих партнерів);
 • природність співпраці, яку веде юридична клініка (заходи співпраці логічні для тих цілей, якими займається юридична клініка, тобто посилення якості практичної юридичної освіти через залучення студентів до соціально-важливої професійної діяльності);
 • рівномірність публічності співпраці як на ресурсах юридичної клініки, так і на партнерських ресурсах.

Нижче наводиться оцінка за цим критерієм діяльності юридичної клініки “Феміда” Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ. Добре, що експеримент проведений на юридичній клініці, що дійсно багато робить для співпраці з місцевими мережами. Це дозволило подолати моральну межу, адже цю юридичну клініку здебільшого високо оцінили, і психологічного бар’єру щодо того, що доводиться багато критикувати не було.

Як була оцінена за новими критеріями юридична клініка “Феміда”?

 Існування співпраці клініки і її документальне оформлення. Як стало зрозуміло під час моніторингу, юридична клініка “Феміда” веде активну співпрацю з великою групою представників партнерських інституцій: регіональний та місцевий центр БПД, місцеве управління юстиції, різними підрозділами поліції, регіональним представником омбудсмана, місцевою Радою адвокатів, правозахисною громадськістю (“Україна без тортур”, місцевою асоціацією ветеранів АТО) та ін. Співпраця оформлюється зазвичай договорами, графіками, спільними планами.  Оцінка показника: відмінно.

Зрозумілість співпраці. Заходи співпраці юридичної клініки “Феміда” полягають здебільшого у навчальних заходах, які проводяться на базі юридичної клініки для її учасників. Інші напрями співпраці – проведення юридичною клінікою консультацій на базі центрів безоплатної правової допомоги та проведення правопросвітніх занять з різними категоріями учасників. Здебільшого заходи співпраці можна побачити на соціальних сторінках юридичної клініки (напр. https://www.facebook.com/pg/Juridicclinicafemida/posts/?ref=page_internal), а також на ресурсах факультету та Національної академії внутрішніх справ. Ці висновки зроблені більшою мірою із пояснень керівниці юридичної клініки, якщо досліджувати заходи співпраці виключно на згаданих ресурсах – системне висвітлення їх відбувається лише з жовтня 2018 року і лише на сторінці у Фейсбук. На сайтах факультету та Академії, на інших соціальних мережах інформація про активну співпрацю з’являється нерегулярно і сталу повну картину зрозуміти важко. Також, заходів системних співпраці з місцевою владою, а також іншими юридичними клініками регіону ще не налагоджено, а це важлива складова посилення авторитету та значення юридичної клініки у громаді, зокрема в процесі реформи децентралізації. Оцінка показника: задовільно.

Системність співпраці. Слідкуючи з жовтня 2018 року, заходи співпраці відбуваються регулярно, фактично щотижня відбувається який-небудь активний захід зазвичай за участю партнерських інституцій. Коло партнерів співпраці широке, воно представлене системою правової допомоги (БПД, юстиція, адвокатура), органами за спеціалізацією юридичної клініки (поліція), недержавним правозахистом (“Україна без тортур”, місцева асоціація ветеранів АТО), заклади з аудиторією для навчальних занять (школи, геріартричний заклад). Оцінка показника: відмінно.

Природність співпраці. Підбір заходів співпраці охоплює практично усі можливі напрями діяльності юридичної клініки і її потреби: 1) навчання студентів юридичної клініки експертами з числа партнерських організацій, в тому числі і спеціалізованих – поліції; 2) залучення до консультування на базі центрів безоплатної правової допомоги, взаємне інформування про надання правової допомоги (додатково див. п. 5.2) та направлення клієнтів; 3) проводяться періодичні правопросвітні заняття з різною аудиторією (однак, могла їх частота проведення б бути поставлена на більш  регулярному рівні). Оцінка показника: відмінно.

Рівномірність публічності співпраці. Рівноправність і взаємнозацікавленість співпраці випливає з приділення уваги її заходам на інформаційних ресурсах обох партнерів: юридичної клініки та зовнішньої організацій. Дослідження сайтів партнерських інституцій показало:

 • Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Iвано-Франківській області: повідомлення про заходи співпраці наявні та відповідають інформації юридичної клініки (витяг з сайту);
 • місцевий центр БПД: інформаці про проведені заходи спільно з юридичною клінікою за останні 3 місяці відсутні на соціальній сторінці Центру у ФБ (хоча заходи Центру для факультету вцілому відмічені), однак Центр слідкує за сторінкою юридичної клініки;
 • обласне управління юстиції: інформації про проведені спільно з юридичною клінікою заходи на офіційному сайті не знайдені;
 • Обласна поліція: інформації про проведені спільно з юридичною клінікою заходи на офіційному сайті не знайдені;
 • Регіональний представник омбудсмана: публікації є, див. лінк;
 • Місцевий геріатричний пансіонат: публікації є, див. лінк;
 • Місцева асоціація ветеранів АТО: публікації є, див. лінк;

Це свідчить про достатню рівноправність співпраці. Оцінка показника: добре.

Загальна оцінка була визначена за середнім показником – добре. Насправді це висока оцінка, адже інтегрованість юридичних клінік у спільноти, що впроваджують права людини лише останнім часом розглядається як важливий пріоритет і чи не вперше розкрита як алгоритм із чітким інструментарієм.

Які рекомендації були надані юридичній клініці щодо посилення інтеграції з стейкхолдерами?

 Основні напрями посилення цього напряму діяльності:

 • будування співпраці на паралельних інформаційних засадах (впровадження усіх природних форм співпраці, перехід від регулярності до постійної системності заходів співпраці; зрозумілі і ненадмірні форми документообігу співпраці, системне висвітлення спільних заходів на усіх ресурсах юридичної клініки; взаємне висвітлення спільних заходів),
 • розширення впливу юридичної клініки на розвиток місцевої громади,
 • започаткування співпраці з іншими регіональними юридичними клініками, а так само і юридичними клініками сусідніх країн (Польщі та Словаччини).

Незважаючи на додатковість цього індикатора для загального моніторингу діяльності юридичної клініки, чіткі рекомендації з його тексту можуть суттєво посилити інтегрованість юридичної клініки до місцевих правозахисних та освітянських спільнот та розвинути її лідерський потенціал. Вважаємо, що кожна з юридичних клінік, причому не лише українських, зможе почерпнути для себе певних  висновків.

Кажучи відверто, така система оцінки може стати корисною і для мереж цих стейкхолдерів. Адже оцінка критерію рівномірності (рівноправності) співпраці показала, що часто партнерські спільноти не є взірцем організаційної майстерності у комунікації та побудові партнерства.

 

[1] Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік України / авт.кол. АЮКУ; узагальнення А. Галай, Ю.Ломжець. – Дніпро: Асоціація юридичних клінік України, 2017.– 17 с. – URL. https://legalclinics.in.ua/instrument-otsinyuvannya-standartiv-yakosti-diyalnosti-yurydychnyh-klinik-ukrayiny/

[2] Результати моніторингу юридичної клініки Університету митної справи та фінансів / проф. А. Галай (кер.ав.кол.), Р.Андрусишин, Я. Тарасова. – Дніпро: Асоціація юридичних клінік України, 2018.– 27 с. – URL. https://legalclinics.in.ua/wp-content/uploads/Zvit-monitoryng-YUK-Univ-Mytnoyi-spravy-Dnipro-2018.pdf

Ініціативність як ключ до успіху: результати моніторингу юридичної клініки “Феміда” ПФ НАВС

Ініціативність як ключ до успіху: результати моніторингу юридичної клініки “Феміда” ПФ НАВС

З 10 по 12 березня року Асоціацією юридичних клінік України спільно з Національною академією внутрішніх справ проведено моніторинг діяльності юридичної клініки “Феміда” при Прикарпатському факультеті (м. Івано-Франківськ) на предмет дотримання Стандартів діяльності юридичних клінік, затверджених у 2014 році на Всеукраїнському з’їзді АЮКУ. Презентація результатів відбулася 12 березня 2019 року на факультеті.

Під час моніторингу досліджувалися такі напрямки діяльності юридичної клініки, як: організаційний, освітній, правозахисна та правопросвітня робота ЮК. Подібні моніторинги покликані, як забезпечити розвиток юрклінік у регіонах, так і дозволити Асоціації краще знати потреби мережі юридичного клінічного руху.

Участь в моніторингу взяли запрошені експерти та спікери обговорення: Андрій Галай, доктор юридичних наук, професор, член правління Асоціації юридичних клінік України відповідальний за напрям моніторингів; Марія Цип’ящук, викладачка Інституту права ім. І.Малиновського Національного університету “Острозька академія”, членкиня правління Асоціації юридичних клінік України; Катерина Шумська, начальниця Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного управління юстиції у Івано-Франківській області.

Окрім того, на заході були присутні курсанти-консультанти, співробітники юридичної клініки, деканка Прикарпатського факультету НАВС, представники партнерів ЮК: координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги, Регіональна координаторка Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Івано-Франківській області та представниця ГО “Україна без тортур”, управління державної виконавчої служби, юридичної клініки Львівського державного університету внутрішніх справ.

Що таке юридична клініка і її місце в місцевій громаді правової освіти і правозахисту

Юридичні клініки сьогодні – це сучасна та інтегральна складова практичної підготовки будь-якого правника. Юридичні клініки вчать студентів бути справжніми юристами і захищати права, а не купувати рішення. Якісна юридична клініка в місті доповнює можливості безоплатного правового захисту і сприяє розвитку активної місцевої громади. При цьому функціонування юридичних клінік вимагає порівняно незначного вкладу.

Результати оцінювання юридичної клініки “Феміда” Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ

Моніторинг показав, що юридична клініка “Феміда” має чимало сильних сторін своєї діяльності, серед яких: облаштоване функціональне приміщення для роботи; • високий рівень інтегрованості у місцеву правозахисну спільноту; • інноваційні підходи до організації й методичного забезпечення, численність та різноманітність правопросвітніх заходів; • прогресивну інформаційну політику (оновлювані сторінки у трьох соц.мережах, власний де-факто сайт на ресурсі материнського закладу НАВС, виготовлені інформаційно-презентаційні матеріали про свою діяльність). Водночас, монітори відзначили, що юрклініка має можливості вдосконалювати деякі напрямки своєї діяльності, які висловлені у формі рекомендацій.

Що думають про моніторинг представники адміністрації університету та юридичної клініки?

Андрій Галай, Голова Асоціації юридичних клінік України: “Цей моніторинг вкотре підтвердив, що розвиток можливий там, де є ініціатива до дії, а не пошук причин для бездіяльності.”

Юлія Терещенко, деканка Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ “Для мене дуже важливо те, що моніторинг підтвердить нашу правопросвітню та консультаційну роботу. Ми намагаємося впроваджувати досвід, набутий членами юридичних клінік в навчальному процесі. Звісно ж, ми повинні враховувати й усі зауваження та виправляти недоліки, аби робота нашої юридичної клініки стала максимально ефективною”.

Катерина Данченко, керівниця юридичної клініки “Феміда” Прикарпатського факультету НАВС: “Моніторинг – це стрес, але стрес, який змушує акцентуватися на тому, що дійсно важливо, і відкидати те, що зайве.”

Контакти юридичної клініки “Феміда” Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ:
Катерина Данченко, керівник +38 068 066 93 21
e-mail: frnavs.femida.legalclinic@gmail.com, juridicklinika@ukr.net

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

Команда зі Школи права УКУ представить Україну на Міжнародних змаганнях з консультування у м.Дублін

Команда зі Школи права УКУ представить Україну на Міжнародних змаганнях з консультування у м.Дублін

Для студентів юридичних клінік минулі вихідні були насиченими, адже 23-24 лютого на базі Національного університету “Острозька академія” відбулася Національна Олімпіада із консультування 2019. Тема цьогорічних змагань була “Корупційні злочини та правопорушення”.

У двох півфінальних раундах взяли участь одинадцять команд від різних юридичних клінік та з різних міст України та університетів: Львів – Львівський національний університет ім. Івана Франка та Школа права УКУ; Київ – Національна академія внутрішніх справ; Острог – Національний університет “Острозька академія”; Вінниця – Донецький національний університет ім. В. Стуса; Дніпро – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Суми – Сумський національний аграрний університет; Чернівці – Національний університет ім. Юрія Федьковича; Тернопіль – Тернопільський національний економічний університет; Сєвєродонецьк – Східноукраїнськиїй національний університет ім. Володимира Даля. Учасники попередньо пройшли відбір, надіславши відеофрагмент консультування.

Вперше Олімпіада проводилася виключно англійською мовою. За результатами двох раундів було відібрано три команди фіналістів. Ними стали представники юридичних клінік Школи права УКУ, Національного університету “Острозька академія” та Львівського національного університету імені Івана Франка. Студенти зайняли перше, друге та третє місця відповідно.

Учасників оцінювали представники Програми USAID “Нове Правосуддя” (від американського народу), міжнародних організацій та місій, Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства Юстиції України, адвокатського об’єднання “Юскутум”, інші практикуючі юристи та – звісно ж – представники Асоціації юридичних клінік України.

Фіналістів нагородили дипломами, також вони отримали призи у вигляді літератури, а переможці – також безкоштовну підписку на газету “Юридичний вісник”від видавництва “Юрінком-Інтер”. Представник адвокатського об’єднання “Юскутум” , який також був суддею, вручив трьом учасникам фіналу сертифікати на проходження стажування в юридичній фірмі.

Переможці – Ірина Каня та Юрій Шваб, студенти магістерської програми Школи права УКУ – поділилися своїми враженнями: “Нас вразила Острозька Академія. Ніколи не могли подумати, що у такому малому місті може бути такий університет. Студенти привітні та дружні, завжди допомагали. Окремо пару слів про організацію. Волонтери зробили велику роботу. Аудиторії були ідеально готові до змагань. Більшість суддів були справжніми професіоналами, давали важливі та корисні поради. Актори відіграли свої ролі на всі сто відсотків. Окрема подяка організаторам за таку велику пророблену роботу! Докладемо всіх зусиль, щоб представити не тільки університет, в й Україну на міжнародних раундах. Ще раз всі дякуємо!”

Бажаємо переможцям нових звершень та успіхів у підготовці до Міжнародних Змагань з консультування клієнтів ім. Л. Брауна Ф. Мостена, які пройдуть вже 3-6 квітня у м. Дублін, Ірландія!

Також щиру подяку висловлюємо організаторам, волонтерам та суддям, які зробили неможливе, організувавши Олімпіаду без будь-якого фінансування.

Марія Цип’ящук, менеджерка з комунікаційного розвитку АЮКУ та організаторка Олімпіади розповіла про свої враження від заходу: “Попри те, що організацією та координуванням олімпіади я займаюся вже вп’яте, і вчетверте на базі Острозької академії, цьогорічні змагання асоціюються у мене зі словом “вперше”. Уперше ми проводили її без залучення жодних коштів, уперше  – і це була моя давня мрія – ми зробили її повністю англомовною, вперше ми мали таку кількість іноземних експертів, які виступали як в якості суддів, так і виконували ролі клієнтів. А ще, вперше фабули (ситуації, з якими працювали учасники) – нам розробив міжнародний експерт, професор Люблінського католицького університету, американський юрист  Ділейн Свенсон. Плануючи цьогоріч Олімпіаду з консультування в оновленому форматі, ми навіть не сподівалися на такий позитивний результат”.

“Мені вкотре було надзвичайно приємно взяти участь у Національній олімпіаді з консультування клієнтів у якості судді. Як завжди, вразив рівень підготовки учасників цьогорічної олімпіади. Попри те, що усі етапи змагань проводилися виключно англійською, це не вплинуло на ефективність консультування та роботи з клієнтом жодної з команд. Цього року поряд з українськими правниками, в олімпіаді приймали участь і іноземні експерти-носії англійської мови у якості суддів та клієнтів, які зазначили, що протягом змагань жодного разу не виникало проблем з розумінням команд-учасниць. Окремо хочу відзначити досить високий рівень організації заходу. Чи не вперше, олімпіада проводилася виключно зусиллями Асоціації юридичних клінік України та Національного університету “Острозька академія” без підтримки партнерів, що свідчить про досягнення сталості розвитку юридичних клінік в Україні та неабиякий потенціал, яким вони володіють”. – ділиться своїми враженнями один і суддів Олімпіади Агаян Ашот.

Тож, запрошуємо юридичні клініки з усіх куточків України спробувати свої сили у наступному році!

Оголошується конкурс на навчання для громадських радників

Оголошується конкурс на навчання для громадських радників

Міжнародний фонд “Відродження “, Координаційний центр з надання правової допомоги, Українська фундація правової допомоги, Мережа правового розвитку та Освітній Дім прав людини в Чернігові організовують конкурс на навчання для громадських радників.

Участь у відборі на навчання можуть взяти всі бажаючі, які розуміють проблеми своєї громади, прагнуть змін та готові працювати задля цього.

Спеціалізований курс включатиме в себе ряд тренінгів, які стосуватимуться питань безпеки, децентралізації, інформаційної та фінансової грамотності, роботи державних інститутів, залучення ресурсів, реалізації прав на освіту, охорону здоров’я, від кваліфікованих спеціалістів.

Щоб стати громадським радником і взяти участь у конкурсі, необхідно зареєструватися за посиланням https://cutt.ly/1CpE8

Більше подробиць щодо участі можна знайти за посиланням та на сторінці Facebook.

ОБСЄ в Україні: Вакансії для міжнародних експертів і не лише

ОБСЄ в Україні: Вакансії для міжнародних експертів і не лише

Вакансія для міжнародних експертів.

Потрібен міжнародний експерт з оцінки проекту для проміжного аналізу прогресу в розбудові співпраці України та Молдови щодо стійкого та інтегрованого управління водними ресурсами басейну річки Дністер.

Останній день подачі заявок – 19 лютого.

Вакансії для резидентів України.

Координатор проектів ОБСЄ працює над тим, щоб допомогти українським інституціям краще мінімізувати ризики, пов’язані з небезпечними хімічними речовинами. Для підсилення цієї роботи потрібен Асистент проектів.

Останній день подачі заявок – 24 лютого.

Активні молоді фахівці запрошуються позмагатися за посаду Інтерна в програмі «Верховенство права». Очікуваний термін тривалості стажування, яку розпочнеться в квітні 2019 року – 6 місяців.

Останній день подачі заявок –3 березня.

Оголошено другий конкурсний відбір учасників тренінгу “Розвиток навичок роботи (soft skills) з вразливими групами клієнтів системи БПД”

Оголошено другий конкурсний відбір учасників тренінгу “Розвиток навичок роботи (soft skills) з вразливими групами клієнтів системи БПД”

Координаційний центр з надання правової допомоги у партнерстві з проектом “Доступна та якісна правова допомога в Україні” оголошує другий конкурсний відбір учасників “тренінгу для тренерів” (ТоТ) на тему “Розвиток навичок роботи (soft skills) з вразливими групами клієнтів системи БПД”.

Відібрані учасники пройдуть триденний тренінг для тренерів. За результатами якого проводитимуть у правових клубах PRAVOKATOR дводенний тренінг з означеної теми для адвокатів та працівників центрів БВПД, які залучені до надання безоплатної правової допомоги в усіх регіонах України.

Про умови участі та вимоги до кандидатів можна дізнатися за посиланням.

У Києві відбудеться круглий стіл “Мова освіти як інструмент інтеграції в суспільство”

У Києві відбудеться круглий стіл “Мова освіти як інструмент інтеграції в суспільство”

На заході буде оприлюднено результати соціологічних опитувань, які були проведені в Чернівецькій, Закарпатській та Одеській областях в рамках проекту “Просування реформ в регіони”. Також представники Інституту економічних досліджень та політичних консультацій дадуть свої рекомендації для освітньої політики.

За круглим столом будуть обговорюватися наступні питання:

 1. Викладання мовами нацменшин в школах – це збереження національної ідентичності чи бар’єр до інтеграції в українське суспільство?
 2. Які існують проблеми з реалізацією ст. 7 Закону про освіту і які шляхи їх вирішення?

Захід відбудеться в понеділок18 лютого 2019 року  в конференц-залі готелю “ALFAVITO-Kyiv” (м. Київ, вул. Предславинська 35Д) і триватиме з 10:00 до 12:00. Реєстрація учасників розпочнеться о 09:30.

Реєстрація для участі обов’язкова.

Захід проводить проект Просування реформ в регіони, який впроваджує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій та “Європейська правда” за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду “Відродження”.

Всі деталі на сайті, а також на сторінці події у Facebook.

Фонд Віктора Пінчука проведе 3-й Український ланч під час Мюнхенської конференції з безпеки

Фонд Віктора Пінчука проведе 3-й Український ланч під час Мюнхенської конференції з безпеки

16 лютого 2019 року Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) проведуть 3-й Український ланч у Мюнхені на тему “Україна 2019 – вибір майбутнього”, організований з нагоди Мюнхенської конференції. Подія буде присвячена обговоренню питань безпеки України та пов’язані з ними наслідки для Європи та світового порядку.  В дискусії візьмуть участь світові та українські лідери.

Дивіться онлайн-трансляцію заходу за посиланням.

Всі деталі на сайті.

Вітаємо учасників Національної Олімпіади юридичних клінік з консультування клієнтів 2019!

Вітаємо учасників Національної Олімпіади юридичних клінік з консультування клієнтів 2019!

Нещодавно завершилася реєстрація команд для Національної Олімпіади юридичних клінік з консультування клієнтів 2019 і ми вже готові оголосити учасників!

Оголошена кількість команд становила 12 і саме стільки заявок ми й отримали. Також, усі апліканти успішно виконали усі умови реєстрації, включно із відбірковим завданням – записом відофрагменту інтерв’ю клієнта.

Отож, вітаємо:

 1. Лабораторію практичного права Львівського національного університету імені Івана Франка
 2. Юридичну клініку “Pro bono” Національного університету “Острозька академія”
 3. Правову лабораторію клінічних методів навчання “Pro bono” при юридичному факультеті Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
 4. Юридичну клініку Університету митної справи та фінансів
 5. Юридичну клініку Школи права УКУ
 6. Юридичну клініку “Захист” навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ
 7. Юридичну клініку “De jure” навчально-наукового інституту №3 Національної академії внутрішніх справ
 8. Юридичну клініку “Істина” Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
 9. Юридичну клініку “Довіра”, Сумський національний аграрний університет
 10. Юридичну клініку «LIBERTA», Тернопільський національний економічний університет
 11. Юридичну клініку юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 12. Юридичну клініку Донецького національний університет імені Василя Стуса

Найближчим часом керівники юридичних клінік отримають листи-підтвердження на зазначені в реєстраційній анкеті електронні скриньки із подальшою організаційною інформацією.

Нагадаємо, що Олімпіада пройде в м. Острозі, Рівненської області на базі Національного університету “Острозька академія” 23-24 лютого 2019 року. Темою цьогорічних Змагань є “Корупційні злочини та правопорушення”. Переможець Олімпіади отримає можливість представляти Україну на Міжнародних Змаганнях з консультування клієнтів ім. Л. Брауна Ф. Мостена, які відбудуться з 3 по 6 квітня 2019 року у столиці Ірландії – м. Дублін.

Радісно вітаємо учасників та чекаємо з нетерпінням в Острозі вже зовсім скоро!

Міжнародна конференція “Покращення майбутнього: використання клінічної правової освіти в підготовці юристів для справедливого суспільства”

Міжнародна конференція “Покращення майбутнього: використання клінічної правової освіти в підготовці юристів для справедливого суспільства”

European Network for Clinical Legal Education (ENCLE) у співпраці з International Journal of Clinical Legal Education (IJCLE) організовує VII щорічну конференцію «Покращення майбутнього: використання клінічної правової освіти в підготовці юристів для справедливого суспільства».

Захід відбудеться 2-5 липня в Університеті імені Коменського в Братиславі (Словаччина). Подробиці за посиланням.

Також більше інформації можна дізнатися на сайті ENCLE.

X