АЮКУ допоможе креативно побудувати навчання антикорупційних уповноважених

Антикорупційне законодавство України передбачає, що в органах влади різного рівня, державних установах та організаціях утворюються (визначаються) уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції.  При цьому, на таких уповноважених покладається широкий спектр завдань, серед яких: проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаних з корупцією, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, забезпечення захисту працівників, які повідомили про антикорупційні порушення та ін. Ця норма є досить новою, адже введена лише в жовтні минулого року, а отже – цілком очікувано відбувається процес формування бачення та концепції системного та якісного навчання осіб, які будуть здійснювати (чи вже здійснюють) означені функції. 

20 травня 2020 року відбулося спільне обговорення, в якому взяли участь експерти Національного агенства із запобігання корупції, зокрема управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції, Національної академії прокуратури України та членкині Правління Асоціації юридичних клінік України.

В інтерактивних формах учасники обмінювалися думками та досвідом навчання різних цільових аудиторій, підходів та методів навчання, намагалися сформувати “портрет” цільової групи антикорупційних уповноважених, визначитися із тим, які ресурси має НАЗК зараз і які може залучити, які цілі стоять перед таким навчанням та як їх досягти у короткостроковій та більш віддаленій перспективах. Учасники, переважно, працювали в менших групах, до яких входили представники різних інституцій. І таке спільне обговорення допомогло знайти чимало змістовних та, іноді, неочікуваних рішень.

“Знаючи креативність та навчальну технологічність руху юридичних клінік – одразу розглядав їх, як партнера у побудові навчальної діяльності НАЗК. Думаю, це лише початок гарної взаємокорисної співпраці наших двох мереж.” – вважає проф. Андрій Галай, радник голови НАЗК.

В результаті, вдалося сформувати бачення, яке може стати основою для формування концепції навчання та оцінки роботи уповноважених підрозділів. Частина обговорення стосувалася планування конкретних кроків та заходів, які б сприяли досягненню бажаних цілей вже найближчим часом. Серед них:

  • проведення моніторингу сформованості та укомплектованості уповноважених підрозділів на різних рівнях, потреб та запитів співробітників таких підрозділів,
  • визначення пріоритетних напрямів навчання та його форматів,
  • створення єдиної комунікаційної платформи та ін.

Керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції Сергій Деркач акцентував:

“Департамент запобігання та виявлення корупції налагоджує партнерство з експертним середовищем як для підвищення ефективності своєї роботи, так і для антикорупційної діяльності громадянського суспільства. Такі платформи ми зараз будуємо у кількох напрямах одразу. У напрямі навчання антикорупційних уповноважених ми будемо раді співпраці з АЮКУ, що має значний досвід впровадження якісної технологічної юридичної освіти”.

Асоціація юридичних клінік України охоче долучається до подібних ініціатив та готова надавати експертну та іншу можливу підтримку у сфері впровадження ефективних антикорупційних політик та її навчального компоненту, зокрема.

Довідково: 

Частина 2 статті 13-1 Закону України “Про запобігання корупції” визначає, що основними завданнями уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до цього Закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог цього Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях;

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

АЮКУ допоможе креативно побудувати навчання антикорупційних уповноважених
Scroll Up
X