Асоціація юридичних клінік розробила Стратегічний план до 2024 року

Стратегічний план є визначальним документом для розвитку будь – якої організації, Асоціації юридичних клінік України зокрема. Тож, команда Асоціації зустрілася у мальовничих Карпатах, аби з користю провести час та визначити стратегічні напрями діяльності організації на наступні 3 роки.

20 – 22 травня Асоціація юридичних клінік України провела сесію зі стратегічного планування та розвитку організації.

Асоціація юридичних клінік розробила Стратегічний план до 2024 року

Команда представила результати виконання попередніх стратегічних документів: Стратегічного плану та Комунікаційної стратегії. Також проаналізували відповіді стейкхолдерів щодо реалізації Стратегії: керівників юридичних клінік, студентів – клініцистів, керівників ЗВО, національних та міжнародних експертів, а також партнерських організацій.

Учасники переглянули місію, цінності та виконання кожного із завдань. Так, команда визначила хто ми:

Ми – організація, яка представляє інтереси спільноти юридичних клінік України задля їх утвердження та розвитку

та оновила місію:

Ми розвиваємо нашу спільноту, щоб кожна юридична клініка стала цінною для правничої школи

Впродовж першого дня учасники розробили SWOT – аналіз, визначивши сильні та слабкі сторони Асоціації, а також загрози й можливості, які виникають.

SWOT — аналіз дозволяє провести детальне дослідження зовнішнього й внутрішнього середовища організації. Результатом SWOT-аналізу, спрямованого на формування узагальненого інформаційного потенціалу, повинні з’явитися ефективні рішення, що стосуються впливу слабких та сильних сторін”.

Наступного дня учасники визначили стратегічні цілі організації до 2024 року, завдання для їх реалізації, а також індикатори вимірювання.

Стратегічні цілі АЮКУ:

1. Цілі та завдання Асоціації юридичних клінік України зрозумілі та визнані стейкхолдерами:

  • операційний менеджмент;
  • проєктний менеджмент;
  • внутрішня комунікація;
  • зовнішня комунікація;
  • партнерство;
  • міжнародна співпраця;
  • адвокація.

2. Юридична клінічна освіта є обов’язковою умовою правничої освіти

  • генеральний напрям
  • інструментальний напрям

3. Розвиток інституційної спроможності юридичної клініки

4. Залучення додаткового фінансування для забезпечення статутної діяльності АЮКУ

Асоціація юридичних клінік розробила Стратегічний план до 2024 року

Наступним кроком для затвердження Стратегічного плану Асоціації стане обговорення документу та публічна презентації. Також вже найближчим часом команда оновить Комунікаційну стратегію.

Асоціація юридичних клінік розробила Стратегічний план до 2024 року
X