АЮКУ розробила тренінг з антикорупції для студентів ЗВО

Асоціація юридичних клінік України розробила тренінг для студентів закладів вищої освіти з антикорупції та взаємодії з уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції. 

Діяльність антикорупційних уповноважених є важливим елементом запобігання корупції у публічній службі та у приватному секторі. Уповноважений інтегрує та впроваджує всі інші інструменти запобігання корупції в усі державні установи, як це визначають міжнародні стандарти.

Програма тренінгу складається з двох частин:

 1. Антикорупція та доброчесність
 2. Взаємодія студента та антикорупційного уповноваженого

Перша частина тренінгу “Антикорупція та доброчесність” передбачає:

– Інтерактивне знайомство “Антикорупційна філософія студента”:

 • поняття “корупції” та визначення головних її ознак;

Ознака корупції №1. Використання службових чи владних повноважень. Це означає, що корупція виникає там, де одна сторона має певні можливості у зв’язку зі своєю роботою та готова використати їх… у особистих інтересах. Оці інтереси ― це друга ознака корупції (№2). Ну і все це вчиняють, щоб отримати вигоду для себе чи для когось іншого. Це, власне, №3 ― третя ознака корупції.  Окремо ще визначають неприпустимість конфлікту інтересів та інших порушень службовців чи політичних діячів.

 • поняття ” доброчесності” та “академічної доброчесності”;

Академічна доброчесність – це комплексне поняття, яке складається не лише з антикорупційних вимог, але й етичних та культурних правил і норм, що діють у закладах вищої освіти. Це поняття має бути відоме, адже складає важливу частину формування якості вищої освіти і закріплено на законодавчому рівні у Законі України “Про вищу освіту”.

 • роль студента у запобіганні корупції у виші;

Зокрема, роль студента проявляється у таких напрямах:
• Антикорупційний напрямок є важливим для ЗВО, про його роботу мають бути обізнані всі студенти
• Студенти можуть виявляти та запобігати корупції у своєму ЗВО
• У співпраці зі студентами можна розробляти антикорупційні політики ЗВО
• Студенти можуть повідомляти про корупційні правопорушення у ЗВО
• Студенти можуть поширювати принципи доброчесності серед інших студентів

– Антикорупційне законодавство та антикорупційна інфраструктура України (це система спеціалізованих антикорупційних органів, правоохоронних структур, органів судової системи, які діють у співпраці з громадськістю і журналістами ― розслідувачами):

 • основи антикорупційного законодавства;
 • Національна антикорупційна стратегія;
 • Закон України “Про запобігання корупції”;
 • антикорупційні інституції України: функції та повноваження;
 • практичні вправи для студентів.

Під час другої частини тренінгу “Взаємодія студента та антикорупційного уповноваженого”  студенти обговорюють питання:

 • Антикорупційного уповноваженого та його роль у запобіганні корупції в університеті (теорія)

Основні повноваження та завдання антикорупційного уповноваженого:
1. Організація антикорупційної роботи в університеті
2. Контроль за належною організацією антикорупційної роботи в усіх підрозділах університету
3. Інформування та забезпечення обізнаності персоналу та студентів щодо антикорупційних принципів закладу та вимог антикорупційного Закону
4. Оцінка та управління корупційними ризиками та робота з антикорупційними політиками
5. Запобігання конфлікту інтересів та порушенню інших антикорупційних обмежень
6. Забезпечення вимог фінансового антикорупційного контролю (декларування)
7. Розгляд повідомлень про порушення вимог антикорупційного Закону
8. Захист прав викривачів корупції

 • Завдання антикорупційного уповноваженого
 • Чи можуть студенти запобігти корупції у ЗВО?

Насправді, доведення та викорінення корупції ― справа нелегка. Але корупцію ще можна і потрібно попереджувати. Іншими словами ― робити все для того, щоб корупційні ризики не наставали. А для цього дуже важливо, щоб студенти, знали основні положення антикорупційного законодавства та внутрішніх університетських документів, а також були залучені до різних органів (механізмів) реагування на корупцію (наприклад, були представлені в комісії з доброчесності, комісії із виявлення конфлікту інтересів, залучалися до внутрішнього моніторингу фінансової та господарської діяльності закладу освіти і, звісно ж ― до оцінювання якості освіти, включаючи повідомлення про випадки корупції у процесі зарахування, оцінювання здобувачів).

 • Взаємодія студента та антикорупційного уповноваженого
 • 4 кейси для рольових ігор (набір карток 4)

Програма тренінгу з додатковими матеріалами є у вільному доступі, тож кожен може завантажити її та провести тренінг у своєму виші.

ЗАВАНТАЖИТИ  Програму тренінгу

Тренінг розроблений в межах проєкту “Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх подолання” у партнерстві з Національним агенством з питань запобігання корупції за підтримки програми USAID_ВзаємоДія.

Тренінг апробували серед студентів пілотних університетів проєкту, які були відібрані для оцінки та дослідження корупційних ризиків у сфері вищої освіти:

 • Державний університет економіки і технологій (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.),
 • Донецький державний університет управління (м. Вінниця),
 • Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв),
 • Національний університет «Острозька академія» (м. Остріг, Рівненська обл.),
 • Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, Київська обл.).

Тренінг підготовлений завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Асоціації юридичних клінік України і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

АЮКУ розробила тренінг з антикорупції для студентів ЗВО
X