АЮКУ започатковує конкурс «Найкращий кілініцист року»
АЮКУ започатковує конкурс «Найкращий кілініцист року»

Конкурс має на меті залучити студентів до юридичного клінічного руху та активізувати їх діяльність в юридичних клініках та заходах під егідою АЮКУ. Конкурс триватиме з 1 жовтня 2022 р. до 31 травня 2023 р.

Щоб взяти участь у конкурсі, клініцисти повинні:
– Бути студентами юридичних клінік, які є членами Асоціації юридичних клінік України. Від однієї юридичної клініки може брати участь будь-яка кількість студентів;
– Брати активну участь у різних напрямах діяльності своєї юридичної клініки та заходах, організованих АЮКУ;
– Заповнювати спеціально розроблену форму підтвердження кожної активності;
– Дотримуватися правил академічної доброчесності, етичних правил юридичної клініки, Положення про про конкурс “Найкращий клініцист 2022-2023 навчального року”, подавати правдиві відомості про свою діяльність.

Активності студентів оцінюватимуться в межах 5 категорій:
1. Участь у заходах Асоціації юридичних клінік України;
2. Правопросвіта;
3. Надання правової допомоги;
4. Наукова робота студентів у сфері юридичної клінічної практики;
5. Інші заходи.

За кожний вид діяльності клінічного руху (або активності)  або участь у заході під егідою АЮКУ студенти отримуватимуть певну кількість балів, які будуть внесені до загальної таблиці оцінювання. Детальніше про умови та критерії нарахування балів – у Положенні про конкурс “Найкращий клініцист 2022-2023 навчального року”

Переможцями конкурсу визнаються студенти, які за результатами оцінювання усіх критеріїв набрали найбільші бали. Переможці будуть оголошені під час офіційного завершення конкурсу. Призові місця отримують дипломи та грошову винагороду:
1 місце – 10 000 грн.,
2 місце – 5 000 грн.,
3 місце – 3 000 грн.

Отож, віримо у наших клініцистів, кожен з яких заслуговує на звання «Найкращого»! Бажаємо успіху у чесній боротьбі!

АЮКУ започатковує конкурс «Найкращий кілініцист року»
X