Реєстр Асоціації юридичних клінік 2021

Реєстр Асоціації юридичних клінік 2021

Офіційна база даних юридичних клінік, дійсних та потенційних учасників Асоціації юридичних клінік України за підсумками роботи у 2020 році.

Інформація одержана від керівників юридичних клінік до З’їзду Асоціації у березні 2021 року.

Юридичні клініки згруповані за п’ятьма регіонами: Київ та Київська область, Західний, Центральний, Південний та Східний.

Разом реєстр нараховує 60 юридичних клінік, серед яких 4 юридичних клініки є кандидатами у члени Асоціації.

Завантажити Реєстр Асоціації юридичних клінік України 2021.

Алгоритми захисту прав споживачів фінансових послуг. Практичний помічник клініциста

Алгоритми захисту прав споживачів фінансових послуг. Практичний помічник клініциста

Мета посібника — передати досвід консультування споживачів фінансових послуг іншим консультантам юридичних клінік України.

Посібник побудований за структурою чек-листів, алгоритмів дій. Також у ньому зібрано найбільш поширені справи, подано витяги з актуальних судових рішень, які має використовувати консультант юридичної клініки при підготовці до консультації. В останньому розділі можна знайти зразки різних документів, які можуть знадобитись споживачам фінансових послуг.

На особливу увагу заслуговує розділ «Кредитні пільги для ветеранів». Правова допомога ветеранам — є одним з ключових напрямків діяльності юридичної клініки. Ми поєднали наявний досвід у консультуванні ветеранів з новим напрямком допомоги споживачам фінансових послуг.

Посібник є результатом командної роботи колективу авторів: Ганни Карачевської, Юлії Навроцької, Христини Ковцун.

Яна Собко – редагування та корегування тексту.
Анастасія Онопрійчук – дизайн та верстка посібника.

Завантажити ПОСІБНИК

 

Захист прав споживачів фінансових послуг на деокупованих територіях. Практичний посібник клініциста

Захист прав споживачів фінансових послуг на деокупованих територіях. Практичний посібник клініциста

Авторський колектив:
Шолкова Тетяна Борисівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансового права, заст. завідувача НЛ «Юридична клініка» ННІ права Університету ДФС України, адвокат, член Правління Асоціації юридичних клінік України, видатний юрист України;
Гарбінська-Руденко Альона Валеріївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансового права, викладач-консультант НЛ «Юридична клініка» ННІ права Університету ДФС України;
Кабанов Володимир Іванович, викладач-консультант НЛ «Юридична клініка» ННІ права Університету ДФС України, аспірант, адвокат;
Кармаліта Марія Володимирівна, к.ю.н., доцент, головний науковий співробітник НДІ фіскальної політики Університету ДФС України;
Мацелик Тетяна Олександрівна, д.ю.н., професор, професор кафедри фінансового права ННІ права Університету ДФС України;
Субіна Тетяна Володимирівна, к.ю.н., доцент кафедри фінансового права, викладач-консультант НЛ «Юридична клініка» ННІ права Університету ДФС України.

Рецензенти:
Менджул Марія Василівна, д.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та
процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Хараберюш Іван Федорович, д.ю.н., професор, професор кафедри права та публічного адміністрування Маріупольського державного університету
Цимбал Марина Олександрівна, керівник Центру розвитку професійних компетентностей, старший викладач кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики Академії адвокатури України, адвокат, старший партнер АО «Адвокатська компанія «АРЦЕО»»

Захист прав споживачів фінансових послуг на деокупованих територіях
України: практичний посібник клініциста / Шолкова Т. Б. (2.3, анкетування), Гарбінська-Руденко А. В. (2.4), Кабанов В. І. (2.1), Кармаліта М. В. (розділ 1), Мацелик Т. О. (2.2), Субіна Т. В. (розділ 3). Київ: Алерта, 2020. 270 с.
ISBN 978-617-566-646-3

Завантажити ПОСІБНИК

Практичний посібник клініциста «Захист прав споживачів фінансових послуг на
деокупованих територіях України» підготовлено в рамках проєкту «Імплементація
діяльності та організація роботи Юридичної клініки на деокупованій території України з метою посилення фінансової грамотності населення». У посібнику поєднується
викладення теоретичних основ надання фінансових послуг населенню та практичні
рекомендації щодо реалізації способів захисту прав споживачів фінансових послуг.
Посібник розрахований на студентів-консультантів, які працюють в юридичних клініках та проводять правопросвітню роботу, надають юридичні консультації і здійснюють захист прав споживачів фінансових послуг, зокрема на деокупованих територіях України.

Навчальний посібник “Правнича клінічна освіта в Україні”

Навчальний посібник “Правнича клінічна освіта в Україні”

Навчальний посібник узагальнює історію створення та розбудови у світі та в Україні клінічної освіти студентів-правників як ефективної форми і методу їх практичної підготовки до майбутньої професійної діяльності. Посібник допоможе майбутнім правникам опанувати та покращити необхідні для правничої професії навички, зокрема: розуміння особливої ролі правників у суспільстві та цінностей правничої професії, застосування на практиці етичних стандартів у діяльності правника, розуміння психологічних аспектів роботи з різними видами клієнтів, інтерв’ювання та консультування клієнтів, представництво в органах державної влади та місцевого самоврядування, складання процесуальних документів тощо. Також, посібник містить методичні рекомендації щодо організації діяльності університетських правничих клінік у сферах надання безоплатної правничої допомоги та просвітництва з підвищення рівня правової культури населення. Навчальний посібник розрахований на організаторів клінічної правничої освіти, викладачів, студентів, і керівників правничих закладів вищої освіти та юридичних компаній і об’єднань.

Правнича клінічна освіта в Україні: Навчальний посібник / за заг. ред. В. М. Сущенка. – К.: Ваіте, 2020 – 274 с.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: ГАЛАЙ Андрій, ГАЛАЙ Вікторія, ЄЛОВ Віталій, КОЛІНЧУК Христина, ЛОГУШ Любов, ЛОДЖУК Максим, МАТВЄЄВА Юлія, МЕНДЖУЛ Марія, МУРАНОВА Віра, САВЧИН Михайло, СОЛОМ’ЯНИЙ Віктор, СУЩЕНКО Володимир, ТОКАРЬ Яна, УДОД Микола, ЦИП’ЯЩУК Марія, ЧУМАК Ксенія, ЯНИШЕН Віктор

Загальна редакція: СУЩЕНКО Володимир 

РЕЦЕНЗЕНТИ:
АГАЯН Ашот – юридичний радник Програми USAID «Нове Правосуддя».
СИДЄЛЬНІКОВ Олександр – к.ю.н., національний менеджер проєктів у сфері верховенства права і прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Завантажити ПОСІБНИК

 

Це видання здійснене за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Координатор проектів ОБСЄ в Україні не несе відповідальності за зміст та погляди, висловлені у цій публікації.

Це видання здійснене за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають думку Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.

Досудове врегулювання спорів у сфері фінансових послуг

Досудове врегулювання спорів у сфері фінансових послуг

Матеріали можна застосовувати як для навчання студентів-клініцистів, так і для правопросвітницької діяльності, а саме для роботи клініцистів з іншими цільовими групами.

 

Любов Логуш, кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри приватного права НаУКМА за участю студентів:
Марії Липовченко, Олени Брагинської, Анни Гайдай, Яни Гембаровської, Олени Кнейчук, Вікторії Васильцової, Владислава Васильєва, Льва Лєпшеєва та Інни Птіциної (оформлення)

Правова експертиза: Наталія Кравченко, кандидатка юридичних наук

 

Завантажити ПОСІБНИК

 

 

Навчально-практичний посібник розроблений за підтримки проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору»

Юридичні клініки на захисті прав споживачів фінансових послуг: судова практика і навички консультування

Юридичні клініки на захисті прав споживачів фінансових послуг: судова практика і навички консультування

Приводом до написання цього посібника стала необхідність поглиблювати фінансову грамотність населення через велику кількість звернень клієнтів до «Правничої клініки» НаУКМА. Посібник є результатом своєрідного балансу між теоретичними знаннями та практичним досвідом авторів у галузі фінансових послуг і захисті прав споживачів. Ідея створення посібника виникла завдяки досвіду юридичного консультування та правопросвіти «Правничої клініки» НаУКМА.

Видання містить аналіз реальних правових ситуацій, проєкти процесуальних документів та судову практику з фінансових спорів. Видання буде корисним для студентів-консультантів та викладачів-кураторів юридичних клінік, юридичних факультетів закладів вищої освіти, центрів надання безоплатної правової допомоги, споживачам фінансових послуг та інших зацікавлених осіб.

Кравченко Н. Г, Лобач О. М., Логуш Л. В., Матвєєва Ю. І. Юридичні клініки на захисті прав споживачів фінансових послуг: судова практика і навички консультування (про консультування очима клініцистів) : навч.практ. посіб. Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2020. 136 с.

Рецензенти:
Менджул Марія, докторка юридичних наук, доцентка кафедри цивільного права Ужгородського національного університету, заступниця директора юридичної клініки.
Янишен Віктор, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, директор юридичної клініки.

За участю студентів-консультантів Навчальної лабораторії «Правнича клініка» факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія».

 

Завантажити ПОСІБНИК

 

Навчально-практичний посібник розроблений за підтримки проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору»

Порадник клініциста: правила надання правової допомоги споживачам фінансових послуг

Порадник клініциста: правила надання правової допомоги споживачам фінансових послуг

У посібнику розкрито: загальні засади функціонування ринку фінансових послуг та захисту прав споживачів фінансових послуг; способи захисту прав споживачів ринку фінансових послуг; особливості захисту прав споживачів окремих сегментів ринку фінансових послуг; прецедентну практику ЄСПЛ щодо захисту прав споживачів фінансових послуг; вітчизняну судову практику у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг; тенденції, динаміку та особливості розвитку основних інститутів захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні. Для студентів-клініцистів, споживачів фінансових послуг, а також усіх, кого цікавлять питання захисту прав споживачів фінансових послуг.

Рецензенти:
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, зав. кафедри фінансового права Київського національного університету ім. Т. Шевченка;
Савченко Леся Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач сектору «Українська школа законотворчості» відділу теорії та практики законотворчої діяльності Інституту законодавства Верховної Ради України.

Колектив авторів:
Гаврилюк Руслана Олександрівна, д.ю.н., доц., зав. кафедри публічного права Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (вступ, розділ 5);

Пацурківський Петро Станіславович, д.ю.н., проф. кафедри публічного права (розділ 1);

Меленко Оксана Володимирівна, к.ю.н., доц. кафедри публічного права (розділ 4);

Романюк Ірина Ігорівна, к.ю.н., асист. кафедри публічного права (розділ 3);

Нестеренко Лідія Борисівна, асист. кафедри публічного права (розділ 2).

Авторський колектив посібника входив до складу проектної групи проєкту «Юридичні клініки – провайдери безоплатної правової допомоги споживачам фінансових послуг» та реалізовувався командою юридичної клініки та співробітників правничої школи Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. 

Навчальний посібник підготовлено в межах виконання проєкту «Юридичні клініки – провайдери безоплатної правової допомоги споживачам фінансових послуг», що реалізовується завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору»

 

Завантажити ПОСІБНИК

Посібник “Консультування споживачів фінансових послуг”

Посібник “Консультування споживачів фінансових послуг”

В межах Всеукраїнського проєкту “Консультації споживачів фінансових послуг”, команда Асоціації юридичних клінік України підготувала посібник “Консультування споживачів фінансових послуг: міфи, алгоритми та історії. Практики юридичних клінік України”.

Цей посібник допоможе, в першу чергу, консультантам юридичних клінік, спілкуватися із клієнтами професійно – як під час особистого прийому, так і дистанційно. Але також, перший розділ допоможе керівнику краще збагнути, для чого саме консультування в юридичній клініці і, відповідно, яким чином його краще організувати. Ми розповідаємо про це на прикладах найбільш поширених міфів та їх розвінчування, наводимо прості та зрозумілі правила, які, як маємо надію, можна буде легко запам’ятати.

Видання також містить узагальнення із найбільш частих питань, що виникають у споживачів фінансових послуг та алгоритми роботи з ними. Зрештою, аби продемонструвати, що вчасні та потрібні кроки дають бажаний результат – у третьому розділі посібника ми наводимо кілька історій успіху юридичних клінік у справах, що стосуються фінансового сектору.

ЗАВАНТАЖИТИ посібник

Посібник узагальнює результати роботи семи юридичних клінік, залучених Асоціацією юридичних клінік України до реалізації компоненту консультування у проєкті “Консультації юридичних клінік споживачам фінансових послуг”, за підтримки Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору” впродовж лютого-жовтня 2020 року.

Посібник “Street law: Захист прав споживачів у сфері фінансових послуг”

Посібник “Street law: Захист прав споживачів у сфері фінансових послуг”

В межах Всеукраїнського проєкту “Консультації споживачів фінансових послуг”, команда Асоціації юридичних клінік України підготувала навчально-методичний посібник
для проведення занять з практичного права “Street law: Захист прав споживачів у сфері фінансових послуг”.

Представлений посібник є результатом діяльності юридичних клінік закладів вищої освіти з проведення правопросвітніх занять для споживачів фінансових послуг. Матеріали, включені у видання, апробовані під час першого в Україні інноваційного Фестивалю з практичного права “Fin $kills”, присвяченого темі захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансовій грамотності, що проводився Асоціацією юридичних клінік України в липні 2020 року за підтримки Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору”.

Посібник “Street Law” є результатом діяльності юридичних клінік закладів вищої освіти з проведення правопросвітніх занять з питань захисту прав споживачів фінансових послуг і орієнтований на:

  • професійне навчання викладачів, вчителів, представників громадського сектору та студентів-правників інтерактивним методикам викладання права;
  • підвищення правової обізнаності населення через проведення заходів з інтерактивної правової просвіти;
  • розробку інноваційних програм практичного права у співпраці з органами державної влади, національними та міжнародними правозахисними організаціями та закладами вищої освіти.

Команда Асоціації юридичних клінік України впевнена, що представлене видання сприятиме підвищенню якості та ефективності правопросвітніх занять через розвиток навичок використання інтерактивних методик навчання праву, зокрема методики Street Law.

ЗАВАНТАЖИТИ посібник

Посібник підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку за умовами Договору з Асоціацією юридичних клінік України в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”

Інфографіка щодо діяльності ФОП

Інфографіка щодо діяльності ФОП

В межах регіонального проєкту “Безкоштовна юридична підтримка малого бізнесу” підготовлено інфографіку щодо найпоширеніших запитань. Зокрема, основні питання клієнтів, які консультували юридичні клініки, стосувались діяльності фізичних осіб – підприємців.

Виконавцями проєкту були:

ЗАВАНТАЖИТИ інфографіку щодо найпоширеніших запитань в межах проєкту

Проєкт “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України” реалізується Асоціацією юридичних клінік України за фінансової підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”

X