Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік України

Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік України

Інструмент оцінювання стандартної якості АЮКУ дозволяє оцінити відповідність діяльності юридичної клініки ухваленим З’їздом Асоціації юридичних клінік України Асоціацією 19.06.2014 Стандартам.

Інструмент розроблений під час експертної зустрічі у форматі Правління+ Асоціації юридичних клінік України у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара 12-13 травня 2017 року.

Пілотний моніторинг відбувся на базі юридичної клініки Ad Astra Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та засвідчив дієвість інструменту.

Якість використаного моніторингового підходу засвідчена використанням подібної методології при проведенні у 2017 році моніторингу місцевих центрів із надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Розробка була здійснена за технічної та експертної підтримки програми “Нове правосуддя” USAID, Української фундації правової допомоги, Міжнародного фонду “Відродження”, офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Комунікаційна стратегія АЮКУ на 2018-2020 рр.

Комунікаційна стратегія АЮКУ на 2018-2020 рр.

В перші дні літа ми готові представити вам результат тривалої роботи багатьох людей – нашу Комунікаційну стратегію.

Даний документ є першою спробою Асоціації юридичних клінік України закріпити ключові цілі та завдання для їх досягнення, спрямовані на впровадження ефективної та стійкої комунікації Асоціації всередині мережі та із зовнішніми партнерами, а також створення сприятливого комунікаційного простору для юридичних клінік між собою.

Стратегія побудована за принципом result-based (орієнтована на результат) і містить вимірні індикатори, які дадуть змогу оцінити виконання того чи іншого завдання та – відповідно – досягнення поставлених цілей.

Очікується, що цілі цієї комунікаційної стратегії будуть реалізовані до закінчення 2020 року і запроваджений механізм забезпечуватиме функціонування ефективної інформаційної політики мережі без значних ресурсних затрат.

Структурно Стратегія комунікаційного розвитку Асоціації на 2018-2020 рр. складається з трьох розділів: Загальний огляд, який містить інформацію про мету, місію АЮКУ, її комунікаційні ресурсі та дійсний стан їх функціонування; Мета, цілі комунікаційної стратегії та цільові групи АЮКУ; а також розділ Імплементація комунікаційної стратегії АЮКУ на 2018-2020 рр. Завдання та маркери

Проект комунікаційної стратегії було розроблено на спільній стратегічній сесії Асоціації у форматі Правління+ 18.03.2018 року, с.Зазим’я, Київська обл.

 

 Завантажити “Комунікаційна стратегія”

Завантажити “Інфографіка комунікаційнох стратегії”

Комунікаційну стратегію розроблено Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

Стратегічний план розвитку Асоціації юридичних клінік 2018-2020 рр.

Стратегічний план розвитку Асоціації юридичних клінік 2018-2020 рр.

Пропонуємо Вашій увазі оновлений Стратегічний план розвитку Асоціації до кінця 2020 року.

Маємо сподівання, що допомогою потужної мережі юридичних клінік та підтримкою і активною співпрацею з нашими партнерами нам вдасться досягти поставлених цілей і навіть більше!

Розробка Стратегічного плану відбулася у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

Стратегічний план діяльності на період з 2 половини 2016 до 2018 року

Стратегічний план діяльності на період з 2 половини 2016 до 2018 року

Матеріали розширеної робочої зустрічі правління АЮКУ 30-31 травня 2016 року.

Напрями діяльності АЮКУ:

1. Сприяння розвитку якісної юридичної клінічної освіти в Україні
Мета – юридична клінічна освіта є невід’ємною частиною вищої юридичної освіти

2. Мережування юридичного клінічного руху
Мета – спільнота юридичних клінік і кожна окрема юридична клініка діють на стандартних засадах якості, вони відомі в суспільстві та у іноземних аналогічних мережах і є авторитетними партнерами, юридичних клінічний рух системно проводить традиційні заходи і бере участь у важливих для юридичних клінік напрямах суспільного розвитку

Завантажити

Методичні рекомендації з проведення занять street law «Поліція і права людини»

Методичні рекомендації з проведення занять street law «Поліція і права людини»

Уже п’ятий рік органи правопорядку України перебувають у стадії активних реформ. Кінцевий результат – безпека громадян та дотримання прав людини поліцією.
Найгучніші етапи реформи вже в історії – відокремлення Національної поліції від МВС (деполітизація), запуск патрульної поліції, переатестація поліцейських, введення інституту детективів.
На жаль, хід цих реформ, поки що не виправдовує сподівань громадян, оскільки відокремлення відбулося більше на папері, ніж на ділі. Теж саме стосується й переатестації, оскільки її результатом стало звільнення лише 7,7% колишніх міліціонерів, тобто нині більшість поліцейських – це колишні міліціонери, а отже, реформа кримінальної поліції ще не завершена.
Разом з тим, треба відмітити, що напередодні проведення цих реформ, серед порушень прав людини поліцією, найбільш поширеними були дії, які стосувалися безпідставних затримань, незаконного застосування сили, катувань та жорстокого поводження. Відрадно, що сьогодні відмічається суттєве зменшення цих правопорушень.
На наш погляд, факторами, які сприяли цьому процесу, в першу чергу, є інституційні зміни: дія нового КПК та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги. Зокрема, значному зменшенню кількості затримань і, відповідно, зменшенню незаконних дій та насильства під час затримання, посприяли норми КПК про необхідність отримання дозволу на затримання особи у слідчого судді, про забезпечення права затриманого на безоплатну правову допомогу, зокрема, права на участь адвоката в допиті затриманого, а також – про визнання судом доказів, зібраних незаконним шляхом, недопустимими.
Разом з тим, не можна відкидати і впливу на цю тенденцію змін, які відбуваються в поліції внаслідок її реформування.
На жаль, поки що вплив реформ на стан правопорядку в країні залишається ще низьким, оскільки в суспільстві рівень довіри до поліції залишається ще не високим, як наслідок, немає належного взаєморозуміння та взаємодії між громадянами та працівниками поліції, що в свою чергу ускладнює роботу по запобіганню та протидії з такими явищами в суспільстві як дискримінація, домашнє насильство, насильство серед дітей (булінг), незаконне затримання тощо.
Власне, ці методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення проведення поліцейськими та майбутніми-правниками (студентами юридичних клінік вишів України) спільних занять в школах, інших навчальних закладах для усвідомлення молоддю наявних проблем в суспільстві, необхідності дотримання прав людини, підготовки поліцейських, майбутніх правників, а також нашої молоді для роботи в умовах демократичного суспільства та формування до поліції високого рівня довіри.

Методичні рекомендації з проведення занять street law «Поліція і права людини»

Юридичні клініки в Україні: освіта та правова допомога в Україні

Юридичні клініки в Україні: освіта та правова допомога в Україні

Юридичні клініки в Україні: освіта та правова допомога :
монографія / М.Т. Лоджук. – Одеса : Фенікс, 2015. – 328 с.
ISBN 978-966-438-852-5

Монографію присвячено загальнотеоретичній характеристиці змісту правово-
го регулювання діяльності юридичних клінік в Україні. На основі здобутків сучас-
них вітчизняних та зарубіжних вчених аналізуються та розвиваються теоретичні
та методологічні засади юридичної клінічної освіти та нормативно-правові засоби
організації та діяльності юридичних клінік в Україні, розкривається їх місце та роль
у вітчизняній системі надання безоплатної правової допомоги.
Призначена для науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних
закладів України юридичного профілю, а також усім тим, хто цікавиться проблемами
організації та діяльності юридичних клінік в Україні.

Завантажити

Реєстр юридичних клінік України 2019

Реєстр юридичних клінік України 2019

Офіційна база даних юридичних клінік, дійсних та потенційних учасників Асоціації юридичних клінік України за підсумками роботи у 2017 році.

Інформація одержана від керівників юридичних клінік до З’їзду Асоціації 30 листопада 2018 року.

Юридичні клініки згруповані за п’ятьма регіонами: Київ та Київська область, Західний, Центральний, Південний та Східний. Порядок юридичних клінік за кожним регіоном визначений датою створення ЮК.

Разом реєстр нараховує 53 юридичні клініки, серед яких 3 ЮК є кандидатами у члени Асоціації.

Завантажити Реєстр Асоціації юридичних клінік України 2019.

X