Меморандум про співпрацю з БО “Благодійний фонд “Спілка мертвих юристів””

Меморандум про співпрацю з БО “Благодійний фонд “Спілка мертвих юристів””

01 січня 2024 року Асоціація юридичних клінік України та БФ “Спілка мертвих юристів” уклали Меморандум про співпрацю.

Партнерство розвиватиметься, зокрема, за напрямом діяльності юридичної клініки для волонтерів, яку створив фонд для правничої допомоги індивідуальним волонтер(к)ам та волонтерським організаціям.

Співпрація передбачатиме експертне взаємопідсилення, залучення до заходів обох організацій, спільні зусилля для розвитку юридичного клінічного руху й юридичної клінічної освіти в Україні та інші види діяльності.

З текстом Меморандуму можна ознайомитися за цим покликанням.

Модельна навчальна програма дисципліни (силабус) “Правнича клініка”

Модельна навчальна програма дисципліни (силабус) “Правнича клініка”

Модельна навчальна програма дисципліни (силабус) “Правнича клініка” побудована за принципом конструктора, тобто складається з різних частин, які можна використовувати в залежності від того, для студентів якого року навчання складатимуть програму, а також чи прослухали відповідні теми (правниче письмо, дослідження, тощо) на інших дисциплінах.

  • В цілому, а також окремі частини програми можна використовувати для студентів 3 та/або 4 року навчання на бакалавраті за спеціальністю 081 “Право” в Україні.
  • Також частини програми можна використовувати для студентів 1 курсу магістратури. Відповідно до Інноваційного навчального плану підготовки правника в Україні[1] “Правничі клініки” є рекомендованою навчальною дисципліною із розвитку правничих навичок для всіх студентів.
  • Курс спрямований на розвиток компетентностей та результатів навчання, викладених у Національному стандарті вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
  • При написанні навчальної програми використовувались напрацювання та рекомендації правничих клінік – членів громадської організації «Асоціації юридичних клінік України» (АЮКУ).

Авторка програми:  Христина Ковцун, членкиня правління Громадської організації Асоціація юридичних клінік України, керівниця юридичної клініки Школи права Українського католицького університету, експертка Програми USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»

Програма розроблена за підтримки Програми USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»

Завантажити Модельну програму навчальної дисципліни “Правнича клініка”

 

[1] Свенсон Д. Р., Спіді Райс Т. Х., Гравер Г.П., Гесс Г.Ф., Гайнріх Б., Кереселідзе Д. Інноваційний навчальний план підготовки правника в Україні, Кімонікс Інтернешнл Інк., 2018. 41 с.

 

Погляди авторів, викладені у даній публікації, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Комунікаційна стратегія Асоціації юридичних клінік України на 2022 – 2025 роки

Комунікаційна стратегія Асоціації юридичних клінік України на 2022 – 2025 роки

Комунікаційна стратегія Асоціації юридичних клінік України на 2022 – 2025 роки

Документ закріплює ключові цілі та завдання для їх досягнення, спрямовані на впровадження ефективної та стійкої комунікації Асоціації всередині мережі та із зовнішніми партнерами, а також створення сприятливого комунікаційного простору для юридичних клінік між собою.

Стратегія побудована за принципом result-based (орієнтована на результат) і містить вимірні індикатори, які дадуть змогу оцінити виконання того чи іншого завдання та – відповідно – досягнення поставлених цілей.

Очікується, що цілі цієї комунікаційної стратегії будуть реалізовані до закінчення 2025 року і запроваджений механізм забезпечуватиме функціонування ефективної інформаційної політики мережі без значних ресурсних затрат.

Структурно Стратегія комунікаційного розвитку Асоціації на 2022-2025 роки складається з розділів:

  • Загальний огляд, який містить інформацію про мету, місію АЮКУ, її комунікаційні ресурсі та дійсний стан їх функціонування;
  • Мета, цілі комунікаційної стратегії та цільові групи АЮКУ;
  • а також розділ Імплементація комунікаційної стратегії АЮКУ на 2018-2020 рр. Завдання та маркери

Завантажити Комунікаційну стратегію АЮКУ  2022-2025

Реєстр Асоціації юридичних клінік 2021

Реєстр Асоціації юридичних клінік 2021

Офіційна база даних юридичних клінік, дійсних та потенційних учасників Асоціації юридичних клінік України за підсумками роботи у 2020 році.

Інформація одержана від керівників юридичних клінік до З’їзду Асоціації у березні 2021 року.

Юридичні клініки згруповані за п’ятьма регіонами: Київ та Київська область, Західний, Центральний, Південний та Східний.

Разом реєстр нараховує 60 юридичних клінік, серед яких 4 юридичних клініки є кандидатами у члени Асоціації.

Завантажити Реєстр Асоціації юридичних клінік України 2021.

Моніторинги юридичних клінік України. Формат 2.0.: від оцінювання до розвитку

Моніторинги юридичних клінік України. Формат 2.0.: від оцінювання до розвитку

Брошура узагальнює результати впровадження модернізованого підходу до моніторингів юридичних клінік. Формат 2.0 дозволяє розробляти та експертно супроводжувати впровадження рекомендацій моніторингів, тим самим розвиваючи юридичну клініку конкретного вишу на засадах добровільності та самоврядності.

Модель успішно апробована у 2019-2020 роках у межах проєкту Асоціації “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України” за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Завантажити брошуру “Моніторинги юридичних клінік України. Формат 2.0.: від оцінювання до розвитку”

Реєстр Асоціації юридичних клінік України 2020

Реєстр Асоціації юридичних клінік України 2020

Офіційна база даних юридичних клінік, дійсних та потенційних учасників Асоціації юридичних клінік України за підсумками роботи у 2019 році.

Інформація одержана від керівників юридичних клінік до З’їзду Асоціації 30 листопада 2018 року.

Юридичні клініки згруповані за п’ятьма регіонами: Київ та Київська область, Західний, Центральний, Південний та Східний. Порядок юридичних клінік за кожним регіоном визначений датою створення ЮК.

Разом реєстр нараховує 57 юридичних клінік, серед яких 3 ЮК є кандидатами у члени Асоціації.

Завантажити Реєстр юридичних клінік України 2020.

Стандарти діяльності юридичних клінік України

Стандарти діяльності юридичних клінік України

«СХВАЛЕНІ»
Всеукраїнським
З’їздом Асоціації
юридичних клінік України
Протокол No 2 від 19 червня 2014 року

Завантажити Стандарти діяльності юридичних клінік України 2014 

X