Технічні рішення для юридичних клінік. Технічні рішення США та Європи

Технічні рішення для юридичних клінік. Технічні рішення США та Європи

Юридичні клініки використовують різні технології для підвищення ефективності надання юридичних послуг, покращення доступності та оптимізації роботи юридичної клініки. У  звіті «Технічні рішення для юридичних клінік. Технічні рішення США та Європи» коротко описані технології, що використовуються в юридичних клініках, подано огляд основних функцій програмного забезпечення для організації їх роботи, яке використовується в США та у всьому світі.

У звіті йдеться про те, як технічні рішення сприяють забезпеченню доступу до правосуддя на принципах людиноцентричності, пропонуючи практичні ідеї для підтримки цієї концепції. В окремому розділі коротко описані існуючі варіанти навчання викорситання програмного забезпечення та запропоновано найкращі методи успішного використання технічних рішень. Звіт  також містить найкращі практики щодо забезпечення безпеки при використанні технічних рішень та повʼязані з цим етичні питання, які зараз обговорюються в США та Європі.

Наразі доступна лише англомовна версія звіту.

Завантажити звіт (ENG)

Порадник із викладання навчального курсу «Правнича клініка» (або його аналогів)

Порадник із викладання навчального курсу «Правнича клініка» (або його аналогів)

Порадник із викладання навчального курсу «Правнича клініка» (або його аналогів) сформовано на основі результатів дослідження “Аналіз та перелік ідентифікованих проблем та потреб у впровадженні у навчальний процес модельної навчальної програми дисципліни «Правнича клініка»”.

Порадник складається із трьох лаконічних блоків, які – як ми сподіваємося – дадуть конкретні відповіді на ключові питання та запити, що їх вдалося з’ясувати під час зазначеного дослідження.

Перші два блоки містять поради-кроки для тих, хто ще не розпочав викладання курсу “Правнича клініка”, але планує це зробити, та тих, хто вже його викладає.

  • У третьому блоці наведено згруповані посилання на корисні ресурси: ІT-інструменти та технологічні рішення, які може використовувати ЮК у своїй діяльності та під час викладання курсу
  • Методичні та розяснювальні матеріали, які можуть допомогти доповнити окремі блоки або й курс в цілому змістовно, практичними кейсами тощо.
  • У додатку до порадника наводено кілька фабул, які можна використовувати під час вивчення тем курсу, що пов’язані із інтерв’ювання та консультуванням клієнтів.

Авторка: Марія Цип’ящук, членкиня правління Громадської організації «Асоціація юридичних клінік України», експертка проєкту “Посилення спроможності юридичних клінік із забезпечення доступу до правосуддя в умовах воєнного стану”, що реалізується ГО “АЮКУ” за підтримки Програми USAID в Україні “Справедливість для всіх”

Завантажити Порадник із викладання навчального курсу “Правнича клініка”

Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Справедливість для всіх». Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.

Модельна навчальна програма дисципліни (силабус) “Правнича клініка”

Модельна навчальна програма дисципліни (силабус) “Правнича клініка”

Модельна навчальна програма дисципліни (силабус) “Правнича клініка” побудована за принципом конструктора, тобто складається з різних частин, які можна використовувати в залежності від того, для студентів якого року навчання складатимуть програму, а також чи прослухали відповідні теми (правниче письмо, дослідження, тощо) на інших дисциплінах.

  • В цілому, а також окремі частини програми можна використовувати для студентів 3 та/або 4 року навчання на бакалавраті за спеціальністю 081 “Право” в Україні.
  • Також частини програми можна використовувати для студентів 1 курсу магістратури. Відповідно до Інноваційного навчального плану підготовки правника в Україні[1] “Правничі клініки” є рекомендованою навчальною дисципліною із розвитку правничих навичок для всіх студентів.
  • Курс спрямований на розвиток компетентностей та результатів навчання, викладених у Національному стандарті вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
  • При написанні навчальної програми використовувались напрацювання та рекомендації правничих клінік – членів громадської організації «Асоціації юридичних клінік України» (АЮКУ).

Авторка програми:  Христина Ковцун, членкиня правління Громадської організації Асоціація юридичних клінік України, керівниця юридичної клініки Школи права Українського католицького університету, експертка Програми USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»

Програма розроблена за підтримки Програми USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»

Завантажити Модельну програму навчальної дисципліни “Правнича клініка”

 

[1] Свенсон Д. Р., Спіді Райс Т. Х., Гравер Г.П., Гесс Г.Ф., Гайнріх Б., Кереселідзе Д. Інноваційний навчальний план підготовки правника в Україні, Кімонікс Інтернешнл Інк., 2018. 41 с.

 

Погляди авторів, викладені у даній публікації, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Навчальний посібник “Правнича клінічна освіта в Україні”

Навчальний посібник “Правнича клінічна освіта в Україні”

Навчальний посібник узагальнює історію створення та розбудови у світі та в Україні клінічної освіти студентів-правників як ефективної форми і методу їх практичної підготовки до майбутньої професійної діяльності. Посібник допоможе майбутнім правникам опанувати та покращити необхідні для правничої професії навички, зокрема: розуміння особливої ролі правників у суспільстві та цінностей правничої професії, застосування на практиці етичних стандартів у діяльності правника, розуміння психологічних аспектів роботи з різними видами клієнтів, інтерв’ювання та консультування клієнтів, представництво в органах державної влади та місцевого самоврядування, складання процесуальних документів тощо. Також, посібник містить методичні рекомендації щодо організації діяльності університетських правничих клінік у сферах надання безоплатної правничої допомоги та просвітництва з підвищення рівня правової культури населення. Навчальний посібник розрахований на організаторів клінічної правничої освіти, викладачів, студентів, і керівників правничих закладів вищої освіти та юридичних компаній і об’єднань.

Правнича клінічна освіта в Україні: Навчальний посібник / за заг. ред. В. М. Сущенка. – К.: Ваіте, 2020 – 274 с.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: ГАЛАЙ Андрій, ГАЛАЙ Вікторія, ЄЛОВ Віталій, КОЛІНЧУК Христина, ЛОГУШ Любов, ЛОДЖУК Максим, МАТВЄЄВА Юлія, МЕНДЖУЛ Марія, МУРАНОВА Віра, САВЧИН Михайло, СОЛОМ’ЯНИЙ Віктор, СУЩЕНКО Володимир, ТОКАРЬ Яна, УДОД Микола, ЦИП’ЯЩУК Марія, ЧУМАК Ксенія, ЯНИШЕН Віктор

Загальна редакція: СУЩЕНКО Володимир 

РЕЦЕНЗЕНТИ:
АГАЯН Ашот – юридичний радник Програми USAID «Нове Правосуддя».
СИДЄЛЬНІКОВ Олександр – к.ю.н., національний менеджер проєктів у сфері верховенства права і прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Завантажити ПОСІБНИК

 

Це видання здійснене за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Координатор проектів ОБСЄ в Україні не несе відповідальності за зміст та погляди, висловлені у цій публікації.

Це видання здійснене за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають думку Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.

Посібник “Консультування споживачів фінансових послуг”

Посібник “Консультування споживачів фінансових послуг”

В межах Всеукраїнського проєкту “Консультації споживачів фінансових послуг”, команда Асоціації юридичних клінік України підготувала посібник “Консультування споживачів фінансових послуг: міфи, алгоритми та історії. Практики юридичних клінік України”.

Цей посібник допоможе, в першу чергу, консультантам юридичних клінік, спілкуватися із клієнтами професійно – як під час особистого прийому, так і дистанційно. Але також, перший розділ допоможе керівнику краще збагнути, для чого саме консультування в юридичній клініці і, відповідно, яким чином його краще організувати. Ми розповідаємо про це на прикладах найбільш поширених міфів та їх розвінчування, наводимо прості та зрозумілі правила, які, як маємо надію, можна буде легко запам’ятати.

Видання також містить узагальнення із найбільш частих питань, що виникають у споживачів фінансових послуг та алгоритми роботи з ними. Зрештою, аби продемонструвати, що вчасні та потрібні кроки дають бажаний результат – у третьому розділі посібника ми наводимо кілька історій успіху юридичних клінік у справах, що стосуються фінансового сектору.

ЗАВАНТАЖИТИ посібник

Посібник узагальнює результати роботи семи юридичних клінік, залучених Асоціацією юридичних клінік України до реалізації компоненту консультування у проєкті “Консультації юридичних клінік споживачам фінансових послуг”, за підтримки Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору” впродовж лютого-жовтня 2020 року.

Порадник клініцисту щодо роботи зі складними клієнтами

Порадник клініцисту щодо роботи зі складними клієнтами

Порадник клініцисту по роботі зі складними клієнтами є простим та практичним посібником щодо найбільш типових складних ситуацій, які можуть виникати в консультантів юридичних клінік під час надання правової допомоги та спілкування з людьми. Про те, як налагодити комунікацію та якісну роботу з клієнтом можна також дізнатися з цього посібника.

Порадник є результатом співпраці шести юридичних клінік Cтоличного регіону, а саме: “Право і практика” Білоцерківського національного аграрного університету, “Навчальна юридична консультація” Академії адвокатури України“Астрея” Київського університету імені Бориса Грінченка, “Захист та справедливість” Національного університету біоресурсів і природокористування УкраїниНаціонального університету “Києво-Могилянська академія” та “Adiutorium” Чернігівського технологічного національного університету в межах регіонального проєкту “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”.

Завантажити Порадник клініцисту для роботи зі складними клієнтами.

 

Регіональна ініціатива “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”, впроваджується юридичною клінікою “Право і практика” Білоцерківського національного аграрного університету у партнерстві з юридичними клініками “Навчальна юридична консультація” Академії адвокатури України, “Астрея” Київського університету імені Бориса Грінченка, “Захист та справедливість” Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного університету “Києво-Могилянська академія” та“Adiutorium” Чернігівського технологічного національного університету, в межах проєкту “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України”, що здійснюється Асоціацією юридичних клінік України за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Мапа взаємодії юридичних клінік зі стейкхолдерами

Мапа взаємодії юридичних клінік зі стейкхолдерами

Цей буклет є, фактично, дороговказом для юридичних клінік щодо того, як і з якою метою налагоджувати співпрацю із різними партнерами: адміністрацією закладів вищої освіти, самими студентами, потенційними роботодавцями, системою безоплатної правової допомоги, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, місцевими бібліотеками та освітніми центрами та іншими партнерами.

Буклет отримав назву “Мапа взаємодії юридичних клінік зі стейкхолдерами” і є результатом співпраці шести юридичних клінік Cтоличного регіону, а саме: “Право і практика” Білоцерківського національного аграрного університету, “Навчальна юридична консультація” Академії адвокатури України“Астрея” Київського університету імені Бориса Грінченка, “Захист та справедливість” Національного університету біоресурсів і природокористування УкраїниНаціонального університету “Києво-Могилянська академія” та “Adiutorium” Чернігівського технологічного національного університету в межах регіонального проєкту “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”.

Завантажити Мапу взаємодії юридичних клінік зі стейкхолдерами.

 

Регіональна ініціатива “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”, впроваджується юридичною клінікою “Право і практика” Білоцерківського національного аграрного університету у партнерстві з юридичними клініками “Навчальна юридична консультація” Академії адвокатури України, “Астрея” Київського університету імені Бориса Грінченка, “Захист та справедливість” Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного університету “Києво-Могилянська академія” та“Adiutorium” Чернігівського технологічного національного університету, в межах проєкту “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України”, що здійснюється Асоціацією юридичних клінік України за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Юридичні клініки в Україні: освіта та правова допомога в Україні

Юридичні клініки в Україні: освіта та правова допомога в Україні

Юридичні клініки в Україні: освіта та правова допомога :
монографія / М.Т. Лоджук. – Одеса : Фенікс, 2015. – 328 с.
ISBN 978-966-438-852-5

Монографію присвячено загальнотеоретичній характеристиці змісту правово-
го регулювання діяльності юридичних клінік в Україні. На основі здобутків сучас-
них вітчизняних та зарубіжних вчених аналізуються та розвиваються теоретичні
та методологічні засади юридичної клінічної освіти та нормативно-правові засоби
організації та діяльності юридичних клінік в Україні, розкривається їх місце та роль
у вітчизняній системі надання безоплатної правової допомоги.
Призначена для науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних
закладів України юридичного профілю, а також усім тим, хто цікавиться проблемами
організації та діяльності юридичних клінік в Україні.

Завантажити

Юридична клініка. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності

Юридична клініка. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності

Юридична клініка. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності / [С. В. Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. І. Пашковський, М. Т. Лоджук]; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. НАПрН України С. В. Ківалова. – Одеса : Фенікс, 2014. – 126 с.

Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» підготовлена з метою методичного забезпечення практичного навчання студентів-правників на базі юридичної клініки вищого навчального закладу України юридичного профілю.

Видання буде корисним для студентів Національного університету «Одеська юридична академія» та інших вищих юридичних навчальних закладів України, які беруть участь у діяльності юридичних клінік, викладачам-кураторам та іншим співробітникам юридичних клінік, а також дослідникам «юридичного клінічного руху» й всім тим, хто підвищує свій рівень практичних навичок юриста.

Завантажити

Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління

Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління

Галай А. О.
Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління / Андрій Олександрович Галай: [Монографія]. — К.: КНТ, 2015. — 408 с.

Внаслідок проведеного дослідження, на основі аналізу законодавства та практики його реалізації, дослідження теорії, а також національної і зарубіжної практики у монографії комплексно розкрито сучасні науково-обґрунтовані положення адміністративно-правового регулювання, організації та управління непідприємницькими громадськими організаціями юридичного спрямування, їх участі у публічному управлінні.

Запропоновані конкретні шляхи удосконалення теоретико-правових положень, нормативних основ та практичної діяльності цих інституцій.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних спеціальностей, юристів-практиків, держслужбовців, персоналу та волонтерів громадських об’єднань та усіх тих, хто цікавиться проблемами організації та діяльності недержавних організацій, їх роботою, спрямованою на реалізацію та захист прав людини, участю у публічному управлінні.

Інформація, викладена у монографії, актуальна станом на 25 грудня 2014 року.

Завантажити

X