Навчальний посібник “Правнича клінічна освіта в Україні”

Навчальний посібник “Правнича клінічна освіта в Україні”

Навчальний посібник узагальнює історію створення та розбудови у світі та в Україні клінічної освіти студентів-правників як ефективної форми і методу їх практичної підготовки до майбутньої професійної діяльності. Посібник допоможе майбутнім правникам опанувати та покращити необхідні для правничої професії навички, зокрема: розуміння особливої ролі правників у суспільстві та цінностей правничої професії, застосування на практиці етичних стандартів у діяльності правника, розуміння психологічних аспектів роботи з різними видами клієнтів, інтерв’ювання та консультування клієнтів, представництво в органах державної влади та місцевого самоврядування, складання процесуальних документів тощо. Також, посібник містить методичні рекомендації щодо організації діяльності університетських правничих клінік у сферах надання безоплатної правничої допомоги та просвітництва з підвищення рівня правової культури населення. Навчальний посібник розрахований на організаторів клінічної правничої освіти, викладачів, студентів, і керівників правничих закладів вищої освіти та юридичних компаній і об’єднань.

Правнича клінічна освіта в Україні: Навчальний посібник / за заг. ред. В. М. Сущенка. – К.: Ваіте, 2020 – 274 с.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: ГАЛАЙ Андрій, ГАЛАЙ Вікторія, ЄЛОВ Віталій, КОЛІНЧУК Христина, ЛОГУШ Любов, ЛОДЖУК Максим, МАТВЄЄВА Юлія, МЕНДЖУЛ Марія, МУРАНОВА Віра, САВЧИН Михайло, СОЛОМ’ЯНИЙ Віктор, СУЩЕНКО Володимир, ТОКАРЬ Яна, УДОД Микола, ЦИП’ЯЩУК Марія, ЧУМАК Ксенія, ЯНИШЕН Віктор

Загальна редакція: СУЩЕНКО Володимир 

РЕЦЕНЗЕНТИ:
АГАЯН Ашот – юридичний радник Програми USAID «Нове Правосуддя».
СИДЄЛЬНІКОВ Олександр – к.ю.н., національний менеджер проєктів у сфері верховенства права і прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Завантажити ПОСІБНИК

 

Це видання здійснене за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Координатор проектів ОБСЄ в Україні не несе відповідальності за зміст та погляди, висловлені у цій публікації.

Це видання здійснене за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Погляди авторів, викладені у цьому виданні, не обов’язково відображають думку Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.

Посібник “Консультування споживачів фінансових послуг”

Посібник “Консультування споживачів фінансових послуг”

В межах Всеукраїнського проєкту “Консультації споживачів фінансових послуг”, команда Асоціації юридичних клінік України підготувала посібник “Консультування споживачів фінансових послуг: міфи, алгоритми та історії. Практики юридичних клінік України”.

Цей посібник допоможе, в першу чергу, консультантам юридичних клінік, спілкуватися із клієнтами професійно – як під час особистого прийому, так і дистанційно. Але також, перший розділ допоможе керівнику краще збагнути, для чого саме консультування в юридичній клініці і, відповідно, яким чином його краще організувати. Ми розповідаємо про це на прикладах найбільш поширених міфів та їх розвінчування, наводимо прості та зрозумілі правила, які, як маємо надію, можна буде легко запам’ятати.

Видання також містить узагальнення із найбільш частих питань, що виникають у споживачів фінансових послуг та алгоритми роботи з ними. Зрештою, аби продемонструвати, що вчасні та потрібні кроки дають бажаний результат – у третьому розділі посібника ми наводимо кілька історій успіху юридичних клінік у справах, що стосуються фінансового сектору.

ЗАВАНТАЖИТИ посібник

Посібник узагальнює результати роботи семи юридичних клінік, залучених Асоціацією юридичних клінік України до реалізації компоненту консультування у проєкті “Консультації юридичних клінік споживачам фінансових послуг”, за підтримки Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору” впродовж лютого-жовтня 2020 року.

Порадник клініцисту щодо роботи зі складними клієнтами

Порадник клініцисту щодо роботи зі складними клієнтами

Порадник клініцисту по роботі зі складними клієнтами є простим та практичним посібником щодо найбільш типових складних ситуацій, які можуть виникати в консультантів юридичних клінік під час надання правової допомоги та спілкування з людьми. Про те, як налагодити комунікацію та якісну роботу з клієнтом можна також дізнатися з цього посібника.

Порадник є результатом співпраці шести юридичних клінік Cтоличного регіону, а саме: “Право і практика” Білоцерківського національного аграрного університету, “Навчальна юридична консультація” Академії адвокатури України“Астрея” Київського університету імені Бориса Грінченка, “Захист та справедливість” Національного університету біоресурсів і природокористування УкраїниНаціонального університету “Києво-Могилянська академія” та “Adiutorium” Чернігівського технологічного національного університету в межах регіонального проєкту “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”.

Завантажити Порадник клініцисту для роботи зі складними клієнтами.

 

Регіональна ініціатива “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”, впроваджується юридичною клінікою “Право і практика” Білоцерківського національного аграрного університету у партнерстві з юридичними клініками “Навчальна юридична консультація” Академії адвокатури України, “Астрея” Київського університету імені Бориса Грінченка, “Захист та справедливість” Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного університету “Києво-Могилянська академія” та“Adiutorium” Чернігівського технологічного національного університету, в межах проєкту “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України”, що здійснюється Асоціацією юридичних клінік України за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Мапа взаємодії юридичних клінік зі стейкхолдерами

Мапа взаємодії юридичних клінік зі стейкхолдерами

Цей буклет є, фактично, дороговказом для юридичних клінік щодо того, як і з якою метою налагоджувати співпрацю із різними партнерами: адміністрацією закладів вищої освіти, самими студентами, потенційними роботодавцями, системою безоплатної правової допомоги, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, місцевими бібліотеками та освітніми центрами та іншими партнерами.

Буклет отримав назву “Мапа взаємодії юридичних клінік зі стейкхолдерами” і є результатом співпраці шести юридичних клінік Cтоличного регіону, а саме: “Право і практика” Білоцерківського національного аграрного університету, “Навчальна юридична консультація” Академії адвокатури України“Астрея” Київського університету імені Бориса Грінченка, “Захист та справедливість” Національного університету біоресурсів і природокористування УкраїниНаціонального університету “Києво-Могилянська академія” та “Adiutorium” Чернігівського технологічного національного університету в межах регіонального проєкту “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”.

Завантажити Мапу взаємодії юридичних клінік зі стейкхолдерами.

 

Регіональна ініціатива “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”, впроваджується юридичною клінікою “Право і практика” Білоцерківського національного аграрного університету у партнерстві з юридичними клініками “Навчальна юридична консультація” Академії адвокатури України, “Астрея” Київського університету імені Бориса Грінченка, “Захист та справедливість” Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національного університету “Києво-Могилянська академія” та“Adiutorium” Чернігівського технологічного національного університету, в межах проєкту “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України”, що здійснюється Асоціацією юридичних клінік України за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Юридичні клініки в Україні: освіта та правова допомога в Україні

Юридичні клініки в Україні: освіта та правова допомога в Україні

Юридичні клініки в Україні: освіта та правова допомога :
монографія / М.Т. Лоджук. – Одеса : Фенікс, 2015. – 328 с.
ISBN 978-966-438-852-5

Монографію присвячено загальнотеоретичній характеристиці змісту правово-
го регулювання діяльності юридичних клінік в Україні. На основі здобутків сучас-
них вітчизняних та зарубіжних вчених аналізуються та розвиваються теоретичні
та методологічні засади юридичної клінічної освіти та нормативно-правові засоби
організації та діяльності юридичних клінік в Україні, розкривається їх місце та роль
у вітчизняній системі надання безоплатної правової допомоги.
Призначена для науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних
закладів України юридичного профілю, а також усім тим, хто цікавиться проблемами
організації та діяльності юридичних клінік в Україні.

Завантажити

Юридична клініка. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності

Юридична клініка. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності

Юридична клініка. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності / [С. В. Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. І. Пашковський, М. Т. Лоджук]; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. НАПрН України С. В. Ківалова. – Одеса : Фенікс, 2014. – 126 с.

Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» підготовлена з метою методичного забезпечення практичного навчання студентів-правників на базі юридичної клініки вищого навчального закладу України юридичного профілю.

Видання буде корисним для студентів Національного університету «Одеська юридична академія» та інших вищих юридичних навчальних закладів України, які беруть участь у діяльності юридичних клінік, викладачам-кураторам та іншим співробітникам юридичних клінік, а також дослідникам «юридичного клінічного руху» й всім тим, хто підвищує свій рівень практичних навичок юриста.

Завантажити

Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління

Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління

Галай А. О.
Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління / Андрій Олександрович Галай: [Монографія]. — К.: КНТ, 2015. — 408 с.

Внаслідок проведеного дослідження, на основі аналізу законодавства та практики його реалізації, дослідження теорії, а також національної і зарубіжної практики у монографії комплексно розкрито сучасні науково-обґрунтовані положення адміністративно-правового регулювання, організації та управління непідприємницькими громадськими організаціями юридичного спрямування, їх участі у публічному управлінні.

Запропоновані конкретні шляхи удосконалення теоретико-правових положень, нормативних основ та практичної діяльності цих інституцій.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних спеціальностей, юристів-практиків, держслужбовців, персоналу та волонтерів громадських об’єднань та усіх тих, хто цікавиться проблемами організації та діяльності недержавних організацій, їх роботою, спрямованою на реалізацію та захист прав людини, участю у публічному управлінні.

Інформація, викладена у монографії, актуальна станом на 25 грудня 2014 року.

Завантажити

Legal Clinics in Ukraine: from Legal Education to Legal Practice

Legal Clinics in Ukraine: from Legal Education to Legal Practice

Maksym Lodzhuk
Legal Clinics in Ukraine: from Legal Education to Legal Practice : monograph / Lodzhuk Maksym. – Оdesa: Feniks, 2016. – 98 p.

This monograph deals with functioning of legal clinics in Ukraine, their place in the training process of lawyers and their role in the national system
of free legal aid.

This is a book for scholars and students of higher educational establishments of law and for those who are interested in legal clinics and their activities in Ukraine.

Download

 

X