Інтерактивні методики викладання у правопросвітній діяльності: Тренінговий комплекс

Інтерактивні методики викладання у правопросвітній діяльності: Тренінговий комплекс

Галай А. О., Стаднік В. В.
Інтерактивні методики викладання у правопросвітній діяльності: Тренінговий комплекс: Навчально-методичний посібник / За ред. А. О. Галая.– К.: Атіка, 2006.– 124 с.

Посібник зорієнтований на формування навчально-методичної бази громадських непідприємницьких товариств та навчально-виховних закладів для проведення правопросвітньої діяльності з молоддю.

У ньому подається матеріал для підготовки і проведення комплексу тренінгів на допомогу викладачам правоосвітніх програм. Розкриті методики цілеспрямовано стосуються сфери «практичного права» – особливої сфери життєво-орієнтованих знань про державу і право, права людини, вмінь їх використовувати і навичок захисту прав і законних інтересів.

Концепція цієї книги – у цілеспрямованій тренінговій формі навчити користувачів посібника застосовувати інтерактивні методики викладання права, підготувати їх таким чином до активної правопросвітньої діяльності.

Посібник створено на основі досвіду діяльності Юридичної клініки Київського юридичного інституту МВС України. Він розрахований на працівників юридичних клінік, інших організацій громадського сектору, юристів, педагогів і соціальних працівників, зацікавлених у якісному проведенні заходів правової просвіти.

Завантажити – Інтерактивні методики викладання у правопросвітній діяльності

Тренінговий комплекс “Практичне право: праця неповнолітніх”

Тренінговий комплекс “Практичне право: праця неповнолітніх”

Тренінговий комплекс “Практичне право: праця неповнолітніх”

ТЕМА 1. ПРАЦЯ В ЖИТТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
ТЕМА 1. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ
ТЕМА 1. ЧАС ВІДПОЧИНКУ ТА ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

Завантажити

Практичне право: на попередження насильства в сім’ї: пілотний інтерактивний курс

Практичне право: на попередження насильства в сім’ї: пілотний інтерактивний курс

Практичне право: на попередження насильства в сім’ї: пілотний інтерактивний курс [навчальний посібник] / [Галай А.О., Галай В.О., Муранова В.В., Федоровська Н.В.] / за ред. А.О. Галая. — К.: ГО “Київський правозахисний альянс”, 2016. — 100 с.

Цей посібник спрямовано на заповнення прогалини у якісних тренінгових програмах і джерелах інформації, що можуть бути застосовані у правопросвітній роботі у галузі попередження насильства в сім’ї. Він орієнтований на формування основної компетенції у системі прав людини, що захищають від домашнього насильства, розкриває правові засади його протидії, сприятиме розвиткові української молоді на засадах гуманізму та толерантності.

Книга є тренінговим комплексом, викладеним у готовому до застосування форматі інтерактивного тренінгу. Вона побудована за стилем доступності, простоти основних категорій, спрощення і пояснення юридичної термінології.

Навчальний посібник “Практичне право: на попередження насильства в сім’ї” стане у нагоді представникам організацій, що займаються правозахистом, правовою просвітою і соціально-психологічною допомогою як готовий комплекс для роботи з молоддю, а також викладачам і студентам, які цікавляться дотичною тематикою — як джерело спеціалізованої інформації.

Завантажити

Практичне право: протидія насильству

Практичне право: протидія насильству

Практичне право: протидія насильству: Навчально-методичний посібник / О.Ф. Штанько, А.О. Галай, В.В. Стаднік та ін. / у заг. ред. О.Ф. Штанька. — Київ: Істина, 2004.— 315 с.

Навчально-методичний посібник «Практичне право: протидія насильству» зорієнтований на формування навчально-методичної бази громадських непідприємницьких товариств та навчально-виховних закладів для проведення правопросвітницької діяльності з молоддю.

Посібник містить повне забезпечення підготовки і викладання однойменного навчального курсу за запропонованою програмою або ж з творчим доопрацюванням може слугувати основою споріднених курсів або спеціально-юридичних тренінгів. Матеріали посібника можуть бути застосовані також для використання фрагментів сценаріїв занять при вивченні курсу «Основи правознавства».

Посібник заснований на досвіді правопросвітницької діяльності Юридичної клініки Київського юридичного інституту МВС України.

Це видання було здійснене за підтримки Асоціації американських правників/Правової ініціативи в Центральній Європі та Євразії (ABA/CEELI) та фінансової підтримки Агенції Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID).
Думки, висловлені тут, належать авторам і необов’язково відображають точку зору USAID чи ABA/CEELI.
This material has been produced with financial support from USAID but does not necessarily reflect the views of USAID

Завантажити

Практичне право: права пацієнтів

Практичне право: права пацієнтів

Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) : навч. посіб. / Галай В. О., Гречанюк С. К., Сенюта І. Я. та ін.; за ред. С. Г. Стеценка та А. О. Галая. – К. : КНТ, 2009. – 224 с.

У книзі розкриті ключові положення медичного права – перспективної галузі правової науки в Україні.

Посібник побудований за концепцією «street law»: усі питання подані у доступній популярній формі, зрозумілій навіть особі без юридичної освіти.

Виклад кожної теми ведеться за допомогою інтерактивних педагогічних технологій, що допоможе учасникам заняття брати активну участь у його проведенні.

Книга буде корисною для студентів медичних спеціальностей та юристів, а також для усіх, хто цікавиться вивченням і впровадженням просвітницьких занять у галузі медичного права.

Завантажити

Практичне право: на попередження ксенофобії

Практичне право: на попередження ксенофобії

Практичне право: на попередження ксенофобії: Навч. посіб. / Галай А. О., Галай В. О., Мосюк М. М., Пипченко Б. Ю., Скороходько К. В.; за ред. Галая А. О. – К.: КНТ, 2011. – 200 с.

Посібник спрямований на заповнення прогалини в якісних тренінгових програмах і джерелах інформації, що можуть бути застосовані у правопросвітній роботі у галузі попередження ксенофобії в молодіжному середовищі та серед інших верств населення України. Він орієнтований на формування основної компетенції в системі прав людини, що захищають від ксенофобних учинків, розглядає правові засади її протидії, сприяє розвиткові української молоді на засадах гуманізму та толерантності. Видання містить спеціальну навчальну програму, що розкриває головні положення протидії ксенофобії в Україні, алгоритми діяльності приймальні з надання юридичних і психологічних консультацій для потерпілих від ксенофобії.

Книга є апробованим тренінговим комплексом, викладеним у готовому до застосування форматі інтерактивного тренінгу. Вона побудована за стилем доступності, простоти основних категорій, спрощення і пояснення юридичної термінології.

Навчальний посібник «Практичне право: на попередження ксенофобії» стане у нагоді представникам організацій, що займаються правозахистом, правовою просвітою і соціально-психологічною допомогою як готовий комплекс для роботи з молоддю, викладачам і студентам, які цікавляться дотичною тематикою – як джерело спеціалізованої інформації.

Цю публікацію здійснено за підтримки Державного департаменту США, Бюро демократії, прав людини та праці. Думки, висновки чи рекомендації належать авторам видання і не обов’язково відображають погляди Державного департаменту США.
Твердження і аналіз, викладені в цій публікації, належать авторам, що несуть повну відповідальність за його зміст. Зміст даного видання не переглядався і не затверджувався Радою директорів Американської асоціації юристів. Тому виражені тут погляди не можна розглядати як такі, що представляють політику Американської асоціації юристів. Крім того, жодна інформація, вміщена у цій публікації, не може розглядатися як надання юридичної допомоги у конкретних справах, і читачі відповідають за отримання такої допомоги від власних адвокатів.

Завантажити

X