Хрестоматія юридичної клінічної освіти

Хрестоматія юридичної клінічної освіти

У Хрестоматії підібрано матеріали для опанування курсу “Юридична клінічна практика”, що забезпечується у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, що готують фахівців-юристів.

Матеріали розкривають тематичний план курсу, що включений до навчального плану Національної академії внутрішніх справ.

Цей посібник розрахований передусім на студентів, що вивчають зазначений спецкурс. Книга стане у нагоді викладачам та керівникам юридичних клінік, іншим учасникам юридичних клінік, студентам-юристам.

Матеріал книги робочий, пункти плану кожної з тем, обсяг глав книги залежав від наявності опублікованих матеріалів. Якісне доопрацювання книги дозволить Асоціації юридичних клінік України забезпечити вихід підручника зазначеної тематики.

Завантажити

Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти

Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти

Галай А. О. Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти: шляхи впровадження клінічного спецкурсу та практики студентів у навчальний процес вищих навчальних закладів в Україні. Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2009. – 96 с.

Десятирічне успішне існування юридичного клінічного руху в Україні зумовлює пошук шляхів упровадження кращих його навчальних компонентів до навчального процесу ВНЗ.

Це видання призначене для вдосконалення навчальної діяльності юридичних клінік вищого навчального закладу, обґрунтування шляхів упровадження основних навчальних компонентів юридичного клінічного руху у національну
вищу юридичну освіту.

Книга заснована на ґрунтовному науковому дослідженні навчальної діяльності юридичних клінік і значному досвіді управлінської діяльності в юридичній клініці Київського національного університету внутрішніх справ.

Видання містить обґрунтування основних навчальних компонентів юридичного клінічного руху, конкретні шляхи їх упровадження у навчальний процес, готові до впровадження навчальну програму дисципліни «Юридична клінічна практика» та Типове положення про практику студентів у юридичних клініках ВНЗ.

Книга буде корисна для організаторів вищої юридичної освіти в Україні, діячів юридичного клінічного руху, викладачів і студентів ВНЗ.

Завантажити

Основи юридичної клінічної практики

Основи юридичної клінічної практики

Галай А. О., Іваніщ Я. В., Стаднік В. В. Основи юридичної клінічної практики: Навчально-методич-ний посібник / За ред. А. О. Галая.– К.: Атіка, 2007.– 204 с.

Навчально-методичний посібник «Основи юридичної клінічної практики» зорієнтований на забезпечення однойменної навчальної дисципліни та спрямо-ваний на набуття студентами і курсантами юридичних факультетів практичних навичок та вмінь. Розроблений авторами, які беруть участь в організації юридичної клініки навчально-наукового інституту Київського національного університету внутрішніх справ, та заснований на досвіді її діяльності.

Посібник містить повний комплекс методичного забезпечення, враховує по-ложення кредитно-модульної системи навчання та передбачає роботу за інтерак-тивними педагогічними технологіями.

Для студентів, курсантів, викладачів, які братимуть безпосередню участь у викладанні курсу, учасників юридичного клінічного руху.

Завантажити

X