2020: результати юридичних клінік у сфері фінансових послуг

2020: результати юридичних клінік у сфері фінансових послуг

Асоціація юридичних клінік України провела підсумкову пресконференцію за результатами проєкту “Консультації юридичних клінік для споживачів фінансових послуг”, що реалізувався за підтримки Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору”

Впродовж лютого – листопада Асоціація впроваджувала проєкт “Консультації юридичних клінік для споживачів фінансових послуг” за підтримки Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору”. Проєкт сприяв активному залученню Асоціації до поглиблення знань та правового захисту споживачів фінансових послуг. Зокрема, проєкт передбачав інституційний розвиток Асоціації юридичних клінік в Україні, правопросвітній та консультативний напрями, а також розширення регіонального представництва юридичних клінік.

“Цілі і задачі, які ми ставили перед АЮКУ – посилити її інституційну спроможність та професіоналізм, який би у подальшому сприяв підтримці юридичних клінік у всіх регіонах. Під час реалізації проєкту проведено багато різноманітних заходів, комунікаційних кампаній, модернізовано веб-сайт Асоціації та розроблено якісні освітні матеріали. АЮКУ також успішно реалізувала місію зі створення клініки у Слов’янську та підсилила спроможність клінік у Харкові, Чернівцях і Києві. Я дуже рада, що ще більше студентів долучилось до діяльності клінік”, – зазначила під час свого виступу старша експертка з питань захисту прав споживачів фінансових послуг Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору” Тетяна Бурак.

Тетяна Бурак

Посилення інституційної спроможності

Про виклики, з якими стикалася Асоціація юридичних клінік під час впровадження проєкту, а також про посилення інституційної спроможності розповіла Голова АЮКУ Юлія Ломжець:

“Одним із основних завдань команди Асоціації є інституціоналізація організації та її подальний  інституційний розвиток. Саме тому значна частина активностей проєкту була спрямована на  подальшу розбудову мережі юридичних клінік, розвиток її компетентнісного та комунікаційного потенціалу. Їхня актуальність зумовлена необхідністю посилення ролі юридичних клінік, як регіональних агентів правозахисту та правопросвіти споживачів фінансових послуг, а Асоціації – як їхнього ефективного координатора, сталого партнера державних та громадських інституцій, що працюють у сфері прав споживачів фінансових послуг”.

Юлія Ломжець

В напряму посилення інституційної спроможності команда проєкту виконала ряд завдань:

 • Підвищення професійної кваліфікації та розвиток мережевих ініціатив.

Завдяки реалізації проєкту Асоціація юридичних клінік України організувала ряд заходів для підвищення кваліфікації керівників та викладачів юридичних клінік.

 • Організація Міжнародного професійного навчально-наукового стажування для студентів юридичних клінік за темою “Відповідальний бізнес і права людини”.

Асоціація вперше взялась за тему бізнесу й прав людини, і обрала інноваційний формат Міжнародного студентського конкурсу-стажування. Стажування складалося з двох рівнів: національний та міжнародний. На кожному рівні студенти виконують дослідницькі (написання юридичного есе) та практичні (вирішення реальних правових кейсів, участь у майстер-класах та воркшопах) завдання.

У Національному етапі конкурсу взяло участь 8 юридичних клінік України, які підготували 9 есе з теми “Відповідальний бізнес і права людини”. Зокрема, 5 есе стосувались бізнесу у сфері фінансових послуг та прав людини:

 1. Розвиток бізнесу у сфері фінансових послуг для забезпечення надання безоплатних медичних послуг вразливим групам населення;
 2. Захист прав споживачів кредитних послуг;
 3. Керівні принципи кредитно-фінансових установ в аспекті прав людини;
 4. Інститут спеціалізованого фінансового омбудсмена в Україні: необхідність та потенціал запровадження;
 5. Інвестиційна діяльність, як фактор реалізації та забезпечення прав людини в Україні.

До фінального етапу крім трьох українських команд-переможниць відібрано також три польські команди та одну латвійську. Під час фінального етапу конкурсу “UP” команди юридичних клінік презентували розроблені правові позиції. 

 • Розвиток спеціалізації в діяльності юридичних клінік. 

Впровадження проєкту допомогло розпочати процеси спеціалізації в діяльності юридичних клінік. Проведення форумів, спеціалізованих тренінгів, Школи та Фестивалю, організація консультування і правопросвіти сформувало групу клінік, які можуть фахово на високому рівні захищати права споживачів фінансових послуг.

 • Популяризація діяльності юридичних клінік серед студентів юридичних факультетів.

Організовані інтерактивні, пізнавальні та змагальні заходи для студентів юридичних клінік: Студентське стажування “UP”, Конкурс з практичного права, Тренінги та конкурси під час Фестивалю Street Law, Турнір з консультування з фінансових питань. Студенти юридичних клінік отримали досвід практичної професійної діяльності у сфері правової допомоги споживачам фінансових послуг та організації публічних заходів з підвищення фінансової грамотності населення, який зможуть в подальшому використовувати під час надання консультацій після завершення проєкту.

 • Посилення авторитету Асоціації серед партнерів та стейкхолдерів.

Асоціація значно посилила вплив серед організації, які опікуються процесами модернізації юридичної освіти, та надавачів безоплатної правової допомоги. Наразі представники команди Асоціації:

 1. Увійшли до робочої групи з розробки рейтингу правничих шкіл України, організованої Асоціацією правників України за підтримки програми USAID “Нове правосуддя”;
 2. Увійшли до робочої групи з розробки рекомендацій щодо здійснення моніторингу стану забезпечення конституційних прав та свобод людини, зокрема, права на правову допомогу;
 3. Запустили власну програму “Інтерактивна просвіта Street Law” в рамках Української школи практичних знань з питань доступу до правосуддя;
 4. Разом з польськими колегами продовжують розвивати питання автоматизації процесів в юридичних клініках в рамках Kyiv Legal Empowerment Practical Program;
 5. Налагодили системну співпраця з молодіжним комітетом Національної асоціації адвокатів України UNBA NextGen в сфері організації спільних заходів, експертної підтримки, студентського стажування та практики.

2020: результати юридичних клінік у сфері фінансових послуг

Досягнення юридичних клінік в напрямі консультування споживачів фінансових послуг

Під час пресконференції членкиня Правління Асоціації та керівниця напряму консультування Марія Цип’ящук представила головні його результати.

Правову допомогу у сфері фінансових послуг надавали юридичні клініки, відібрані до участі у напряму консультування Проєкту: 

“Впровадження напряму консультування розпочалося із розробки та проведення тренінгу із організації консультування споживачів фінансових послуг для двох груп представників юридичних клінік (студентів та керівників). Після тренінгів клініки розпочали процес спеціалізованого консультування з питань захист прав споживачів фінансових послуг”, – зазначила Марія Цип’ящук

Впродовж лютого – листопада 2020 року, юридичні клініки опрацювали 83 звернення. У зверненнях переважали 2 категорії питань: кредити та фінансове шахрайство, ще помітними були звернення з питань платіжних транзакцій та страхування. Щодо характеру правової допомоги надано: 

 • правову консультацію – у 60 зверненнях;
 • правову інформацію – 22 звернення; 
 • складання документів (процесуальних та несудових) – у 10 випадках.

За відгуками студентів та кураторів юридичних клінік – участь у проекті допомогла їм відчутно вдосконалити не лише знання у сфері захисту споживачів фінансових послуг, але й набути практичних навиків у консультуванні, в т.ч. й дистанційному. 

Консультування_Марія Цип'ящук

Також Марія презентувала посібник “Консультування споживачів фінансових послуг” , який узагальнює результати роботи семи юридичних клінік, залучених до реалізації компоненту консультування проєкту.

Посібник допоможе консультантам юридичних клінік спілкуватися із клієнтами професійно – як під час особистого прийому, так і дистанційно. А також перший розділ допоможе керівнику краще збагнути, для чого консультування в юридичній клініці і як його краще організувати. Видання також містить узагальнення із найбільш частих питань, що виникають у споживачів фінансових послуг та алгоритми роботи з ними. Зрештою, аби продемонструвати, що вчасні та потрібні кроки дають бажаний результат – у третьому розділі опубліковані історії успіху юридичних клінік у справах, що стосуються фінансового сектору.

ЗАВАНТАЖИТИ посібник

Використання методики Street Law для підвищення фінансової грамотності

Показники напряму правопросвіти представила її керівниця, членкиня Правління АЮКУ Катерина Дацко. Так, до напряму правової просвіти були відіюрані 10 юридичних клінік, які фахово працювали над підвищенням фінансової грамотності споживачів фінансових послуг:

Загалом, юридичні клініки провели 122 заходи безпосередньої правової просвіти. Тематика заходів, яка переважала: планування власного бюджету та фінансова грамотність – 38 заходів; фінансове шахрайство – 26  заходів; безпечні кредити – 15 заходів. Інші заняття проводились за темами страхування, особливостей банківської системи України, актуальних законодавчих змін у фінансовій сфері, правил користування банківськими картками.  

“Під час реалізації правопросвітнього напряму, юридичні клініки розробли сценарії правовпросвітніх занять, графічні правопросвітні матеріали (плакати, інфографіки), просвітні відеосюжети, які використовувались для проведення заходів безпосередньої правової просвіти населення (інтерактивні уроки, вебінари, тренінги, презентації, семінари). Через карантинні обмеження, у зв’язку із пандемією COVID-19, ряд заходів було переведено в онлайн режим із використанням платформи Zoom”, – розповіла Катерина Дацко.

Катерина Дацко

Також Катерина представила навчально-методичний посібник для проведення занять з практичного права “Street law: Захист прав споживачів у сфері фінансових послуг”, який став результатом діяльності юридичних клінік. Видання сприятиме підвищенню якості та ефективності правопросвітніх занять через розвиток навичок використання інтерактивних методик навчання праву, зокрема методики Street Law

Матеріали, включені у видання, апробовані під час першого в Україні інноваційного Фестивалю з практичного права “Fin $kills”, присвяченого темі захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансовій грамотності, що проводився Асоціацією юридичних клінік України в липні 2020 року.

ЗАВАНТАЖИТИ посібник

Основні показники медіаактивності Асоціації

Показники медіаакивності, досягнуті в результаті впровадження проєкту, представила комунікаційниця Асоціація юридичних клінік України Олена Сабо.

Одним з основних завдань в межах проєкту стала модернізація веб – сайту Асоціації  – legalclinics.in.ua:

Впродовж реалізації проєкту інформація про його перебіг і результати були опубліковані на сайті Асоціації юридичних клінік України (https://legalclinics.in.ua/ ), сторінках у соціальних мережах Facebook (https://www.facebook.com/AssociationLegalClinicsUkraine ) та Instagram (https://www.instagram.com/as.lc.ukraine/ ), а також на інформаційних ресурсах юридичних клінік України, університетах, при яких діють юрклініки, та ресурсах інформаційних партнерів Асоціації. Загалом, за цей час виявлено 1395 медіазгадок.

Імплементація діяльності та організація роботи Юридичної клініки на деокупованій території України з метою посилення фінансової грамотності населення

Окремим завданням проєкту стало розширення регіонального представництва юридичних клінік – Проєкт “Імплементація діяльності та організація роботи юридичної клініки на деокупованій території України з метою посилення фінансової грамотності населення”. Нова юридична клініка створена на базі Слов’янського навчально-наукового інституту університету державної фіскальної служби України

Під час реалізації проєкту на базі юридичної клініки створений інтерактивний мобільний офіс, який здійснює регулярні виїзди у сіру та червону зони Донецької та Луганської областей з метою проведення праворозяснювальної роботи та надання юридичних консультацій. 

Детально про основні досягнення юридичної клініки розповів його керівник Дмитро Лазаренко.

Дмитро Лазаренко

Захід відбувся завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”.

Історія успіху юридичної клініки ДУЕТ: допомога у зменшенні страхового платежу наполовину

Історія успіху юридичної клініки ДУЕТ: допомога у зменшенні страхового платежу наполовину

Надані правові консультації студентів юридичної клініки Державного університету економіки і технологій допомогли клієнту зменшити суму страхового платежу внаслідок ДТП на 4 тис. грн. Про це – далі у матеріалі. 

До юридичної клініки Державного університету економіки і технологій звернувся клієнт, який став учасником дорожньо – транспортної пригоди (далі – ДТП) і був визнаний її винуватцем. Його автотранспортний засіб не був застрахований. Зараз страхова компанія потерпілого виставила йому вимогу сплатити 8 000 грн. страхового платежу.

Як з’ясувалося під час консультування, клієнт є учасником бойових дій, а об’єм двигуна його автомобіля становить 1,2 л. (1200 см3). Саме ці дві обставини й сприяли успішному вирішенню справи. 

За українським законодавством учасники бойових дій мають певні пільги в частині страхування.

Так, за частиною 1 статті 13 Закону України  “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни, що визначені законом, особи з інвалідністю I групи, які особисто керують належними їм транспортними засобами, а також особи, що керують транспортним засобом, належним особі з інвалідністю I групи, у її присутності, звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. 

При цьому, ч.2 цієї ж статті встановлює, що:

Розмір страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування зменшується на 50 відсотків, за умови, що страхувальником є громадянин України – учасник війни, особа з інвалідністю II групи, особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесена до I або II категорії, пенсіонер, а забезпечений транспортний засіб має робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних включно та належить цьому громадянину на праві власності. Зазначена пільга надається за умови особистого керування таким транспортним засобом особою, яка належить до визначених у цьому пункті категорій громадян України, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу.

Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить Моторне (транспортне) страхове бюро України (даліМТСБУ).

Потрапивши в дорожньо-транспортну пригоду, винуватцю необхідно в триденний термін надіслати лист-повідомлення чи зателефонувати до МТСБУ для того, щоб проінформувати про свою ситуацію. 

Клієнт зазначених дій не вчинив, тому страхова компанія в регресному порядку звернула до нього страховий платіж в розмірі 8000 гривень і повідомила його про це листом із вимогою про сплату  коштів.

 

Висновок

Таким чином, консультант юридичної клініки Державного університету економіки і технологій роз’яснив клієнту правові підстави зменшення суми страхового платежу та порядок звернення до страхової компанії.  Далі клєінт вже самостійно вів переговори зі страховою компанією. В результаті, йому вдалося зменшити суму страхового платежу на 50%, тобто на 4000 гривень. 

 

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку за умовами Договору з Асоціацією юридичних клінік в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”. Висловлені в цьому матеріалі думки автора необов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Студентське стажування та Турнір з консультування: студенти-правники демонстрували свої знання у змаганнях

Студентське стажування та Турнір з консультування: студенти-правники демонстрували свої знання у змаганнях

Асоціація юридичних клінік України завжди створює нові можливості для студентів та розвиває юридичну освіту через цікаве навчання та конкурси для майбутніх правників. Так, студенти юридичних клінік змогли перевірити знання у сфері права та удосконалити навики при провадженні юридичної практики під час Студентського стажування “Відповідальний бізнес та права людини” та Турніру з консультування клієнтів з фінансових питань. 

Конкурси зібрали в Ірпені таланових студентів юридичних клінік, які змагалися за звання бути кращими у вирішенні практичних правових кейсів та консультуванні клієнтів. Заходи відбулися 17 жовтня на базі Університету державної фіскальної служби України.

Студентське стажування + Турнір

Напередодні змагань з вітальним словом до учасників змагань звернулась Голова Асоціації юридичних клінік України Юлія Ломжець та побажала успіху студентам-правникам:

“Студенти-клініцисти – найкращі та найактивніші. Простого консультування для них вже замало. Тому, юридичні клініки постійно шукають нові підходи, методи та форми роботи. Асоціація також долучається. Ми збільшуємо кількість заходів для студентської аудиторії. До нашої традиційної Олімпіади цього року додали Фестиваль Street Law, студентське стажування “UP” та Турнір з консультування клієнтів з фінансових питань”, – наголосила Юлія Ломжець.

Студентське стажування + Турнір

Також учасників привітав в.о ректора Університету державної фіскальної служби України Олег Шевчук, на базі якого відбулися змагання:

“Впродовж останніх років студенти юридичних факультетів провідних вишів України все частіше долучаються до роботи юридичних клінік, де вони під контролем кураторів, надають безоплатну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення, примножуючи при цьому свої теоретичні знання та набуваючи практичні навички для подальшої професійної діяльності. Юридичні клініки, не лише створюють для студентів можливості практикуватися в юридичній професії, виконуючи аналітичну та безпосередньо правозахисну роботу, а й стимулюють до самовдосконалення, формуючи нове покоління молодих юристів”, – зазначив Олег Шевчук.

Студентське стажування + Турнір

СТУДЕНТСЬКЕ СТАЖУВАННЯ “UP”

Одним із змагань став конкурс із вирішення правових кейсів “Відповідальний бізнес і права людини” (другий етап проєкту “UP”). “UP” поєднав навчання, прикладні дослідження живої практики та змагальний компонент. Конкурс створив можливості для реалізації інноваційних методів викладання права та розвитку у студентів компетентностей, які необхідні сучасному юристу через вивчення трендових тем у праві.

Мета студентського стажування “Відповідальний бізнес і права людини”:

 • сприяти розвитку в університетській спільноті розуміння відповідального та поважаючого права людини бізнесу;
 • залучення студентів юридичних клінік до практичних досліджень та розв’язання реальних кейсів такої тематики.

Після проведеного першого етапу стажування – написання юридичного есе та його публічної презентації, в Ірпені відбувся другий фінальний етап – вирішення реальних практичних досліджень у сфері бізнесу і прав людини та змагання студентських команд у вирішенні правового кейсу.

“У проєкті “UP” Асоціація юридичних клінік України відкрила новий напрям розвитку практичних навичок студентів-юристів, який одночасно мотивує їх до наукових досліджень та робить науку цікавою. Новим є також співпраця з бізнесом, що розширює можливості для студентства і сприяє діалогу бізнесу і освіти у напрямку її удосконалення до вимог роботодавця. Вдячна усім командам, і особливо їх керівникам, які підтримували і мотивували своїх студентів і повірили в новий формат заходу АЮКУ. Це наш перший UP і впевнена, що не останній, наступний буде ще цікавішим.”, – прокоментувала координаторка Студентського стажування, членкиня Правління Асоціації Катерина Дацко.

Студентське стажування + Турнір

Учасниками другого етапу стажування стали 4 команди – переможці конкурсу есе “Відповідальний бізнес і права людини”:

Під час другого етапу конкурсу “UP” команди юридичних клінік презентували розроблені правові позиції. Практичні кейси для вирішення командами надала компанія “АрселорМіттал Кривий Ріг”, які також підготували учасникам приємні подарунки. Значну підтримку для проведення змагань “UP” надала
громадська організація “Криворізька фундація майбутнього”.

Студентське стажування + Турнір

Студентське стажування + Турнір

Оцінювали виступи учасників судді Андрій Галай, Олена Шакірова, Сергій Мовчан, Анна Федоренко та Олег Мартиненко.

“Конкурс UP продемонстрував, що по-перше наукові дослідження студентів можуть бути практичними і корисними. По-друге, Асоціація юридичних клінік може бути лідером такого перезапуску наскрізь проплагіаченої та знеціненої науки”, – зазначив суддя конкурсну “UP” та член Правління Асоцації Андрій Галай.

Після двох турів переможцем змагань стала юридична клініка “Liberta” Західноукраїнського національного університету. Друге місце зайняла правнича клініка Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

Нагадаємо, що студентське стажування стало частиною юридичного напрямку III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020.

ТУРНІР З КОНСУЛЬТУВАННЯ З ФІНАНСОВИХ ПИТАНЬ

Ще одним унікальним заходом Асоціації, проведеним у Ірпені, став Турнір з консультування клієнтів з фінансових питань. Турнір – це змагання серед юридичних клінік України, які моделювали процес прийому клієнта в юридичному офісі за участі двох студентів-консультантів (учасників юридичної клініки), що діють як юристи (адвокати, юрисконсульти, юристи-практики) та клієнта, роль якого виконували запрошені актори.

Турнір з консультування, як і інші подібні змагання, покликаний розвивати в студентів-правників навики інтерв’ювання клієнта, професійної етики, планування та аналізу в процесі побудови відносин, вміння надати первинну консультацію на рівні “юрист-клієнт” під час ведення прийому в юридичному офісі.

“Я дуже радію тому, що ми змогли провести цей Турнір. Сподіваюся, що він став корисним. Найперше – для студентів і тепер, повернувшись до своїх юридичних клінік, вони зможуть застосувати нові навики в реальному консультуванні. Турнір з консультування став, по суті, ще одним форматом роботи Асоціації в напрямку практичного загартовування майбутніх правників”, – розповіла координаторка Турніру, членкиня Правління Асоціації Марія Цип’ящук.

Студентське стажування + Турнір

Турнір з консультування з фінансових питань став тренувальним заходом для учасників юридичних клінік, залучених до грантової підтримки Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору” впродовж 2019-2020 років. Відповідно, тема Турніру пов’язана з питаннями захисту прав споживачів фінансових послуг.

Завдяки комплексним фабулам, що розроблялися на основі реальних звернень до цих юридичних клінік, студенти змогли “прокачати” і власні знання з питань захисту прав споживачів фінансових послуг. Зокрема, у таких поширених аспектах, як онлайн мікрокредитування, захист від фінансового шахрайства, дотримання прав внутрішньо переміщених осіб в контексті повернення депозитів та виконання кредитних зобов’язань перед банком, відділення якого знаходиться на тимчасово окупованій території.

Студентське стажування + Турнір

Для участі у Турнірі був проведений попередній відбір, після якого за перемогу у Турнірі боролися:

Оцінювали учасників професійне журі: практикуючі адвокати, представники нотаріату та інших сфер професійної правничої діяльності. Зокрема, це:

 • Оксана Виноградська,
 • Андрій Волков,
 • Марина Гаврилюк,
 • Петро Левчук,
 • Вікторія Лисенко,
 • Ганна Лисенко,
 • Ярослав Лисенко,
 • Ярослав Малик,
 • Олена Маричева,
 • Олена Мироненко-Шульган,
 • Леся Сидорук,
 • Олег Ткачук

Студентське стажування + Турнір

Після виступів учасників переможцем змагань стала команда юридичної клініки Університету митної справи та фінансів. Друге місце виборола команда юридичної клініки Національного університету державної фіскальної служби України

Півфіналістами Турніру стали команди юридичної клініка юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича та юридична клініка Державного університету економіки та технологій.

Про виклики, які постали перед проведенням Турніру та конкурсу “UР” розповіла організаторка подій та членкиня Правління Асоціації Тетяна Шолкова. За її словами, складності додав карантин через фактичну відсутність колективу юридичної клініки та студентів навчально-наукового інституту права, які завжди готові допомогти.

“Помічників було мало, однак ми впорались. Нам вдалося сформувати професійне журі, до якого увійшли адвокати та держслужбовці Києва й області, зустріти команди, а також організувати телемост з президентом Польської фундації юридичних клінік й польськими командами. Ми забезпечили проведення чесних змагань. Я вдячна директорату Навчально-наукового інституту права, ректорату УДФСУ, професорсько-викладацькому складу кафедри фінансового права, а також Правлінню Асоціації юридичних клінік України за сприяння й допомогу в організації змагань. Також хочу подякувати своїм студентам-клініцистам за допомогу. Ці змагання допомогли сформувати справжню ефективну і дієву команду”, – підсумувала Тетяна Шолкова.

Студентське стажування та Турнір з консультування: студенти-правники демонстрували свої знання у змаганнях

Заходи відбулися завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”.

Студентське стажування & Турнір з консультування з фінансових питань

Студентське стажування & Турнір з консультування з фінансових питань

Жовтень місяць сповнений цікавими та яскравими подіями. Так, Асоціація юридичних клінік України оголошує про унікальні можливості для студентів, які відбудуться 17 жовтня на базі Університету державної фіскальної служби України:

 • Студенстське стажування “Відповідальний бізнес та права людини” (другий етап проєкту “UP”)
 • Турнір з консультування з фінансових питань

СТУДЕНТСЬКЕ СТАЖУВАННЯ “UP”

Проєкт “UP” створює можливості для реалізації інноваційних методів викладання права та розвитку у студентів компетентностей, які необхідні сучасному юристу через вивчення трендових тем у праві. Він поєднує навчання, прикладні дослідження живої практики та змагальний компонент.

Студентське стажування є частиною юридичного напрямку III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 і складається з двох рівнів: національний та міжнародний. Національний рівень був проведений у лютому 2020 році, під час якого студенти прийняли участь у конкурсі юридичного есе.

Другий етап, який відбудеться вже у жовтні, передбачає презентацію власних практичних досліджень у сфері бізнесу і прав людини та змагання студентських команд у вирішенні правового кейсу.

Метою другого етапу студентського стажування “Відповідальний бізнес і права людини” є:

 • сприяти розвитку в університетській спільноті розуміння відповідального та поважаючого права людини бізнесу;
 • залучення студентів юридичних клінік до практичних досліджень та розв’язання реальних кейсів такої тематики.

Учасниками другого етапу стажування стануть 4 команди – переможці Національного конкурсу есе “Відповідальний бізнес і права людини”:

ТУРНІР З КОНСУЛЬТУВАННЯ З ФІНАНСОВИХ ПИТАНЬ

Турнір з консультування з фінансових питань є тренувальним заходом для учасників юридичних клінік, залучених до грантової підтримки Проекту USAID “Трансформація фінансового сектору” впродовж 2019-2020 років.

Відповідно, тема Турніру пов’язана з питаннями захисту прав споживачів фінансових послуг. Окрім того, Турнір з консультування, як і інші подібні змагання, покликаний розвивати в студентів-правників навики інтерв’ювання клієнта, професійної етики, планування та аналізу в процесі побудови відносин, вміння надати первинну консультацію на рівні “юрист-клієнт” під час ведення прийому в юридичному офісі.

Реєстрація у Турнірі триватиме до 08.10.2020 року до 23.59.  Учасники будуть повідомлені про результати відбору не пізніше 10.10.2020 року.

Форма реєстрації у Турнірі

Правила Турніру по консультуванню з фінансових питань

Критерії оцінювання Турніру з консультування з фінансових питань

Фабули для учасників Турніру з консультування з фінансових питань

Турнір з консультування – це унікальні змагання серед юридичних клінік України, які моделюють процес прийому клієнта в юридичному офісі за участі двох студентів-консультантів (учасників юридичної клініки), які діють як юристи (адвокати, юрисконсульти, юристи-практики) та клієнта, роль якого виконує запрошений актор.

Конкурс допомагає учасникам – майбутнім професійним правникам підвищити власну майстерність при провадженні юридичної практики, а також розвинути аналітичні та комунікативні навики в роботі з клієнтом.

Організатори покривають витрати на проїзд та харчування. Якщо команда не має можливості приїхати та поїхати в один день – тобто, 17 жовтня, також може бути забезпечене поселення. 

Заходи відбудуться завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”.

Осінній Форум АЮКУ – 2020: обговорення потенціалу юридичних клінік

Осінній Форум АЮКУ – 2020: обговорення потенціалу юридичних клінік

Два дні закордонні та національні експерти у сфері вищої юридичної освіти обговорювали виклики та інновації в освіті правників з фокусом на роль юридичних клінік у цих процесах.

17-18 вересня 2020 року у м. Києві відбувся осінній Форум Асоціації юридичних клінік України, наповнений живим обміном ідей та інноваційними розробками юридичних клінік. Форум мав на меті обговорення методи підвищення практичних навичок студентів-юристів, оптимізації та автоматизації юридичних та навчальних процесів, розвитку трендових тематичних напрямів освітніх програм підготовки правників.

Осінній Форум АЮКУ - 2020

“Тема Форуму перекликається з концепцією реформування правничої освіти та бакалаврськими й магістерськими стандартами вищої освіти зі спеціальності “Право”, затвердженими МОН. Саме тому Осінній Форум Асоціації юридичних клінік України ми присвятили питанням модернізації правничої освіти. Після дискусій, обговорень, висловлення позицій, можна дійти беззаперечного висновку, що юридичний клінічний рух в Україні динамічно розвивається, отримав визнання і на національному, і на міжнародному рівні. Ми відповідаємо всім сучасним трендам і вже створюємо свої. Тому, сміливо можемо назвати себе новаторами вищої юридичної освіти, – наголосила Голова Правління Асоціації Юлія Ломжець.

Осінній Форум АЮКУ - 2020_Юлія Ломжець

Виклики юридичної освіти

Від освітньої філософії до стандартів вищої правничої освіти

“Вітаю Асоціацію юридичних клінік України з потужним інституційним зростом адже мережа демонструє рух, який, з рештою, впливає на процес модернізації юридичної освіти”, – зазначила модераторка експертної панелі Форуму Лариса Денисенко.

Осінній Форум АЮКУ - 2020_Денисенко

Правнича професія потребує змін. Це підтверджено незадоволенням роботодавців від якості сформованих вмінь і навичок випускників ЗВО, самих випускників від невпевненої позиції на ринку праці та, зрештою, недовірою суспільства до правничої професії.

Осінній Форум АЮКУ - 2020_Бойко, Бутенко, Пижов

Ці проблеми може вирішити лише якісна реформа вищої юридичної освіти. Оновлений процес ліцензування та в подальшому акредитації освітніх програм забезпечать поступ до вищої якості освіти та довіру до українських дипломів закордоном. На цьому наголошували спікери першої експертної панелі Форуму – представники Міністерства освіти і науки України Олександр Пижов та Андрій Бойко, а також Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Андрій Бутенко.

Правнича освіта та юридичні клініки: баланс теорії і практики

Голова Асоціації Юлія Ломжець представила результати роботи юридичних клінік у 2019 році і відзначила, що юридичні клініки готують нове покоління правників, готових до викликів сучасного суспільства.

Осінній Форум АЮКУ - 2020

“Наша основна мета сьогодні – це пошук оптимального балансу теорії і практики в підготовці правників. Практикоорієнтований підхід – центральна частина стандартів правничої освіти і саме від якості та різноманітності практики буде залежати успіх такого підходу. Моніторинги юридичних клінік довели, що реально працююча юридична клініка здатна забезпечити повноцінну практичну підготовку молодого правника. Сформувавши нетільки тверді практичні навички, але й навички ефективних комунікацій, критичного мислення та самопрезентації”, – акцентувала Юлія Ломжець.

Осінній Форум

До цієї панелі були запрошені представники партнерських організацій Асоціації:

 • Олександр Сидєльніков, національний менеджер проєктів у сфері верховенства права та прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні;
 • Ніна Решетар, асистентка проєктів у сфері верховенства права та прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні;
 • Артем Шаіпов, юридичний радник Програми USAID “Нове правосуддя”;
 • Ольга Гальченко, Координаторка програми “Права людини і правосуддя” Міжнародного Фонду “Відродження”;
 • Микола Сіома, Директор благодійної організації “Українська фундація правової допомоги”.

Осінній Форум АЮКУ - 2020

Їх виступи підтвердили, що юридична клінічна освіта демонструє свою ефективність вже не один десяток років, а Асоціація юридичних клінік є надійним партнером для реалізації інноваційних освітніх проєктів.

Зарубіжним досвідом реформування юридичної освіти поділились та підкреслили важливу роль у цьому процесі юридичних клінік Джоні Хол, професор права (Університет Нортумбрії, Великобританія) та Філіп Черніцкі, Президент Польської мережі юридичних клінік, Президент GAJE (Global Alliance for Justice Education).

Студент VS Роботодавець. Сучасний портрет випускника-юриста

Який він, випускник правничої школи? Як його бачать роботодавці та самі випускники? Чого не вистачає майбутньому юристу, аби стати цінним на ринку праці? Чи не забагато вимагають роботодавці від молодих правників, які тільки починають професійний шлях?

Осінній Форум АЮКУ - 2020

На ці та інші питання, відповідали студенти-правники:

 • Олег Мусій, консультант юридичної клініки “Pro bono” Національного університету “Острозька академія”, екс Координатор Північноукраїнського регіону Ліги студентів АПУ, експерт із акредитації освітніх програм НАЗЯВО;
 • Марина Лобко, Голова Ліги студентів ВГО “Асоціація правників України”, експертка із акредитації освітніх програм НАЗЯВО, директорка з маркетингу та комунікацій проєкту “Реформа юридичної освіти” від ЛС АПУ

та представники роботодавців:

 • Олена Мироненко-Шульган, членкиня Ради комітету молодих адвокатів при Національній Асоціації адвокатів України UNBA NextGen;
 • Катерина Ковалевська, адвокатка, керуюча партнерка Адвокатського бюро “Катерини Ковалевської”, заступниця голови молодіжного комітету Національної асоціації адвокатів України – UNBA NextGen.

Осінній Форум АЮКУ - 2020

Дискусію провели членкині правління Асоціації Тетяна Шолкова та Ольга Настіна у форматі “Світове кафе”. За результатами обговорення сформовано групу обов’язкових навичок випускника-юриста.

Спеціалізація в діяльності юридичних клінік: нові напрямки роботи та партнерства

Обговорення з вивчення досвіду та перспектив впровадження спеціалізації у діяльність юридичних клінік ініціював член Правління Асоціації Андрій Галай.

Осінній Форум АЮКУ - 2020

Успішним досвідом розвитку організації юридичної клініки із захисту прав засуджених в Україні та сучасними перспективами для юридичних клінік в умовах карантинних обмежень та реглментних особливостей пенітенціарних інституцій поділився Володимир Стаднік, начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими Управління ресоціалізації та соціальної реабілітації Департаменту з питань виконання кримінальних покарань та Сергій Гречанюк, начальник Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України.

Про секрети системної роботи юридичної клініки та успішний досвід розвитку власної спеціалізації з надання правової допомоги ветеранам та військовослужбовцям в умовах збройного конфлікту на Сході України розповіла менеджерка юридичної клініки Школи права Українського католицького університету, членкиня Правління Асоціації Христина Ковцун.

Осінній Форум АЮКУ - 2020_Христя Ковцун

Під час визначення потенціалу юридичних клінік у реалізації антикорупційних спеціалізацій керівник управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції НАЗК Андрій Галай відзначив:

“Спеціалізована антикорупційна громадськість – завжди відкрита і готова мати кооперацію”.

Катерина Дацко, членкиня правління Асоціації, представила результати нової, вже опанованої, Асоціацією спеціалізації “Захист прав споживачів фінансових послуг” у Проєкті USAID “Трансформація фінансового сектору”.

Осінній Форум АЮКУ - 2020_Дацко

Міжнародна платформа

“Потенціал юридичних клінік у модернізації юридичної освіти: іноземний досвід”

Міжнародна платформа сформувала доволі чіткі найближчі кроки міжнародної співпраці Асоціації юридичних клінік України.

Осінній Форум

Модераторка платформи Марія Цип’ящук, членкиня правління Асоціації:

“Це далеко не перший захід, коли Асоціація залучає колег з-за кордону. Проте, мабуть, перший, коли ми їх залучили в такій кількості і в такому якісному поєднанні тематик та досвіду. Для мене особисто було надзвичайно приємно знову співпрацювати з нашими давніми друзями: Філіпом Черніцкі, Ділейном Свенсоном та із Джоні Холом. І, звісно ж, визначально ближче познайомитися із Лі Абертманом та його колежанкою Емі Воллес, запросити до виступу Лію Ворсам та Джеймса Молітерно.

Кожна та кожен із цих людей – це, по суті, ключові постаті у сучасному світовому юридичному клінічному русі у відповідній сфері: інтеграція юрклініки до освітнього процесу чи максимально функціональне використання Street Law. Родзинкою міжнародної платформи стало також і те, що ми запросили Ігоря Конопку, який зміг порівняти український та іноземний досвід у своїй лаконічній, але змістовній презентації”

Осінній Форум АЮКУ - 2020_Ципящук

Інновації юридичної освіти

Тематикою другого дня Форуму стали інновації у правничій освіті в умовах діджиталізації, карантинних обмежень та сучасних вимог до правничої професії і самих студентів юридичних вишів.

Осінній Форум АЮКУ - 2020_Яна Собко

Як навчити студентів-юристів писати цікаво про право? Адже 71% юристів не вміють доносити інформацію клієнту простою мовою. Про секрети Legal Writing розповіла редакторка Lойер, засновниця онлан-курсу та телеграм-каналу Legal Writing Яна Собко, гасло якої: “Пишіть складні тексти простою мовою”.

Осінній Форум АЮКУ - 2020_Яна Собко

Про створення ефективних онлайн-курсів натхненно розповів Ілля Філіпов, виконавчий директор та співзасновник EdEra. Ілля відкрив секрети фабрики створення ексклюзивних онлайн курсів:

 • комбінувати різні формати завдань і тем;
 • дотримуватись балансу складності;
 • використовувати ефект швидких перемог;
 • чітко розуміти цільовою аудиторію;
 • формат повинен відповідати темі і ресурсам.

Осінній Форум АЮКУ - 2020_Філіпов

Дистанційне навчання та віддалена робота, життя та консультування онлайн, культура спілкування в соціальних мережах та інструменти віддаленої роботи. Секрети сучасних засобів комунікації розкрили Андрій Удовиченко, СРО в Bot&Partners, Notion Pro.LLM, Cornell Law School (USA) та Микита Підгайний, СЕО у Bot&Partners, юридичний інженер в Опендатабот.

Осінній Форум АЮКУ - 2020

На завершення Форуму учасники прийняли участь у воркшопі “Ключові питання правничої етики для викладачів юридичних клінік” Джеймса Молінтерно, Vincent Bradford Professor of Law, Washington & Lee University School of Law.

 

Форум відбувся завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”.

 

Фото: Роман Шаламов

Осінній Форум АЮКУ – 2020

Осінній Форум АЮКУ – 2020

Асоціація юридичних клінік України оголошує попередню реєстрацію на черговий Форум, який буде присвячений новаціям у вищій юридичній освіті.

Дата проведення: 17 – 18 вересня 2020 року

Місце проведення: готель Radisson Blu, Ярославів Вал, 22, м. Київ + ZOOM

Програма Форуму українською та англійською мовами.

Мета Форуму – сформувати більш широке та глибоке розуміння сучасних потреб розвитку практикоорієнтованого підходу та особливостей його запровадження у освітній процес правничих шкіл з урахуванням реформування юридичної освіти, діджиталізації освітніх процесів та зростання вимог ринку праці до випускників юридичних вишів.

Закордонні та національні експерти у сфері вищої юридичної освіти зустрінуться для визначення сучасних викликів та інновацій вищої юридичної освіти в умовах діджиталізації, карантинних обмежень та зростання вимог ринку праці до випускників-юристів.

Два дні, наповнені живим обміном ідей та інноваційними розробками юридичних клінік, експертів у галузі права для підвищення практичних навичок студентів-юристів, автоматизації юридичних та навчальних процесів, розвитку трендових тематичних напрямів освітніх програм підготовки правників.

Реєстрація – https://forms.gle/45FY45FE4ETrrpJb7

Дедлайн реєстрації: 23:59 год 30 серпня 2020 року

Серед усіх зареєстрованих учасників – представників юридичних клінік, буде проведений конкурсний відбір і обрано 15 найактивніших та наймотивованіших учасників юридичного клінічного руху!

Участь у Форумі є безкоштовною (організатори покривають витрати на проживання, харчування та забезпечують необхідними матеріалами).

Контактна особа:

Катерина Дацко, координаторка Форуму

тел.: 067 27 18 182

e-mail: alcu.forum@gmail.com

Форум відбудеться завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”.

Літня школа – 2020: адміністратори навчались автоматизації процесів у юридичних клініках

Літня школа – 2020: адміністратори навчались автоматизації процесів у юридичних клініках

“Чотири незабутніх дні у “Донецькій Швейцарії” промайнули як один. Це була захоплюча подорож для адміністраторів юридичних клінік України із корисними знаннями, чудовим відпочинком та спілкуванням з однодумцями”.

9 – 12 серпня у Святогірську Донецької області Асоціація юридичних клінік України провела Літню Школу 2020 для адміністраторів юридичних клінік. Тема цьогорічної Школи: “Належне адміністрування – запорука успішної діяльності юридичної клініки”.

Моніторинги юридичних клінік показали, якою важливою є робота саме адміністратора – людини, яка на місці постійно організовує поточну, повсякденну роботу юридичної клініки. Том ми організували цьогорічну школу саме для них. Наша мета – максимально оптимізувати роботу юридичної клініки, додати їй інноваційності та ефективності. Ще однією з особливостей школи стало місце її проведення. Святогірськ просто вражає красою, а наші колеги зі Слов’янська – гостинністю. Наш сплав Сіверським Донцем був неймовірним”, – акцентує Голова Асоціації юридичних клінік України Юлія Ломжець.

Літня школа - 2020: адміністратори навчались автоматизації процесів у юридичних клініках

Адміністратор юридичної клініки – який він? 

Впродовж першого дня школи учасники обговорили нові виклики та загрози діяльності юридичних клінік у сучасних умовах, зокрема у зв’язку із дистанційним навчанням, переорієнтацію до нових форм та методів роботи (від активного залучення клієнтів, правопросвіти – до особливостей взаємодії із студентами юридичної клініки он-лайн).

Також розглянули питання:

 • моніторингів юридичних клінік, як ефективного інструменту відповідності стандартам Асоціації;
 • напрями вдосконалення Стандартів діяльності юридичних клінік;
 • вимоги до посади та обсяг відповідальності адміністратора та керівника юридичної клініки;
 • посилення комунікаційної спроможності юридичної клініки в сучасних умовах;
 • напрацювали зміни до локальних документів АЮКУ;
 • розробили проєкти типових посадових інструкцій керівника та адміністратора юридичної клініки.

Літня школа - 2020: адміністратори навчались автоматизації процесів у юридичних клініках

Літня Школа – 2020 проводилася для розвитку юридичних клінік та удосконалення їх організаційно-адміністративного потенціалу. Саме тому, важливою складовою цієї Школи стала тема автоматизації процесів у юридичних клініках та ведення електронного діловодства, як вимоги часу.

Літня школа - 2020: адміністратори навчались автоматизації процесів у юридичних клініках

Чому та як автоматизація процесів? 

Представники юридичних клінік отримали практичні знання та навички для створення електронного реєєстру і електронного архіву справ за допомогою програмного забезпечення Notion від тренерів: Андрія Удовиченка – СРО в Bot&Partners, Notion Pro. LLM, Cornell Law School (USA) та Микити Підгайного – СЕО у Bot&Partners, юридичного інженера в Opendatabot. Окрім цього, учасники дізналися про юридичні інновації та корисні сервіси для налагодження своєї роботи, а також навчилися працювати з текстовими редакторами, необхідними в роботі сучасного юриста.

Літня школа - 2020: адміністратори навчались автоматизації процесів у юридичних клініках

Не лише працюємо, але й відпочиваємо активно

Учасників чекало не лише навчання, а й крута розважальна програма впродовж третього дня Школи: сплав Сіверським Донцем, активності для побудови команди, конкурси з подарунками та відпочинок.

“Ніколи не думав, що роботу можна так гармонійно поєднувати із відпочинком, новими знайомствами. Дякую Асоціаціації юридичних клінік за неймовірні враження”, – коментує Кирило Санжаревський.

Літня школа - 2020: адміністратори навчались автоматизації процесів у юридичних клініках

Юристи теж можуть писати зрозумілою мовою

Під час четвертого дня школи редакторка неформатного юридичного видання “LойерЯна Собко виступила з майстер-класом “Як розповідати про юридичну клініку цікаво?”. Учасники аналізували контент сайту та соціальних мереж АЮКУ. Практичні завдання допомогли відразу актуалізувати знання та випробувати власні вміння зі ствоерння зрозумілих текстів та зручного для сприйняття, інформативного наповнення ресурсів.

Літня школа - 2020: адміністратори навчались автоматизації процесів у юридичних клініках

Що ж далі? 

Наприкінці Школи учасникам анонсували черговий конкурс для юридичних клінік – цього разу для найбільш прогресивного та швидкого впровадження автоматизованого документообігу та комунікації. Деталі – вже зовсім скоро.

А ще – найближчим часом відбудеться низка подій та заходів, які ще більше зміцнять спільноту та спроможність юридичних клінік. Тож, стежте за нашими анонсами і долучайтеся до подій!

 

Літня Школа відбулася завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”.

Історія успіху юридичної клініки “Істина”: практичні дії, щоб “позбутися” колекторів

Історія успіху юридичної клініки “Істина”: практичні дії, щоб “позбутися” колекторів

2 червня 2020 року пенсіонерка Зінаїда Іванівна Стадник звернулась до юридичної клініки “Істина” Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ із проханням надати консультацію та допомогти у ситуації, яка склалася.

Напередодні їй зателефонували невідомі та сказали, що вона є поручителем по кредиту. Далі назвали дані її знайомих. Також повідомили, якщо вона не хоче сплачувати за них кредит, має максимально сприяти та допомагати фінансовій установі вплинути на боржників. Зінаїда Іванівна зателефонувала цим знайомим, що вже декілька років проживають в Одесі. Вони повідомили їй, що не давали її дані ніяким організаціям. І так, дійсно, в них є кредит, але поручителя по ньому не було.

Зміст консультації:

 1. Взяти свій емоційний стан під контроль, оскільки найсильніший прийом колекторів – моральний тиск. Більшість колекторів роблять розрахунок на елемент страху. Вони тиснуть на почуття провини і на больові точки конкретної людини (важке матеріальне становище, діти та інші фактори).
 2. По можливості, записувати усі телефонні розмови, зберігати смс-повідомлення, щоб, у разі чого, мати на руках докази незаконних вимог, погроз.

Зверніть увагу! У будь-якому разі у боржника, поручителя є право вимагати номер договору, дату його оформлення, дані первинного кредитора і тип договору між кредитором та колекторами (факторинг, доручення тощо). А також є право вимагати для ознайомлення завірені копії цих документів.

 1. У разі відвертих погроз і образ звернутися до поліції із заявою.
 2. Вимагати від колекторів претензії виключно у письмовій формі, з посиланнями на конкретні договори та юридичні підстави.
 3. Ігнорувати документи без будь-яких юридичних підтверджень.
 4. Ігнорувати будь-які вимоги про “поручительство”, якщо ви його офіційно не надавали. А також не звертати уваги на прохання “вплинути” на знайомих, друзів, сусідів чи родичів. За законом, борги повинні повертати лише ті особи, у яких з організацією існують договірні зобов’язання щодо повернення коштів.

“Дякую за надану допомогу. Я пенсіонерка і звертатись до адвоката фінансово не має можливості, а юридичні консультації у юридичній клініці є доступними, безкоштовними і якісними. Приємне спілкування, заспокоїли та дали роз’яснення”, – коментує Зінаїда Іванівна.

Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку за умовами Договору з Асоціацією юридичних клінік в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”. Висловлені в цьому матеріалі думки автора необов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Street Law в Україні – новий рівень

Street Law в Україні – новий рівень

Street Law Фестиваль? – Чому ж ні?

Street Law Фестиваль онлайн? – Запросто. 

Впродовж 21-23 липня 2020 року більше 150 учасників з України, Польщі, Грузії та США долучилися до змістовних дискусій, вебінарів та презентацій під час першого в Україні Фестивалю з практичного права «Fin $kills». Захід проводився Асоціацією юридичних клінік України за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» та був присвячений темі захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансовій грамотності.

Під час відкриття Фестивалю Голова Асоціації юридичних клінік України Юлія Ломжець розповіла про впровадження Street Law в Україні:

«Фестиваль став результатом довгого шляху, який пройшла Асоціація з перших спроб запровадити Street Law в Україні. Наразі, щороку юридичні клініки проводять понад 2000 заходів правової просвіти, більшість з яких саме з використанням методики Street Law. За ці роки ми накопичили значний експертний потенціал у сфері організації якісної і цікавої правопросвіти, що і втілилося в конкурсних роботах Фестивалю. І те, що Фестиваль залучив відомих експертів Street Law з різних країн, свідчить про актуальність та необхідність того, що ми робимо», – наголосила Юлія Ломжець.

Street Law в Україні - новий рівень

Із методикою Street Law, її значенням та особливостями ознайомила членкиня Правління Асоціації Марія Цип’ящук. Так, в українській мові терміну «Street Law» найбільше імпонує поняття «практичне право», а практичним воно стає завдяки тому, що складні правові конструкції і правила пояснюють доступною мовою, на прикладах та через життєві ситуації, які допомагають побачити дію правових норм в реальному житті – тобто, практично застосувати це право.

«Street Law» – це особливий підхід до викладання права простою та зрозумілою мовою за допомогою використання інтерактивних методик та інструментів. Як правило, цільовою аудиторією програм Street Law є школярі. Програма вперше представлена на початку 70-их років 20 ст. у Сполучених Штатах Америки, проте в Україні юридичні клініки проводять заняття зі Street Law вже більше 20-ти років. Напрям Street Law визначений одним із ключових та закріплений у Стандартах діяльності юридичних клінік України», – зазначила Марія Цип’ящук.

Фестиваль Street Law став частиною заходів Програми Асоціації «Інтерактивна правова просвіта Street Law» у межах Української Школи практичних знань з питань доступу до правосуддя, співзасновницею якої є Асоціація юридичних клінік України.

Основною частиною Фестивалю стало представлення робіт фіналістів – представників юридичних клінік України, які взяли участь у конкурсі з розробки правопросвітніх матеріалів. Учасники подали роботи у трьох номінаціях:

 • Інтерактивний урок за методикою Street Law (обов’язкова категорія конкурсу)
 • Графічна правопросвіта (інфографіки, буклети, плакати, тощо)
 • Правопросвітній відеосюжет (художній або анімаційний)

Загалом, свої роботи підготували 12 юридичних клінік. З них 11 юридичних клінік представили інтерактивні уроки, 8 – продукти графічної правопросвіти (20 правопросвітніх матеріалів) та 4 – представили відеороботи. З усіма матеріалами можна ознайомитися на лендингу Фестивалю – https://finskills.com.ua/

Роботи з теми захисту прав споживачів фінансових послуг та фінансовій грамотності оцінювало професійне конкурсне журі:

 • Марина Кулігіна – старша спеціалістка з комунікацій Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»
 • Юрій Сверба – Державний експерт експертної групи з питань суміжних з правосуддя правових інститутів Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України
 • Катерина Єрошенко – відповідальна секретарка Української школи практичних знань з питань доступу до правосуддя, координаторка програм Українська фундація правової допомоги
 • Андрій Галай – доктор юридичних наук, професор, член Правління Асоціація юридичних клінік України
 • Марія Цип’ящук – викладачка, тренерка з прав людини та виборчих прав, адвокатка, правозахисниця членкиня Правління Асоціації юридичних клінік України

Street Law в Україні - новий рівень

За результатами оцінювання, переможцями конкурсу з фінансової грамотності у трьох номінаціях стали:

 • Номінація «Інтерактивний урок за методикою Street Law»

І місце – Юридична клініка Державного університету економіки і технологій

ІІ місце – Юридична клініка Школи права Українського католицького університету

ІІІ місце – Юридична клініка «Ex aequo et bono» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

 • Номінація «Графічна правопросвіта»

І місце – Юридична клініка Школи права Українського католицького університету

ІІ місце – Юридична клініка Державного університету економіки і технологій

ІІІ місце – Юридична клініка Університету митної справи та фінансів

 • Номінація «Правопросвітній відеосюжет»

І місце – Юридична клініка Школи права Українського католицького університету

ІІ місце – Юридична клініка «Довіра» Cумського національного аграрного університету

ІІІ місце – Юридична клініка «Ex aequo et bono» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ІV місце – Юридична клініка «Adiutorium» Чернігівського національного технологічного університету

Street Law Фестиваль АЮКУ 2020

«Тема фінансової грамотності та захисту прав споживачів фінансових послуг юристу не легко сприйняти. Здається, що це економічна тема. Але робота у проєкті Асоціації у напрямі правової просвіти дещо змінила наше ставлення до цієї теми. Ми вдячні за цікаві інтерактиви та професійні поради експертів з комунікації по створенню якісних правопросвітніх матеріалів, отриманий досвід та море емоцій, адже мали можливість провести свій вебінар та побувати на вебінарах інших команд. Неймовірно вдячні членам журі за високу експертну оцінку наших робіт. Це мотивує на подальшу роботу та розвиток себе та своєї юридичної клініки», – прокоментували учасники команди Державного університету економіки і технологій.

Окрім цього, учасники змогли проголосувати за конкурсні роботи, які їм сподобалися найбільше і номінувати команди на приз глядацьких симпатій.

За словами організаторів, усі конкурсні роботи будуть адаптовані та використані для подальшого їх застосування під час проведення уроків за методикою Street Law. Деякі з робіт юридичні клініки представили безпосередньо під час Фестивалю. Зокрема, у межах Школи «Fin Skills» проходили паралельні вебінари з фінансової грамотності:

 • «Фінансові лайфхаки: як накопичити на свою мрію» – юридична клініка Державного університету економіки та технологій
 • «Фінансова грамотність для школярів» – юридична клініка Школи права Українського католицького університету
 • «Фальшиві гроші в Україні: як відрізнити і перевірити?» – юридична клініка Донецького державного університету управління
 • «Сімейний бюджет. Доходи і витрати сім’ї» – юридична клініка Університету державної фіскальної служби України
 • «Сучасні прояви шахрайських схем: що приховують соціальні мережі?» – юридична клініка «Ex aequo et bono» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

Окрім ознайомлення з конкурсними роботами, учасники Фестивалю взяли участь у цікавих та практичних сесіях:

 • Огляд інтерактивних розробок Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» розповіла старша радниця з питань захисту споживачів фінансових послуг Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Тетяна Бурак
 • «Роз’яснення про роз’яснення. Як державному юристу писати простіше і зрозуміліше» від керівника управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції НАЗК Андрія Галая
 • Лайфхаки створення відео та інфографіки представила координаторка з комунікації Асоціації юридичних клінік України Олена Сабо
 • «Що треба пам’ятати під час створення інтерактивного заняття Street Law?» відповів професор права Люблінського католицького університету, директор Центру підвищення юридичних навичок Ділейн Свенсон (Польща, США)
 • Технології дистанційної освіти від освітньої тренерки, керівниці центру забезпечення якості освіти Національного університету «Києво-Могилянська академія» Ольги Бершадської
 • Тренінг зі стратегічної комунікації для студентів та школярів провела експертка зі стратегічної комунікації Марина Говорухіна

Заключною, але однією з важливих частин Фестивалю стала «Міжнародна платформа Street Law», під час якої іноземні спікери з Грузії та Польщі розповіли про досвід та перспективи впровадження методик практичного права у юридичиних клініках своїх країн. Справжнім відкриттям стала участь колег із американської організації Street Law (Street Law, Inc.), найбільшої подібної організації у світі, представники якої не просто розповіли про свій досвід, але дали можливість учасникам Фестивалю взяти участь у короткому занятті з практичного права.  Зокрема, сесія передбачала обмін досвідом і складалася із чотирьох презентацій:

 • Експертний потенціал юридичних клінік у сфері Street Law. Програма Асоціації юридичних клінік України у межах Української Школи практичних знань, яку представила Голова Асоціації Юлія Ломжець 

 • Практика Street Law у Грузії від проєктної координаторки УВКБ ООН у ГО «Human Rights Georgia» Анна Гудадзе

 • Практики Street Law у Польщі та його вплив на суспільство та студентів-правників розповів президент Польської фундації юридичних клінік Філіп Черніцкі

 • «У що вірить, що знає та робить хороший громадянин» разом із учасниками досліджували Дженніфер Вотлі, головна керівниця програми Street Law, Inc. та Бен Перді, директор міжнародних програм Street Law, Inc.

Чудовим бонусом до програми перших двох днів Фестивалю стали вечірні покази та обговорення документального кіно про права людини з колекції кіноклубів Docudays UA: «Інтернет залежний» (реж. Шош Шлам, Гілла Медаліа, Ізраїль, США, 2014) та «Цвіт крізь сльози» (реж. Хуацін Цзінь, Китай, 2012).

Окрім конкурсної та навчальної програми Фестивалю організатори підготували для учасників і чимало розваг: ранкові руханки, ігри, вікторини та цікаві конкурси. Студентки юридичної клініки Школи права Українського католицького університету Віола Мартинюк та Валерія Вацеба представили авторську гру «Ти і Фінанси: Хто Кого?», а організатори підготували вікторину Kahoot «Що Ви знаєте про Street Law».

Street Law в Україні - новий рівень

Також напередодні Фестивалю були оголошені конкурси для учасників:

 • «Умій заощаджувати: ТОП найбезглуздіших покупок»
 • «Найцікавіші факти про Street Law»
 • «Розшифруй слоган» (Юридичні клініки – безперечна дорога до Вальхалли)

Переможці яких отримали круті подарунки – брендові портативні колонки, екосумки та інші корисні сувеніри від Асоціації юридчиних клінік України.

Street Law Festival ALCU

Насамкінець, координаторка Фестивалю «Fin $kills» Катерина Дацко відзначила головні досягнення Фестивалю:

 • Ми знову відкрили талановитих клініцистів, які готові розвивати свої soft та hard skills, незважаючи на карантин, канікули, відпустку. Саме Ваша небайдужість є запорукою подальшого успіху та перевагою перед іншими. Вдячна кожному учаснику конкурсу за відповідальність та креативність у вирішенні поставлених задач.
 • Ми провели масштабну правопросвітню роботу за темою фінансових послуг серед учасників Фестивалю та сформували кращі методичні розробки, які доступні до використання і зможуть стати «родзинкою» уроків з фінансової грамотності у школі.
 • Ми підтвердили, що Street Law цікаве студентам, школярам, громаді та організаціям, які займаються правовою просвітою не тільки на національному, але і міжнародному рівнях. Тож, напрямок обрано правильно і далі – тільки вперед для розвитку власного експертного потенціалу у Street Law в Україні.

«Цей Фест є новим продуктом і новою формою Street Law активностей мережі українських юридичних клінік. Ми замахнулися на складні і організаційні виклики, з якими раніше не мали справу. І їх успішно подолали. Фестиваль був змістовний, драйвовий та веселий. Це ілюструє тезу – шукаймо способи як зробити, а не причини чому не робити», – додав член Правління Асоціації Андрій Галай.

Street Law в Україні - новий рівень

Фестиваль став можливим завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Інформаційними партнерами заходу є: Мережа кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA, науково-популярний журнал Куншт, Освітній дім прав людини в Чернігові та Програма «Школа – територія прав людини», БО Восток SOS, БО «Українська фундація правової допомоги», Простір «Pro Bono» та Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги.

Літня Школа АЮКУ – 2020 для адміністраторів юридичних клінік

Літня Школа АЮКУ – 2020 для адміністраторів юридичних клінік

Асоціація юридичних клінік України оголошує реєстрацію на Літню Школу – 2020 для адміністраторів юридичних клінік. Тема цьогорічної Школи: “Належне адміністрування – запорука успішної діяльності юридичної клініки”.

Дата проведення: 9 – 12 серпня 2020 року
Місце проведення: м. Святогірськ Донецької області

Літня Школа – 2020 проводиться для розвитку юридичних клінік та удосконалення їх організаційно-адміністративного потенціалу. Саме тому, важливою складовою цієї Школи є тема автоматизації процесів у юридичних клініках та ведення електронного діловодства, як вимоги часу.

Представиники юридичних клінік отримають практичні знання та навички для створення електронного реєєстру і електронного архіву справ. Окрім цього, дізнаються про юридичні інновації та корисні сервіси для налагодження своєї роботи, а також навчаться працювати з текстовими редакторами, які є необхідні в роботі сучасного юриста.

Також учасники обговорять нові виклики та загрози їх діяльності в сучасних умовах, зокрема у зв’язку із дистанційним навчанням, переорієнтацію до нових форм та методів роботи (від активного залучення клієнтів, правопросвіти – до особливостей взаємодії із студентами юридичної клініки он-лайн).

А ще… учасників чекає не лише навчання, а й крута розважальна програма впродовж цілого дня Школи: рафтинг, квести, конкурси з подарунками та відпочинок.

Участь в Літній Школі – 2020 є безкоштовною (організатори покривають витрати на проживання, харчування та забезпечують необхідними матеріалами).

Для участі у Літній Школі – 2020 просимо зареєструватися за посиланням – https://forms.gle/BXBJMAPHLMyTrJbPA (до 23:59 год 25 липня 2020 року).

*Зверніть увагу, що остаточну реєстрацію потрібно пройти і тим, хто вже реєструвався попередньо.

Літня Школа організовується завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”.

X