Юридична клініка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Юридична клініка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

 

Рік заснування юридичної клініки 2006
Організаційно-правова      форма       юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ зі штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)     сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1.м. Харків, вул. Пушкінська 106, к. 104 2.(057) 704 92 08

3.jurclinica@ukr.net

4. legalclinic.nlu.edu.ua, facebook.com/legalclinic.nlu.edu.ua

5.Керівник Юридичної клініки Віктор Янишен

Напрями діяльності та форми надання правової допомоги 1.    Надання               правової               допомоги:
консультування;
підготовка правових несудових документів;
підготовка процесуально-правових документів;
представництво інтересів в судах та інших органах

2.    Правова просвіта

Галузі надання правової допомоги всі галузі без винятку
Наявність спеціалізації у наданні правової допомоги спеціалізації немає
Середня річна кількість консультацій 700
Ведення обліку консультацій журнал; електронний архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом
Чи є юридична клініка базою практики так
Види практики, які проходять студенти в юридичній клініці ознайомча; виробнича; стажування
Чи     зараховується     робота     в     клініці,     як проходження практики ні
Кількість залучених викладачів та студентів 1.    Викладачів-кураторів: 5

2.    Студентів: 47

Юридична клініка «Феміда» Донецького державного університету управління, м. Маріуполь

Юридична клініка «Феміда» Донецького державного університету управління, м. Маріуполь
Рік заснування юридичної клініки відновлено у 2015
Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)      сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1. м.Маріуполь вул. Карпінського, буд. 58  каб 301
2. 0629 38-97-57; 067 492-24-92
3.                                                 urklinika@dsum.edu.ua,

frnavs.femida.legalclinic@gmail.com

4.    www.dsum.edu.ua;       www.vk.com/femida_donguu; https://www.facebook.com/groups/693646997438065
5. Калініна Ірина Валеріївна – завідувач; Харланова Дарина Андріївна – лаборант
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів станом на контрольний рік 1. Викладачів-кураторів 8
2. Студентів 13
Показники роботи юридичної клініки у контрольному році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги
б) юридичне консультування 37
в) підготовка правових несудових документів
г)      підготовка           процесуально-правових документів 82
д) представництво інтересів в судах та інших органах
2. Правова просвіта:
а)    публічні    виступи   (лекції,    презентації, зустрічі тощо) 30
б) інтерактивні заняття (практичне право / street law) 15
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
Галузі надання правової допомоги лише окремі галузі права, а саме: цивільне, трудове, житлове, сімейне
Ведення обліку консультацій журнал; електронний архів
Викладання       спецкурсу       юридичної клінічної освіти обов’язковий курс «Основи юридичної клінічної практики»
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика

Юридична клініка Харківського національного університету внутрішніх справ

Юридична клініка Харківського національного університету внутрішніх справ
Рік заснування юридичної клініки 2013
Організаційно-правова форма юридичної клініки

(один з варіантів)

інше:    громадська    організація,    створена   на   базі університету
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)      сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1. м.Харків, проспект  Льва Ландау, 27
2. (0572) 7398-800
3. ella.vakulovich@gmail.com
4. –
5. Вакулович Елла Валентинівна, доцент кафедри цивільного права та процесу
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів станом на контрольний рік 1. Викладачів-кураторів 1
2. Студентів 12
Показники роботи юридичної клініки у контрольному році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 16
б) юридичне консультування 38
в) підготовка правових несудових документів 2
г)      підготовка            процесуально-правових документів 15
д) представництво інтересів в судах та інших органах
2. Правова просвіта:
а)    публічні    виступи    (лекції,    презентації, зустрічі тощо) 2
б) інтерактивні заняття (практичне право / street law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
Галузі надання правової допомоги широке    коло    галузей,    за    виключенням   таких: кримінальне право, кримінальний процес
Ведення обліку консультацій журнал; паперовий архів
Викладання       спецкурсу       юридичної клінічної освіти відсутній
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика

Юридична клініка “Довіра” Сумського національного аграрного університету

Юридична клініка “Довіра” Сумського національного аграрного університету
Рік заснування юридичної клініки 2009
Організаційно-правова      форма       юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)     сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1.м.Суми,вул.Герасима-Кондратьєва,160, ауд.01г

2.(0542) 78-76-42

3.snaujurklinika@rambler.ru24 4.http://ur.sau.sumy.ua/?page_id=527

5.Завідувач лабораторії практичного права – Гресь Наталія Миколаївна

Напрями діяльності та форми надання правової допомоги Надання правової допомоги: консультування; підготовка правових несудових документів; підготовка процесуально-правових документів
Галузі надання правової допомоги всі галузі окрім кримінального права
Наявність спеціалізації у наданні правової допомоги спеціалізації немає
Середня річна кількість консультацій 85
Ведення обліку консультацій журнал
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти обов’язковий   курс    “Основи   юридичної   та клінічної практики”
Чи є юридична клініка базою практики так
Види практики, які проходять студенти в юридичній клініці ознайомча; виробнича; переддипломна
Чи     зараховується     робота     в     клініці,     як проходження практики так
Кількість залучених викладачів та студентів 1.    Викладачів-кураторів:7

2.    Студентів: 10

Юридична клініка Сумського державного університету

Юридична клініка Сумського державного університету
Рік заснування юридичної клініки 2008
Організаційно-правова      форма       юридичної клініки інший підрозділ ВНЗ без штату
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)     сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1. 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова,2 2.0542 68 77 27

3. http://clinic.law.sumdu.edu.ua/ 4.

https://www.facebook.com/groups/klinikasumdu/ 5.Чернадчук     Олександр     Вікторович,     ст.. викладач         кафедри         судочинства         та міжнародного права

Напрями діяльності та форми надання правової допомоги 1.    Надання               правової               допомоги: консультування; підготовка правових несудових            документів;               підготовка процесуально-правових    документів; представництво інтересів в судах та інших органах

2.    Правова просвіта

Галузі надання правової допомоги всі галузі без винятку
Наявність спеціалізації у наданні правової допомоги спеціалізації немає
Середня річна кількість консультацій 200
Ведення обліку консультацій журнал
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом
Чи є юридична клініка базою практики так
Види практики, які проходять студенти в юридичній клініці ознайомча; виробнича; переддипломна
Чи     зараховується     робота     в     клініці,     як проходження практики так
Кількість залучених викладачів та студентів 1.    Викладачів-кураторів: 8

2.    Студентів: 18

Практико-освітній центр “Юридична допомога” Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Практико-освітній центр “Юридична допомога” Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Рік заснування юридичної клініки 2005
Організаційно-правова      форма       юридичної клініки інший підрозділ ВНЗ без штату
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)     сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1. 61077, м. Харків, Майдан Свободи, 6, 1 пов., к. 145

2. (057) 707-50-81

3.  jurclinic@karazin.ua

4.          http://lawclinic.kharkiv.ua/      ,        http://www- jurfak.univer.kharkov.ua/yurklinika/yk_zagalna.p hp

5.   Директор юридичної клініки Єгоров Євген Сергійович

Напрями діяльності та форми надання правової допомоги 1.    Надання               правової               допомоги: консультування; підготовка правових несудових            документів;    підготовка процесуально-правових документів

2.    Правова просвіта

Галузі надання правової допомоги всі галузі крім кримінального права
Наявність спеціалізації у наданні правової допомоги спеціалізації немає
Середня річна кількість консультацій 250
Ведення обліку консультацій журнал; електронний архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом
Чи є юридична клініка базою практики так
Види практики, які проходять студенти в юридичній клініці ознайомча; виробнича
Чи     зараховується     робота     в     клініці,     як проходження практики так
Кількість залучених викладачів та студентів 1.    Викладачів-кураторів: 3

2.    Студентів: 20

Юридична клініка Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ та ГО “Правова допомога”

Юридична клініка Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ та ГО “Правова допомога”
Рік заснування юридичної клініки 2005
Організаційно-правова      форма       юридичної клініки громадська організація у співпраці з ВНЗ
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)     сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1.40007, м.Суми, вул.Миру, буд. 24

2.33-03-18; 050 677 82 90

3.  marena-v@mail.ru ; sumlus@list.ru ; 23

4.                                                   http://www.sfnuvs.sumy.ua/stud- zhytta/jurklinika.html

5.Соловйова Людмила Михайлівна,Василенко Марина Євгенівна – співкерівники юридичної клініки “Правова допомога”

Напрями діяльності та форми надання правової допомоги 1.    Надання               правової               допомоги: консультування; підготовка правових документів; підготовка процесуально-правових документів

2.    Правова просвіта

Галузі надання правової допомоги всі галузі без винятку
Наявність спеціалізації у наданні правової допомоги спеціалізації немає
Середня річна кількість консультацій 60
Ведення обліку консультацій журнал
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти обов’язковий      курс      “Основи      юридичної клінічної підготовки”
Чи є юридична клініка базою практики так
Види практики, які проходять студенти в юридичній клініці ознайомча
Чи     зараховується     робота     в     клініці,     як проходження практики так
Кількість залучених викладачів та студентів 1.    Викладачів-кураторів : 8

2.    Студентів: 16