Звіт за результатами моніторингу ЮК ДНУ ім. О.Гончара (м. Дніпро)

Звіт за результатами моніторингу ЮК ДНУ ім. О.Гончара (м. Дніпро)

Результати моніторингу юридичної клініки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара / проф. А. Галай (кер.ав.кол.), проф. С.Гречанюк, Т.Щербатюк. – Дніпро: Асоціація юридичних клінік України, 2018.– 25 с.

Дати моніторингу: 22-24.04.2018

Моніторингова група (авторський колектив):

 • А. Галай, доктор юридичних наук, професор, член правління Асоціації юридичних клінік України,  відповідальний за напрям моніторингів;
 • С. Гречанюк, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, викладач-куратор юридичної клініки Тернопільського національного економічного університету;
 • Т. Щербатюк, голова правління ГО “Черкаський правозахисний центр”, керівник регіональної приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини

Моніторинговий інструмент: Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік України.

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримкиМіжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.

Завантажити Звіт за результатами моніторингу ЮК ДНУ ім. О.Гончара 

Звіт за результатами моніторингу ЮК Хмельницького університету управління та права

Звіт за результатами моніторингу ЮК Хмельницького університету управління та права

Результати моніторингу юридичної клініки Хмельницького університету управління та права/ авт.кол.; узагальнення Ю.Ломжець. – Хмельницький: Асоціація юридичних клінік України, 2018.– 25 с.

Дати моніторингу: 18-20.04.2018

Моніторингова група (авторський колектив):
Ю. Ломжець, член правління Асоціації юридичних клінік України, керівниця юридичної клініки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
Ю. Матвєєва, член правління Асоціації юридичних клінік України, керівниця правничої клініки Національного університету “Києво-Могилянська академія”;
В. Ільчишена, координатор Західного регіону Мережі правового розвитку.

Моніторинговий інструмент: Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік України.

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

Завантажити звіт за результатами моніторингу ЮК ХУУП

Звіт за результатами моніторингу ЮК “Феміда” Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)

Звіт за результатами моніторингу ЮК “Феміда” Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)

Результати моніторингу юридичної клініки “Феміда” Донецького державного університету управління / авт.кол.; узагальнення М. Цип’ящук. – Маріуполь: Асоціація юридичних клінік України, 2018.– 24 с.

Дати моніторингу: 17-19.04.2018р.

Моніторингова група (авторський колектив):
Марія Цип’ящук, викладачка Інституту права ім. І.Малиновського Національного університету “Острозька академія”, членкиня правління Асоціації юридичних клінік України;
Ярослав Малик, старший науковий співробітник докторантури та аспірантури НАВС;
Марина Лугиня, начальник відділу забезпечення взаємодії із суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги управління координації системи надання безоплатної правової допомоги Координаційного центру з надання правової допомоги.

Моніторинговий інструмент: Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік України.

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.

Завантажити Звіт моніторингу ЮК “Феміда” ДонДУУ

Моніторинги юридичних клінік: враження про кращий досвід

Моніторинги юридичних клінік: враження про кращий досвід

До вашої уваги пропонуємо змістовний огляд результатів двох моніторингів юридичних клінік Східноєвропейського Національного університету ім. Лесі Українки (пілотний моніторинг, який відбувся в червні 2017 року) та Хмельницького університету управління та права (відбувся в період 18-20 квітня 2018 року). Матеріал підготувала Юлія Матвєєва, керівник експериментальної навчальної лабораторії “Правнича клініка” Національного університету “Києво-Могилянська академія”, член Асоціації юридичних клінік України. Пані Юлія брала особисту участь в обох моніторингах. 

Надзвичайно актуальним питанням для реформування юридичної освіти є практичне її спрямування, орієнтація майбутніх правників на набуття так званих soft skills – навичок комунікації, спілкування з клієнтами, командної роботи, креативного мислення і ін. Однією із можливих баз для виховання студентів правничих шкіл є юридична клініка, яка і спрямовує свою діяльність на виконання зазначених цілей.

З метою поліпшення діяльності у цій сфері Асоціацією юридичних клінік України прийнято Стандарти, перевірку дотримання яких мають здійснити моніторингові групи.

Перші моніторинги, проведені представниками Асоціації юридичних клінік України із залученням представників громадських організацій системи безоплатної правової допомоги, пройшли досить успішно. І хочеться поділитись своїми враженнями після участі у пілотному моніторингу юридичної клініки Ad astra Східноєвропейського Національного університету (СНУ) ім.Лесі Українки та юридичної клініки Хмельницького університету управління та права (ХУУП).

Надзвичайно важливого значення набуває той факт, що дедалі більше юридичних клінік отримують належне визнання у своїх університетах і діють як самостійні структурні підрозділи. Це стосується зазначених клінік.

Варто відзначити, що нова редакція статуту Хмельницького університету управління та права від 2015 року передбачає, що одним із основних структурних підрозділів університету є юридична клініка. Причому не у статусі навчальної лабораторії чи центру, як це прийнято у тих університетах, хоча далеко не у всіх, у яких юридичні клініки існують. Статус юридичної клініки – це юридична клініка, як це і передбачено Законом «Про вищу освіту»!

Отож, можемо констатувати, що юридична клініка Хмельницького університету управління та права є унікальною у тому сенсі, що отримала визнання і легалізацію свого статусу без традиційних для вітчизняного юрклінічного руху доповнень у вигляді «центр», «лабораторія», чи, як це було в кінці 1990-х на початку 2000-х років «громадська приймальня». Якщо на початку створення юридичних клінік в Україні це було виправдано, то сьогодні потрібно відповідати вимогам часу. А вони суттєво змінились і покращились для розвитку клінічного руху.

Часто в університетах не розуміють до цього часу, попри існування п.2 ч.7 ст. 33 Закону України «Про вищу освіту», який передбачає ще з 2014 року, що структурними підрозділами закладу вищої освіти можуть бути юридичні клініки – який статус має бути у цієї інституції. Приходиться пояснювати, що «навантажувати» поняття юрклініки додатковими поняттями – лабораторія, центр і т.д. – не має сенсу. Навіть законодавче для цього існує підґрунтя.

Таким чином, шановні представники юридичного клінічного руху України: все у наших руках! Становлення і легалізація юридичних клінік відбулась, а визнання їх конкретним університетом –  це справа особистого ентузіазму залучених до цього процесу осіб.

В обох університетах викладається навчальна дисципліна «Основи юридичної клінічної практики», яка передбачена навчальним планом підготовки бакалаврів. Як правило, ця дисципліна у деяких університетах є вибірковою. А от в ХУУП ця дисципліна навіть певний час викладалась як обов’язкова. Із змінами до навчального плану від 2017 року ця дисципліна переходить у розряд вибіркових. Варто відзначити навчально-методичні матеріали цієї навчальної дисципліни, які розроблені із цікавими завданнями для студентів (це розгляд практичних ситуацій, підготовка консультацій та медіації по кейсах, підготовка тем право просвітницьких занять, невеличких правопросвітницьких публікацій, підготовка цитат-заготовок для право просвітницького заняття, кілька актуальних і важливих для України назв проектів нормативно-правових актів).

Таким чином, в обох університетах юридичні клініки виконують свою важливу навчальну функцію.

Слід відзначити стимулювання керівництвом ХУУП залучення викладацького складу до роботи у юрклініці. Так, участь у роботі юридичної клініки зараховується науково-педагогічним працівникам як організаційна та виховна робота – за фактичними витратами часу, але не більше, ніж 6 годин за один день.

Важливого значення набуває упорядкування документації юридичних клінік. Варто відмітити, що у обох клініках на належному рівні ведеться архів справ у паперовому вигляді. Хочеться відмітити упорядкування документації юридичної клініки ХУУП на достатньо високому рівні – систематизоване, регулярне оформлення внутрішніх і зовнішніх документів.

Іншою, крім навчальної, функцією юридичних клінік є соціальна – надання безоплатної правової допомоги. Хочеться констатувати, що в обох клініках ця функція реалізована на високому рівні, адже за результатами моніторингу обидві клініки отримали по 100 балів. Юридичне консультування здійснюється на належному рівні. В клініці ХУУП це підтверджується:

 • наявністю судових рішень, винесених на користь клієнтів після складених клінікою процесуальних документів;
 • встановленням зв’язку із клієнтом, який представляє у клініку судове рішення по складеній попередньо позовній заяві.

Окрім того, в цій клініці здійснюється розподіл правової допомоги на надання правової інформації і безпосередньо юридичне консультування.

Правова просвіта здійснюється у різноманітних формах: проведення занять із школярами, військовослужбовцями та іншими категоріями громадян, правопросвітницькі статті у місцевих газетах, передач на місцевих телеканалах, підготовка навчальних та методичних посібників з питань правової просвіти, нормопроектування у юрклініці (ХУУП) та популярних видань правопросвітницького характеру для населення.

Слід відмітити активну співпрацю зазначених юридичних клінік з громадськими організаціями та державними установами регіонів: територіальними управліннями юстиції та центрами безоплатної правової допомоги.

Таким чином, короткий аналіз діяльності юридичних клінік Східноєвропейського Національного університету ім. Лесі Українки та Хмельницького університету управління та права дозволяє зробити такі висновки:

 • обидві клініки відповідають стандартам якості і можуть стати хорошими базами для отримання досвіду клініками-початківцями;
 • обидві клініки є структурними підрозділами університетів і інтегровані у навчальний процес;
 • юридичне консультування здійснюється на достатньо високому рівні;
 • правова просвіта здійснюється у різноманітних формах.

Важливим зауваженням до обох клінік є формалізація певних видів діяльності, зокрема правопросвітницьких заходів (забезпечення документального оформлення обліку, перевірки та звітності).

Оскільки саме цей напрямок діяльності юридичних клінік набуває особливої ваги, слід удосконалювати його на рівні Асоціації юридичних клінік України.

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

Авторка матеріалу: Юлія Матвєєва

Публікація: Марія Цип’ящук

Як покращувати рівень захисту прав людини співпрацюючи з юридичними клініками міста. Перший моніторинг у Дніпрі

Як покращувати рівень захисту прав людини співпрацюючи з юридичними клініками міста. Перший моніторинг у Дніпрі
 • Юридичні клініки спроможні бути постійним партнером правозахисних державних і громадських інституцій.
 • Безкоштовні юридичні консультації, цікаві правопросвітні заняття з молоддю, доступні за змістом інформаційні матеріали – це типові результати, які юридичні клініки можуть запропонувати містянам.
 • Група юридичних клінік міста чи регіону може залишатись групою, а може стати потужною мережею, співпрацюючи між собою та об’єднуючи зусилля.

Такі лейтмотиви звучали на публічному заході за результатами моніторингу юридичної клініки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, що тривав протягом 22-24 квітня 2018 року, що зібрав освітян та правозахисників Дніпра.

Експерти моніторингу, професори Андрій Галай та Сергій Гречанюк, прозахисник-практик Тарас Щербатюк, менеджер Української Фунданції правової допомоги із розбудови мереж Шейлат Афолабі не лише детально дослідили роботу юридичної клініки, але і надали чимало практичних рекомендацій та іншої допомоги.

Так, Сергій Гречанюк провів за результатами аналізу інтерв’ювання клієнта прикладний тренінг для юрклінік міста.

Звіт моніторингу буде оприлюднено за кілька днів, сьогодні ж поспішаємо оприлюднити основні результати моніторингу юридичної клініки ДНУ ім. О.Гончара.

Як ми зазначали, монітори акцентували розвиток мережі юрклінік Дніпра, адже на публічному заході були присутні представники чотирьох з них. Відмітимо – ще дві юридичні клініки запрошують Асоціацію провести у них аналогічний моніторинг.

Кілька коментарів учасників заходу

Сергій Гречанюк, професор, учасник моніторингової команди: “Юридична клініка університету імені Гончара була першою юридичною клінікою Дніпра. Сьогодні, маючи ще ряд аналогічних утворень, варто думати про їх постійну співпрацю, визначення регіонального лідерства та посилення ролі у правозахисті в місті”

Олена Забродіна, доцент, директор юридичної клініки ДНУ ім. О.Гончара: “Ми ретельно опрацюємо рекомендації моніторингової групи. Юридична клініка завжди відкрита до співпраці і готова брати участь у всіх проявах правового життя у місті”.

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

Автор матеріалу: Андрій Галай

Публікація: Марія Цип’ящук

 

“Мотивація викладачів і студентів до роботи у юридичній клініці має бути належним чином оформлена” – ректор ХУУП. Як пройшов моніторинг в Хмельницькому?

“Мотивація викладачів і студентів до роботи у юридичній клініці має бути належним чином оформлена” – ректор ХУУП. Як пройшов моніторинг в Хмельницькому?

Сьогодні завершився моніторинг юридичної клініки Хмельницького університету управління і права (ХУУП). За його результатами був проведений круглий стіл «Роль юридичних клінік для практико-орієнтованої освіти». Варто відмітити той живий інтерес, який проявили до цього заходу як керівництво університету в особі ректора Олега Омельчука, так і викладачів, студентів ХУУП, представників органів місцевої влади, центрів надання безоплатної правової допомоги, регіональних ЗМІ та громадських організацій.

Моніторинговій групі вдалося провести попередню зустріч з ректором ХУУП, тому на круглому столі наше початкове знайомство продовжилось у вигляді обміну думками та порадами щодо покращення діяльності юридичної клініки університету. Приємно відзначити жваву зацікавленість пана ректора в удосконаленні навчально-педагогічного навантаження залучених до роботи у клініці викладачів. «Ми неодмінно врахуємо поради експертів моніторингу. Мотивація викладачів і студентів до роботи у юридичній клініці має бути належним чином оформлена», – зазначив керівник ХУУП. Була підтримана ідея щодо організації в рамках проведення традиційної щорічної Міжнародної наукової конференції «Осінні юридичні читання» секції, присвяченої питанням удосконалення юридичної клінічної освіти, з подальшим виокремленням її у самостійний брендовий захід ХУУП.

Керівник юридичної клініки ХУУП Мирослава Гарієвська поділилась основними здобутками і різноманітними видами діяльності. Особливий інтерес викликала Наталія Стьопіна – директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. Вона є засновницею клініки ХУУП у 1999 році і справжнім ветераном системи безоплатної правової допомоги. Пані Наталія відмітила важливість співпраці між юридичними клініками України, діяльності АЮКУ та таких моніторингів. Крім того, вона вказала на «родзинку» діяльності клініки ХУУП – нормопроектувальний напрямок – підготовка законопроектних пропозицій до Верховної Ради України.

На заході були присутні і ділились досвідом співпраці з юридичною клінікою ХУУП Григорій Гоцький – директор Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Олег Майданюк – радник Міністерства соцполітики з питань ВПО у Хмельницькій області, Антоніна Корчинська – представник Центру реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Родинний затишок», колишні студенти юридичної клініки ХУУП, журналісти місцевого телебачення TV7+.

До круглого столу вдалося залучити інші юридичні клініки регіону – Кам’янець-Подільського відділення Ірпінського державного коледжу економіки та права та Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України МаУП. Сподіваємось, після жвавих дискусій наші колеги з цих клінік долучаться до діяльності АЮКУ.

І найцікавіша інформація заходу – результати моніторингу. За нашими об’єктивними оцінками юридична клініка ХУУП отримала 79 балів. Моніторингова група відмітила найкращі практики ЮК – це наявність самостійного структурного підрозділу, висока якість юридичного консультування, різноманітність правопросвітницьких заходів та ін. Одночасно були надані рекомендації щодо подальшого удосконалення роботи ЮК. Переважно вони стосуються формалізації обліку та звітності, а також врахування педагогічного навантаження викладачів клініки.

Вітаємо колег з високим показником роботи!!!

Щиро дякуємо керівництву університету, факультету, а особливо – колективу ЮК – Мирославі Гарієвській, Віталії Романюк та Аллі Кірик. Окрема подяка студентам, які витримали чергу відвідувачів під час проведення моніторингу.

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

Авторка статті: Юлія Матвєєва

Публікація: Марія Цип’ящук

{:}{:en}

Завершився перший моніторинг діяльності юридичних клінік. Кращі практики та досвід Маріуполя

Завершився перший моніторинг діяльності юридичних клінік. Кращі практики та досвід Маріуполя

Три дні інтенсивної роботи і – як результат – презентація перших підсумків із серії моніторингів юридичних клінік України.

Найпершою юридичною клінікою, яка пройшла моніторинг, стала ЮК “Феміда” Донецького державного університету управління в м. Маріуполь.

Моніторинг тривав з 17 по 19 квітня і в рамках нього відібрані монітори – представники Асоціації та Координаційного центру з надання безоплатної вториннної правової допомоги – досліджували чотири напрямки діяльності ЮК: організаційний, освітній, правозахисну та правопросвітню роботу юрклінік.

Моніторинг дав можливість виявити як сильні сторони та хороші практики юридичної клініки, так і ті аспекти, які можна вдосконалити, аби її робота була ще більш ефективною.

В першу чергу, експерти були вражені тим, наскільки швидко та якісно вдалося налагодити роботу юридичної клініки в складних умовах переміщення університету з окупованої території. Відразу було помітно, що університет цінує та підтримує юридичну клініку, усвідомлюючи, наскільки важливою є її функціонування для якісної підготовки майбутніх правників. Також адміністрація закладу вітає й проведення самого моніторингу, вбачаючи в ньому дієвий інструмент забезпечення якості діяльності юрклініки та її інтегрованості в правовий простір місцевої громади.

Так, ну думку Ольги Балуєвої, проректорки з наукової роботи Донецького державного університету управління: “Моніторинг є важливим інструментом для оцінки реального стану та можливостей юридичної клініки в системі безоплатної правової допомоги.”

З такою позицією погоджується й декан факультету права і соціального управління ДонДУУ, Денис Тарасенко, акцентуючи на ще одній функції моніторингу – обміну досвідом між юрклініками: “Дуже важливим є існування Асоціації юридичних клінік України та підтримка міжнародних партнерів і вітчизняних громадських організацій, які надають методичну допомогу юридичній клініці. Такий моніторинг дозволяє дізнатися про найкращі практики юридичних клінік в Україні.”

Серед сильних сторін юридичної клініки “Феміда” монітори відзначили те, що вона є структурним підрозділом вишу, має хорошу матеріальну базу, навіть з огляду на загальну непристосованість приміщення, в якому наразі функціонує навчальний заклад. Окрім того, на факультеті права і соціального управління викладається окремий курс “Основи юридичної клінічної практики” і загалом юрклініка є однією із найктивніших учасниць заходів юридичного клінічного руху.

Поруч з цим, сформульовані базові рекомендації щодо вдосконалення подальшої роботи ЮК, які наведені у інфографіці вище.

Своїми враженнями щодо проведеного моніторингу поділилася також і керівниця юридичної клініки “Феміда”, Ірина Калініна: “Проведений моніторинг дозволяє оцінити відповідність діяльності нашої юридичної клініки існуючим Стандартам. Сьогоднішній публічний захід, за результатами проведеного моніторингу, покликаний привернути увагу до місця юридичної клініки в системі безоплатної правової допомоги, долучити до участі в дискусії з цього питання державні органи, правозахисні та інші громадські організації”

Найближчим часом за підсумками моніторингу буде підготовлений та оприлюднений звіт. І вже зовсім скоро чекайте на новини щодо наступних моніторингів, адже прямо зараз триває другий день моніторингу в юридичній клініці Хмельницького університету управління та права, а з 22 по 24 квітня він пройде в юридичній клініці Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Асоціація юридичних клінік України висловлює щиру подяку адміністрації Донецького державного університету управління за надану підтримку та активне сприяння в проведенні моніторингу.

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

Авторока статті та публікації: Марія Цип’ящук

 

Три 3-денні моніторинги за 8 днів? – як це можливо?: в Україні стартували моніторинги юридичних клінік

Три 3-денні моніторинги за 8 днів? – як це можливо?: в Україні стартували моніторинги юридичних клінік

Впродовж цього тижня стартують одні з перших моніторингів відповідності діяльності юридичних клінік України Стандартам.

Вчора, 17 квітня розпочався моніторинг в Юридичній клініці «Феміда» Донецького державного університету управління, сьогодні, 18 квітня такий моніторинг починається в Юридичній клініці Хмельницького університету управління та права, а 22 квітня в Юридичній клініці Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Під час візиту досліджуються такі напрямки діяльності юридичної клініки, як: організаційний, освітній, правозахисна та правопросвітня роботу ЮК. Тож подібні моніторинги покликані, як забезпечити розвиток юрклінік у регіонах, так і дозволити Асоціації краще знати потреби мережі юридичного клінічного руху.

Кожен моніторинг триває три дні і проводиться групою з трьох експертів, серед яких: представники АЮКУ та юридичного клінічного руху України, Директорату Мін’юсту, Координаційного центру з безоплатної правової допомоги та правозахисних організацій.

По закінченню моніторингу, експертні групи презентуватимуть його результати на публічних заходах до участі в яких будуть запрошені адміністрація вишу та ЮК в якій проходив моніторинг, представники інших ЮК, партнерів з системи БПД, місцевих ЗМІ, органів місцевого самоврядування та інші бажаючі.

Загалом до кінця року планується проведення більше десяти моніторингів, за результатами яких будуть оприлюднені звіти та огляди кращих практик.

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

 

 

Особисті враження про перший внутрішньомережевий моніторинг юридичної клініки

Особисті враження про перший внутрішньомережевий моніторинг юридичної клініки

Він відбувся 21-22 червня у Луцьку у Східноєвропейському національному університеті колегією Асоціації юридичних клінік України та Української фундації правової допомоги.

1. Інструмент моніторингу показав себе добре. Водночас 2-3 пункти були підкореговані, а також після дискусії був доданий пункт про забезпечення ЮК витратними матеріалами.
Отже, знаходьте оновлений файл системи оцінювання якості та тестуйте свої юрклініки самостійно, адже цей інструмент простий і зручний для роботи.

2. У заплановані 2 дні трохи не вистачило часу для вирішення всіх потреб. Оцінити встигли, обговорити не дуже, ефект публічного обговорення вирішили частково.
Отже, на моніторинг треба повних 3 робочих дні.

3. Етап публічного обговорення типу круглого стола.
3.1. Він показав себе дуже правильним. Якби я користувався блокнотами, то списав би 3-4 самими лише класними ідеями. Фактично всі вони адресовані місцевій клініці і цим треба користуватися.
Водночас було ряд меседжів для Асоціації. Яна Токарь, спробуєте їх відтворити і зробимо разом групу дописів-меседжів?

3.2. Одночасно показав на такі потреби організації: 1) наявність стандарту підготовки заходу (це має робити не лише керівник місцевої юрклініки, а також підготовлений представник моніторингової групи); 2) залучення місцевої правозахисної та вищоосвітньої спільноти; 3) залучення місцевих журналістів; 4) включення етапу екскурсії в юридичну клініку; 5) формування додаткового контрольного списку ідей після завершення.

4. Потрібне прикладне тренінгове навчання в частині моніторингу якості і якості ЮК взагалі:
– моніторів як моніторити (десь два регіональних тренінги по 15 осіб гадаю було б достатньо);
– керівників клінік за результатами кількох моніторингів (гадаю раз на півроку або щоразу після 3-4 моніторингів було б достатньо)

5. “Вишенька та тортик” результат моніторингу.
Попередній підрахунок результатів показав, що юридична клініка Ad Astra Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки отримала рейтинговий показник “відповідає стандартам якості діяльності юридичних клінік”. Цей висновок заснований на підрахунку балів системи моніторингу, ніяк не на око.
Детальний зведений аналіз передбачатиме конкретні кроки із розвитку тих положень, які можуть бути покращені.

Не впевнений, що такий результат легко зможе отримати кожна юрклініка. Отже, знаходьте файл із інструментом моніторингу і самостійно формуйте себе якісними організаціями.

А колегіальні внутрішньосистемні моніторинги далі будуть.

 

X