АЮКУ допоможе креативно побудувати навчання антикорупційних уповноважених

АЮКУ допоможе креативно побудувати навчання антикорупційних уповноважених

Антикорупційне законодавство України передбачає, що в органах влади різного рівня, державних установах та організаціях утворюються (визначаються) уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції.  При цьому, на таких уповноважених покладається широкий спектр завдань, серед яких: проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаних з корупцією, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, забезпечення захисту працівників, які повідомили про антикорупційні порушення та ін. Ця норма є досить новою, адже введена лише в жовтні минулого року, а отже – цілком очікувано відбувається процес формування бачення та концепції системного та якісного навчання осіб, які будуть здійснювати (чи вже здійснюють) означені функції. 

20 травня 2020 року відбулося спільне обговорення, в якому взяли участь експерти Національного агенства із запобігання корупції, зокрема управління стратегічного аналізу з питань запобігання корупції, Національної академії прокуратури України та членкині Правління Асоціації юридичних клінік України.

В інтерактивних формах учасники обмінювалися думками та досвідом навчання різних цільових аудиторій, підходів та методів навчання, намагалися сформувати “портрет” цільової групи антикорупційних уповноважених, визначитися із тим, які ресурси має НАЗК зараз і які може залучити, які цілі стоять перед таким навчанням та як їх досягти у короткостроковій та більш віддаленій перспективах. Учасники, переважно, працювали в менших групах, до яких входили представники різних інституцій. І таке спільне обговорення допомогло знайти чимало змістовних та, іноді, неочікуваних рішень.

“Знаючи креативність та навчальну технологічність руху юридичних клінік – одразу розглядав їх, як партнера у побудові навчальної діяльності НАЗК. Думаю, це лише початок гарної взаємокорисної співпраці наших двох мереж.” – вважає проф. Андрій Галай, радник голови НАЗК.

В результаті, вдалося сформувати бачення, яке може стати основою для формування концепції навчання та оцінки роботи уповноважених підрозділів. Частина обговорення стосувалася планування конкретних кроків та заходів, які б сприяли досягненню бажаних цілей вже найближчим часом. Серед них:

 • проведення моніторингу сформованості та укомплектованості уповноважених підрозділів на різних рівнях, потреб та запитів співробітників таких підрозділів,
 • визначення пріоритетних напрямів навчання та його форматів,
 • створення єдиної комунікаційної платформи та ін.

Керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції Сергій Деркач акцентував:

“Департамент запобігання та виявлення корупції налагоджує партнерство з експертним середовищем як для підвищення ефективності своєї роботи, так і для антикорупційної діяльності громадянського суспільства. Такі платформи ми зараз будуємо у кількох напрямах одразу. У напрямі навчання антикорупційних уповноважених ми будемо раді співпраці з АЮКУ, що має значний досвід впровадження якісної технологічної юридичної освіти”.

Асоціація юридичних клінік України охоче долучається до подібних ініціатив та готова надавати експертну та іншу можливу підтримку у сфері впровадження ефективних антикорупційних політик та її навчального компоненту, зокрема.

Довідково: 

Частина 2 статті 13-1 Закону України “Про запобігання корупції” визначає, що основними завданнями уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) є:

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику такого органу відповідних пропозицій;

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

5) перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до цього Закону порядку;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог цього Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях;

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;

8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Результати проєктів місцевих ініціатив та їх вплив на розвиток регіонального лідерства

Результати проєктів місцевих ініціатив та їх вплив на розвиток регіонального лідерства

Однією із пріоритетних цілей діяльності Асоціації юридичних клінік України є розвиток мережевих ініціатив та посилення регіонального співробітництва юридичних клінік. Це також стало одним із ключових напрямків проєкту “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України”, підтриманого Міжнародним фондом “Відродження”.

Впровадження проєкту дозволило провести відкритий конкурс, спільно з партнерськими інституціями та надати фінансування трьом проєктам, які дозволили запустити співпрацю між юридичними клініками та посилили їх спроможність до самостійного пошуку та реалізації проєктів.

Відібрані проєкти мали на меті не лише популяризувати чи розвинути окрему юридичну клініку, але й сприяти побудові регіональної співпраці юрклінік між собою та з іншими партнерами, зміцнити лідерський потенціал юридичних клінік. Ключовим було те, щоб запланована діяльність стосувалася роботи юридичних клінік та сприяла розвитку їх персоналу, а також залучення до реалізації проєкту інших юридичних клінік.

“Для розвитку горизонтальної мережевої моделі функціонування потрібно посилювати місцеві осередки – конкретні юридичні клініки. Це завдання реалізується через удосконалення  навичок у проєктуванні та реалізації самостійних ініціатив регіональними юридичними клініками. Крім цього, окрема увага приділяється налагодженню професійних зв’язків та співпраці між клініками в регіоні”, – акцентує Голова Асоціації юридичних клінік Юлія Ломжець.

За словами Голови організації, фінансове та організаційне супроводження Асоціацією зазначених проєктів юридичних клінік з різних регіонів України підсилило напрям регіонального розвитку та мережевої взаємодії.

Отож, за результатами конкурсу, переможцями стали проєкти:

Про виконавців проєктів, завдання, які поставали перед юридичними клініками, а також основні результати та здобутки – читайте далі у матеріалі.

Проєкт “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”.

Проєкт дозволив вибудувати модель рівноправної сталої співпраці – мережування юридичних клінік Київщини між собою, а також з партнерами державного владного сектору органами, місцевого самоврядування та громадських мереж. Реалізація ідеї передбачала й розробку унікальних друкованих продуктів “Порадник клініцисту: як спілкуватись з клієнтами” та “Мапи взаємодії юридичних клінік”.

Окрім цього, за погодженням авторів, до проєкту долучили автономну ініціативу Навчально-практичної лабораторії ” Юридична клініка” ННІ права Університету державної фіскальної служби УкраїниІнноваційні методики викладання в правопросвітній діяльності юридичних клінік, що можуть бути використані для занять зі школярами середньої ланки загальноосвітніх шкіл” з посиленим компонентом податкової освіченості.

Ініціатива була спрямована на:

 • розвиток регіональних ініціатив,
 • встановлення сталої співпраці між юридичними клініками регіону для розвитку мережі та іншими провайдерами правопросвітніх послуг,
 • підняття рівня обізнаності та податкової культури школярів,
 • опанування студентами інноваційних методик проведення правоосвітніх заходів та професійних навиків.

Цілі проєкту передбачали аналіз стейкхолдерів та їх інтересів, дослідження українського ринку провайдерів безоплатної правової допомоги, а також розвиток навичок студентів-клініцистів з організації правопросвітніх занять та підвищення правової грамотності шкільної молоді.

Виконавці проєкту:

Діяльність в межах проєкту:

 • Запровадження мережування юридичних клінік Київщини.
 • Налагодження внутрішньої роботи та зовнішньої комунікації в роботі юридичних клінік.
 • Обмін досвідом організації роботи юридичних клінік.
 • Вивчення механізму співпраці юридичних клінік зі стейкхолдерами.
 • Обмін практиками щодо документування та організації діяльності юридичних клінік Київщини
 • Практичні навики навчання організації роботи клініцистів за принципом “рівний-рівному”.
 • Розробка “Мапи взаємодії юридичних клінік з громадським сектором, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади
 • Напрацювання “Порадника клініцисту” у роботі із складними клієнтами
 • Розроблення та апробація навчальних і методичних матеріалів та проведення тренінгів для школярів “Податки – це легко!”
 • Проведення брейн-рингів серед школярів шкіл міста Києва, Біла Церква та Ірпінь

Результати проєкту:

 • Налагодження практики обмінних візитів з обміну досвідом у партнерські юридичні клініки.
 • Організація навчання для школярів та студентів за принципом “рівний – рівному”.
 • Запровадження практичних тренінгів з психологом.
 • Розроблення власної Мапи стейкхолдерів та створення “Порадника клініцистам для роботи зі складними клієнтами”.
 • Мережування юридичних клінік.
 • Міжсекторальна та інституційна співпраця.

Інфографіка проєкту

ЗАВАНТАЖИТИ  інфографіку за результатами

проєкту “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”

Проєкт “Юридичні клініки – агенти популяризації медіації як способу вирішення спорів”

Проєкт мав на меті навчити студентів та викладачів юридичних клінік, залучених до проекту, базовим основам медіації; створити та розвинути регіональну мережу агентів популяризації медіації; налагодити співпрацю з медіаційними та правозахисними громадськими організаціями, професійними медіаторами.

Виконавці проєкту:

Діяльність в межах проєкту:

 • Проведення експертного опитування “Рівень правової та медіаційної обізнаності населення Чернівецької та Івано-Франківської областей”.
 • Проведення тренінгу “Доступно про медіацію” для викладачів-кураторів  та студентів-консультантів юридичних клінік партнерів проєкту.
 • Розроблення робочого зошиту “Доступно про медіацію”.
 • Підписання Меморандумів про співпрацю зі спільнотою медіаторів.
 • Проведення симуляції процедури медіації на основі однієї зі справ юридичних клінік.
 • Розроблення інформаційно-презентаційних матеріалів про медіацію.

Результати проєкту:

 • Навчання студентів та викладачів 4-х юридичних клінік, залучених до проєкту, базовим основам медіації.
 • Створення на основі юридичних клінік регіональної мережі агентів популяризації медіації, яка базується на цінностях, принципах, практиках і методах відновного підходу до вирішення спорів.
 • Налагодження співпраці з медіаційними та правозахисними громадськими організаціями, професійними медіаторами.
 • Розробка робочого зошита тренера “Доступно про медіацію”.

Проєкт “Юридичні клініки – агенти популяризації медіації як способу вирішення спорів”

ЗАВАНТАЖИТИ інфографіку за результатами

проєкту “Юридичні клініки – агенти популяризації медіації як способу вирішення спорів”

Проєкт “Безкоштовна юридична підтримка малого бізнесу

Виконання проєкту передбачало фокусоване надання правової допомоги представникам малого підприємництва, зокрема:

 • надання консультацій, роз’яснень законодавства;
 • підготовка процесуальних документів та судове представництво;
 • допомога в реєстрації бізнесу;
 • консультування щодо вибору найбільш оптимальної форми оподаткування;
 • розробка проєктів кадрових документів, договорів тощо;
 • проведення правового “аудиту” документів на відповідність вимогам законодавства;
 • складення “чек-листів” для перевірок тощо.

Виконавці проєкту:

Діяльність в межах проєкту:

 • Розроблення інформаційних плакатів та флаєрів з інформацією про проєкт для підприємців.
 • Проведення серії тренінгів з питань захисту прав представників малого бізнесу в Острозі, Хмельницькому, Тернополі та Львові.
 • Створення сторінки проєкту у соціальній мережі Facebook для висвітлення інформації з питань захисту прав представників малого бізнесу.
 • Надання юридичної допомоги представникам малого бізнесу у вигляді юридичних консультацій та допомоги у складанні документів.
 • Розроблення інфографіки з покроковими інструкціями захисту прав представників малого бізнесу

Результати проєкту:

 • Навчання студентів та викладачів 4-х юридичних клінік, залучених до проекту, основам захисту прав представників малого бізнесу.
 • Надання консультантами юридичних клінік-учасниць ініціативи безоплатної правової допомоги представникам малого підприємництва.

Проєкт “Безкоштовна юридична підтримка малого бізнесу”

ЗАВАНТАЖИТИ інфографіку за результатами

проєкту “Безкоштовна юридична підтримка малого бізнесу”

Загальний результат реалізації регіональних проєктів місцевих ініціатив юридичних клінік:

 1. Вперше за тривалий період реалізована група регіональних проєктів, що демонструє потенціал лідерства юридичного клінічного руху.
 2. До реалізації регіональних проєктів долучилися 14 юридичних клінік (28% з числа учасників Асоціації юридичних клінік України).
 3. Юридичні клініки регіонів об’єдналися для спільної діяльності.
 4. Юридичні клініки стали більш видимими на місцях.
 5. Посилилася співпраця зі стейкхолдерами на локальному рівні.

Голова Асоціації юридичних клінік України Юлія Ломжець наголошує:

За шість місяців в середині мережі юридичних клінік вдалося реалізувати три абсолютно різні проєкти. Кожен з них досяг поставлених цілей та показав гарні результати. Для Асоціації ж ці проєкти – це крок у правильному напрямку. Розвиток регіонального лідерства та розбудова горизонтальної моделі управління – це майбутнє мережі. Сподіваємося, що після успішної реалізації поточних проєктів, нас чекають нові цікаві ініціативи”.

Проєкт “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України” здійснюється Асоціацією юридичних клінік України за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Об’єднані медіацією: впровадження та враження від проєкту

Об’єднані медіацією: впровадження та враження від проєкту

Юридичні клініки південно-західного регіону України спільно реалізували регіональний проєкт “Юридичні клініки – агенти популяризації медіації, як способу вирішення спору“. Проєкт передбачав навчання студентів та викладачів юридичних клінік базовим основам медіації; створення та розвиток на базі юридичних клінік регіональної мережі агентів популяризації медіації; налагодження горизонтальної співпраці юридичних клінік, а також співпраці юридичних клінік з медіаційними, правозахисними громадськими організаціями та професійними медіаторами.

Керівниця проєкту Лідія Нестеренко розповіла для Асоціації юридичних клінік про зародження проєкту, його основні етапи та враження від реалізації.

Об’єднані медіацією_1

Моїм першим враженням від спілкування з представниками юридичних клінік було: “Вони фанати своєї справи!”. І справді, якщо ти любиш те чим займаєшся, віддаєшся йому на повну, тоді це стає способом твого життя! Тому, пропозиція АЮКУ щодо тісного спілкування та обміну досвідом на основі регіональної співпраці юридичних клінік одразу була з вдячністю прийнята.

Важливим завданням діяльності юридичних клінік є виховання майбутніх правників в дусі людяності задля досягнення справедливості. Для того, щоб гідно захищати права людини, студенти під час навчання повинні оволодіти різними спеціальними компетенціями, альтернативними методами вирішення спорів. Просування у суспільство європейських цінностей медіації як окремої, ненасильницької, культури вирішення конфліктів, яка докорінно відрізняється від інших типів розв’язання конфліктів у соціумі – є одним із моїх щирих прагнень. Необхідність володіння такими навиками підтверджується і досвідом роботи юридичних клінік. Адже далеко не кожне звернення громадян до клініки потребує рішення суду для захисту порушених прав.

Об’єднані медіацією_2

Ідея проєкту зародилася ще під час моєї участі в “Першій міжнародній школі професійних навичок для керівників та викладачів юридичних клінік» / “The First Cross-boarded School of Professional Skills for Academics of Legal Clinics (International Internship) and acquiring specific legal clinic manager / supervisor competencies and skills”, що відбулася у Варшаві. І була підтримана керівницею нашої юридичної клініки, Іриною Романюк. Віри у власні сили додали результати моніторингу нашої клініки, що був проведений Асоціацією юридичних клінік України. Вони показали наші досягнення, перспективи росту та якою важливою є командна робота.

В результаті такої довіри та підтримки Асоціації юридичних клінік України та Міжнародного фонду “Відродження”, проєкт “Юридичні клініки – агенти медіації” охопив університетську спільноту, юридичні клініки різних навчальних закладів України, науково-педагогічних працівників, адвокатів, медіаторів, студентів та курсантів.

Відповідальними партнерами в реалізації проєкту юридичною клінікою юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича виступили:

 • Юридична клініка Приватного вищого навчального закладу “Університет Короля Данила”,
 • Юридична клініка “Феміда” Прикарпатського факультету Національного університету внутрішніх справ,
 • Юридична клініка
  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

До проєкту також долучилися Юридична клініка Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу та студенти коледжу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Спільними зусиллями команди проекту було розроблено інформаційні матеріали про медіацію та робочий зошит “Доступно про медіацію”. Командна співпраця та обмін досвідом робить мережу юридичних клінік сильнішою та стійкішою. Це додає віру в свої сили та успіх майбутніх креативних проектів як викладачам-кураторам, так і студентам. Молоді, успішні, активні, прогресивні та амбітні студенти-клініцисти прагнуть пізнавати життя за межами власного університету. Участь в реалізації регіонального проєкту дала змогу це зробити.

Опитування, проведене під час виконання проєкту – це неймовірний досвід живої роботи “в полі”, як стверджували студенти. Навики діалогового порозуміння тут безцінні.

Проведені під час проєкту тренінги “Доступно про медіацію” об’єднали 105 студентів та курсантів. Вони сприяли ще більш тісному знайомству студентів різних навчальних закладів між собою, вільному обміну досвідом діяльності їхніх юридичних клінік.

Об’єднані медіацією_3

Спілкування з практиками, адвокатами, медіаторами показало багатогранність роботи правника, сфокусувало увагу студентів на необхідності володіння різноманітними навиками, серед яких: вміння слухати, працювати з емоціями, налагодити комунікацію. Діалог – є надзвичайно важливими.

Об’єднані медіацією_4

Практика медіації студентами-клініцистами – це те, до чого ми прагнемо!

“Пройшовши тренінг, я отримала багато цікавої інформації та відкрила для себе медіацію зовсім з іншої сторони. Я не помітила, як швидко сплинув час. Мені дуже сподобалося! Готова прийти на інші навчальні тренінги!”

Саме такі відгуки студентів, їхні палаючі бажанням до навчання очі, готовність практикувати у вільний від навчання час – ось основна моя мотивація продовжувати регіональну співпрацю та брати участь в наступних ініціативах!

Авторка:

Лідія Нестеренко, керівниця проєкту “Юридичні клініки – агенти популяризації медіації як способу вирішення спорів”.

 Проєкт “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України” здійснюється Асоціацією юридичних клінік України за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Юридичні клініки України обговорили реалізацію моніторингів та розвиток мережі

Юридичні клініки України обговорили реалізацію моніторингів та розвиток мережі

Асоціація юридичних клінік України підвела підсумки проєкту “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України”, який реалізувався за фінансової підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”.

13 травня відбулося Всеукраїнське публічне обговорення “Моніторинги і розвиток мережі юридичних клінік. Оцінки, бачення, формати, проєкти”, де були представлені напрацювання, досягнення та подальші плани розвитку мережі.

Голова Асоціації юридичних клінік України Юлія Ломжець розповіла про результати впровадження нового підходу до моніторингів юридичних клінік, так званого формату “2.0.”:

“Формат 2.0 дозволяє розробляти та експертно супроводжувати впровадження рекомендацій моніторингів, тим самим розвиваючи юридичну клініку конкретного вишу на засадах добровільності та самоврядності. Модель успішно апробована у 2019-2020 роках у межах проєкту Асоціації. Моніторинги реально покращують управлінські підходи юридичних клінік та їхню матеріальну базу. Вже стало гарною традицією, коли грантодавці розглядають формалізований результат моніторингу юридичної клініки Асоціацією як аргумент для позитивної оцінки її грантових заявок чи приєднання в якості партнера до системних регіональних та національних проєктів”.

Впродовж трьох років Асоціація провела 21 моніторинг юридичних клінік: від першого пілотування у червні 2017 юридичної клініки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки до моніторингу юридичної клініки Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, етап впровадження результатів якого завершився у квітні 2020.

Моніторингий юридичних клінік були проведені за партнерської підтримки:

 • 17 моніторингів проведені за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”;
 • 2 – Програми Нове правосуддя USAID;
 • 2 – координатора проектів ОБСЄ в Україні.

При цьому, 16 моніторингів проводилось за первинним підходом та 5 – за модернізованим форматом “2.0.”.

Також організатори обговорення представили брошуру “Моніторинги юридичних клінік України. Формат 2.0.: від оцінювання до розвитку”, яка узагальнює результати впровадження модернізованого підходу до моніторингів юридичних клінік.

Член Асоціації юридичних клінік Андрій Галай розповів перспективи подальшого розвитку моделі моніторингів Асоціації юридичних клінік України та закликав юридичні клініки активно долучатися до проєктної діяльності.

За словами спікера, Асоціація розглядає моніторинги розвитку як основоположний процес забезпечення якості діяльності мережі юридичних клінік. Тому, вони будуть продовжуватися і до кінця 2020 року поставлена амбітна мета охопити моніторингами 50% юридичних клінік України. А моніторинг розвитку у форматі “2.0.” буде розглядатися Асоціацією як рекомендований підхід до подальшого проведення досліджень якості діяльності юридичних клінік України.

Також під час обговорені були презентовані результати впровадження рекомендацій моніторингів п’яти юридичних клінік-учасниць проєкту. Свої відгуки та враження розповіли експерти, керівники юридичних клінік та представники адміністрації закладів вищої освіти. Зокрема, результати моніторингів “2.0” представили:

 • Юридична клініка Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького,
 • Юридична клініка “Правова допомога” Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ,
 • Юридична клініка Київського кооперативного інституту бізнесу і права,
 • Юридична клініка “Adiutorium” Чернігівського національного технологічного університету,
 • Юридична клініка Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

Окрім цього, учасників чекав сюрприз від організаторів – онлайн-вечірка, присвячена успішному виконанню проєкту Асоціації “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України”.

Так, учасники обговорення грали в інтерактивні ігри “Цікаво про право” та “Все про моніторинги юридичних клінік”, складали сенкани (вірш, що складається з п’яти рядків) про Асоціацію, відгадували зашифроване слово та малювали на “полотні”.

Юридичні клініки України обговорили впровадження моніторингів та розвиток мережі

Переможним став сенкан:

АЮКУ

міцна, розвинута

підтримує, мотивує, надихає

дає можливість реалізовувати круті проекти

команда

Насамкінець, організатори оголосили три конкурси для юридичних клінік:

Публічне обговорення є частиною проєкту “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України”, реалізується Асоціацією юридичних клінік України за фінансової підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”.

Від ідеї – до амбітних ініціатив: підсумки регіонального проєкту

Від ідеї – до амбітних ініціатив: підсумки регіонального проєкту

Юридичні клініки Cтоличного регіону об’єднали свої зусилля задля впровадження інноваційної та ефективної правопросвітньої тематики для різних цільових аудиторій з актуальних правових тем. Усі вони спільно реалізували регіональний проєкт “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини” та автономну ініціативу “Інноваційні методики викладання в правопросвітній діяльності юридичних клінік, що можуть бути використані для занять зі школярами середньої ланки загальноосвітніх шкіл”.

Керівниця проєкту та кураторка юридичної клініки “Право і практика” Ольга Настіна розповіла для Асоціації юридичних клінік про ідею виникнення такої ініціативи, етапи впровадження, а також користь регіонального проєкту для юридичних клінік, студенської молоді та юридичного клінічного руху.

Від ідеї – до амбітних ініціатив: підсумки регіонального проєкту

Ідея проєкту “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини” виникла не зненацька. У 2018 році юридична клініка “Право і практика” Білоцерківського національного аграрного університету успішно пройшла моніторинг експертів Асоціації юридичних клінік України і ми змогли “оцінити” власний потенціал, побачити свої слабкі і сильні сторони: перші проявлялись у тому, що нам не вистачало досвіду в організації внутрішньої роботи за новими і сучасними підходами, сильні сторони для нас виявились у налагодженій комунікації з партнерами  у громадах. Тож, ми вирішили цим скористатись!

Працюючи вже понад 17 років зі студентами в юридичній клініці в Білоцерківський національний аграрний університет я знайома з усіма етапами становлення, історією розвитку юридичного клінічного року, здобутками, успіхами та викликами які й наразі залишаються актуальними для більшості юридичних клінік. Тому, оголошення про конкурс ініціатив від АЮКУ клініцисти нашої юридичної клініки “Право і практика” сприйняли як заклик до дії, адже Міжнародний фонд “Відродження” завжди підтримує пошук інноваційних, нових та сучасних рішень для поєднання теорії і практики у розвитку правової спроможності українців та правничої молоді зокрема.

Ми вирішити отримати шанс та втілити нашу давню мрію:

 • запровадити мережування юридичних клінік у спосіб візитів з обміну досвідом,
 • вивчити кращі практики роботи юридичних клінік,
 • поділитись власними успішними кейсами.

Студенти вже давно звернули увагу, що працюючи у юридичній клініці, ми мало спілкуємось з колегами з інших вишів, кожна клініка “вариться” у своєму середовищі і, можливо, робить помилки, на яких вже навчились інші, або навпаки є чим поділитись, але комунікація між клініцистами різних клінік майже відсутня.

Досвід юридичної клініки Білої Церкви у побудові співпраці з партнерами в місті є унікальним і тому нам було про що повідати іншим. Власне, так і вийшло – ми стали переможцями конкурсу і амбітна ідея розробити “Мапу стейкхолдерів юридичних клінік” широким колом клініцистів, партнерів  та колег  наразі втілена у результатах проєкту.

Тішило те, що до нас доєднатись такі провідні юридичні клініки центрального регіону Навчально-практична лабораторія Університету державної фіскальної служби України – вони стали головними співвиконавцями проєкту. Також долучились до проєктних заходів:

Тому, усі продукти проєкту є спільною колективною працею. Для нас дуже почесно і знаково, що наші ідеї об’єднали таку кількість однодумців.

Від ідеї – до амбітних ініціатив: підсумки регіонального проєкту

Надзвичайно потужним виявився перший мережевий захід “Робоча майстерня юридичних клінік Київщини: налагоджуємо міжсекторальну співпрацю” у правовому клубі “PRAVOKATOR” у Києві. Воркшоп дозволив клініцистам знайти нових друзів, обговорити напрямки розвитку юридичного клінічного руху, презентувати власну клініку, а також поспілкуватись з практикуючими адвокатами, правозахисниками відомих громадських організацій Київщини, експертами та фахівцями Міністерства юстиції України,  Координаційного центру з надання правової допомоги, Мережі правового розвитку, Української фундації правової допомоги та Асоціації громадських радників України. Саме там і почали розроблення Мапи стейкхолдерів юридичних клінік – практичного інструменту для побудови сталої співпраці юридичних клінік з партнерами на місцях. Напрацьований матеріал покладено в основу буклету “Мапи”, яка є результатом колективної праці студентів, партнерів та стейкхолдерів. І ми цим пишаємось.

Інші проєктні активності були не менш корисними та об’єднуючими, а саме:

Від ідеї – до амбітних ініціатив: підсумки регіонального проєкту

Окремо хочу пригадати візити студентів-консультантів та викладачів в юридичні клініки Університету державної фіскальної служби України та Академії адвокатури України. Ці зустрічі дали можливість обмінятись досвідом, згуртувати клініцистів. Колеги “надихнути” нас на перегляд внутрішніх процедур у клініці, дали бачення нових підходів до побудови взаємодії клініцистів з клієнтами, запровадження онлайн-консультування, реєстрації клієнтів в електронних журналах, дистанційне формування та архівування справ клієнтів.

На моє переконання, саме мережеві проєкти дають можливість розкрити високий потенціал та креатив студентської молоді, розвинути їх творчої та професійні здібності. Спільні для студентів заходи з менторами та партнерами, коли вони сидять плече до плеча за одним столом з професіоналами юридичної спільноти і разом стратегують, обговорюються зміст майбутнього буклету чи методичної розробки, – посилюють творчий потенціал клініцистів, дають віру в себе та свої можливості, мотивують до самовдосконалення і саморозвитку, і що, головне – виховують дійсно правосвідому молодь.

Я впевнена, нам вдалось започаткувати мережування юридичних клінік, об’єднати партнерів та стейкхолдерів, отримати нові ідеї, які обов’язково перевтіляться у наступні цікаві і не менш амбітні ініціативи.

Тож мрійте, бо мрії здійснюються!

Авторка:

Ольга Настіна, керівниця проєкту “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”

Проєкт “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України” реалізується Асоціацією юридичних клінік України за фінансової підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”.

Нарис про спільні цінності посилення потенціалу юридичного клінічного руху в Україні та Польщі

Нарис про спільні цінності посилення потенціалу юридичного клінічного руху в Україні та Польщі

У 2014 році Всеукраїнський З’їзд Асоціації юридичних клінік України (АЮКУ) затвердив ССтандарти діяльності юридичних клінік в Україні. Ці стандарти встановлюють мінімальні вимоги до якості функціонування ефективної юридичної клінки в основних чотирьох аспектах: організація діяльності, правопросвітня діяльність, надання безоплатної правової допомоги та інтеграція юридичної клініки до навчальної програми. Для оцінки впровадження Стандартів конкретними ЮК у 2017 році створено спеціальний Інструмент оцінювання. 16 юридичних клінік пройшли моніторинг протягом декількох років. І в 2019 році модель моніторингу оновлено: після проведення моніторингу та надання рекомендацій юридичній клініці – один експерт з групи моніторингу продовжує супроводжувати юридичну клініку спочатку щодо щодо розробки короткострокового плану імплементації рекомендацій з моніторингу, (цей план має бути затверджений адміністрацією університету чи юридичного факультету), а потім – надає підтримку у фактичному виконанняі плану. На сьогодні Асоціація юридичних клінік України має 6 історій успіху цієї оновленої версії моніторингу, і результати є більш, ніж виправданими.

Щодо досвіду та важливості оцінки якості юридичних клінік ми запитали думки Філіпа Черніцкі, Голови однієї із найбільших світових мереж юрклінік Польської Фундації юридичних клінік.

Ось що розповів пан Філіп про польський досвід:

“Польська Фундація юридичних клінік здійснює моніторинг діяльності юридичних клінік з 2002 року. Процедура стандартизації включає регулярний процес моніторингу для того, щоб мати фактичні знання щодо впровадження стандартів та роботи клініки відповідно до стандартів. Ми віримо, що кожне правило та стандарт будуть повністю впроваджується лише в тому випадку, якщо хтось перегляне процес та оцінить його. Історія понад 20 років діяльності польських клінік свідчить про те, що впроваджена стратегія була успішною! За ці 20 років жодна юридична клініка в Польщі не була закрита і жодна скарга на консультації з юридичних клінік не була оскаржена у судах. Польські юридичні клініки надали клієнтам понад 150 000 письмових юридичних висновків та навчили разом разом понад 24 000 студентів юридичних спеціальностей”.

Також ми попросили Філіпа висловити свою думку з приводу підходів щодо оцінки якості діяльності юридичних клінік, що застосовуються в Україні:

“Українська модель моніторингу, розроблена в межах спільного плану дій членів Асоціації юридичних клінік, мені здається дивовижною. Це, мабуть, найрозвиненіша і найбільш комплексна програма оцінювання у світі. Що ще важливіше, і що мені найбільше подобається в цьому, це підготовка плану впровадження рекомендацій. Завдяки умові про затвердження цього плану адміністрацією університету чи факультету, можна бути впевненим, що рекомендації будуть реально виконані протягом 2-3 місяців”. – каже Філіп Черніцкі.

Нам приємно знати, що ми поділяємо спільні цінності посилення потенціалу юридичного клінічного руху і також вражені такою високою оцінкою нашої роботи. Сподіваємось, наша майбутня співпраця надихне обидві спільноти на ще більший розвиток.

 

Підготувала Марія Цип’ящук

Конкурс АЮКУ “FIN $kills”: прокачай свої скіли з фінансової грамотності

Конкурс АЮКУ “FIN $kills”: прокачай свої скіли з фінансової грамотності

Ми скучили за Street Law! А ви? Впевнені, що також, адже жодна якісна платформа для онлайн спілкування не замінить інтерактивних занять та живого спілкування. Запевняємо, що попереду ще багато цікавих офлайн подій, які планує Асоціація юридичних клінік України.

А поки, пропонуємо використати напрацьовані скіли з розробки правопросвітніх матеріалів та проведення занять за методикою Street Law і підготуватись вийти з карантину з цікавими інтерактивними матеріалами.

Щоб додати натхнення та мотивації, Асоціація юридичних клінік України оголошує Конкурс “FIN $kills” з розробки правопросвітніх матеріалів. Приємні нагороди та цікаві івенти – гарантуємо. До участі запрошуються студенти-консультанти юридичних клінік.

Тема конкурсу більш ніж актуальна – “Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг“, адже кількість звернень до юридичних клінік з питаннями проблемних кредитів, протиправних дій колекторів та фінансових шахраїв, постійно зростає. А молодь потребує підготовки до самостійного планування власного бюджету та знання основ фінансової грамотності.

Що ж потрібно для участі у конкурсі?

 1. Сформувати команду у складі 3х осіб (керівник команди – викладач-куратор, 2 студенти-консультанти).
 2. Обрати одну категорію конкурсу або одразу усі, які є найбільш цікавими саме для вас, зважаючи на те, що перша категорія є обов’язковою.

 Категорії конкурсу:

 1. Інтерактивний урок за методикою Street Law (обов’язкова категорія конкурсу)
 2. Графічна правопросвіта (інфографіки, буклети, плакати, тощо)
 3. Правопросвітній відеосюжет (художній або анімаційний)
 4. Інтерактивна гра (настільна, комп’ютерна, мобільний додаток)
 5. Розробити креативний правопросвітній продукт згідно вимог Положення та до 14 червня 2020 року подати заявку на участь у конкурсі у гугл формі за посиланням: https://forms.gle/G96oAABRkLiQ1Dfr7 та додатково надіслати конкурсні роботи на електронну пошту Конкурсу: alcustreetlaw@gmail.com
 6. Дочекатись результатів відбору конкурсних робіт, який триватиме до 15 червня 2020 року та отримати запрошення стати учасником масштабного Фестивалі Street Law, який організовує Асоціація (дата та деталі проведення будуть повідомлені пізніше).

За результатами оцінювання буде відібрано 10 команд, які стануть учасницями Фестивалю.

На сам Фестиваль потрібно:

 • Розробити круту презентацію своїх робіт та приїхати інтерактивно та драйвово провести час з однодумцями на Фестивалі Street Law.
 • Отримати максимум призів та вражень від участі у Фестивалі.

Деталі проведення Конкурсу, конкурсні вимоги та критерії оцінювання конкурсних робіт читайте у Положення про конкурс .

 Контактна особа:

Катерина Дацко – координаторка конкурсу “FIN $kills”

тел.: 0672718182

e-mail: alcustreetlaw@gmail.com

Конкурс проводиться завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”.

Налагодження співпраці юридичних клінік Київщини: результати регіонального проєкту

Налагодження співпраці юридичних клінік Київщини: результати регіонального проєкту

Посилення юридичного клінічного руху, налагодження співпраці юридичних клінік та провайдерів безоплатної правової допомоги, обмін досвідом клініцистів Київщини, розроблення та апробація авторських практичних методик викладання фінансової грамотності клініцистами для школярів за принципом “рівний-рівному”. Ці завдання об’єднали юридичні клініки Київщини під час реалізації спільних проєктів.

22 квітня відбулася онлайн – конференція фінального заходу регіонального проєкту Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини” та автономної ініціативи “Інноваційні методики викладання в правопросвітній діяльності юридичних клінік, що можуть бути використані для занять зі школярами середньої ланки загальноосвітніх шкіл”.

6 юридичних клінік Cтоличного регіону об’єднали свої зусилля задля впровадження інноваційної та ефективної правопросвітньої тематики для різних цільових аудиторій з однаково актуальних правових тем. Виконавцем проєкту стала юридична клініка “Право і практика” Білоцерківського національного аграрного університету.

Співвиконавцями проєкту:

 1. Навчально-практична лабораторія ” Юридична клініка” ННІ права Університету державної фіскальної служби України – реалізовує складову ініціативи, яка має назву “Інноваційні методики викладання в правопросвітній діяльності юридичних клінік для школярів середньої ланки ЗОШ”
 2. Юридична клініка Академії адвокатури України
 3. Юридична клініка “Астрея” Київського університету імені Бориса Грінченка
 4. Навчальна лабораторія “Правнича клініка” Національного університету “Києво-Могилянська академія”
 5. Юридична клініка “Захист та справедливість” Національного університету біоресурсів і природокористування України

Під час конференції виконавці проєкту представили результати та напрацювання клініцистів, обговорили унікальні продукти, отримані під час втілення проєктних ініціатив, обмінялися думками, ідеями та пропозиціями задля формування подальшої міжсекторальної взаємодії та ефективної  співпраці юридичних клінік України з партнерами та стейкхолдерами.

“Цей регіональний проєкт був найбільш амбітним, адже зміг об’єднати п’ять провідних юридичних клінік Київщини та допоміг налагодити дієву співпрацю між ними”, – зазначає голова Асоціації юридичних клінік України Юлія Ломжець

 результати регіонального проєкту

Керівниця юридичної клініки “Право і практика” Білоцерківського національного аграрного університету Ольга Настіна розповіла про проведені заходи та інноваційність проєкту:

Керівниця юридичної клініки Університету державної фіскальної служби України Тетяна Шолкова наголосила на важливості просвітницької діяльності та на ключових заходах, які проводились в рамках проекту серед яких:

 • робоча зустріч юридичних клінік спрямована на налагодження міжсекторіальної співпраці в правовому клубі “Правокатор”;
 • візити студентів-консультантів та викладачів до інших юридичних клінік спрямовані на обмін досвідом;
 • тренінг на базі УДФСУ, який полягав у формуванні базових знань по створенню та проведенню студентам-консультантам тренінгів для школярів;
 • моніторинги первинних знань у сфері податків для школярів;
 • представлення методичних розробок тренінгу на тему: “Податки – це легко!”
 • тренінги серед шкіл Ірпіня на тему: “Податки – це легко” та шкіл м. Києва та м. Білої Церкви для формування у школярів загального уявлення про податкову систему в Україні.

Також Тетяна Шолкова представила відеозвіт реалізованого проєкту.

Викладачка Університету державної фіскальної служби України Анна Ярош зазначила,

“У ході реалізації регіонального проєкту студенти-консультанти та викладачі  продемонстрували увесь свій потенціал та креатив, розкрили всі грані своєї творчої особистості, навчились працювати в команді та почерпнули новий багаж теоретичних та практичних знань. Всі заходи були цікавими та корисними, тому в подальшому плануємо розвивати цей напрямок в діяльності юридичної клініки”.

Наталія Лаговська зазначила, що юридична клініка є серцем  Навчально-наукового інституту права, вона об’єднує креативних осіб, які постійно рухаються вперед, практикують свої навички та теоретичні знання на практиці. Керівництво університету підтримує всі їх починання та активно сприяє їх роботі, в тому числі даному регіональному проєкту.

В рамках заходу найактивніші студенти-консультанти поділились своїми враженнями:

 • Софія Горова: “Для мене цей проєкт був свого роду виклик, з яким я впоралась і досягла чудового результату, адже працювала зі злагодженою та креативною командою”.
 • Діана Мороз: “Була рада реалізовувати цей проєкт. За шість місяців навчилась працювати та виконувати різного роду завдання”
 • Анна Бондарева: “Вивчати податки з рамках такого проєкту дійсно легко та просто, адже навчаючи школярів, ми закріпили на практиці набутий багаж знать та засвоїли ключові аспекти по комунікації з цільовою аудиторією, що в подальшому нам допоможе відчувати себе більш впевнено в правничій діяльності».

Проєкт “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України” реалізується Асоціацією юридичних клінік України за фінансової підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”.

Юридичні клініки – агенти популяризації медіації: підсумки та плани на майбутнє

Юридичні клініки – агенти популяризації медіації: підсумки та плани на майбутнє

“Проєкт довжиною у шість місяців. Шість неймовірних та насичених місяців у проєкті “Юридичні клініки – агенти популяризації медіації, як способу вирішення спору”, поїздки, знайомства, активності, тренінги, вихід із зони комфорту, але навіть “скептики” медіації сказали: “Так, медіація має право на життя у діяльності юридичних клінік”. – Саме такі відгуки отримав регіональний проєкт Асоціації юридичних клінік України. 

14 квітня відбулася підсумкова конференція за результатами реалізації проєкту «Юридичні клініки – агенти популяризації медіації, як способу вирішення спору”.

Юридичні клініки

Виконавцями проєкту стали 4 юридичних клініки:

Проєкт об’єднав ці юридичні клініки, щоб навчити студентів та викладачів базовим основам медіації, створити та розвинути на базі юрклінік регіональну мережу агентів популяризації медіації, налагодити горизонтальну співпрацю юридичних клінік, а також співпрацю юридичних клінік з медіаційними, правозахисними громадськими організаціями та професійними медіаторами.

Керівниця проєкту Лідія Нестеренко представила основні напрацювання. Зокрема:

 • проведення регіонального дослідження “Правова та медійна грамотність населення Чернівецької та Івано-Франківської областей”;
 • розробка робочого зошита тренера для тренінгу “Доступно про медіацію”;
 • проведення трьох одноденних тренінгів “Доступно про медіацію”;
 • проведення симуляції процесу медіації;
 • розробка макетів інформаційно-презентаційних буклетів, плакатів та флаєрів про медіацію, які будуть використані в якості наочних матеріалів в подальшій роботі юридичних клінік з клієнтами та правопросвітній діяльності.

У своєму виступі Лідія Нестеренко зазначила, що:

“Проєкт – це недоспані ночі, таймменеджмент, проектні медіа-плани, дедлайни, звіти, вир емоцій. Але насамперед – це командна робота, підтримка та віра, що можливо все. Ми щиро радіємо, що цей проєкт не лише дозволив створити стійку та ефективну регіональну мережу юридичних клінік, а й став майданчиком для співпраці всіх тих, хто об’єднаний “юридичними клініками та медіацією”.

Юридичні клініки

Після знайомства юридичних клінік, важливим етапом проєкту стало регіональне дослідження “Правова та медійна грамотність населення Чернівецької та Івано-Франківської областей”, до якого було залучено 627 респондентів:

 • через систему Інтернет опитано 198 людей (128 жінок та 70 чоловіків);
 • безпосередньо опитано 429 осіб (249 жінок та 180 чоловіків).

Серед основних результатів опитування:

 • 66,3% опитаних знають про діяльність юридичних клінік;
 • 84,7% – не звертались за допомогою до юридичних клінік;
 • серед опитаних найбільше стикалися з правовими проблемами фінансового характеру (40,19%), сімейних (37,6%), соціальних (35,5%) та трудових (35%);
 • 45,2% знають, що таке медіація;
 • серед способів вирішення проблеми 34,5% опитаних надають перевагу мировій угоді, 27,9% – через суд, 17,8% – за допомогою медіації та ще 15,7% – через правоохоронні органи;
 • 67% опитаних хотіли б отримати більше інформації про медіацію;
 • 78,6% могли б звернутися до медіатора.

В межах проєкту студенти також розробили робочий зошит “Доступно про медіацію”. Згодом зошит буде доступний для скачування на ресурсах АЮКУ та юридичних клінік та для використання іншими юридичними клініками в своїх правопросвітніх заходах.

Зошит "Доступно про медіацію"

У лютому – березні студенти юрклінік відвідали тренінги “Доступно про медіацію”, мета якого – підвищити рівень знань про основи роботи з конфліктом та процес медіації, вміти практично застосувувати ці знання, а також налагодити співпрацю юридичних клінік України.

Після тренінгів на базі Прикарпатського університету ім. В.Стефаника відбулася симуляція процедури медіації, де студенти визначали медіабельність спорів та практикували навички медіатора.

Після отримання теоретичних знань, студенти приступили до практики та розробили 4 макети інформаційно-презентаційних буклетів, плакатів та флаєрів про медіацію, які можуть бути використані в якості наочних матеріалів в подальшій роботі юридичних клінік з клієнтами та правопросвітній діяльності.

Голова Асоціації юридичних клінік України Юлія Ломжець зазначила, що  метою впровадження регіональних проєктів є підтримка місцевих ініціатив юридичних клінік та розвиток співпраці юридичними клініками різних областей.

Юридичні клініки, АЮКУ

Валентина Мальцева, лаборантка  юридичної клініки Прикарпатського університету імені В.Стефаника зазначила:

“Проєкт був надзвичайно корисним, плідним, здобуті нові практичні навички у проведенні медіації як нами працівниками, так і нашими студентами-консультантами. За цей період ми були активними учасниками тренінгів “Доступно про медіацію”, які провели для нас кваліфіковані медіатори Євгенія Чмихова та Наталія Волкова. Отримали не просто сертифікати, а й змогли приміряти на себе роль як медіатора, так і будь-якої із сторін”

Катерина Данченко – Нагорняк, керівниця юридичної клініки “Феміда” Прикарпатського факультету Національного університету внутрішніх справ:

“Е-Конференція “Юридичні клініки – агенти медіації” онлайн конференція, яка дозволила охопити не тільки юридичні клініки різних навчальних закладів України, але й медіаторів, науково-педагогічних працівників, адвокатів, студентів та курсантів, які активно займаються медіацією”.

Регіональна ініціатива “Юридичні клініки – агенти популяризації медіації як способу вирішення спорів”,  впроваджується юридичною клінікою юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у партнерстві з юридичними клініками Університету Короля Данила, Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ, Прикарпатського університету імені Василя Стефаника,  в межах проекту “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України”, що здійснюється Асоціацією юридичних клінік України за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”

Відеоінтерв’ю про спіпрацю та мережування юридичних клінік

Відеоінтерв’ю про спіпрацю та мережування юридичних клінік

Шість юридичних клініки Столичного регіону об’єднали свої зусилля задля впровадження інноваційної та ефективної правопросвітньої тематики для різних цільових аудиторій з однаково актуальних правових тем. З жовтня 2019 року спільно впроваджують регіональний проєкт “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”, який включає автономну ініціативу “Інноваційні методики викладання в правопросвітній діяльності юридичних клінік для школярів середньої ланки ЗОШ” з посиленим компонентом податкової освіченості.

В межах впровадження регіональних проєктів Асоціація юридичних клінік України продовжує висвітлювати інтерв’ю щодо актуальності та важливості реалізації таких ініціатив. Цього разу, директор Української фундації правової допомоги Микола Сіома  розповів  про важливість співпраці всередині організації, користь регіонального проєкту та переваги мережування.

– Миколо, розкажіть, будь ласка, на скільки важливим є налагодження співпраці різним підрозділам всередині однієї організації?

Можливість організації ефективно працювати, згідно її місії і завдань, на пряму залежить від інституційного розвитку, а інституційний розвиток на пряму залежить від розроблених якісних механізмів та інструментів роботи. Якщо ж організація має розгалужену структуру, то чіткий розподіл відповідальності і наявність якісних інструментів взаємодії і співпраці є просто необхідними.

– 6 юридичних клінік України впроваджують проєкт “Посилення регіональної та міжсекторальної співпраці юридичних клінік Київщини”. На Вашу думку, на скільки актуальним та корисним є такий проєкт?

Мережа юридичних клінік України налічує декілька десятків організацій. Кожна юридична клініка є ефективною і сталою у своїх процедурах та інструментах роботи. Натомість, коли ми говоримо про мережу, як і щодо будь-якої іншої мережі виникають питання у якості внутрішньої комунікації, якості перенаправлення і щодо ефективності аналізу спільної роботи.

Тому, спільний проєкт щодо посилення ефективної міжсекторальної взаємодії юридичних клінік Київщини є дуже важливим пілотним проєктом, з огляду на дві обставини:

 • дає можливість подивитися на карту правових потреб громадян з точки зору юридичних клінік;
 • дає можливість іншим провайдерам правової допомоги зорієнтуватися та організувати спільну роботу, враховуючи інтерес усіх: і клієнтів, і провайдерів.

Юридичні клініки давно стали самостійним гравцем на ринку правових послуг і сьогодні вони отримують публічне визнання.

–  На скільки важливою є співпраця зі стейкхолдерами? Прокоментуйте важливість створення Мапи стейкхолдерів для організації.

Вирішення будь-якої проблеми – це вирішення проблеми людей. Стейкхолдери – це ті, кого ця проблема стосується; це ті, хто може впливати на проблему і не завжди позитивно. Тому, якщо ми хочемо звести проблему до контрольованого виміру – нам просто необхідно працювати зі стейкхолдерами.

Юридичні клініки, які починають створювати Мапу стейкхолдерів, точно на правильному шляху у вирішенні проблем людей.

– У чому, на Вашу думку, переваги такої форми налагодження співпраці, як обмін досвідом?

Досвід – це все, що ми отримуємо засобами чуття. Досвід корисний – з  міркувань здорового глузду і приємний – з міркувань людяності. І життя людини – це процес набуття досвіду. Тому, переваги отримувати досвід й обмінюватися ним просто очевидні.

– Ще однією формою співпраці, яку використовують юридичні клініки, є організація спільних заходів. На скільки потрібними є такі заходи?

Організація спільних заходів – це найкраща форма набуття і передачі досвіду. Також це інструмент посилення будь-якої мережі. А мережі юридичних клінік, зокрема.

Як говорив “мультяшний” персонаж Кот Матроскін: “Спільна праця – вона об’єднує”.

– Назвіть, будь ласка, переваги співпраці всередині організації та її налагодження поза межами з іншими стейкхолдерами?

Для Української фундації правової допомоги якість та успішність виконання завдань – є ефективна робота провайдерів правової допомоги. Для того, щоб оцінювати якість інших, ми самі повинні бути ефективними. Тому, команда Фундації дбає і про якість внутрішніх процедур, і про комунікацію.

Від рівня інституційного розвитку залежить рівень ефективності роботи, корисність нашої роботи для людей.

*Українська фундація правової допомоги – організація, що займається розвитком і поширенням кращих практик забезпечення рівних правових можливостей. Це платформа для налагодження синергійних зв’язків між провайдерами правової допомоги.

Проєкт “Розвиток регіонального лідерства та усталення моделі координації Асоціації юридичних клінік України” реалізується Асоціацією юридичних клінік України за фінансової підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”.

Scroll Up
X