Курс “Основи діяльності юридичних клінік” серед обов’язкових. Результати моніторингу ЮК “Право і практика” в Білій Церкві

Курс “Основи діяльності юридичних клінік” серед обов’язкових. Результати моніторингу ЮК “Право і практика” в Білій Церкві

З 01 по 03 жовтня 2018 року Асоціацією юридичних клінік України спільно з  Білоцерківським національним аграрним університетом проведено моніторинг діяльності юридичної клініки “Право і практика” цього університету на предмет дотримання Стандартів діяльності юридичних клінік, затверджених у 2014 році на Всеукраїнському з’їзді АЮКУ.

Під час моніторингу досліджувалися такі напрямки діяльності юридичної клініки, як: організаційний, освітній, правозахисна та правопросвітня робота ЮК. Подібні моніторинги покликані, як забезпечити розвиток юрклінік у регіонах, так і дозволити Асоціації краще знати потреби мережі юридичного клінічного руху.

Участь в моніторингу взяли запрошені експерти та спікери обговорення: Марія Цип’ящук, членкиня Правління Асоціації юридичних клінік України, Марина Лугиня, представниця Координаційного центру з безоплатної правової допомоги, Тетяна Шолкова, к.ю.н., доцент, доцент кафедри фінансового права, заступник Завідувача Навчально-практичної лабораторії “Юридична клініка” Навчально-наукового інституту права Університету ДФС України

Що таке юридична клініка і її місце в місцевій громаді правової освіти і правозахисту

Юридичні клініки сьогодні – це сучасна та інтегральна складова практичної підготовки будь-якого правника. Яка дозволяє застосувати теоретичні знання отриманні студентом під час відвідування лекцій на практиці, здійснюючи справжній прийом клієнтів, що сприяє формуванню необхідного мінімуму практичних навиків для здійснення самостійної роботи у професійній сфері відразу після закінчення ВНЗ в якості юридичного консультанта, а з годом і адвоката.

Саме тому, можна говорити про те, що юридичні клініки дають відповідь на питання непідготовленості студентів правників до самостійної професійної роботи і дозволяють випускати правників нової формації.

Крім того, якісна юридична клініка в місті доповнює можливості безоплатного правового захисту і сприяє розвитку активної місцевої громади. При цьому функціонування юридичних клінік вимагає порівняно незначного вкладу.

 Результати оцінювання юридичної клініки “Право і практика”

Моніторинг показав, що юридична клініка “Право і практика” має чимало сильних сторін своєї діяльності, серед яких: курс “Основи діяльності юридичних клінік” є обов’язковою дисципліною в циклі професійної підготовки майбутніх правників, що дає можливість усім студентам права вивчати цей курс; юридична клініка має тривалий досвід інтеграції у місцеву спільноту шляхом активної співпраці із громадськими правозахисними організаціями, органами місцевого самоврядування, центром безоплатної вторинної правової допомоги. Окрім того, ЮК “Право і практика” здійснювала консультування людей, які потребують правової допомоги, в тому числі й з виїздами у сільську місцевість, проводила чимало правопросвітніх заходів. Під час моделювання прийому клієнтів в юридичній клініці, студенти продемонстрували хороші навики проведення інтерв’ю, з дотриманням основних етапів та завдань такої бесіди. Водночас, монітори відзначили, що юрклініка має можливості вдосконалювати деякі напрямки своєї діяльності. Ключові рекомендації відображені у інфографіці моніторингу.

 

Що думають про моніторинг представники адміністрації університету та юридичної клініки?

Наталія Бровко, заступниця декана факультету права та лінгвістики БНАУ: “З огляду на процеси реформування системи вищої освіти в Україні та  системи безоплатної правової допомоги, враховуючи  необхідність інтеграції до них діяльності юридичної клініки «Право і практика» Білоцерківського національного аграрного університету, за підтримки ректора університету академіка НААНУ Даниленка А.С. ставимо  за мету створення інституції, яка буде відстоювати  та гарантувати  принцип верховенства права в Україні шляхом  підготовка  висококваліфікованих юристів, що володіють глибокими теоретичними знаннями та практичними навиками роботи.

Юридична клініка “Право і практика” Білоцерківського національного аграрного університету має стати не лише базою  для практичного навчання та проведення навчальної практики студентами старших курсів, а й   програмою здійснення правозахисної і правопросвітньої діяльності для соціально вразливих і незахищених верств населення, надання їм безкоштовних юридичних послуг та в цілому сприяти захисту прав людини і громадянина в Україні.

Ірина Єфремова, Керівник Юридичної клініки “Право і практика”, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін. “Моніторинг проходив досить в інтенсивному темпі. Дійсно, на початку становлення юридичного клінічного руху, кожна ЮК набувала власний досвід, напрацьовувала власні здобутки, будувала власні традиції. Все це має місце і в нашій Юридичній клініці «Право і практика». Однак час не стоїть на місці, вимоги сьогодення ставлять нові завдання. Досить корисні, практичні поради для студентів щодо проведення інтервʾювання та консультування клієнтів від Тетяни Шолкової. Акцентування на важливості курсу «Основи діяльнсті юридичних клінік» і розʾяснення за змістом модулів від Марини Лугині Корисні поради і розʾяснення щодо організації діяльності та ведення документації юридичної клініки від Марії Ципʾящук. Ефективна робота будь-якої юридичної клініки залежить від її керівника і цілей, які він ставить. Впевнена, що основне завдання сучасних юридичних клінік полягає в тому, що виконуючи соціальну функцію (безоплатна правова допомога малозабезпеченим верствам населення) здійснюється практична підготовка висококваліфікованих майбутніх фахівців у галузі Право. Я вдячна моніторинговій групі за доброзичливість, розуміння, допомогу, поради.”

Тетяна Шолкова, учасниця моніторингової групи: “Під час моніторингу ми побачили, що юридична клініка “Право і практика” БНАУ наразі перебуває на етапі відновлення своєї активної діяльності. Разом з тим, існують усі передумови для її стрімкого та ефективного розвитку”.

Контакти юридичної клініки юридичної клініки “Право і практика2 Білоцерківського національного аграрного університету:

 Ірина Єфремова, керівник

Контактні номери телефонів: +38 (045) 34 04 40; +38 097 776 93 36

e-mail: pravoipraktika@gmail.com

 

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

 

Факти, цифри та враження про Школу юридичних клінік України 2018

Факти, цифри та враження про Школу юридичних клінік України 2018

Нещодавно завершилася Літня Школа з юридичної клінічної освіти 2018, яка зібрала 22 найактивніших представників українського юридичного клінічного руху із 21 юридичної клініки.

З 5 по 8 липня учасники Школи навчалися, розробляли власні правопросвітні заняття, комунікаційні плани, виконували завдання, пов’язані із етичними та психологічними аспектами діяльності юридичних клінік, активно відпочивали та випробовували свої страхи під час велопрогулянок звивистими Карпатськими дорогами, рафтингу стрімкою річкою Черемош і активно обмінювалися власним досвідом.

Раніше ми вже висвітлювали перебіг перших двох днів Школи, а тепер розкажемо про неї ще кілька цікавих фактів та вражень.

Факт №1: Темою Школи 2018 стала: “Юридична клінічна освіта: сучасні вимоги стандартизації та актуальні виклики”. Після значних змін до законодавства про вищу освіту, підходів до підготовки юристів та стандартизації правничої професії – учасникам було надзвичайно цікаво переглянути чинні Стандарти діяльності юридичних клінік України, формувати силабус навчальної дисципліни Основи юридичної клінічної практики та інші теми, які розглядалися в межах заходу.

Факт №2: Попередня Школа юридичних клінік проходила 4 роки тому у місті Львові і також стосувалася питання Стандартів діяльності ЮК і саме у 2014 році вони й були затверджені.

Факт №3: За 4 дні учасники встигли розглянути та практично опрацювати 11 тем за п’ятьма напрямками: організація та управління ефективною і успішною юридичною клінікою; юридична клінічна освіта та інтерактивні методи викладання права; правопросвітня робота в юридичній клініці; консультування в юридичній клініці; комунікаційна діяльність юридичних клінік. 

Факт №4: Оскільки Школа проводилася на базі юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, то кожен учасник та учасниця зможуть додати до свого арсеналу підвищення кваліфікації у сфері юридичної клінічної освіти 40 академічних годин навчання.

Факт №5: Наприкінці Школи учасники мали змогу поділитися унікальним досвідом роботи у власних юридичних клінік і розповідали, наприклад, про досвід “реабілітації” ЮК та болючі реалії відновлення роботи переміщених із зони бойових дій юрклінік, оптимізацію діловодства юридичної клініки шляхом його оцифрування, різні аспекти надання правової допомоги консультантами та правопросвітні заходи у пенітенціарних установах.

Факт №6: Якщо Ви думаєте, що в час поза тренінгами учасники Школи відпочивали, то змушені Вас розчарувати: вони не лише випробовували власні сили та страхиале й відповідально виконували домашні завдання, результати яких презентували з 2-го по 4-ий день заходу.

Місяці підготовки, спільні зусилля чималої кількості людей – і ось, які враження лишила після себе Літня Школа з юридичної клінічної освіти 2018:

Андрій Галай, член Правління Асоціації юридичних клінік України зазначив: “Для мене Школа чітко продемонструвала – українським викладачам юрклінік варто шукати більше шляхів для спільного обговорення і навчання своїм унікальним компетенціям. Чого не вистачило – це часу. Ще – можливо ми доросли до самоорганізації подібних заходів.”

Діляться своїми враженнями й учасниці Школи, представниці юридичного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича, Ірина Романюк, керівник юридичної клініки при факультеті: “Школа ЮК 2018 завершилася, а емоції ще довго нагадуватимуть про чотири прекрасних дні у буковинських Карпатах. Магія тренерів, єдина ціль та персональна мотивація кожного учасника створили творчу, продуктивну та мегапозитивну атмосферу. Незважаючи на насичену програму, “Нічні завдання” та загальну втому на Школі творилися нові підходи до менеджменту юридичної клініки та юридичної клінічної освіти. Сподіваюся, що результати юридичної клініки від заданого темпу та заряду “карпатської” енергії не забаряться 😊

Лідія Нестеренко, лаборант-куратор юридичної клініки: “4 насичені, емоційні дні наполегливої праці творчого та натхненного колективу поповнили мій багаж інструментів та методик навчання студентів в майбутньому. Хоча кожна правнича школа має певну власну автономію у формуванні навчального плану, активний розвиток юридичної клінічної освіти підтримують всі. І не лише в напрямку надання правової допомоги в конкретних життєвих ситуаціях, але й правової просвіти, адже попереджений – означає захищений. Запобігти порушенню права – це ще важливіше, ніж ефективно захистити🤔“.

Ми дякуємо організаторам, учасникам та тренерам Школи і сподіваємося на те, що подібні заходи стимулюють юридичний клінічний рух України розвиватися ще більш стрімко та ефективно!

Захід організовано Асоціацією Юридичних Клінік України у партнерстві з Українською фундацією правової допомоги за підтримки Міжнародного фонд “Відродження”.

 

 

 

Активне навчання v. активний відпочинок або як проходить Школа юридичних клінік 2018?

Активне навчання v. активний відпочинок або як проходить Школа юридичних клінік 2018?

Панельні дискусії про моніторинги юридичних клінік та етичні засади їх діяльності, обговорення Стандартів діяльності ЮК в контексті реформи юридичної освіти, тренінг із ефективного менеджменту ЮК, практичні воркшопи з правової просвіти та комунікації юрклінік, презентація силабусу навчального курсу з основ юридичної клінічної практики та багато іншого – так пройшли перші два два дні Літньої Школи для кураторів юридичних клінік 2018.

Після 4-річної перерви, у мальовничому с. Вижниця, що знаходиться на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей, зібралися представники більше 20 юридичних клінік України. Тренерами та модераторами виступають, в основному, самі ж учасники юридичного клінічного руху: Андрій Галай, Юлія Матвєєва, Віталій Єлов, Віктор Янишен, Юлія Ломжець, Яна Токарь, Марія Цип’ящук.

Представники юридичних клінік активно включені до кожного тематичного блоку Школи.

Також, спеціально запрошеною експерткою з питань організації і забезпечення діяльності юридичних клінік стала бізнес-тренерка Марина Хредченко.  

 

При цьому деякі воркшопи проходять у нестандартній обстановці.

А учасники встигають поєднувати активне навчання ще й з активним відпочинком серед неймовірних краєвидів.

Захід організовано Асоціацією Юридичних Клінік України у партнерстві з Українською фундацією правової допомоги за підтримки Міжнародного фонд “Відродження”.

 

Авторка публікації: Марія Цип’ящук

Фото: Шейлат Афолабі, Ірина Романюк, Юлія Ломжець

Юридичні клініки долучилися до всеукраїнської акції протидії катуванням

Юридичні клініки долучилися до всеукраїнської акції протидії катуванням

Рівненський осередок ГО “Україна без тортур” спільно з Громадською приймальнею УГСПЛ у м. Рівне, регіональним координатором по зв’язках з громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини та юридичною клінікою “Pro Bono” Національного університету «Острозька академія» провели 2 заходи: робочу зустріч із представниками правоохоронних органів та громадську акцію в центрі міста Рівного, які стосувалися питань протидії катуванням. У останній студенти намагались дізнатись у перехожих їх думку щодо поширеності катувань в Україні, чи можна виправдати катування і що взагалі вони розуміють під терміном катування. Детальніше про увесь захід можна дізнатись тут .

Маргарита Василевська, консультант ЮК “Pro Bono” зауважила: «Неприємно вразила низька активність населення і їхнє відверте небажання брати участь в дискусії. Усім нам здається, що тема катувань дуже далека і більшою мірою нас не стосується. Однак, як показує практика – ця думка абсолютно хибна, варто лише опинитись «не в той час і не в тому місці», для прикладу за останніми звітами СБУ близько 1000 людей піддавались тортурам на Сході.»

Варто зазначити, що були люди, яких дійсно цікавила тема акції та вони охоче вступали в дискусію, дізнавались що таке катування з юридичної точки зору. Оксана Пархомчук, яка також пройшла навчання на громадську моніторку Національного превентивного механізму, зазначила: «Для деяких катування – це “голки під нігті” і на тому все. Хоча якщо задавати уточнюючі питання, то більшість, все ж, усвідомлювала, що катування буває і на психологічному рівні. Люди думають і це радує, але «рівень правової свідомості» залишається низьким».

Консультанти вважають, що такі заходи є дієвими, проте важливо щоб вони проходили не «стихійно», а систематично і на різні теми. Люди не розуміють для чого потрібно «стіл на вулиці і чому їх туди кличуть про щось говорити», тому з деякими спілкувалися просто на лавках.

Такий досвід є цінним для консультантів юридичних клінік, адже:
• по-перше, це вихід із зони комфорту, коли ти повинен спілкуватися з незнайомими людьми;
• по-друге, це покращення комунікативних навичок, адже ти розумієш, що людину потрібно зацікавити впродовж декількох секунд, інакше вона пройде повз;
• по-третє, це чудова можливість аналізу стану суспільства, як зауважила Оксана, адже для неї тема катувань не нова, і коли вона розповідала людям про це або наводила статистичні дані, то бачила справжнє здивування населення;
• по-четверте, це можливість долучитись до чогось глобального, відчути себе частинкою руху, який веде до якісних змін у суспільстві.

Консультанти наголосили: «Попри всі труднощі, такі заходи потрібно робити, аби дискусія вийшла на якісно новий рівень».

Авторка матеріалу: Мар’яна Дишко

Фото: Андрій Преподобний, Рівненський осередок ГО “Україна без тортур”,

Олександр Кузін, Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Рівненській області

Підписано меморандум між ключовими провайдерами БПД

Підписано меморандум між ключовими провайдерами БПД

15 червня 2018 року Асоціація юридичних клінік України та Координаційний центр з надання правової допомоги, громадська спілка «Мережа правового розвитку», Українська Гельсінська спілка з прав людини, Українська фундація правової допомоги підписали меморандум про взаємодію у наданні правової допомоги громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, біженцям та тим, хто потребує додаткового чи часткового захисту.

Від Асоціації підписантом виступив Голова Правління Віктор Янишен.

Документ створює підґрунтя для об’єднання потенціалу та ресурсів з боку усіх зацікавлених сторін для доступу до найякіснішої правової допомоги. Меморандум включив у себе такі аспекти : налагодження системного перенаправлення між всіма надавачами правової допомоги, уніфікація стандартів діяльності, розробка нових правових продуктів та послуг для громад. Також партнери сприятимуть залученню випускників юридичних вузів до роботи в центрах системи БПД.

«Меморандум стане підґрунтям для розробки концепції, а згодом і запуску в Україні незалежного провайдера. Я сподіваюсь, що спільна робота дасть змогу зрозуміти, як буде виглядати надавач або спільнота надавачів правової допомоги в громаді, в регіоні, в Україні. До роботи ми залучимо максимальне коло зацікавлених осіб», – зауважив директор КЦ Олексій Бонюк.

Також він наголосив, що іншим важливим завданням є проведення моніторингів якості правової допомоги та розробка її стандартів і розширення доступу до БПД і проведення спільних заходів на базі правових клубів «PRAVOKATOR»

. 

Наступна зустріч відбудеться наприкінці червня, бажання долучитися також висловила Всеукраїнська правозахисна організація «Юридична сотня».

Джерела інформації:  http://www.legalaid.gov.ua
https://www.facebook.com/

Комунікаційна стратегія АЮКУ на 2018-2020 рр.

Комунікаційна стратегія АЮКУ на 2018-2020 рр.

В перші дні літа ми готові представити вам результат тривалої роботи багатьох людей – нашу Комунікаційну стратегію.

Даний документ є першою спробою Асоціації юридичних клінік України закріпити ключові цілі та завдання для їх досягнення, спрямовані на впровадження ефективної та стійкої комунікації Асоціації всередині мережі та із зовнішніми партнерами, а також створення сприятливого комунікаційного простору для юридичних клінік між собою.

Стратегія побудована за принципом result-based (орієнтована на результат) і містить вимірні індикатори, які дадуть змогу оцінити виконання того чи іншого завдання та – відповідно – досягнення поставлених цілей.

Очікується, що цілі цієї комунікаційної стратегії будуть реалізовані до закінчення 2020 року і запроваджений механізм забезпечуватиме функціонування ефективної інформаційної політики мережі без значних ресурсних затрат.

Структурно Стратегія комунікаційного розвитку Асоціації на 2018-2020 рр. складається з трьох розділів: Загальний огляд, який містить інформацію про мету, місію АЮКУ, її комунікаційні ресурсі та дійсний стан їх функціонування; Мета, цілі комунікаційної стратегії та цільові групи АЮКУ; а також розділ Імплементація комунікаційної стратегії АЮКУ на 2018-2020 рр. Завдання та маркери

Проект комунікаційної стратегії було розроблено на спільній стратегічній сесії Асоціації у форматі Правління+ 18.03.2018 року, с.Зазим’я, Київська обл.

 

 Завантажити “Комунікаційна стратегія”

Завантажити “Інфографіка комунікаційнох стратегії”

Комунікаційну стратегію розроблено Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

Навіщо в Україні розпочато моніторинги юридичних клінік?

Навіщо в Україні розпочато моніторинги юридичних клінік?

Андрій Галай,
професор, член правління
Асоціації юридичних клінік України

Після кількох років поступового нарощування інституційної спроможності Асоціація юридичних клінік України розпочала новий напрям розвитку власної мережі – моніторинги юридичних клінік.

Так, з 2013 року, після певного спаду активності, наша спільнота – сформувала традицію демократичного дієвого відкритого правління; розробила Стандарти діяльності юридичних клінік (2014); інструменти аналізу показників (Реєстр АЮКУ, 2013) та моніторингу якості (2017) діяльності; відновила співпрацю з партнерами з числа правозахисної та освітянської спільноти.

І ось моніторинги. Здавалося б, справа для юридичних клінік вишів насторожуюча. Адже за формальними ознаками схоже на звичні неприємні відволікаючі непрозорі і корупціогенні перевірки, інспекції тощо. Група за участю представників Асоціації, громадських чи державних партнерів кілька днів працює з юридичною клінікою, вивчає її активності, організаційні документи, готує детальний звіт. Схоже, чи не так?
Можливо тому окремі керівники юридичних клінік, без згоди яких ми не проводимо моніторинги, не дуже поспішають записуватись у чергу на моніторинг.

Насправді в нас наразі є більше бажаючих, ніж можливості організувати безоплатні (дякуючи партнерам – Українській фундації правової допомоги, Міжнародному фонду “Відродження” та програмі “Нове правосуддя” USAID) для вишу моніторинги. Але ми хотіли б бачити конкурс бажаючих.

Цей допис має на меті розвінчати деякі побоювання.
1. Чому моніторяться юридичні клініки? Не для негативних рішень! Мета – надати рекомендації, як покращити діяльність конкретних юридичних клінік. Звісно – точніші рекомендації бувають після детального вивчення.
2. Навіщо тоді виставляється оцінка якості? Щоб чіткіше продемонструвати ті напрями, які можна покращувати. Щоб чітко було зрозуміло – як робиться в юрклініці та чи інша робота – якісно чи не дуже. Процентні оцінки тут – інструмент, а не ціль.
3. Хто вони такі, ці монітори, щоб оцінювати юридичну клініку? До кожної моніторингової групи входять представники Асоціації. Це найактивніші й найдосвідченіші керівники юридичних клінік. Навіть якщо керівник юридичної клініки займається цією справою вже тривалий час, сукупний досвід юрклінічної діяльності моніторів – значно більший. А в доповнення до цього, залучені партнерські організації (як правило правозахисні та освітянські мережі) мають власний суттєвий досвід розбудови мереж. При цьому вони не домінують – більшість моніторингової команди складають представники юридичних клінік.
4. Моніторинги, перевірки, оцінювання – це завжди травмуючий непередбачуваний досвід? Ми розробили оцінний інструмент, що дозволяє чітко передбачати, які аспекти будуть оцінюватися. Все прозоро, просто і чесно – завантажуйте, готуйтеся, самооцінюйтесь. Чим детальніша буде оцінка юридичної клініки – тим більш якісно в подальшому вона працюватиме.
5. А якщо результат буде низьким? Низький не означає поганий! Кожний показник, що не набере балів – отримає чіткі рекомендації, як його покращувати, з прикладами на основі кращого українського і зарубіжного досвіду. Ми в Асоціації цей досвід знаємо, але чи знають його усі керівники юридичних клінік регіональних вишів? Рекомендації за результатими моніторингів – методичні й організаційні поради, їх виконання – справа добровільна.

Яка користь від наших моніторингів – в наступних дописах. Не все ж одразу.
А поки:
– вивчайте інструмент моніторингу
– читайте звіти перших моніторингів та вивчайте яскраву інфографіку
– ознайомлюйтеся зі статтями-враженнями учасників моніторингів, їх буде дедалі більше
записуйтесь на моніторинги, поки такі можливості є.

Довідково.
Впродовж 2018 року Асоціація юридичних клінік України планує провести 14 моніторингів діяльності юридичних клінік.

Моніторинги юридичних клінік проводяться у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в межах реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України”, а також у межах співпраці з Програмою “Нове правосуддя” USAID. 

  

На фото: публічні заходи за результатами перших моніторингів у Маріуполі, Хмельницькому та Дніпрі.

Про результати робочої зустрічі по написанню книги з діяльності юридичних клінік України

Про результати робочої зустрічі по написанню книги з діяльності юридичних клінік України

24-25 травня на базі юридичної клініки “Pro Bono” Донецького національного університету ім. В.Стуса (м. Вінниця) відбулася робоча зустріч авторів комплексного посібника (попередній формат видання) із основ діяльності юридичних клінік.

Видання охоплюватиме матеріали як за ключовими напрямами функціонування юридичних клінік: освітній процес, консультування, правопросвітня діяльність; так і низки специфічних тем, наприклад: діяльність спеціалізованих юридичних клінік, психологічні аспеки роботи в ЮК, захист прав військовослужбовців та ін. Над його розробкою працюють більше десяти авторів – представників юридичної спільноти України, які мають значний досвід практичної роботи в обраних ними сферах.

Юлія Матвєєвакерівниця експериментальної навчальної лабораторії “Правнича клініка” Національного університету “Києво-Могилянська академія”, членкиня Правління Асоціації юридичних клінік України переконана: “У зв’язку із тенденцією  змін до законодавства і підходів в організації правничої освіти та доступу до правничої професії, важливо, щоб цей процес був максимально практично орієнтованим. Значної уваги приділяється розвитку, так званих, м’яких навиків (soft skills). Очевидно, що в даному контексті роль юридичних клінік і необхідність системного запровадження курсу з Основ юридичної клінічної практики ще більше зростає. Саме тому наразі нам необхідне вітчизняне грунтовне видання, яке допоможе якісно та всебічно розвивати діяльність юридичних клінік.”

Посібник буде корисним як для студентів, які працюють в юридичній клініці, так і для викладачів, які залучені до її діяльності.

“Мені дуже сподобалося, що на самому початку цієї зустрічі ми дійшли згоди з приводу того, для кого ми пишемо цей підручник і те, що його практично зможуть використовувати як студенти, так і куратори юридичних клінік. Також, дуже важливо, що видання міститиме багато прикладів – тож читачеві буде легше зрозуміти, “як це працює”. Після фіналізації змістової частини, необхідно знайти людину, яка зможе узагальнити та відредагувати текст.” – ділиться своїми враженнями Марія Білак, менеджерка проектів у сфері верховенства права та прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

Ашот Агаян, юридичний радник Програми USAID “Нове правосуддя” додає: “Це праця дійсно важлива, без будь-яких перебільшень – як для студентів, так і для викладачів, які працюють в юридичних клініках. За цих півтора дні ми зробили дуже корисну і дійсно значну роботу. Надалі потрібно буде систематизувати матеріали, узгодити стиль викладення, внести технічні корективи.” 

Під час зустрічі учасники висловлювали свої пропозиції щодо оновлення та восконалення попереднього тексту посібника. Планується, що впродовж літа буде напрацьована його фінальна змістова версія і вже найближчим часом, після проведення редагування – юридичні клініки України матимуть актуальний та справді корисний ресурс для підвищення ефективності своєї роботи.

 

Розробка посібника здійснюється Асоціацією юридичних клінік України за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Програми USAID “Нове правосуддя”

Авторка публікації: Марія Цип’ящук

Набір слухачів на навчання у літній школі з юридичної клінічної освіти 2018!

Набір слухачів на навчання у літній школі з юридичної клінічної освіти 2018!

Шановні колеги!

 

Асоціація юридичних клінік України (АЮКУ) за сприяння Української Фундації Правової допомоги (УФПД) та за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» оголошує набір слухачів на навчання у літній школі з юридичної клінічної освіти, яка відбудеться з 5 по 8 липня 2018 р.

Для участі у літній школі буде відібрано на конкурсних засадах 22 учасники  – керівники / викладачі-куратори юридичних клінік ВНЗ України (по одному учаснику від ВНЗ). Для участі у конкурсі просимо заповнити реєстраційну Google-форму до 31 травня за наступним посиланням:

https://goo.gl/forms/SiUbb3ybLpdfBZup2

Організатори подбають про те, щоб у період початку літніх відпусток приємно було поєднувати навчання з відпочинком. Тому школа відбудеться в одному із мальовничих куточків України.

Учасники забезпечуються проживанням та харчуванням на весь час проведення заходу (4 доби, з них за проживання оплачується 3 доби). Крім того, буде відшкодована вартість проїзду залізничним чи автобусним транспортом.

Уся необхідна логістична інформація буде повідомлена відібраним учасникам літньої школи до 5 червня. Організатори не беруть на себе обов’язок пояснювати причину відмови в участі у нашому заході.

З усіх організаційних питань звертайтесь до:

Юлії Матвєєвої – представник АЮКУ – тел. 050-683-49-94;

Шейлат Афолабі – представник УФПД – тел. 066-044-32-23.

 

Школа організовується в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України, який здійснюється у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”.

Розповідь про одні з найкращих у світі студентські змагання – як пройшли ІССС 2018 у Маастрихті?

Розповідь про одні з найкращих у світі студентські змагання – як пройшли ІССС 2018 у Маастрихті?

Змагання з консультування клієнтів Брауна Мостена – це про справжність, про дружбу і красу людей у світі. І ще про те, як у ньому повинні поводити себе юристи.  

Нещодавно завершилися 33-ті Міжнародні Змагання з консультування клієнтів ім. Брауна-Мостена. Вже вдруге (2011 та 2018 роки) їх приймав у себе Факультет права Університету Маастрихту, що в Нідерландах. Зазвичай Конкурс щороку проходить в іншій країні, однак у 2011 році організація в Маастрихті була настільки хорошою, що на пропозицію цього університету прийняти у себе Змагання ще раз з радістю погодилися.

Maastricht, Vrijthof, main city square

Казковість міста, ідеальна організація, змістовна та комфортна програма, професійні судді, харизматичні актори-клієнти, майже сімейна атмосфера з командами з 22 країн світу і значно більше націй, оперетта в театрі для самих лише учасників Змагань, неспішна подорож на кораблі спокійною річкою Маас, активні та завжди готові допомогти волонтери-бадді – це лише найперші рефлексії, які спадають на думку. Вражень та висновків набагато більше.

Reflections on Client Interviewing in music – Fugue Composition Performance. © photo by Vava Arifin, Maasticht University

Для мене особисто це вже четвертий досвід участі в міжнародному раунді, і вдруге – саме в Маастрихті. Цього разу відчуття було таке, наче повертаєшся додому, до хороших друзів, де просто хочеться провести якомога більше часу. Коли я роззиралася довкола у залі, де зібралися люди понад 30 національностей, то ловила себе на думці, наскільки красивою та різноманітною є людська раса, і наскільки краса може бути різною.  Можливо це і є одна із головних цілей подібних Змагань – відкривати таку красу кожному, хто хоче її побачити?

В перший день конкурсні раунди не проходили, адже організатори передбачили, що учасники можуть бути стомленими з дороги. Тим не менше, ми прослухали 4 коротких, але дуже практичних майстер-класи на спільну тему “Спілкування юриста з клієнтом крізь культурні та мовні кордони” (“Lawyer-client Communication Across Culture and Language Borders”) від голландських практикуючих юристів та представників юридичних клінік інших країн; колоритна мистецька програма-відкриття та неформальна вечеря сприяли тому, що такі різні люди з усіх куточків світу відразу подружилися.

ICCC 2018 Workshop “Lawer-client communication across culture and language borders”. © photo by Vava Arifin, Maasticht University

Як завжди, Змагання проходили англійською мовою, у три раунди та чотири етапи – два чвертьфінальних (другий та третій дні), півфінальний та фінальний. До речі, наразі Організатори розглядають можливість проведення двох етапів півфінального раунду, аби дати ще більше можливостей командам показати себе.

Вперше в Міжнародному раунді взяли участь команди з Бельгії, Хорватії та Кенії. При цьому хорватська команда навіть пройшла до півфіналу, що було особливо приємно. Також, вже традиційно прибули команди з Індонезії, Нігерії, Німеччини, Індії, Малайзії, Австралії, Грузії, Сполучених Штатів Америки, Канади, Північної Ірландії, Нової Зеландії, Шотландії Польщі та, звісно ж – Нідерландів.

В третій день Змагань відбулися щорічні Збори національних представників Змагань, на яких обговорювалися тематики наступних років, країни, в яких буде проводитися Конкурс, а також інші організаційні питання. Тож у 2019 році Міжнародні Змагання з консультування клієнтів ім.Брауна Мостена пройдуть в м. Дублін, Ірландія. Доволі незвично галуззю на 2019 рік обрано кримінальне право. Орієнтовною темою визначено “Крадіжки”, орієнтовні дати – 3-6 квітня 2019 року.

ICCC AGM 2018

Знаковим для України є те, що ми висловили готовність прийняти міжнародний раунд в майбутньому у себе. Тож цілком можливо, що у 2021 або 2022 році Міжнародні змагання пройдуть саме в нас!

Розповідь про ці змагання була б неповною, якщо не згадати цікавий та практичний тренінг від Фореста Мостена (Forrest S. Mosten) – дійсного натхненника та Виконавчого Директора Змагань на тему “розділених способів вирішення юридичних спорів” (“unbundled dispute resolution”). П. Мостен є одним із розробників цієї концепції вирішення спорів. В цілому ідея “роз’єднаного вирішення” полягає у “обмеженому представництві” або “виконанні дискретних (визначених) завдань”. Іншими словами, при такій моделі надання правової допомоги, юрист погоджує з клієнтом ті кроки та дії у справі, які клієнт може виконати самостійно, тим самим перейнявши на себе частину відповідальності за результат справи і зекономивши власні кошти. Описаний підхід стає досить популярним в останні роки у Сполучених Штатах Америки і застосовується в основному в галузі сімейного права. Форест Мостен розповів про переваги та виклики такого виду практики, а також його перспективи. Особливу увагу він зосереджував на тому, що “розділене вирішення” сприяє й більш мирному вирішенню спорів, а це і повинно бути першою ціллю в роботі з будь-якою справою. Минулого року пан Мостен у співавторстві із ще однією американською юристкою Елізабет Потер Скалі (Elithabeth Potter Scully) видали книгу “Розділені Правові Послуги”  (“Unbundled Legal Services”). Вперше модель такого представництва п. Мотсен представив ще у 2015 році в м.Лінкольн, Небраска, США, де відбувалися тогорічні Змагання з консультування. В цілому, ідея “розділених правових послуг” дуже цікава і ймовірно, може впроваджуватися також і в Україні, особливо – в практиці юридичних клінік, де студенти є досить обмежені як у повноваженнях із представництва, так і в часі, оскільки поєднують навчання із роботою в юрклініці.

В останній день Конкурсу відбулися відразу два раунди – півфінальний та фінальний. У боротьбі з учасниками з Малайзії та Шотландії перемогу здобула команда зі Сполучених Штатів Америки. Під час завершальної урочистої вечері усі учасники обмінювалися подарунками та отримували сертифікати участі.

Христина Шевчук, студентка 3-го курсу Навчально-наукового Інституту права ім.І.Малиновського НУ “Острозька академія”, учасниця Змагань від України:

“Говорячи про міжнародний раунд Конкурсу з консультування клієнтів імені Брауна-Мостена, найбільше мене вразила організація та настрій учасників. Все працювало немов годинник, заходи починались і закінчувались у визначний час. Організатори підготували для нас надзвичайно цікаву та насичену програму. Атмосфера була дуже дружелюбною. Цей конкурс, насамперед, спрямований на обмін культурним досвідом. На початку Змагань для нас провели низку тренінгів, у яких ми відчули наскільки ми різні, проте нас об’єднує спільне бажання бути юристами. Було дуже цікаво просто спілкуватися з учасниками з інших країн. Для мене, участь в цьому конкурсі показала, що ніколи не потрібно зупинятись на досягненому. І ці Змагання є моїми улюбленими, адже вони приносять задоволення від процесу консультування навіть більше ніж від перемоги. Якби в мене була можливість ще раз взяти участь саме в цьому конкурсі, я б без вагань погодилася.”

UM Faculty of Law. main entrance. ICCC 2018

Катерина Валько, студентка 4 курсу Навчально-наукового Інституту права ім.І.Малиновського НУ “Острозька академія”, учасниця Змагань від України:

“Озираючись на два тижні назад , я ще досі не можу повірити, що мені настільки пощастило взяти учать у ICCC-2018. Згадуючи увесь час проведений там – чарівному голландському містечку Маастрихт – на думку спадає безліч моментів, спогадів, якими хотілося б поділитися. Але зібравши усе це до купи, я з впевненістю можу сказати, що ICCC – це не простий конкурс, це щось набагато більше. На відміну від дуже багатьох змагань, де в повітрі висить дух іноді майже ворожої конкуренції, завданням цього конкурсу є відновити дружність народів, дати поділитися досвідом не лише консультування, але й морально-етичним аспектам поведінки, попрацювати, та разом з тим, відпочити у культурному різноманітті народів (що знову ж таки не властиво будь-якому іншому змаганню). Переповідати сотні разів в деталях кожнісінький день змагань я ніколи не стомлююсь. Чесно-кажучи, обожнюю це робити знову і знову. Та, на жаль, тут я повинна бути як ніколи лаконічною.

Тому основні плюси цього конкурсу, та чому варто спробувати:

по-перше, консультування на міжнародному рівні — це неабиякий челлендж, тут треба не просто знати законодавство (насправді, якщо навіть помилитесь в якомусь законодавчому терміні тощо — у Вас все ще є шанси на перемогу), тут дуже цінується вміння знайти спільну мову з клієнтом — в прямому та переносному значенні цього слова;

по-друге, ці змагання допомагають розвинути власну креативність та навіть запозичити щось у інших команд, країн. У майбутньому — це твій стиль, манера, обличчя;

по-третє, це нові знайомства та культурний обмін!! Чотири дні поспіль тебе оточуватимуть такі ж тінейджери, тому ні в якому разі ти не будеш відчувати себе якось ніяково, тобі точно не буде сумно. По-четверте, це практика англійської мови з її носіями і не тільки;

по-п’яте, це неоціненний життєвий досвід, який неодноразово дасть про себе знати. А ще багато крутих фото.”

ICCC 2018 Pancake Cruise
© photo by Vava Arifin, Maasticht University

 

Спостереження та винесені уроки:

Основним акцентом цих Змагань є етичний аспект роботи юриста та мирне врегулювання конфліктів, які виникають між учасниками правового спору. Це не означає, що юридичний аналіз та якість первинної правової консультації не береться до уваги, однак істотно більшого значення мають критерії морально-етичних відносин юристів між собою, з клієнтом та аналізу правових ситуацій на предмет дотримання етичних норм;

В кожній суддівській колегії був, принаймні, один представник, який практикує психологію або соціальну роботу. Організатори переконані, що такий склад журі може найбільш об’єктивно та відповідно до критеріїв оцінити команди;

Попри те, що організатори забезпечують певну ізоляцію команд одна від одної під час раундів, в цілому Міжнародний раунд не є занадто формалізованим і будується значною мірою на загальній взаємодовірі та доброчесності;

В перший день доречно проводити лише реєстрацію та вступні заходи. Тоді учасники мають змогу відпочити, познайомитися один з одним, краще налаштуватися на майбутні раунди;

Програму Змагань слід продумувати таким чином, щоб учасники (студенти та тренери), які в конкретний момент часу не є зайнятими у раундах, мали змогу відвідати інші заходи – культурні або освітні (екскурсії, майстер-класи, інтерактивні заняття, культурна програма тощо);

Структурована та чітка волонтерська організація. У волонтерській структурі повинен бути відповідальний старший волонтер, волонтер, який відповідає за логістику, за супровід суддів, супровід клієнтів, а також визначений волонтер для кожної команди;

Мабуть найголовнішим спостереженням стало те, що абсолютно кожен, хто був долучений до організації Змагань – любив те, що відбувається  і отримував задоволення від кожної секунди самого процесу. Від того й атмосфера була неймовірною.

Forrest (Woody) and Jody Mosten. © photo by Vava Arifin, Maasticht University

 

Подяки

Ми хочемо подякувати нашому Університету “Острозькій академії” та кожному та кожній, хто допоміг нашій команді взяти участь в Міжнародних Змаганнях з консультування клієнтів ім. Брауна-Мостена а також тим, хто робить ці Змагання можливими з року в рік.

В першу чергу – п. Форесту Мостену (Forrest S. Mosten) та його дружині Джоді (Jody Mosten), Селін Майз (Seline Mize), Стівену Остерміллеру (Steven Austermiller), Ненсі Шульц (Nancy Schultz), Ларрі Теплі (Larry Tepley) та Френку Астілу (Frank Astill), які незмінно впродовж багатьох років докладають чимало власних зусиль та часу, щоб Конкурс проходив на такому високому рівні.

Зрештою, одна з найбільших наших подяк для Дже Фернхаута (Jae Fernhout), уважного, пунктуального, суворого і водночас безмежно доброго організатора вже других Змагань в Маастрихті і його колегам, а також команді привітних та турботливих волонтерів та, зокрема, нашому бадді-гай Івану Гаутама (Ivan Gautama), Двіста Расендрія (Dwista Rasendriya), який також чимало допомагав нам і терплячому та талановитому фотографу Вава Аріфіну (Vava Arifin), який залишив нам незабутніх 578 світлин 🙂

 

Авторка статті та публікація: Марія Цип’ящук

Коментарі: Христина Шевчук, Катерина Валько

Фото: Христина Шевчук, Vava Arifin 

X