Національне опитування студентів на визначення корупційних ризиків

Національне опитування студентів на визначення корупційних ризиків

Асоціація юридичних клінік України запрошує студентів та студенток взяти участь у Національному опитуванні, головною метою якого є визначення основних корупційних ризиків та їхніх джерел в українських вишах, дослідження порядок взаємодії студентів та уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції у ЗВО.

Пройти опитування – https://forms.gle/aZcMvnwqU7prAnze7 

Дедлайн опитування – 10 жовтня 2021

Опитування проводиться командою Асоціації юридичних клінік України за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

Опитування є анонімним, тому ми запрошуємо вас бути відвертими у відповідях. Частина питань анкети є відкритими. В них ми просимо розповісти про те з якими корупційними ризиками стикались саме ви під час навчання у закладі вищої освіти та яких знань ви потребуєте з питань антикорупції.

Одержані результати ми використаємо для підготовки рекомендацій з організації роботи уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції у вишах та складемо антикорупційний ризик-реєстр сфери вищої освіти.

Опитування займе у вас до 15 хвилин.

Опитування проводиться у межах проєкту “Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх подолання”, що реалізується за підтримки Програми USAID “Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні “ВзаємоДія”.

Відкрито прийом заявок до Київської практичної Програми посилення правової спроможності – KyivLEPP-2021

Відкрито прийом заявок до Київської практичної Програми посилення правової спроможності – KyivLEPP-2021

Відкрито прийом заявок до Київської практичної Програми посилення правової спроможності – KyivLEPP-2021

Форма заявки – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHJi_JZPVicZm3_R8zPQmFUrkKaRkvQWrS6jWxUPxoZ4W16w/viewform

Відкрито прийом заявок до Київської практичної Програми посилення правової спроможності – KyivLEPP-2021

Відкрито прийом заявок до Київської практичної Програми посилення правової спроможності – KyivLEPP-2021 Відкрито прийом заявок до Київської практичної Програми посилення правової спроможності – KyivLEPP-2021

Джерело – https://ua2j.school/news/vidkryto-pryyom-zaiavok-do-kyivs-koi-praktychnoi-prohramy-posylennia-pravovoi-spromozhnosti-kyivlepp-2021/

Підсумки Наукового Форуму АЮКУ- 2021: спільнота представила наукові статті та обговорила розвиток юридичної клінічної науки

Підсумки Наукового Форуму АЮКУ- 2021: спільнота представила наукові статті та обговорила розвиток юридичної клінічної науки

Наука може бути цікавою, змістовною та практичною – і ми в цьому переконалися на першому Науковому Форумі Асоціації юридичних клінік України – 2021.

17 вересня Осінній Форум зібрав юридичну клінічну спільноту України для обговорення розвитку юридичної клінічної науки. Під час Форуму були представлені роботи українських та іноземних авторів щодо розвитку юридичної клінічної науки. Ці статті увійдуть до збірки наукових праць категорії Б наукового журналу “Правова позиція”.

“Форум став ще однією заповітною мрією членів Асоціації, яку ми втілюємо в життя. Адже за понад 20 років діяльності організації кожен з нас згенерував своє бачення юридичної клініки та її ролі (це підготовка правників зокрема, і розвиток юридичної науки загалом). За останні роки також сформувалися напрями спеціалізації юридичних клінік. Ми можемо говорити про юридичні клініки, які надають перевагу правовій просвіті, захисту прав ветеранів, консультаціям споживачів фінансових послуг тощо. Тобто, нам є про що поговорити, ми маємо арсенал наукових принципів та підходів, які можемо продискутувати, а також нові ідеї, якими готові ділитися”, – коментує Голова Асоціації юридичних клінік України Юлія Ломжець.

Підсумки Наукового Форуму АЮКУ- 2021Підсумки Наукового Форуму АЮКУ- 2021

Розпочали Форум з дискусії щодо ролі юридичної клініки в розвитку правничої освіти та обговорення результатів рейтингування правничих шкіл 2021.

Підсумки Наукового Форуму АЮКУ- 2021

Наукові статті

Автори статей представили свої напрацювання у розрізі 4 секцій:

 1. Розвиток юридичної клінічної науки
 2. Етичні та психологічні засади діяльності юридичної клініки
 3. Розвиток співпраці та партнерства в діяльності юридичних клінік. Спеціалізація в роботі юридичних клінік
 4. Правова просвіта Street Law і розвиток юридичних клінік. Міжнародний досвід діяльності юридичних клінік

Автори статей представили свої напрацювання у розрізі 4 секцій: Розвиток юридичної клінічної науки Етичні та психологічні засади діяльності юридичної клініки Розвиток співпраці та партнерства в діяльності юридичних клінік. Спеціалізація в роботі юридичних клінік Правова просвіта Street Law і розвиток юридичних клінік. Міжнародний досвід діяльності юридичних клінік

“ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ НАУКИ У СВІТЛІ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ ТА ПРАВОВОГО АУТОПОЕЗИСУ”

Авторки: Лілія Амелічева, керівниця юридичної клініки Донецького національного університету імені Василя Стуса та Людмила Руденко, керівниця юридичної клініки Сумського державного університету

Стаття присвячена проблематиці формування та розвитку юридичної клінічної науки у світлі людиноцентризму та правового аутопоезису. Метою статті є виявлення та вивчення передумов формування та розвитку юридичної клінічної науки (клінічного права), загальнотеоретична характеристика у авторському баченні цієї науки та її основних методологічних елементів (предмету, об’єкту, методу, функцій), базуючись на інструментарії правового аутопоезису у світлі людиноцентризму“.

Автори статей представили свої напрацювання у розрізі 4 секцій: Розвиток юридичної клінічної науки Етичні та психологічні засади діяльності юридичної клініки Розвиток співпраці та партнерства в діяльності юридичних клінік. Спеціалізація в роботі юридичних клінік Правова просвіта Street Law і розвиток юридичних клінік. Міжнародний досвід діяльності юридичних клінік

ЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Авторка: Юлія Матвєєва, завідувачка навчальної лабораторії “Правнича клініка” Національного університету “Києво-Могилянська академія”

В статті йдеться про специфіку он-лайн-спілкування – комунікацію учасників освітнього процесу через технічне посередництво. Особлива увага приділяється такому поняттю, як нетикет – сукупність етичних правил електронної взаємодії. Серед цих правил виділяють правила лінгвістичного характеру (культура мови он-лайн комунікації), а також власне етичні та юридичні правила. Мова йде про повноту, достовірність, точність та актуальність інформації у мережі Інтернет. А також про дотримання юридичних аспектів інформації у он-лайн-просторі: забезпечення права особи на захист конфіденційної інформації, авторських прав і ін. Окрім того, розкриваються деякі аспекти діяльності юридичних клінік закладів вищої освіти України в он-лайн умовах”.

Автори статей представили свої напрацювання у розрізі 4 секцій: Розвиток юридичної клінічної науки Етичні та психологічні засади діяльності юридичної клініки Розвиток співпраці та партнерства в діяльності юридичних клінік. Спеціалізація в роботі юридичних клінік Правова просвіта Street Law і розвиток юридичних клінік. Міжнародний досвід діяльності юридичних клінік

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОФІЛЮ ОСОБИСТОСТІ (НА БАЗІ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗДОБУВАЧІВ-КЛІНІЦИСТІВ)

Авторки: Олена Орлова, керівниця юридичної клініки “Істина” ДДУВС та Ганна Стояцька, доцент кафедри гуманітарних дисциплін та психології поліцейської діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

“Метою даного соціально-психологічного дослідження є вивчення зв’язку між комунікативними рисами особистості та усвідомленням стратегічних завдань первинної безоплатної правової допомоги на базі юридичної клініки. Увага до комунікативного профілю здобувачів-клініцистів обумовлена перманентними структурними та законодавчими змінами, що супроводжують первинну безоплатну правову допомогу загалом та правову освіту і юридичну клінічну діяльність зокрема. Тому об’єктом дослідження стали саме комунікативні здібності членів юридичної клініки, оскільки значення цих здібностей підвищуються в умовах, в тому числі, дистанційної або віддаленої діяльності”.

 

Автори статей представили свої напрацювання у розрізі 4 секцій: Розвиток юридичної клінічної науки Етичні та психологічні засади діяльності юридичної клініки Розвиток співпраці та партнерства в діяльності юридичних клінік. Спеціалізація в роботі юридичних клінік Правова просвіта Street Law і розвиток юридичних клінік. Міжнародний досвід діяльності юридичних клінікВЗАЄМОДІЯ КОНСУЛЬТАНТА ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ З КЛІЄНТОМ ПІД ЧАС ПЕРВИННОГО ІНТЕРВ’ЮВАННЯ:
ЮРИДИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор: Шавкат Давлатов, керівник юридичної клініки Університету митної справи та фінансів

“Розглянуто процес модернізації юридичної освіти в сучасній Україні, розкрито значення юридичної клініки як основного інструменту практичної підготовки майбутніх юристів. Підкреслено, що юридична клініка – це база для практичної підготовки майбутнього правника шляхом надання безоплатної правової допомоги під керівництвом викладача-куратора. Студенти – консультанти юридичної клініки здобувають навички, які є мінімальним стандартом юридичної професійної діяльності правника”.

Науковий Форум АЮКУ 2021

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ЮРИДИЧНИМИ КЛІНІКАМИ

Авторки: Галина Татаренко, завідувачка кафедри конституційного права юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Олена Арсентьєва, декан юридичного факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та Ганна Степанова, студентська голова Юридичної клініки “Pro Bono” Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

“У статті висвітлюються окремі проблемі аспекти ефективного здійснення роботи юридичних клінік: фінансування, стандартування діяльності клінік при наданні безоплатної правової допомоги, форми та методи взаємодії юридичних клінік з представниками громадянського сектору, зокрема громадськими організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності, міжнародними та міжурядовими організаціями.”

Науковий Форум АЮКУ 2021

БІЗНЕС НАПРЯМОК В ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ: СОЦІАЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ ТА НАВЧАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ

АвторкиГалина Капліна, керівниця Правової лабораторії клінічних методів навчання “Pro bono” Східноукраїнського національного  університету імені В. Даля та Дар’я Лєонова, адміністраторка Правової лабораторії “Pro bono” Східноукраїнського національного університету імені В. Даля

“У статті проаналізовані соціальні та навчальні потреби та передумови впровадження в діяльність юридичних клінік України напрямку правової допомоги бізнесу, розглянуто досвід функціонування правових бізнес клінік закордоном, їх організаційні основи функціонування. Також аргументовано, що бізнес напрямок діяльності сприяє зміцненню юридичної клініки як основного інструменту практичної підготовки правників з різних навчальних дисциплін, в тому числі господарського напрямку”.

Автори статей представили свої напрацювання у розрізі 4 секцій: Розвиток юридичної клінічної науки Етичні та психологічні засади діяльності юридичної клініки Розвиток співпраці та партнерства в діяльності юридичних клінік. Спеціалізація в роботі юридичних клінік Правова просвіта Street Law і розвиток юридичних клінік. Міжнародний досвід діяльності юридичних клінік

ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В ЮРИДИЧНІЙ КЛІНІЦІ

Автори: Катерина Дацко, деканка юридичного факультету Державного університету економіки і технологій та Євген Стець, провідний фахівець Юридичної клініки Державного університету економіки і технологій

“У статті досліджено досвід роботи юридичних клінік України з питаннями захисту прав споживачів фінансових послуг. На прикладі роботи Юридичної клініки Державного університету економіки і технологій описано механізм дослідження цієї теми зі студентами консультантами, підготовки їх до консультування з фінансових питань та розробки і проведення занять з правової просвіти”.

Науковий Форум АЮКУ 2021

ПРАВОПРОСВІТНЯ РОБОТА ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ

Автори: Шавкат Давлатов, керівник юридичної клініки Університету митної справи та фінансів та Марія Нікуліна, студентка групи МП19-2, консультантка Юридичної клініки Університету митної справи та фінансів

“Правопросвітня робота є одним з напрямів діяльності юридичної клініки та розвитку свідомого суспільства. У статті розглянуто загальновідомі засоби впровадження правопросвітніх заходів, як основних інструментів практичної підготовки майбутніх юристів. З’ясовано, що, правопросвітня робота та правова просвіта в юридичній літературі використовуються як синоніми”.

Науковий Форум АЮКУ 2021

Керівниця юридичної клініки “Pro bono” Національного університету “Острозька академія” Марія Цип’ящук розповіла, як працювати з різними типами клієнтів у юридичній клініці. Зокрема, обговорила виклики, з якими можуть стикнутися студенти, розказала про навчання консультантів та назвали практичні поради для покращення та удосконалення їх роботи.

Науковий Форум АЮКУ 2021

На завершення Форуму відбулася й міжнародна дискусійна панель. Спікер(к)и з Німеччини, Польщі та Сполучених Штатів Америки виступили з надзвичайно цікавими й сучасними темами щодо діяльності юрклінік:

 • розвитку юридичного клінічного руху в Німеччині,
 • впровадження інноваційного підходу до інтеграції школярів, студентів права та юридичних клінік у Польщі;
 • запровадження Street Law до роботи з молоддю в соціальних медіа.

Запис Наукового Форуму дивіться на YouTube – каналі Асоціацї:

Складний механізм вищої освіти та антикорупція або “Не навчанням єдиним”

Складний механізм вищої освіти та антикорупція або “Не навчанням єдиним”

Навчаючись у ВИШах, молодь не лише здобуває професію, а й формує свої моральні принципи. Якщо університетське середовище корумповане, то студент не лише не отримує знань, а й формує лояльне ставлення до корупції. Потім ця «корупційна толерантність» проникає в усі сфери життя: роботу, бізнес, хобі.

Тому нам треба вирішити важливу проблему: “Як зробити університетське середовище доброчесним?”

 Не навчанням єдиним

Усі звикли, що «хабарі» стали звичним явищем в українських вишах. Погано підготувався чи пропустив заняття? Можна домовитися з викладачем. Тобто майбутній добробут громади і країни залежить від моральних якостей викладача. Якщо він доброчесний, то диплом отримають професіонали, які розвиватимуть країну.  А якщо ні – то маємо те, що маємо…

Але виші – це не тільки про навчання. Воно стоїть в центрі, але навколо є маса інших процесів: поселення в гуртожитки, програми обміну, закупівлі, управління персоналом тощо. Ми виокремили такі процеси:

 1. Освітній процес
 2. Наукова діяльність
 3. Міжнародна діяльність
 4. Профорієнтація
 5. Виховна робота
 6. Обслуговування студентів та співробітників
 7. Управління персоналом
 8. Фінансово-господарська діяльність
 9. Комерційна діяльність (платні послуги)
 10. Акредитація та ліцензування освітніх програм
 11. Партнерські відносини

Якщо проаналізувати взаємозв’язки цих процесів, то можна з’ясувати, які корупційні ризики вони несуть. Додатково треба описати механізми роботи цих процесів, оцінити ступінь  урегульованості та підконтрольності, їх взаємозв’язок. У бізнесі це називається «аналізом бізнес-процесів», результат цього аналізу – карта бізнес процесів. Саме таке дослідження спроможне виявити корупційні ризики або засвідчити їх відсутність.

Шукаємо зв’язок

Повернемось до освітнього напряму. Недоброчесність викладачів може породжувати корупційні ризики. Але що є передумовами такої поведінки, адже не всі викладачі схильні до корупції? Чому інколи складно сформувати якісний та доброчесний кадровий склад?

По-перше, це відсутність достатньої кількості фахівців високого професійного рівня. До прикладу, регіональний виш не завжди може обирати серед кращих. Досить часто кожен професіонал у штаті – найвища цінність.

По-друге, не всі професіонали “зручні” керівництву, часто легше надати перевагу не досить професійному і доброчесному працівнику, аніж професійному, але принциповому.

По-третє, заклади вищої освіти сьогодні вимушені боротися за підтримку бізнесу, громади та інших впливових стейкхолдерів. Адже бюджетного фінансування не вистачає навіть на базові потреби вишу, не кажучи вже про розвиток. Тому виші залежать від місцевої влади, партнерів, іноді політичних сил. Саме тут високою є ймовірність прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів або отримання неправомірної вигоди при відборі кадрів.

Усе це вже підтверджено анонімними опитуваннями викладачів 5 пілотних закладів вищої освіти, яке проводить Асоціація юридичних клінік України (опитування ще триває).

Так, на запитання: «На Вашу думку, які корупційні ризики присутні в процесах підбору/найму/підвищення/переведення персоналу (співробітників)?», викладачі відповідають: 

 • «Недоброчесність; безконтрольність з боку керівництва; виникнення конфлікту інтересів; наявність дискреційних повноважень», 
 • «Просування інтересів близьких осіб та осіб, які перебувають в родинних зв’язках, протекціонізм щодо певних осіб при наданні навчального навантаження або преміювання», 
 • «Процедура оприлюднення конкурсної вакансії. Зазвичай такі конкурси проводять під певний людей», 
 • «Просування своїх (родичів, друзів; людей, які точно підтримають і просуватимуть необхідну думку / ідею / позицію тощо)», 
 • «Підбір і просування кадрів за ступенем лояльності до керівника».

Подібні відгуки не поодинокі і вони вказують на наявність корупційного ризику, а можливо й реальні порушення антикорупційного закону під час реалізації процесу управління персоналом.

Для доброчесного та ефективного управління персоналом необхідно забезпечити:

 • прозорість конкурсного відбору;
 • рівні для всіх умови праці та розподіл фінансових ресурсів закладу вищої освіти (приміщення, обладнання, оплата праці, преміювання, розподіл навантаження);
 • рівний для всіх доступ до можливостей для розвитку та самовдосконалення викладачів (програми стажування, участі у наукових та навчальних заходах).

Можна стверджувати, що ідеальних умов не існує і, що всі заклади вищої освіти зараз знаходяться в умовах дефіциту фінансування. Звісно, треба розподіляти бюджет вишу, виходячи з реальних можливостей, включаючи режим економії коштів. Але якщо до цих неідеальних процесів додається прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів, тоді досить часто ресурсів не вистачає і менеджменту вже важко забезпечити прозорість процесів управління персоналом.

І за таких умов формується кадровий склад більшості закладів вищої освіти, які і забезпечують освітній процес.

Метою нашого дослідження є не шукати корупційні порушення, а працювати над розробкою заходів мінімізації корупційних ризиків. Взаємозв’язок освітнього процесу з процесом управління персоналом ілюструє значення управлінського підходу до оцінки корупційних ризиків закладу вищої освіти. Не кожен керівник готовий до рішучих дій, адже досить часто цей аналіз вказує на недоліки менеджменту закладу. Проте, потрібно усвідомлювати, що це надає можливість розробити дієві механізми управління корупційними ризиками. Саме в такій роботі проявляється голос лідера у запобіганні корупції. А від прозорості всіх процесів залежить не лише якість освітнього напрямку, але й довіра роботодавців, абітурієнтів, студентів та їх батьків, партнерів та громади в цілому.

Авторка – Катерина Дацко,

керівниця проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх подолання»

 

Ця публікація стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю  Асоціації юридичних клінік України і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

 

Антикорупційний проєкт набирає обертів: учасники фіналізували інструмент аналізу корупційних ризиків ЗВО

Антикорупційний проєкт набирає обертів: учасники фіналізували інструмент аналізу корупційних ризиків ЗВО

Який контекст закладів вищої освіти та як його використати під час аналізу корупційних ризиків? 5 пілотних вишів проєкту “Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх подолання” дослідили контекст своїх університетів, що стане основою для моніторингових візитів.

14 – 15 серпня відбулася друга робоча зустріч з метою фіналізації інструменту аналізу корупційних ризиків у закладі вищої освіти, а також розробки плану проведення моніторингів у п’яти ЗВО.

Якісний контекст є одним із інструментів для управління корупційними ризиками. Описуючи контекст ми ніби розкладаємо діяльність закладу на мікропроцеси, оцінюємо ступінь їх підконтрольності, вказуємо відповідальних за реалізацію та вплив зовнішніх та внутрішніх факторів. В подальшому ці контексти стануть частинами моніторингових звітів п’яти пілотних ЗВО“, – пояснює керівниця проєкту “Антикорупційний комплаєнс у вишах: від визначення ризиків до їх подолання” Катерина Дацко.

Антикорупційний проєкт набирає обертів

Впродовж першого дня керівники юридичних клінік презентували аналіз контексту своїх закладів вищої освіти. Так, учасники визначили можливі корупційні ризики, які можуть виникати в межах різних напрямів діяльності університетів. Зокрема, учасники визначили пріоритетні наступні із них:

 1. освітній напрям,
 2. науковий напрям,
 3. міжнародна діяльність,
 4. профорієнтаціна робота та набір здобувачів,
 5. виховна та культурно-масова робота,
 6. обслуговування студентів та співробітників,
 7. робота з персоналом,
 8. фінансово – господарська діяльність,
 9. комерційна діяльність ЗВО,
 10. акредитація та ліцензування освітніх програм,
 11. партнерства ЗВО.

Також до участі у зустрічі долучилися й уповноважені з питань запобігання та виявлення корупції трьох університетів:

 • Богдан Михальчук, уповноважений з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми у Національному університеті “Острозька академія”,
 • Микола Новохадський, уповноважена особа з питань виявлення та протидії корупції Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова,
 • Андрій Мошнін, начальник відділу внутрішнього контролю і корупції Університету державної фіскальної служби України.

Представники поділилися досвідом роботи, розповіли про особливості діяльності уповноважнених, плюси та мінуси своєї роботи.

Впровадження ефективних антикорупційних інструментів безпосередньо впливає на якість освіти в університеті. Правильна організація роботи уповноваженого сприяє прозорості та відкритості в університеті, а формування нульової толерантності до корупції є його основним завданням в університетській спільності“, – розповів Богдан Михайльчук.

Антикорупційний проєкт набирає обертівНаступного дня команда проєкту фіналізувала інструмент та склала план 3-денних моніторингових візитів до зво. Також учасники обговорили та на практиці розглянули нетипові ситуації, які можуть виникнути під час проведення моніторингів.

Моніторинги п’яти вишів відбудуться у вересні-жовтні цього року. Це дозволить провести контент-аналіз ймовірних корупційних ризиків вишів і скласти Карту типових корупційних ризиків у сфері вищої освіти, що буде використовувались на занальнонаціональному рівні.

“Згідно останніх соціологічних опитувань і проєкту Національної антикорупційної стратегії на 2021-2025 рр. освіта визнана однією з найбільш корумпованих сфер. Тому оцінка корупційних ризиків у ВУЗах, яку проводить Асоціація юридичних клінік, допоможе зрозуміти найбільш вразливі напрями діяльності вишів та ідентифікувати найкращі заходи запобігання, а Національному агентству з питань запобігання корупції надавати методологічну підтримку, яка відповідає потребам уповноважених в університетах”, – підсумувала менеджерка проєкту, експертка з питань антикорупційної політики USAID «ВзаємоДія» Галина Кохан.

менеджерка проєкту, експертка з питань антикорупційної політики USAID «ВзаємоДія» Галина Кохан

Нагадаємо, участь у проєкті беруть 5 пілотних вишів для оцінки та дослідження корупційних ризиків у сфері вищої освіти:

 • Державний університет економіки і технологій (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.),
 • Донецький державний університет управління (м. Маріуполь, Донецька обл.),
 • Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв),
 • Національний університет «Острозька академія» (м. Остріг, Рівненська обл.),
 • Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, Київська обл.).

Проєкт здійснюється за підтримки проєкту USAID “ВзаємоДія”. Подробиці про проєкт читайте на сайті Асоціації.

Ця публікація стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю організації Грантоотримувача і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

“Пофестивалили у Львові”: підсумки унікального Фестивалю з практичного права

“Пофестивалили у Львові”: підсумки унікального Фестивалю з практичного права

Драйвові та цікаві два дні: близько 100 учасників, насичена програма, цікавий квест, а головне – розробка власних правопросвітніх продуктів. Це 16 інтерактивних уроків за методикою Street Law, 8 правопросвітніх інфографік, 5 правопросвітніх відеосюжетів та 4 інтерактивних гри. І  це все поєднав Фестиваль Асоціації юридичних клінік України з практичного права 2021 року.

16 – 17 липня на базі Українського католицького університету відбувся другий щорічний Фестиваль Street Law.  Тема цьогорічного конкурсу –  “Фінансова грамотність та захист прав споживачів фінансових послуг“, зокрема: інвестування, страхування, сімейний бюджет та банкрутство фізичних осіб.

Як і минулого року, напередодні Фестивалю Асоціація юридичних клінік оголосила конкурс на розробку найкращих правопросвітніх продуктів за методикою Street Law. За результатами конкурсу, 14 команд юридичних клінік взяли участь у конкурсі та підготували правопросвітні роботи у таких номінаціях:

 • 16 інтерактивних уроків за методикою Street Law,
 • 8 правопросвітніх інфографік,
 • 5 правопросвітніх відеосюжетів,
 • 4 інтерактивних гри.

Фестиваль Street Law 2021_ALCU

Після І етапу оцінювання, можливість представляти свої роботи на Фестивалі у Львові отримали 10 команд юридичних клінік:

 • Правнича клініка факультету правничих наук Національного університету Києво – Могилянська академія,
 • Проблемна група “Юридична клініка практичного права” Донецького національного університету ім. Василя Стуса,
 • Юридична клініка “Pro Bono” Національного університету “Острозька академія” (2 команди),
 • Юридична клініка “Довіра” Сумського національного аграрного університету,
 • Юридична клініка “Ex aequo et bono” Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова,
 • Юридична клініка “Veritas” Луцького національного технічного університету,
 • Юридична клініка Державного університету економіки та технологій,
 • Юридична клініка Університету митної справи та фінансів,
 • Юридична клініка Школи права Українського католицького університету.

Сам Фестиваль проходив у Львові на базі Українського католицького університету.

Фестиваль Street Law 2021_ALCU

Під час відкриття Фесту з вітальним словом до учасників звернулася Голова Асоціації юридичних клінік України Юлія Ломжець, яка наголосила на унікальності (адже аналогів такого Фестивалю у світі немає) та важливості Фестивалю.

“Фестиваль є сворідним тренувальним майданчиком для студентів. Презентуючи власні розробки студенти мають можливість не лише представити свої напрацювання, а й удосконалити навики ораторського мистецтва, налагодження комунікації та донесення інформації простою “людською” мовою, як того і вимагає Street Law (“практичне права”)”, – акцентувала Юлія Ломжець.

Фестиваль Street Law 2021_ALCU

Впродовж першого дні усі 10 команд представили для школярів свої уроки з практичного права.

Оцінювали роботи професійні судді:

 • Іван Шемелинець, директор аналітичного центру “Освітаналітика” Київського університету ім. Бориса Грінченка, експерт з правничої освіти громадської організації “Фундація ДЕЮРЕ”,
 • Ольга Гальченко, координаторка програми “Права людини і правосуддя” Міжнародного фонду “Відродження”,
 • Наталія Єсіна, директорка громадської організації “Північна правозахисна група”, координаторка правопросвітнього напряму ГП УГСПЛ на Сумщині, членкиня Правління Мережі правового розвитку,
 • Яна Собко, редакторка юридичного онлайн – видання “Loйер”,
 • Данило Шевчук, голова громадської організації “Львівський молодіжний клуб”, керівник проєкту “Рада твого району”, координатор заходу “Молодвіж !Voice it”,
 • Наталія Добрянська, консультатка ЦПРПП м. Львова, голова громадської організації “Патронус”,
 • Адріяна Франків, адвокатка, членкиня громадської організації “ЮрФем”,
 • Ольга Сподарик, фахівчиня відділу молодіжної поліитки Львівської ОДА, координаторка обласного проєкту по створенню молодіжних рад, фахівчиня цифрової методики Ради Європи CivicLab,
 • Христина Мокрій, громадська діячка, тренерка soft skills, фасилітаторка програми “Активні громадяни” від Британської Ради, голова громадської організації “Львівська майстерня організацції подій”,
 • Тетяна Шолкова, членкиня Правління Асоцації юридичних клінік України, керівниця наукової лабораторії “Юридична клініка” ННІ Університету державної фіскальної служби України,
 • Ярослав Малик, член Правління+ Асоціації юридичних клінік України.

Після цього усіх учасників чекав квест “Kvest на ALCU Fest” на тему “Фінанси та фінансові послуги”.

Другого дня Фестивалю команди представили свої роботи у номінаціях “Правопросвітня інфографіка”, “Правопросвітній відеосюжет” та “Інтерактивна гра”.

Потім учасники відвідали “живу бібліотеку”. За кавою студенти поспілкувалися з:

 • Яною Собко про просту юридичну мову та про успіх loйeр,
 • Наталією Єсіною про особливості правозахисної діяльності: роботу з клієнтами вразливих категорій,
 • Сонею Грицюк та Килиною Забродською про досвід участі у міжнародних змаганнях з консультування онлайн.

Під час Міжнародної школи “Fin Skills” учасники поспілкувалися з Емі Воллас, директоркою Програми Street Law у Нью-Йоркській Школі права, США та Беном Перд’ю, директором міжнародних програм Street Law, Inc., США. Під час онлайн – включення говориил про посилення програм Street Law на базі юридичної школи та інтеграцію елементів Street Law у традиційні клінічні програми.

І, під кінець Фестивалю, організатори оголосили переможців у 4 номінаціях та вручили для переможців цінні призи.

Переможці у номінації “Інтерактивний урок за методикою Street Law”:

 1. Урок “Страхування: подушка безпеки чи гроші на вітер” юридичної клініка “Pro bono” Національного університету “Острозька академія”
 2. Урок “Сімейний бюджет: як і навіщо його планувати” юридичної клініки “Pro bono” Національного університету “Острозька академія”
 3. Урок “Сімейний бюджет в стилі «The Sims»” юридичної клініки Національного університтету кораблебудування імені адмірала Макарова

Переможцем у номінації “Графічна правопросвіта “ став Фінансовий щоденник юридичної клініки Державного університету економіки та технологій.

Переможним у номінації “Правопросвітній відеосюжет “ стало відео від “Планування сімейного бюджету” юридичної клініки Університету митної справи та фінансів.

Переможець у номінації “Інтерактивна гра” стала гра “Пан або пропав” правничої клініки Національного університету “Києво – Могилянська академія”

Усі правопросвітні роботи та деталі Фестивалю розміщенні на лендингу – https://finskills.com.ua/

Фестиваль став можливим завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Фестиваль є також частиною заходів Програми Асоціації “Інтерактивна правова просвіта Street Law” у межах Української Школи практичних знань з питань доступу до правосуддя, співзасновницею якої є Асоціація юридичних клінік України.

 

Корупційні ризики у ЗВО: команда Антикорупційного проєкту визначила основні напрями діяльності вишів

Корупційні ризики у ЗВО: команда Антикорупційного проєкту визначила основні напрями діяльності вишів

Корупція у вишах: хабарі за іспити, домовленості за вступ чи “привілеї” родинних зв’язків? Це далеко не весь список. Впродовж двох днів команда проєкту спільно з представниками Національного агентства з питань запобігання корупції обговорювали та визначали корупційні ризики, які можуть зустрічатися у зво.

14 – 15 липня відбулася робоча зустріч в межах проєкту “Антикорупційний комплаєнс у вишах: від виявлення до подолання”.

“Коли проєкт об’єднує декілька стейкхолдерів спільні робочі зустрічі – це важлива умови роботи. Вони дають можливість узгодити погляди та сформувати (часто у спорі) єдині підходи до бачення результатів окремих кроків та в цілому дослідження, “налаштувати струни на єдине звучання мелодії”, – зазначає головна спеціалістка Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Анна Федоренко.

Корупційні ризики у ЗВО: команда Антикорупційного проєкту визначила основні напрями діяльності вишів

Першого дня учасники проаналізували корупційні ризики на прикладі вищої освіти та обговорили правила їх мінімізації. Зокрема, команда проєкту “Антикорупційний комплаєнс у вишах” розглянула поняття “корупції” у розрізі міжнародного та національного законодавства, обговорила стереотипи про корупцію та на основі зібраних даних визначила корупційні ризики, які можуть виникнути у зво.

Серед основних напрямів діяльності вишів, де можуть з’явитися корупційні ризики – це не лише знайомі нам хабарі за оцінки. Це:

 • освітній напрям,
 • науковий напрям,
 • міжнародна діяльність,
 • профорієнтаційна робота та набір здобувачів,
 • виховна та культурно-масова робота,
 • обслуговування студентів та співробітників,
 • робота з персоналом,
 • фінансово-господарська діяльність,
 • комерційна діяльність ЗВО,
 • акредитація та ліцензування освітніх програм,
 • партнерства ЗВО.

Наступного дня учасники детально дослідили особливості професії антикорупційного уповноваженого у зво, адже саме вони відіграють ключову роль у виявлені та мінімізації ключових ризиків у вишах. Зокрема, розпочали з презентації власних міні-досліджень елементів контексту вишів пілотних юридичних клінік.

Нагадаємо, що участь у проєкті беруть участь 5 юридичних клінік України :
Корупційні ризики у ЗВО: команда Антикорупційного проєкту визначила основні напрями діяльності вишів
Також другого дня учасники практично змоделювали результати дослідження і обговорення оцінювання уповноважених в освіті.

Анна Федоренко акцентує на важливості співпраці з уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції у ЗВО:

“Для НАЗК важливо знайти контакт з уповноваженими і допомогти їм налагодити якісну роботу в межах кожного вишу, почути проблеми та запити на допомогу, яку ми зможемо надати уповаженим зокрема з урахуванням специфіки закладів освіти. Адже саме уповноважені є провідниками механізмів запобігання корупції на місця. Так, разом ми зможемо крок за кроком розбудовувати державу без корупції”.

Корупційні ризики у ЗВО: команда Антикорупційного проєкту визначила основні напрями діяльності вишів

Проєкт здійснюється за підтримки проєкту USAID “ВзаємоДія”. Подробиці про проєкт читайте на сайті Асоціації.

Ця публікація стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю Асоціації юридичних клінік України і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

10 команд юридичних клінік представлятимуть уроки Street Law на Фестивалі АЮКУ

10 команд юридичних клінік представлятимуть уроки Street Law на Фестивалі АЮКУ

Відібрано 10 команд юридичних клінік, які представлятимуть власні розробки інтерактивних уроків за методикою Street Law на другому щорічному Фестивалі Асоціації юридичних клінік України з практичного права.

Конкурсне журі оцінило правопросвітні роботи юридичних клінік  та відібрало 10 найкращих для участі у Фестивалі “Fin$kills”, який відбудеться 16 – 17 липня на базі Українського католицького університету.

Цьогоріч, участь у конкурсі взяли 14 юридичних клінік, які подали правопросвітні роботи у таких номінаціях:

 • 16 інтерактивних уроків за методикою Street Law,
 • 8 правопросвітніх інфографік,
 • 5 правопросвітніх відеосюжетів,
 • 4 інтерактивних гри.

Так, перший відбірковий етап пройшли 10 команд юридичних клінік:

 • Правнича клініка факультету правничих наук Національного університету Києво – Могилянська академія,
 • Проблемна група “Юридична клініка практичного права” Донецького національного університету ім. Василя Стуса,
 • Юридична клініка “Pro Bono” Національного університету “Острозька академія” (2 команди),
 • Юридична клініка “Довіра” Сумського національного аграрного університету,
 • Юридична клініка “Ex aequo et bono” Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова,
 • Юридична клініка “Veritas” Луцького національного технічного університету,
 • Юридична клініка Державного університету економіки та технологій,
 • Юридична клініка Університету митної справи та фінансів,
 • Юридична клініка Школи права Українського католицького університету.

При оцінці усі роботи були зашифровані (не містили назви та логотипу юридичної клініки, аби команду не можна було ідентифікувати). Оцінювали роботи професійні судді:

 • Іван Шемелинець, керівник експертної групи з правової освіти Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства юстиції України,
 • Ольга Гальченко, координаторка програми “Права людини і правосуддя” Міжнародного фонду “Відродження”,
 • Катерина Єрошенко, координаторка проєктів Української фундації правової допомоги,
 • Наталія Єсіна, директорка громадської організації «Північна правозахисна група», координаторка правопросвітнього напряму ГП УГСПЛ на Сумщині,
 • Яна Собко, редакторка юридичного онлайн – видання “Loйер”.

Другий етап оцінювання та оголошення переможців відбудеться на Фестивалі у Львові.

Фестиваль став можливим завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору».

Фестиваль є також частиною заходів Програми Асоціації “Інтерактивна правова просвіта Street Law” у межах Української Школи практичних знань з питань доступу до правосуддя, співзасновницею якої є Асоціація юридичних клінік України.

Проєкт «Антикорупційний комплаєнс у вишах»: АЮКУ визначила корупційні ризики у ЗВО

Проєкт «Антикорупційний комплаєнс у вишах»: АЮКУ визначила корупційні ризики у ЗВО

Команда Асоціації та 5 пілотних юридичних клінік із різних куточків України розпочали роботу над визначенням корупційних ризиків основних бізнес-процесів закладів вищої освіти.

 25 червня в межах проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вишах»  відбулася перша робоча зустріч, під час якої учасники обговорили корупційні ризики основних бізнес-процесів закладів вищої освіти, провели аналіз конкретних корупційних кейсів , визначили стейкхолдерів вищої освіти та сформували механізм їх опитувань для цілей проєкту.

Проєкт «Антикорупційний комплаєнс у вишах»: АЮКУ визначила корупційні ризики у ЗВО

Керівник Департаменту запобігання та виявлення корупції НАЗК Сергій Деркач розповів про ідею виникнення проєкту:

«Сьогодні НАЗК повністю змінює підходи до роботи з корупційними ризиками. Ми визначили пріоритетні галузі для дослідження корупційних ризиків ( з ними можна ознайомитись на сайті НАЗК: http://surl.li/ycdg ). І хоча освіта не потрапила у топи цього списку, під час опрацювання антикорупційної програми Міністерства освіти та науки встановили, що вона не враховує численні корупційні ризики у вищій освіті. Саме тому, ми із задоволенням підтримали ініціативу Асоціації юридичних клінік України та цього проєкту в цілому».

Проєкт «Антикорупційний комплаєнс у вишах»: АЮКУ визначила корупційні ризики у ЗВО

Долучилася до обговорення менеджерка проєкту, експертка з питань антикорупційної політики USAID «ВзаємоДія» Галина Кохан:

«Цей проєкт – гарна синергія поєднання запиту від НАЗК на дослідження інституту уповноважених у сфері вищої освіти і бажання Асоціації втілити цей проєкт. Щодо наших очікувань – ми сподіваємося на якісне дослідження інституту уповноважених та стратегічних ризиків», – акцентувала пані Галина.

Проєкт «Антикорупційний комплаєнс у вишах»: АЮКУ визначила корупційні ризики у ЗВО

Участь у заході взяли керівники 5 юридичних клінік України:

 • Анна Кубан, керівниця юридичної клініки Національного університету «Острозька академія» (м. Остріг, Рівненська обл.),
 • Віолета Василевич, юридична клініка «Феміда» Донецького державного університету управління (м. Маріуполь, Донецька обл.),
 • Євген Стець, юридична клініка Державного університету економіки і технологій (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.),
 • Олена Ломакіна, юридична клініка «Ex aequo et bono» Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв),
 • Тетяна Шолкова, юридична клініка Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь, Київська обл.).

Проєкт «Антикорупційний комплаєнс у вишах»: АЮКУ визначила корупційні ризики у ЗВО

Саме у цих університетах (при яких функціонують юридичні клініки) будуть здійснені моніторингові візити для  проведення оцінки корупційних ризиків у сфері вищої освіти і складений на його основі перелік зрозумілих та практико-орієнтованих рекомендацій для управління корупційними ризиками на місцях.

«Комплексний аналіз корупційних ризиків дозволить скласти аналітичні методичні посібники для використання у національному масштабі: Реєстр корупційних ризиків у вишах України та аналітичний огляд «Корупційні ризики у сфері вищої освіти та шляхи їх усунення». Також це забезпечить підвищення ефективності роботи уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції, які працюють у ЗВО», – підкреслила керівниця проєкту «Антикорупційний комплаєнс у вишах» Катерина Дацко.

Проєкт «Антикорупційний комплаєнс у вишах»: АЮКУ визначила корупційні ризики у ЗВО

Наступним кроком у реалізації проєкту стане проведення навчання для керівників 5 пілотних юридичних клінік, а далі – університети чекають моніторингові візити команди проєкту з метою дослідження корупційних ризиків та збору інформації.

Подробиці про проєкт читайте на сайті Асоціації.

Ця публікація стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю організації Грантоотримувача і необов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

Комунікаційна платформа для юридичних клінік України та Польщі

Комунікаційна платформа для юридичних клінік України та Польщі

Асоціація юридичних клінік України та Польська фундація юридичних клінік реалізували проєкт для посилення доступу до правосуддя. Організації спільно розробили Міжнародну комунікаційну платформу для студентів, вчителів та клієнтів юридичних клінік.

Проєкт підтримала KyivLEPP — Київська практична програма посилення правової спроможності, інкубатор інноваційних ідей у сфері доступу до правосуддя в Україні та світі.

Підготували для вас схему, щоб краще зрозуміти, хто є учасниками проєкту

Комунікаційна платформа для юридичних клінік України та Польщі

Мета платформи

Юридична допомога клієнтам. Українці, які живуть в Польщі, та поляки, які живуть в Україні, зможуть отримати юридичну допомогу, якщо виникнуть:

 • спори у сфері оподаткування;
 • сімейні спори;
 • проблеми під час перетину кордону тощо.

Обмін досвідом між студентами. Студенти зможуть обмінюватися досвідом, практикуватися під керівництвом кураторів юридичних клінік.

Співпраця клінік. Учасники зможуть спільно працювати, обмінюватися даними, слідкувати за юридичними консультаціями в режимі реального часу. Команди матимуть можливість ділитися документами та призначати завдання.

Розвиток мовних навичок. Учасники зможуть покращити юридичну англійську та прокачати розмовні навички.

Форми співпраці

Польські та українські юридичні клініки:

 • отримають доступ до загальних справ;
 • зможуть обмінюватися зразками документів, дослідницькими ресурсами;
 • будуть проводити спільні заходи,
 • зможуть обмінюватися знаннями тощо.

Ідея ІТ платформи виникла через бажання юридичних клінік Польщі та України зменшити комунікаційні бар’єри, створити майданчик обміну практичним досвідом студентів та викладачів. Ми впевнені, що запуск платформи полегшить доступ до правосуддя громадян наших країн”, — зазначає юрисконсульт, цивільний радник, судовий медіатор Павел Клімек.

Структура платформи

Communication platform for the legal clinics of Ukraine and Poland

Home. Домашня сторінка, на якій розміщений короткий огляд завдань платформи, проєкту KyivLEPP. Також є дані про команду, яка працювала над проєктом.

Common cases and research. Спільні кейси українських та польських юридичних клінік. На цій сторінці можна разом працювати над кейсами (без використання персональних даних).

Clinics. Інформація про українські та польські юридичні клініки. Сторінка створена для знайомства, спілкування, перегляду кейсів, пошуку інтересів, напрямів роботи та контактів.

Directory. Сторінка для відстеження людей, які зареєстровані на платформі.

Wiki. «Внутрішня вікіпедія» платформи. Це ефективні підходи та знання, які варто зберігати для інших юридичних клінік. Сюди можна додавати матеріали для натхнення.

Reading List. Простір цікавих матеріалів. Цю сторінку можна наповнювати необмеженою кількістю ресурсів, які юридичні клініки вважають корисними.

Event Calendar. Календар майбутніх подій юридичних клінік.

Research resources. Це різноманітні ресурси, бази даних та бази знань різних організацій та держав. Зокрема, ресурси, які щоденно допомагають у роботі юриста (судовий реєстр тощо).

How to run a clinic template. Сторінка з шаблонами для удосконалення роботи юридичної клініки, які можна просто копіювати та використовувати у роботі (приклади шаблонів юридичної клініки Українського католицького університету).

Створення спільної комунікаційної платформи дозволить співпрацювати юридичним клінікам України та Польщі в режимі реального часу: проводити спільні навчальні заходи, організовувати конкурси, надавати консультації та разом працювати над вирішенням справ”, – акцентує Голова Асоціації юридичних клінік України Юлія Ломжець.

Правила користування платформою

Міжнародна платформа знаходиться за посиланням.

Щоб зареєструватися на платформі, необхідно створити акаунт в Notion.

Як створити акаунт в Notion:

 1. Перейдіть за посиланням  Notion.
 2. Введіть свій email та натисніть кнопку Sign up.
 3. Натисніть кнопку Continue with email. Notion вам відправив лист з кодом, введіть його у поле Sign up code.Ми наближаємося до фінішу . Ще трошки.
 4. Натисніть Create new account, введіть своє ім’я та вигадайте пароль входу.
 5. Оберіть спосіб користування: For myself (безплатний) чи With my team.

Вітаємо, у вас тепер є акаунт в Notion.

Окрім цього, ми підготували коротку інфографіку, щоб наочно зообразити етапи реєстрації та створення акаунту.

Комунікаційна платформа для юридичних клінік України та Польщі

Короткі поради як користуватися Notion:

eng Guide

ua Поради

Платформа розроблена в межах Київської практичної програми посилення правової спроможності (KyivLEPP2020), що реалізується Українською школою практичних знань з питань доступу до правосуддя за експертної й фінансової підтримки програми «Права людини і правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження».

X