Вимірювання інтегрованості юридичної клініки у місцеві спільноти, які впроваджують права людини

Вимірювання інтегрованості юридичної клініки у місцеві спільноти, які впроваджують права людини

Вимірювання інтегрованості юридичної клініки у місцеві спільноти, які впроваджують права людини

НА ПРИКЛАДІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ “ФЕМІДА” ПРИКАРПАТСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Проф. А.Галай

Юридичні клініки давно перестали бути незнайомим утворенням для місцевих мереж правозахисту, правової просвіти та юридичної освіти загалом. Кожна із понад 50 юридичних клінік України має більший чи менше коло партнерів, сталі та оригінальні форми співпраці з місцевою владою, органами юстиції, правоохоронними органами, судами, недержавними провайдерами правової допомоги та правопросвіти. Однак, що вважати гарною системою співпраці, який її обсяг варто вважати взірцевим, чи можуть бути якісь особливі підходи до співпраці залежно від типу юридичної клініки, чи нормальним буде відсутність співпраці юридичної клініки? З цих численних питань немає дискусій лише щодо останнього, адже у співпраці краще реалізувати ціль юридичної клініки – забезпечити практичне навчання праву через залучення до різних форм практичної діяльності юриста.

При формуванні Інструменту вимірювання якості діяльності юридичних клінік України у 2017 році вперше було сформульовано критерій щодо того, наскільки ефективно юридична клініка співпрацює з місцевими близькими за метою та напрямами діяльності спільнотами (пункт 6 напряму 1 “Організація і забезпечення юридичної клініки”)[1]. Однак цей критерій був визначений як бонусний (додатковий) без чіткого вимірювання його виконання. Асоціація юридичних клінік України і надалі вважає, що коло і обсяг співпраці з різноманітними стейкхолдерами юридичної клініки має визначатись за внутрішнім рішенням її персоналу. Проте останні моніторинги дозволили спробувати запропонувати конкретну систему вимірювання того, наскільки юридична клініка про-активна, інтегрована до місцевих мереж.

Вперше довелося детальніше, ніж зазвичай, оцінювати цей критерій у співпраці з представником системи державної безоплатної правової допомоги, яка має певні інструменти оцінювання подібної діяльності для своїх центрів. Так вперше цей критерій був відмічений у звіті за результатами моніторингу юридичної клініки Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро)[2]. Але вже на тому моніторингу відчувалося, що критерії оцінювання обрані досить широкі та оцінка вийшла недостатньо чітка як з позиції оцінки, так і з позиції формування рекомендацій.

Тому при наступному моніторингу у Івано-Франківську до якого вдалось долучитися, було зроблено спробу виписати як критерії аналізу, так і модель оцінювання, що може стати прикладом для подальших моніторингів. Звісно це авторська думка, яка подається на обговорення і не претендує на визнання істиною.

Критерії вимірювання рівня співпраці

Отже, показник ” Інтегрованість у місцеві спільноти, які впроваджують права людини”досліджено за критеріями:

 • існування співпраці юридичної клініки і її документальне оформлення (яке має допомагати її організовувати, а не бути елементом бюрократизації та підміни роботи паперообігом);
 • зрозумілість співпраці (заходи співпраці чіткі та видимі оточуючим);
 • системність співпраці (тобто регулярність заходів співпраці із зрозумілою повторюваністю впродовж одного року, а також охоплення співпрацею різних типів місцевих партнерів);
 • природність співпраці, яку веде юридична клініка (заходи співпраці логічні для тих цілей, якими займається юридична клініка, тобто посилення якості практичної юридичної освіти через залучення студентів до соціально-важливої професійної діяльності);
 • рівномірність публічності співпраці як на ресурсах юридичної клініки, так і на партнерських ресурсах.

Нижче наводиться оцінка за цим критерієм діяльності юридичної клініки “Феміда” Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ. Добре, що експеримент проведений на юридичній клініці, що дійсно багато робить для співпраці з місцевими мережами. Це дозволило подолати моральну межу, адже цю юридичну клініку здебільшого високо оцінили, і психологічного бар’єру щодо того, що доводиться багато критикувати не було.

Як була оцінена за новими критеріями юридична клініка “Феміда”?

 Існування співпраці клініки і її документальне оформлення. Як стало зрозуміло під час моніторингу, юридична клініка “Феміда” веде активну співпрацю з великою групою представників партнерських інституцій: регіональний та місцевий центр БПД, місцеве управління юстиції, різними підрозділами поліції, регіональним представником омбудсмана, місцевою Радою адвокатів, правозахисною громадськістю (“Україна без тортур”, місцевою асоціацією ветеранів АТО) та ін. Співпраця оформлюється зазвичай договорами, графіками, спільними планами.  Оцінка показника: відмінно.

Зрозумілість співпраці. Заходи співпраці юридичної клініки “Феміда” полягають здебільшого у навчальних заходах, які проводяться на базі юридичної клініки для її учасників. Інші напрями співпраці – проведення юридичною клінікою консультацій на базі центрів безоплатної правової допомоги та проведення правопросвітніх занять з різними категоріями учасників. Здебільшого заходи співпраці можна побачити на соціальних сторінках юридичної клініки (напр. https://www.facebook.com/pg/Juridicclinicafemida/posts/?ref=page_internal), а також на ресурсах факультету та Національної академії внутрішніх справ. Ці висновки зроблені більшою мірою із пояснень керівниці юридичної клініки, якщо досліджувати заходи співпраці виключно на згаданих ресурсах – системне висвітлення їх відбувається лише з жовтня 2018 року і лише на сторінці у Фейсбук. На сайтах факультету та Академії, на інших соціальних мережах інформація про активну співпрацю з’являється нерегулярно і сталу повну картину зрозуміти важко. Також, заходів системних співпраці з місцевою владою, а також іншими юридичними клініками регіону ще не налагоджено, а це важлива складова посилення авторитету та значення юридичної клініки у громаді, зокрема в процесі реформи децентралізації. Оцінка показника: задовільно.

Системність співпраці. Слідкуючи з жовтня 2018 року, заходи співпраці відбуваються регулярно, фактично щотижня відбувається який-небудь активний захід зазвичай за участю партнерських інституцій. Коло партнерів співпраці широке, воно представлене системою правової допомоги (БПД, юстиція, адвокатура), органами за спеціалізацією юридичної клініки (поліція), недержавним правозахистом (“Україна без тортур”, місцева асоціація ветеранів АТО), заклади з аудиторією для навчальних занять (школи, геріартричний заклад). Оцінка показника: відмінно.

Природність співпраці. Підбір заходів співпраці охоплює практично усі можливі напрями діяльності юридичної клініки і її потреби: 1) навчання студентів юридичної клініки експертами з числа партнерських організацій, в тому числі і спеціалізованих – поліції; 2) залучення до консультування на базі центрів безоплатної правової допомоги, взаємне інформування про надання правової допомоги (додатково див. п. 5.2) та направлення клієнтів; 3) проводяться періодичні правопросвітні заняття з різною аудиторією (однак, могла їх частота проведення б бути поставлена на більш  регулярному рівні). Оцінка показника: відмінно.

Рівномірність публічності співпраці. Рівноправність і взаємнозацікавленість співпраці випливає з приділення уваги її заходам на інформаційних ресурсах обох партнерів: юридичної клініки та зовнішньої організацій. Дослідження сайтів партнерських інституцій показало:

 • Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Iвано-Франківській області: повідомлення про заходи співпраці наявні та відповідають інформації юридичної клініки (витяг з сайту);
 • місцевий центр БПД: інформаці про проведені заходи спільно з юридичною клінікою за останні 3 місяці відсутні на соціальній сторінці Центру у ФБ (хоча заходи Центру для факультету вцілому відмічені), однак Центр слідкує за сторінкою юридичної клініки;
 • обласне управління юстиції: інформації про проведені спільно з юридичною клінікою заходи на офіційному сайті не знайдені;
 • Обласна поліція: інформації про проведені спільно з юридичною клінікою заходи на офіційному сайті не знайдені;
 • Регіональний представник омбудсмана: публікації є, див. лінк;
 • Місцевий геріатричний пансіонат: публікації є, див. лінк;
 • Місцева асоціація ветеранів АТО: публікації є, див. лінк;

Це свідчить про достатню рівноправність співпраці. Оцінка показника: добре.

Загальна оцінка була визначена за середнім показником – добре. Насправді це висока оцінка, адже інтегрованість юридичних клінік у спільноти, що впроваджують права людини лише останнім часом розглядається як важливий пріоритет і чи не вперше розкрита як алгоритм із чітким інструментарієм.

Які рекомендації були надані юридичній клініці щодо посилення інтеграції з стейкхолдерами?

 Основні напрями посилення цього напряму діяльності:

 • будування співпраці на паралельних інформаційних засадах (впровадження усіх природних форм співпраці, перехід від регулярності до постійної системності заходів співпраці; зрозумілі і ненадмірні форми документообігу співпраці, системне висвітлення спільних заходів на усіх ресурсах юридичної клініки; взаємне висвітлення спільних заходів),
 • розширення впливу юридичної клініки на розвиток місцевої громади,
 • започаткування співпраці з іншими регіональними юридичними клініками, а так само і юридичними клініками сусідніх країн (Польщі та Словаччини).

Незважаючи на додатковість цього індикатора для загального моніторингу діяльності юридичної клініки, чіткі рекомендації з його тексту можуть суттєво посилити інтегрованість юридичної клініки до місцевих правозахисних та освітянських спільнот та розвинути її лідерський потенціал. Вважаємо, що кожна з юридичних клінік, причому не лише українських, зможе почерпнути для себе певних  висновків.

Кажучи відверто, така система оцінки може стати корисною і для мереж цих стейкхолдерів. Адже оцінка критерію рівномірності (рівноправності) співпраці показала, що часто партнерські спільноти не є взірцем організаційної майстерності у комунікації та побудові партнерства.

 

[1] Інструмент оцінювання стандартної якості діяльності юридичних клінік України / авт.кол. АЮКУ; узагальнення А. Галай, Ю.Ломжець. – Дніпро: Асоціація юридичних клінік України, 2017.– 17 с. – URL. https://legalclinics.in.ua/instrument-otsinyuvannya-standartiv-yakosti-diyalnosti-yurydychnyh-klinik-ukrayiny/

[2] Результати моніторингу юридичної клініки Університету митної справи та фінансів / проф. А. Галай (кер.ав.кол.), Р.Андрусишин, Я. Тарасова. – Дніпро: Асоціація юридичних клінік України, 2018.– 27 с. – URL. https://legalclinics.in.ua/wp-content/uploads/Zvit-monitoryng-YUK-Univ-Mytnoyi-spravy-Dnipro-2018.pdf

Фінал Олімпіади з консультування 2019

Фінал Олімпіади з консультування 2019

До міжнародних змагань з консультування залишилося два тижні.
А поки що ви можете переглянути фінал національного відбору. У відео зібрані виступи трьох команд-фіналістів – команди юридичної клініки Українського католицького університету, “Pro bono” Національного університету “Острозька академія” та їхЛабораторія практичного права “Юридична клініка” Львівського національного
університету імені Івана Франка.
Сподіваємося, цей відеоматеріал допоможе вам вдосконалити свої навички консультування та підготуватися до наступних змагань.

Тренінг «Комунікація в діяльності юридичних клінік»: підсумки

Тренінг «Комунікація в діяльності юридичних клінік»: підсумки

Асоціація юидичних клінік України реалізовуючи свою Комунікаційну стратегію на 2018-2020 рр.  провела дводенний тренінг для юридичних кінік, який проходив 14-15 березня у м. Рівне.

Спікерами заходу були Олена Чудінович, комунікаційниця ГО «Громадянська мережа ОПОРА» в Рівненській області та Марія Цип’ящук, менеджерка з комунікаційного розвитку Асоціації юридичних клінік України. Вони розповіли про те, як правильно писати тексти для медіа, грамотно вести соціальні мережі своїх юрклінік та використовувати інформаційні ресурси АЮКУ, також  учасники дізналися про культуру ділового листування та про корисні інструменти для створення цікавого контенту.

Для участі організатори відібрали 12 представників ЮК з різних університетів України.

Тренінг передбачав багато інтерактиву, командної роботи  та практичних завдань: представники ЮК публікували пости в соціальних мережах своїх клінік, готували анонси, релізи та консультації, вчилися завантажувати публікації на сайт Асоціації, а також наприкінці занять кожен сформував власний ліст побажань та пропозицій щодо змін в архітектурі сайту АЮКУ.

Всі учасники отримали доступ до інформаційних джерел, які були використані під час тренінгу, і зможуть поділитися набутими знаннями та навичками у своїй клініці та з колегами.

Захід був організований  Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО «Всеукраїнська фундація правової допомоги» та за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Ініціативність як ключ до успіху: результати моніторингу юридичної клініки “Феміда” ПФ НАВС

Ініціативність як ключ до успіху: результати моніторингу юридичної клініки “Феміда” ПФ НАВС

З 10 по 12 березня року Асоціацією юридичних клінік України спільно з Національною академією внутрішніх справ проведено моніторинг діяльності юридичної клініки “Феміда” при Прикарпатському факультеті (м. Івано-Франківськ) на предмет дотримання Стандартів діяльності юридичних клінік, затверджених у 2014 році на Всеукраїнському з’їзді АЮКУ. Презентація результатів відбулася 12 березня 2019 року на факультеті.

Під час моніторингу досліджувалися такі напрямки діяльності юридичної клініки, як: організаційний, освітній, правозахисна та правопросвітня робота ЮК. Подібні моніторинги покликані, як забезпечити розвиток юрклінік у регіонах, так і дозволити Асоціації краще знати потреби мережі юридичного клінічного руху.

Участь в моніторингу взяли запрошені експерти та спікери обговорення: Андрій Галай, доктор юридичних наук, професор, член правління Асоціації юридичних клінік України відповідальний за напрям моніторингів; Марія Цип’ящук, викладачка Інституту права ім. І.Малиновського Національного університету “Острозька академія”, членкиня правління Асоціації юридичних клінік України; Катерина Шумська, начальниця Управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного управління юстиції у Івано-Франківській області.

Окрім того, на заході були присутні курсанти-консультанти, співробітники юридичної клініки, деканка Прикарпатського факультету НАВС, представники партнерів ЮК: координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги, Регіональна координаторка Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Івано-Франківській області та представниця ГО “Україна без тортур”, управління державної виконавчої служби, юридичної клініки Львівського державного університету внутрішніх справ.

Що таке юридична клініка і її місце в місцевій громаді правової освіти і правозахисту

Юридичні клініки сьогодні – це сучасна та інтегральна складова практичної підготовки будь-якого правника. Юридичні клініки вчать студентів бути справжніми юристами і захищати права, а не купувати рішення. Якісна юридична клініка в місті доповнює можливості безоплатного правового захисту і сприяє розвитку активної місцевої громади. При цьому функціонування юридичних клінік вимагає порівняно незначного вкладу.

Результати оцінювання юридичної клініки “Феміда” Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ

Моніторинг показав, що юридична клініка “Феміда” має чимало сильних сторін своєї діяльності, серед яких: облаштоване функціональне приміщення для роботи; • високий рівень інтегрованості у місцеву правозахисну спільноту; • інноваційні підходи до організації й методичного забезпечення, численність та різноманітність правопросвітніх заходів; • прогресивну інформаційну політику (оновлювані сторінки у трьох соц.мережах, власний де-факто сайт на ресурсі материнського закладу НАВС, виготовлені інформаційно-презентаційні матеріали про свою діяльність). Водночас, монітори відзначили, що юрклініка має можливості вдосконалювати деякі напрямки своєї діяльності, які висловлені у формі рекомендацій.

Що думають про моніторинг представники адміністрації університету та юридичної клініки?

Андрій Галай, Голова Асоціації юридичних клінік України: “Цей моніторинг вкотре підтвердив, що розвиток можливий там, де є ініціатива до дії, а не пошук причин для бездіяльності.”

Юлія Терещенко, деканка Прикарпатського факультету Національної академії внутрішніх справ “Для мене дуже важливо те, що моніторинг підтвердить нашу правопросвітню та консультаційну роботу. Ми намагаємося впроваджувати досвід, набутий членами юридичних клінік в навчальному процесі. Звісно ж, ми повинні враховувати й усі зауваження та виправляти недоліки, аби робота нашої юридичної клініки стала максимально ефективною”.

Катерина Данченко, керівниця юридичної клініки “Феміда” Прикарпатського факультету НАВС: “Моніторинг – це стрес, але стрес, який змушує акцентуватися на тому, що дійсно важливо, і відкидати те, що зайве.”

Контакти юридичної клініки “Феміда” Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ:
Катерина Данченко, керівник +38 068 066 93 21
e-mail: frnavs.femida.legalclinic@gmail.com, juridicklinika@ukr.net

Моніторинги юридичних клінік проводяться Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації / мережі юридичних клінік України.”

Тренінг з комунікації АЮКУ

Тренінг з комунікації АЮКУ

Дводенний Тренінг із комунікації відбудеться 14-15 березня 2019 року в м. Рівному.
Захід буде присвячений питанням роботи з комунікаційними ресурсами Асоціації юридичних клінік України та їх використання для популяризації своєї ЮК. Також учасники дізнаються формулу написання цікавих текстів та топ-10 порад із ефективної комунікації для юридичної клініки

До участі запрошуються співробітники юрклініки або ті, хто фактично працює із комунікаційними інструментами своєї ЮК: наповненням сторінок у соц.мережах, заповненням новин та консультацій на сайті АЮКУ, написанням публікацій та новинних матеріалів – тощо.
Максимальна кількість учасників – 12 людей. Учасників буде відібрано на основі заповнених реєстраційних форм.

Подати заявку можна до 14.00 10 березня 2019 року. Про результати відбору апліканти дізнаються не пізніше 11 березня 2019 р.

Організатори забезпечують поселення у двохмісних номерах, харчування (2 обіди, вечеря), відшкодовують витрати на проїзд (в межах вартості квитка на потяг – купе, Інтерсіті 2 кл. або автобусу, або витрати на пальне – в зазначених межах).

Програма та логістичні деталі будуть надіслані відібраним учасникам/учасницям разом із повідомленням про участь на зазначену в анкеті електронну скриньку.

Контактна особа: Марія Цип’ящук – +38 097 703 48 55, 067 363 41 31, as.lc.ukraine@gmail.com

Тренінг організований Асоціацією юридичних клінік України у партнерстві з ВБО “Українська фундація правової допомоги”, за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках реалізації проекту “Розвиток інституційної спроможності Асоціації/мережі юридичних клінік України”.

Завершилась реєстрація на міжнародні змагання з консультування клієнтів імені Брауна-Мостена

Завершилась реєстрація на міжнародні змагання з консультування клієнтів імені Брауна-Мостена

28 лютого завершився прийом заявок для участі в міжнародних змаганнях з консультування клієнтів імені Брауна-Мостена. І команда юридичної клініки Школи права УКУ, яка цьогоріч представлятиме Україну, успішно пройшла реєстрацію.
Змагання відбудуться 3-6 квітня у місті Дублін. Організовує захід в цьому році Юридична спільнота Ірландії.
Учасники міжнародних раундів будуть надавати консультації щодо вигаданих “кейсів”, які вони отримають приблизно за два тижні до початку самих змагань. Всі ситуації стосуватимуться викрадення майна (крадіжки, грабіж, розбій).
Програма змагань обіцяє бути насиченою. Для команд проведуть майстер-класи, соушелзи та невеличкі культурні тури.
Традиційно учасникам пропонується взяти з собою маленькі недорогі подарунки, накшталт ручок, солодощів чи листівок, аби обмінятися ними з іншими студентами на святковій вечері після вручення дипломів.

Команда зі Школи права УКУ представить Україну на Міжнародних змаганнях з консультування у м.Дублін

Команда зі Школи права УКУ представить Україну на Міжнародних змаганнях з консультування у м.Дублін

Для студентів юридичних клінік минулі вихідні були насиченими, адже 23-24 лютого на базі Національного університету “Острозька академія” відбулася Національна Олімпіада із консультування 2019. Тема цьогорічних змагань була “Корупційні злочини та правопорушення”.

У двох півфінальних раундах взяли участь одинадцять команд від різних юридичних клінік та з різних міст України та університетів: Львів – Львівський національний університет ім. Івана Франка та Школа права УКУ; Київ – Національна академія внутрішніх справ; Острог – Національний університет “Острозька академія”; Вінниця – Донецький національний університет ім. В. Стуса; Дніпро – Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Суми – Сумський національний аграрний університет; Чернівці – Національний університет ім. Юрія Федьковича; Тернопіль – Тернопільський національний економічний університет; Сєвєродонецьк – Східноукраїнськиїй національний університет ім. Володимира Даля. Учасники попередньо пройшли відбір, надіславши відеофрагмент консультування.

Вперше Олімпіада проводилася виключно англійською мовою. За результатами двох раундів було відібрано три команди фіналістів. Ними стали представники юридичних клінік Школи права УКУ, Національного університету “Острозька академія” та Львівського національного університету імені Івана Франка. Студенти зайняли перше, друге та третє місця відповідно.

Учасників оцінювали представники Програми USAID “Нове Правосуддя” (від американського народу), міжнародних організацій та місій, Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Міністерства Юстиції України, адвокатського об’єднання “Юскутум”, інші практикуючі юристи та – звісно ж – представники Асоціації юридичних клінік України.

Фіналістів нагородили дипломами, також вони отримали призи у вигляді літератури, а переможці – також безкоштовну підписку на газету “Юридичний вісник”від видавництва “Юрінком-Інтер”. Представник адвокатського об’єднання “Юскутум” , який також був суддею, вручив трьом учасникам фіналу сертифікати на проходження стажування в юридичній фірмі.

Переможці – Ірина Каня та Юрій Шваб, студенти магістерської програми Школи права УКУ – поділилися своїми враженнями: “Нас вразила Острозька Академія. Ніколи не могли подумати, що у такому малому місті може бути такий університет. Студенти привітні та дружні, завжди допомагали. Окремо пару слів про організацію. Волонтери зробили велику роботу. Аудиторії були ідеально готові до змагань. Більшість суддів були справжніми професіоналами, давали важливі та корисні поради. Актори відіграли свої ролі на всі сто відсотків. Окрема подяка організаторам за таку велику пророблену роботу! Докладемо всіх зусиль, щоб представити не тільки університет, в й Україну на міжнародних раундах. Ще раз всі дякуємо!”

Бажаємо переможцям нових звершень та успіхів у підготовці до Міжнародних Змагань з консультування клієнтів ім. Л. Брауна Ф. Мостена, які пройдуть вже 3-6 квітня у м. Дублін, Ірландія!

Також щиру подяку висловлюємо організаторам, волонтерам та суддям, які зробили неможливе, організувавши Олімпіаду без будь-якого фінансування.

Марія Цип’ящук, менеджерка з комунікаційного розвитку АЮКУ та організаторка Олімпіади розповіла про свої враження від заходу: “Попри те, що організацією та координуванням олімпіади я займаюся вже вп’яте, і вчетверте на базі Острозької академії, цьогорічні змагання асоціюються у мене зі словом “вперше”. Уперше ми проводили її без залучення жодних коштів, уперше  – і це була моя давня мрія – ми зробили її повністю англомовною, вперше ми мали таку кількість іноземних експертів, які виступали як в якості суддів, так і виконували ролі клієнтів. А ще, вперше фабули (ситуації, з якими працювали учасники) – нам розробив міжнародний експерт, професор Люблінського католицького університету, американський юрист  Ділейн Свенсон. Плануючи цьогоріч Олімпіаду з консультування в оновленому форматі, ми навіть не сподівалися на такий позитивний результат”.

“Мені вкотре було надзвичайно приємно взяти участь у Національній олімпіаді з консультування клієнтів у якості судді. Як завжди, вразив рівень підготовки учасників цьогорічної олімпіади. Попри те, що усі етапи змагань проводилися виключно англійською, це не вплинуло на ефективність консультування та роботи з клієнтом жодної з команд. Цього року поряд з українськими правниками, в олімпіаді приймали участь і іноземні експерти-носії англійської мови у якості суддів та клієнтів, які зазначили, що протягом змагань жодного разу не виникало проблем з розумінням команд-учасниць. Окремо хочу відзначити досить високий рівень організації заходу. Чи не вперше, олімпіада проводилася виключно зусиллями Асоціації юридичних клінік України та Національного університету “Острозька академія” без підтримки партнерів, що свідчить про досягнення сталості розвитку юридичних клінік в Україні та неабиякий потенціал, яким вони володіють”. – ділиться своїми враженнями один і суддів Олімпіади Агаян Ашот.

Тож, запрошуємо юридичні клініки з усіх куточків України спробувати свої сили у наступному році!

Вітаємо учасників Національної Олімпіади юридичних клінік з консультування клієнтів 2019!

Вітаємо учасників Національної Олімпіади юридичних клінік з консультування клієнтів 2019!

Нещодавно завершилася реєстрація команд для Національної Олімпіади юридичних клінік з консультування клієнтів 2019 і ми вже готові оголосити учасників!

Оголошена кількість команд становила 12 і саме стільки заявок ми й отримали. Також, усі апліканти успішно виконали усі умови реєстрації, включно із відбірковим завданням – записом відофрагменту інтерв’ю клієнта.

Отож, вітаємо:

 1. Лабораторію практичного права Львівського національного університету імені Івана Франка
 2. Юридичну клініку “Pro bono” Національного університету “Острозька академія”
 3. Правову лабораторію клінічних методів навчання “Pro bono” при юридичному факультеті Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
 4. Юридичну клініку Університету митної справи та фінансів
 5. Юридичну клініку Школи права УКУ
 6. Юридичну клініку “Захист” навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ
 7. Юридичну клініку “De jure” навчально-наукового інституту №3 Національної академії внутрішніх справ
 8. Юридичну клініку “Істина” Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
 9. Юридичну клініку “Довіра”, Сумський національний аграрний університет
 10. Юридичну клініку «LIBERTA», Тернопільський національний економічний університет
 11. Юридичну клініку юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
 12. Юридичну клініку Донецького національний університет імені Василя Стуса

Найближчим часом керівники юридичних клінік отримають листи-підтвердження на зазначені в реєстраційній анкеті електронні скриньки із подальшою організаційною інформацією.

Нагадаємо, що Олімпіада пройде в м. Острозі, Рівненської області на базі Національного університету “Острозька академія” 23-24 лютого 2019 року. Темою цьогорічних Змагань є “Корупційні злочини та правопорушення”. Переможець Олімпіади отримає можливість представляти Україну на Міжнародних Змаганнях з консультування клієнтів ім. Л. Брауна Ф. Мостена, які відбудуться з 3 по 6 квітня 2019 року у столиці Ірландії – м. Дублін.

Радісно вітаємо учасників та чекаємо з нетерпінням в Острозі вже зовсім скоро!

Олімпіада юридичних клінік з консультування клієнтів 2019. Реєстрацію відкрито!

Олімпіада юридичних клінік з консультування клієнтів 2019. Реєстрацію відкрито!

23-24 лютого 2019 року Асоціація юридичних клінік Україні на базі Національного університету “Острозька академія” (м. Острог, Рівненська область) проводитиме Національну Олімпіаду юридичних клінік з консультування клієнтів 2019!

Реєстрація завершується 12 лютого 2019 року. 

Олімпіада з консультування – це унікальні змагання серед юридичних клінік України, які моделюють процес прийому клієнта в юридичному офісі за участі двох студентів-консультантів (учасників юридичної клініки), які діють як юристи (адвокати, юрисконсульти, юристи-практики) та клієнта, роль якого виконує запрошений актор. Оцінюють учасників колегії (панелі) журі в складі не менше трьох суддів.

За кілька десятків років цей конкурс показав свою практичну цінність, адже він допомагає учасникам – майбутнім професійним правникам – підвищити власну майстерність при провадженні юридичної практики; розвинути аналітичні та комунікативні навики в роботі з клієнтом. А ще проведення змагань на національному рівні дозволяє підтримати обмін досвідом якісної підготовки юристів на міжнародному рівні, де Україна була представлена вже близько десяти разів.

В Україні Змагання відбуваються вже п’ятий рік поспіль, а загалом – більше десяти разів. Переможець Олімпіади отримає можливість представляти Україну на Міжнародних Змаганнях з консультування клієнтів ім. Л. Брауна Ф. Мостена, які відбудуться з 3 по 6 квітня 2019 року у столиці Ірландії – м. Дублін.

Враховуючи актуальність для правових питань у сфері антикорупційного законодавства, особливо у цьому році, Асоціація обрала темою Змагань “Корупційні злочини та правопорушення”.

Завантажити фабули Олімпіади з консультування клієнтів 2019.

До участі в Олімпіаді допускаються учасники (консультанти) юридичних клінік України, які стали переможцями внутрішнього раунду Змагань з консультування або направлені (визначені) юридичною клінікою. До реєстрації в Олімпіаді допускається одна команда від юридичної клініки. У випадку, якщо бажаючих команд в юрклініці є кілька – пропонується провести попередній внутрішній відбір.

Що нового у цьому році?

 1. Цьогорічна Олімпіада відбуватиметься виключно англійською мовою.
 2. Процес реєстрації включатиме попередній відбірковий етап (детальніше нижче – в умовах реєстрації)
 3. Максимальна кількість команд-учасниць – 12. У випадку більшої кількості заявок, журі, яке складатиметься з майбутніх суддів Олімпіади, обере учасників за результатами оцінювання завдання відбіркового етапу.
 4. Змагання проходитимуть у два півфінальних раунди, в яких братимуть участь усі команди, та фінального раунду.
 5. Витрати на проїзд, проживання та харчування команди покривають самостійно. Також умовою участі в цьогорічних змаганнях є сплата організаційного внеску в розмірі 300 (трьохста) гривень з команди. Організаційний внесок сплачують лише відібрані команди по прибуттю на Змагання.
 6. Організатор забезпечує підбір та участь суддів, акторів, які виконуватимуть ролі клієнтів, а також нагородження учасників дипломами. Також Організатор сприяє у подальшій комунікації команди з Оргкомітетом міжнародних змагань.
 7. Організатор надає командам відібраним до участі у Змаганнях логістичну інформацію щодо орієнтовної вартості та місць для проживання й харчування, іншу організаційну інформацію.

У зв’язку зі означеними змінами, Правила Олімпіади були викладені у новій редакції. Критерії оцінювання не змінювалися.

Завантажити Правила та Критерії оцінювання Олімпіади з консультування клієнтів 2019.

 

Для реєстрації команді необхідно заповнити реєстраційну форму, яка включає виконання відбіркового завдання, а саме: запис відео – фрагменту інтерв’ювання клієнта, яке охоплює вступний етап інтерв’ю – від знайомства до початку вільної розповіді клієнта. Інтерв’ю проводиться англійською мовою. Команда довільно обирає клієнта, фабулу (за потреби). Обов’язковими умовами цього завдання є: 1) тривалість до 10 хв.; 2) анонімність – тобто, ніщо у відео не повинно вказувати на приналежність команди до певної юридичної клініки чи закладу освіти; 3) звук на відео повинен бути достатньо якісним, щоб члени журі могли чітко чути, про що говорять консультанти та “клієнт”. Також, розмір відео не повинен перевищувати 100 Мб (!допустимий розмір збільшено!), тому, за потреби, слід попередньо його стиснути. Це можна зробити за допомогою будь-якого безкоштовного сервісу, наприклад:

https://www.ps2pdf.com/compress-mp4

https://clipchamp.com/en/video-compressor

https://www.youcompress.com/

Корисними для виконання цього завдання можуть бути відео із Міжнародних Змагань попередніх років (англомовні), оскільки національні та міжнародні критерії, здебільшого, співпадають.

Зверніть увагу, що відбір учасників Змагань відбуватиметься саме за результатами оцінки цього завдання!

Реєстрація завершується 12 лютого 2019 року о 23.59. Підтвердження або відмову в участі зареєстровані команди отримають на зазначені у реєстраційній анкеті електронні адреси не пізніше 15 лютого 2019 року.

Зареєструватися для участі в Олімпіаді юридичних клінік з консультування клієнтів 2019.

 

Базова логістична інформація:

Проїзд: дістатися до Острога можна потягом (рекомендуємо також дивитися станції Кривин, Здолбунів, Рівне), або автотранспортом чи BlaBlaCar (також можна доїздити до Рівного чи Здолбунова, а звідти маршрутним автобусом, який ходить кожні 10-15 хвилин – до Острога приблизно 40-60 хв., вартість з Рівного до Острога становить 45 грн.)

Проживання: може бути забезпечене у приміщеннях квартирного типу від університету (орієнтовна вартість для однієї людини за добу – 150 грн.), або ж у готелях “Маестро” чи “Атлант”. Із актуальними цінами на проживання можна ознайомитися на сайтах цих готелів або зателефонувавши за вказаними номерами. Усі зазначені локації знаходяться від НУ “Острозька академія” на відстані від 5 до 15 хв. пішого ходу.

Харчування: В приміщенні університету діє кілька закладів швидкого харчування та одна їдальня, в якій орієнтовна вартість одного комплексу становить 50-70 гривень. Також, поруч з університетом є піцерія “Маестро”, де можна поїсти за приблизно таку ж ціну. Окрім того, поблизу є кілька супермаркетів та продуктових магазинів.

 

До уваги тих, хто чує про Олімпіаду вперше, наводимо кілька ключових фактів про ці Змагання:

Змагання в світі:

Міжнародні Змагання з консультування клієнтів ім. Л. Брауна Ф. Мостена вперше відбулися у 1985 р. і в них взяли участь три команди з Канади, США та Великобританії. Змагання змодельовані на основі Змагань з консультування клієнтів Американської асоціації адвокатів. Змагання з консультування клієнтів Американської асоціації адвокатів були створені і розроблені як юридична техніка викладання покійним професором Луї М. Браун з Університету Південної Каліфорнії в Школі права. У перших Змаганнях, які відбулися у1969 р. на міжуніверситетському рівні і мали назву “Конкурс Змодельованого Юридичного Офісу” – взяли участь дві школи. Відтоді Змагання проходили щороку. Американська асоціація адвокатів організовувала ці Змагання з 1973 року. Щороку у змаганнях брали участь понад 100 американських та канадських шкіл. Сьогодні ці Змагання поширилися серед багатьох країн у світі. Міжнародний конкурс був названий на честь Луї М. Брауна в 1993 році на знак визнання його як натхненника та засновника цих Змагань. У 2010 р. Змагання були перейменовані у Міжнародні Змагання з консультування клієнтів ім. Луї М. Брауна Фореста М. Мостена з метою визнання значного внеску Фореста С. Мостена, Каліфорнійського юриста, який вже більше 25 років є Президентом Змагань. Конкурс афілійований Міжнародною асоціацією адвокатів, і тісно співпрацює з юридичними товариствами та асоціаціями адвокатів по всьому світу.

Щороку інший університет, а часто – навіть й інша країна, проводить у себе Міжнародні змагання з консультування клієнтів. Так, у 2009 році ІССС проходило у Лас-Вегасі, штат Невада, США; у 2011 та 2018 – в Маастрихті, Нідерланди; у 2014 – в Пуерто-Ріко; у 2015 році – в м. Лінкольн, Небраска, США; у 2016 – у Канаді, Вінздор; у 2017 – у Великобританії, м. Кент. З 3 по 6 квітня 2019 року Змагання будуть проведені у м. Дублін, Ірландія.

Змагання в Україні:

В Україні Олімпіада з консультування клієнтів вперше була проведена у 2005 році на базі Національного університету “Острозька академія”. Відтоді на постійній основі змагання щорічно відбувалися приблизно до 2009-2010 року. Однак з того часу і до 2015 року проведення Олімпіади зупинилося через відсутність фінансування та ініціативи з боку представників юридичних клінік.

В березні 2015 року завдяки підтримці Міжнародного фонду “Відродження” та БО “Українська Фундація правової допомоги” Національна Олімпіада юридичних клінік з консультування клієнтів була відновлена. В ній взяли участь 16 команд з усієї України.

Команда-переможець, за фінансової підтримки МФ “Відродження” та Американського Агентства з Міжнародного Розвитку (USAID) гідно представила Україну на Міжнародних Змагання в м. Лінкольн, штат Небраска, США. Після цього Олімпіада відбувалася ще два роки поспіль на базі НаУОА, а минулого року – в Університеті державної фіскальної служби, м. Ірпінь.  У 2019 році Олімпіада повертається до м. Острога.

 

Програма Змагань буде сформована за результатами реєстрації та додатково надіслана учасникам

 

Контактна особа із проведення Олімпіади юридичних клінік з консультування клієнтів 2019 – Марія Цип’ящук, +38 097 703 48 55, as.lc.ukraine@gmail.com

Надавачі правової допомоги в Україні шукають способи вдосконалення доступу та якості такої допомоги.

Надавачі правової допомоги в Україні шукають способи вдосконалення доступу та якості такої допомоги.

17 січня 2019 року представниці Асоціації юридичних клінік України Наталія Цюприк та Тетяна Шолкова взяли участь у робочій зустрічі щодо реалізації Меморандуму про співпрацю між провайдерами безоплатної правової допомоги (далі БПД), підписаного 15 червня минулого року. Захід відбувся на базі київського правового клубу “PRAVOKATOR”. Окрім Координаційного центру з надання правової допомоги, на ньому також були представлені: Національна асоціація адвокатів України, Громадські спілки “Українська Гельсінська спілка з прав людини” та “Мережа правового розвитку”, Всеукраїнська благодійна організація “Українська фундація правової допомоги”, Громадська організація “Юридична сотня”, Благодійний фонд “Право на захист”.

Напередодні зустрічі учасники отримали розроблений Координаційним центром БПД проект плану дій, спрямованих на реалізацію Меморандуму і посилення можливостей рівного доступу до якісної правової допомоги.

Під час обговорення з’ясувалося, що однією з істотних проблем у цій сфері є несвоєчасність отримання правової допомоги тими, хто її потребує. Це пов’язано як із браком інформації про надавачів правової допомоги, їх специфіку та умови роботи, так і з браком організаційних, фінансових, матеріальних та людських ресурсів у самих провайдерів.

Учасники погодилися, що, принаймні частково, ця складність може бути подолана завдяки ефективній координації дій між провайдерами БПД по перенаправленню громадян (при необхідності) до іншого компетентного провайдера. Для цього було запропоновано:

 • узгодити та затвердити методологію механізму перенаправлення громадян до іншого провайдера БПД;
 • створити і узгодити профіль (характеристику) кожного провайдера БПД, який би включав інформацію про види послуг, категорії клієнтів та справ з якими працює провайдер, умови за яких відповідний провайдер надає правову допомогу, адресу та контакти та особливості надання такої допомоги;
 • створити платформу таких профілів, на кшталт “катологу провайдерів БПД” з метою систематизації інформації про всіх провайдерів, що пришвидшить та полегшить процес відшукання потрібного провайдера; також обговорювалася можливість для клієнтів залишати свої коментарі на цій платформі щодо якості отриманої правової допомоги від конкретного провайдера;
 • створити групу у Facebook для ефективної комунікації між представниками провайдерів;
 • визначити періодичність робочих зустрічей представників провайдерів;
 • запропонувати конкретні заходи для спільного плану дій щодо досягнення спільної мети: надання своєчасної та якісної БПД громадянам.

Тетяна Шолкова вбачає чимало потенційно позитивних аспектів такої діяльності. На її думку:

 • участь у реалізації Меморандуму сприятиме популяризації юридичних клінік, юридично клінічного руху і самої АЮКУ серед населення, колег (провайдерів БПД), професійних юридичних організацій, державних органів і т.д. (додаткова реклама для нас);
 • підвищенню якості роботи кожного провайдера по наданню БПД оскільки планується запроваджувати моніторинг результатів надання такої допомоги;
 • швидкому орієнтуванню колег (в тому числі і юридичних клінік, які працюють в регіонах) щодо перенаправлення (в разі необхідності) заявників, які потребують правової допомоги до провайдера, який або конкретно спеціалізується у відповідному питанні або має можливості надати швидко і якісно правову допомогу;
 • можливість залишати коментарі клієнтів створить стимули для уникнення безпідставного перенаправлення клієнтів та підвисить якість надання правової допомоги з боку провайдера.

Сподіваємося, що ця спільні зусилля вже в найближчому майбутньому сприятимуть реалізації права на своєчасну та якісну правову допомогу, а майбутнім правникам, які тільки опановують юриспруденцію – допоможуть здобути ще більше цінних практичних навиків і зростати професійно!

 

Авторка матеріалу: Тетяна Шолкова, членкиня Правління АЮКУ к.ю.н., доцент, заст. завідувача НПЛ “Юридична клініка” ННІП Університету ДФС України

 Фото: Координаційний Центр з надання безоплатної правової допомоги

X