Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»

Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!»
Реалізується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, територіальними органами юстиції, за підтримки юридичних клінік, міжнародних донорів та партнерів.
Наша мета – підвищити юридичну грамотність українців та сформувати нову правову культуру в суспільстві. Це масштабна реформа правової свідомості, яка забезпечить сталий розвиток України як сучасної демократичної держави.
Ми не лише інформуємо громадян про їхні права, а й навчаємо їх, як ці права захищати. Ми даємо чіткі й зрозумілі поради, як діяти, коли твої права порушують. Ми доводимо, що держава може бути твоїм партнером, і встановлюємо рівність перед законом для кожного українця.
Одним з ключових елементів, який забезпечує реалізацію проекту «Я МАЮ ПРАВО!», є надання громадянам безоплатної правової допомоги. Це дієвий та ефективний механізм, який дає можливість захистити свої права кожному.

Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві

Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві

Авторка: Фулей Тетяна Іванівна, к.ю.н., начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та його удосконалення Національної школи суддів України.

Роздаткові матеріали підготовлені для проведення серії семінарів для суддів адміністративних судів України щодо застосування практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), організованих Координатором проектів ОБСЄ, Проектом ЄС Твінінг «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні», Вищим адміністративним судом України та Національною школою суддів України.

У виданні наводяться основні положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, які є найбільш важливими при розгляді справ в порядку адміністративного судочинства, а також витяги з окремих рішень ЄСПЛ, які ілюструють конвенційні положення щодо права на справедливий суд (стаття 6), права власності (стаття 1 Першого протоколу), права на повагу до приватного і сімейного життя (стаття 8), свободи думки, совісті і релігії (стаття 9), свободи вираження поглядів (стаття 10), свободи зібрань та об’єднань (стаття 11) та також права на вільні вибори (стаття 3 Першого протоколу до Конвенції). З метою обговорення найбільш актуальних питань правозастосування та підвищення інтерактивності навчання щодо окремих питань наводяться також ситуативні завдання (для обговорення в малих групах) та приклади з національної практики.

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві: Роздаткові матеріали. – К.:ВАІТЕ, 2013. – 56 с.

Завантажити

Experimental Legal Education in a Globalized World. The Middle East and Beyond

Experimental Legal Education in a Globalized World. The Middle East and Beyond

Editor(s): Mutaz M. Qafisheh and Stephen A. Rosenbaum

Book Description

Legal education is currently undergoing a paradigm shift. Traditional law instruction, lecturing and memorizing have become a fading fashion, with legal clinics increasingly cropping up. These allow law students to practice while studying and to contribute to social justice as part of the educational process. Students no longer accept one-way interaction from their professors, and demand interaction with their peers in various corners of the globe.

The Middle East is no exception here. Legal clinics can be found in most countries of the region, though there is scant literature on legal education in the area, particularly with regards to clinical legal education. This book fills this gap, and offers comparative cases that will benefit legal educators and justice practitioners in the Middle East and beyond. The region needs reform in all dimensions, including the political, economic, social, religious, legal, and educational. Legal education lies at the heart of securing such long awaited reforms. The book examines legal education within selected locations in the region, underscoring successful pedagogical models from various parts of the world.

Download

Юридична клініка. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності

Юридична клініка. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності

Юридична клініка. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності / [С. В. Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. І. Пашковський, М. Т. Лоджук]; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. НАПрН України С. В. Ківалова. – Одеса : Фенікс, 2014. – 126 с.

Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» підготовлена з метою методичного забезпечення практичного навчання студентів-правників на базі юридичної клініки вищого навчального закладу України юридичного профілю.

Видання буде корисним для студентів Національного університету «Одеська юридична академія» та інших вищих юридичних навчальних закладів України, які беруть участь у діяльності юридичних клінік, викладачам-кураторам та іншим співробітникам юридичних клінік, а також дослідникам «юридичного клінічного руху» й всім тим, хто підвищує свій рівень практичних навичок юриста.

Завантажити

Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління

Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління

Галай А. О.
Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління / Андрій Олександрович Галай: [Монографія]. — К.: КНТ, 2015. — 408 с.

Внаслідок проведеного дослідження, на основі аналізу законодавства та практики його реалізації, дослідження теорії, а також національної і зарубіжної практики у монографії комплексно розкрито сучасні науково-обґрунтовані положення адміністративно-правового регулювання, організації та управління непідприємницькими громадськими організаціями юридичного спрямування, їх участі у публічному управлінні.

Запропоновані конкретні шляхи удосконалення теоретико-правових положень, нормативних основ та практичної діяльності цих інституцій.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних спеціальностей, юристів-практиків, держслужбовців, персоналу та волонтерів громадських об’єднань та усіх тих, хто цікавиться проблемами організації та діяльності недержавних організацій, їх роботою, спрямованою на реалізацію та захист прав людини, участю у публічному управлінні.

Інформація, викладена у монографії, актуальна станом на 25 грудня 2014 року.

Завантажити

Legal Clinics in Ukraine: from Legal Education to Legal Practice

Legal Clinics in Ukraine: from Legal Education to Legal Practice

Maksym Lodzhuk
Legal Clinics in Ukraine: from Legal Education to Legal Practice : monograph / Lodzhuk Maksym. – Оdesa: Feniks, 2016. – 98 p.

This monograph deals with functioning of legal clinics in Ukraine, their place in the training process of lawyers and their role in the national system
of free legal aid.

This is a book for scholars and students of higher educational establishments of law and for those who are interested in legal clinics and their activities in Ukraine.

Download