Чек-лист обов’язкових умов онлайн-кредитування

Перед отриманням онлайн-кредиту обов’язково перевірте наявність та обґрунтованість цих положень. Відсутність або нечітке формулювання будь-якого з пунктів є підставою задуматись про доцільність оформлення такого кредиту через можливі негативні наслідки для Вас.

Юридична клініка Школи права Українського католицького університету пояснює, що означає кожний пункт:

  1. Умови надання кредиту – критерії, яким повинен відповідати кредитор, аби одержати кредит.
  2. Сума кредиту – це грошові кошти, що надаються кредитором у користування позичальнику під проценти на певний строк.
  3. Строк кредиту – це період часу, на який грошові кошти надаються кредитором у користування позичальнику.
  4. Розмір та тип процентної ставки. Процентна ставка – сума, зазначена в процентному вираженні до суми кредиту, яку платить одержувач кредиту за користування ним в розрахунку на певний період.
  5. Реальна річна процентна ставка – загальні витрати за споживчим кредитом, виражені у процентах річних від загального розміру виданого кредиту.
  6. Відповідальність за порушення умов кредитування (неустойка) – грошова сума, яку боржник повинен передати кредиторові у разі порушення умов кредитного договору (найчастіше це прострочення).
  7. Умови пролонгації договору – можливість продовження дії договору онлайн кредитування.

 онлайн-кредитування

Завантажити інфографіку

Автор:

Юридична клініка Школи права Українського католицького університету

Цей інформаційний продукт підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку за умовами Договору з Асоціацією юридичних клінік в рамках гранта, наданого Проектом USAID “Трансформація фінансового сектору”. 

Чек-лист обов’язкових умов онлайн-кредитування
X