Громадянство України: громадяни та їх права, підстави набуття, подвійне громадянство
Громадянство України: громадяни та їх права, підстави набуття, подвійне громадянство

Правнича клініка Національного університету “Києво-Могилянська академія” підготувала правову консультацію, аби відповісти на запитання “Для чого нам потрібне громадянство? Хто може стати громадянином України та їх права? Які підстави набуття громадянства?”.

Громадянство – це правовий зв’язок між фізичною особою та  Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах і обов’язках. Простішими словами, якщо ви маєте громадянство, то ви маєте певні права та можете ними користуватися, а також виконувати покладені на вас як громадянина обовʼязки.

Громадянин України – особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України.

Відносини громадянства регулюються Законом України “Про громадянство” № 2235-ІІІ від 18.01.2001 р. (до нього діяв однойменний Закон України № 1636-ХІІ від 08.10.1991 р.) та міжнародними договорами України, підзаконними актами.

Передусім зазначимо, що громадянами України є:

 • усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України.

Ці особи є громадянами України з 24 серпня 1991 року

 • особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України “Про громадянство України” (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав.

Ці особи є громадянами України  з 13 листопада 1991 року;

 • особи, які прибули в Україну на постійне проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис “громадянин України”, та діти таких осіб, які прибули разом із батьками в Україну і на момент прибуття в Україну не досягли повноліття, якщо зазначені особи подали заяви про оформлення належності до громадянства України.

Ці особи є громадянами України з моменту внесення відмітки про громадянство України (реєстрація громадянства України – внесення запису про набуття особою громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи);

 •  особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України.

 Підстави набуття громадянства України

Громадянство України набувається:

 • за народженням;
 • за територіальним походженням;
 • внаслідок прийняття до громадянства;
 • внаслідок поновлення у громадянстві;
 • внаслідок усиновлення;
 • внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, в дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя;
 • внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
 • у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;
 • внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства;
 • за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України.

 Серед вищезазначених підстав найпоширенішою підставою є набуття громадянства України “за народженням”. Розглянемо її детальніше.

Головним принципом реалізації цієї підстави є те, що особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з народження. Наявність підстави “за народженням” визначається за критеріями, визначеними в статті 7 Закону України “Про громадянство України”:

 • особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України;
 • особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, є громадянином України;
 • особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави, є громадянином України;
 • особа, яка народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків, є громадянином України;
 • особа, яка народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, є громадянином України;
 • особа, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем, є громадянином України;
 • новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда), є громадянином України.

Інші підстави набуття громадянства України також ґрунтуються на критеріях або умовах, прямо визначених у Законі України “Про громадянство України” (статті 8-16).

Вирішення питань громадянства в Україні

Передусім підкреслимо, що Конституція України забороняє подвійне громадянство (ст.4). Відповідно до цієї заборони, при отриманні громадянства України особа має підписати документ, який зобов’язує її в короткий період вийти із громадянства іншої держави.

Але фактично, чинним законодавством України не передбачено жодної відповідальності за те, що особа є власником паспортів двох або більше держав. Наразі, в Україні дискутується питання про дозвіл громадянам України мати громадянство й інших держав.

Важливо знати, що в Україні діють:

Комісія при Президентові України з питань громадянства, положення про яку затверджене вказаним Указом. Комісія є допоміжним органом, що виконує низку завдань, наділена певними повноваженнями у сфері суспільних відносин, що виникають з питань громадянства;

Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затверджений Указом Президента України «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України»» № 215/2001 від 27.03.2001 р.;

Необхідні документи щодо питань громадянства, можна знайти за посиланням –  https://dmsu.gov.ua/poslugi/nabuttya-gromadyanstva-ukrajni/prijnyattya-do-gromadyanstva-ukrajni.html

 Права громадян України

Права громадян України передбачені Конституцією України та іншими актами законодавства, серед яких для прикладу виділимо такі: право брати участь в управлінні суспільними і державними справами; право на об’єднання в партії і громадські організації; право обирати і бути обраним до органів державної влади України; право на соціальний захист; право мати пільги під час оподаткування доходів громадян України; тощо.

Громадянство України: громадяни та їх права, підстави набуття, подвійне громадянство

Автор консультації:

Юрій Кривошеін, клініцист Правничої клініки Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Громадянство України: громадяни та їх права, підстави набуття, подвійне громадянство

1 коментар до “Громадянство України: громадяни та їх права, підстави набуття, подвійне громадянство

 • 17.01.2024 о 22:49
  Постійне посилання

  Вітаю!З вашого дозволу хочу запитати про навчання в українському університеті особи,яка набула громадянства України за народженням.Які процедури?По якому паспорту треба подавати заяву?
  Дякую!
  З повагою!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X