Звук та зображення під час судового розгляду в режимі відеоконференції
Звук та зображення під час судового розгляду в режимі відеоконференції

Юридична клініка Хмельницького університету управління та права підготувала правову консультацію щодо значення якості зображення і звуку для забезпечення судового розгляду в режимі відеоконференції.

Якість зображення та звуку під час судового розгляду в режимі відеоконференції є основною умовою гарантування прав учасників процесу та дотримання принципів здійснення правосуддя, зокрема принципу гласності та відкритості.

Саме тому, перед початком проведення процесуальних дій обов’язково необхідно з’ясувати, чи немає в учасників провадження зауважень до якості звуку та зображення. Лише за відсутності таких зауважень судове засідання можна продовжувати. Це важлива умова дотримання права на справедливий суд, що знаходить своє відображення у практиці Європейського суду з прав людини. Так, Європейський суд з прав людини, розглянувши справу «Стенфорд проти Великобританії», встановив порушення ст. 6 Європейської конвенції про захист прав і основоположних свобод людини 1950 року. Суд мотивував своє рішення тим, що обвинувачений не зміг взяти ефективну участь у провадженні, оскільки не мав можливості чути і стежити за ходом судового засідання через погану акустику в залі суду[1].

Технічні критерії відеозв’язку під час судового засідання, зокрема якість зображення та звуку, можуть ставити сторони у невигідне положення. Тому передбачена можливість оголошення перерви у судовому процесі до усунення технічних недоліків, якою сторони обов’язково мають скористатися у разі незадовільної якості зображення і звуку.

Специфікою судового розгляду в режимі відеоконференції є те, що під час проведення відеоконференцзв’язку сторони не можуть письмово подавати докази, клопотання. Огляд оригіналів документів та належним чином засвідчених копій також є неможливим. Однак, такі незручності можна усунути шляхом попереднього надіслання останніх шляхом поштових відправлень.

Необхідно враховувати, що судове провадження в режимі відеоконференції може бути ускладненим та недоцільним за участю осіб, що мають дефекти мови, зору, слуху, розлад психічної діяльності чи психічне захворювання. В той же час, у окремих випадках, зокрема при вирішенні питань дієздатності осіб, саме такий режим дає можливість суду забезпечити участь цих осіб у судовому процесі. Саме тому, суд в кожному окремому випадку оцінює усі ризики та переваги здійснення судового розгляду в режимі відеоконференції.

Не зважаючи на можливі недоліки проведення відеоконференцзв’язку, такий режим дистанційного розгляду є усталеною практикою у світі. Ця система постійно удосконалюється для того, щоб зробити судочинство швидким та доступним.

Консультацію підготував:

Микола Панчук, аспірант кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

[1]Case of Stanford v. United Kingdom.Application no. 16757/90.Strasbourg, February23, 1994 [Електронний ресурс]. – Режимдоступу :http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{«fulltext»:[«stanford»],»documentcollectionid2»:[«GRANDCHAMBER»,»CHAMBER»],»itemid»:[«001-57874»]}

Звук та зображення під час судового розгляду в режимі відеоконференції

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X