Особливості реєстрації ОСББ
Особливості реєстрації ОСББ

Лабораторія практичного права «Юридична клініка» юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка підготувала правову консультацію щодо особливостей створення ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків).

ОСББ є однією з найефективніших форм управління будинком та житловим майном. ОСББ потрібне для того, щоб отримати демократичний механізм колективного прийняття рішень з питань експлуатація та належного утримання будинку. Створюється організаційна структура, яка здатна вирішувати загальні проблеми мешканців будинку, відстоювати їх інтереси та права в органах державної там місцевої влади, стосунках з іншими юридичними особами, а також виступати позивачем у суді.
Закон України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» дає визначення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Особливості реєстрації ОСББ

1. Створення ініціативної групи

Ініціативна група повинна складатись не менш як з 3 співвласників житлових/нежитлових приміщень будинку. Створення ініціативної групи оформлюється протоколом. В протоколі доцільно розписати хто з членів ініціативної групи буде мати повноваження щодо організації установчих зборів, повідомлення інших співвласників тощо. Тобто варто розподілити повноваження. Також доцільно оформлювати протоколом усі засідання ініціативної групи, щоб фіксувати поточні домовленості.

2. Підготовча робота до скликання установчих зборів

Ініціативна група має право скликати установчі збори. Перед цим необхідно зібрати інформацію про співвласників багатоквартирного будинку для того щоб належним чином їх попередити про проведення установчих зборів. Вам потрібно повідомити саме власників квартир, а не звичайних жителів.

*Інформацію про співвласників можна знайти в архівах БТІ (якщо будинок було введено в експлуатацію до 2013 р.) або у Центрі надання адміністративних послуг (якщо будинок було введено в експлуатацію після 2013 р.).

На основі зібраної інформації доцільно сформувати реєстр співвласників і тоді повідомляти про проведення зборів тих осіб, які входять до реєстру. Це полегшить Вашу роботу, оскільки трапляються ситуації коли мешканці квартир не завжди є їх власниками.

Повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). Можна поєднати ці два варіанти повідомлення. Тобто одних співвласників повідомити особисто під розписку, а інших шляхом направлення рекомендованого листа. Окрім цього повідомлення про проведення зборів потрібно розмістити у місцях загального користування будинку. Наприклад, на дошці оголошень.

Якщо одна квартира перебуває у спільній власності кількох осіб, то до реєстру співвласників багатоквартирного будинку потрібно внести відомості про кожного з них. Відповідно, повідомити про проведення установчих зборів також потрібно всіх співвласників.

У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проєкт порядку денного. Також рекомендовано у повідомленні зазначити контактні дані відповідальної особи. Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

Рекомендується ознайомити співвласників з інформацією про те що таке ОСББ, з якою метою Ви його створює, які можливості це надає співвласникам багатоквартирного будинку і т. д. Таким чином, у співвласників виникатиме менше додаткових питань під час проведення установчих зборів.

Установчі збори об’єднання у новозбудованих багатоквартирних будинках можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на більше половини квартир та нежитлових приміщень у такому будинку.

До початку проведення установчих зборів необхідно підготувати:

 • Проєкт Статуту ОСББ. З проєктом статуту необхідно обов’язково ознайомити співвласників;
  *Статут складається на основі Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 № 141.
  Співвласники можуть доповнити статут додатковими нормами на власний розсуд. Головне щоб ці норми не суперечили чинному законодавству України.
 • Проєкт протоколу установчих зборів;
 • Реєстр співвласників будинку;
  *це необхідно для того щоб з’ясувати хто зі співвласників присутній на зборах та кого потрібно буде опитати в письмовій формі у разі відсутності.
 • Кандидатури у члени правління та ревізійні комісії;
 • Сценарій проведення установчих зборів, який допоможе Вам у їх проведенні.

3. Проведення установчих зборів

Порядок денний установчих зборів повинен включати:

 • Обрання голови та секретаря зборів;
  *Голова зборів обирається більшістю присутніх на зборах (це питання не виноситься на письмове голосування, оскільки стосується лише порядку проведення зборів).
 • Створення ОСББ та затвердження його назви;
  * Назва ОСББ має бути унікальною. Тому перед проведенням зборів доцільно перевірити у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців чи не створена юридична особа з такою самою назвою.
 • Затвердження Статуту ОСББ та надання повноважень голові установчих зборів для підписання статуту;
 • Обрання членів правління та членів ревізійної комісії;
 • Обрання уповноваженої особи для подання документів для державної реєстрації ОСББ.

Рішення на установчих зборах приймаються шляхом голосування. Голоси розраховуються пропорційно до площі квартир. Тобто кожен власник квартири або нежитлового приміщення має кількість голосів пропорційну площі його квартири або нежитлового приміщення. Співвласник може голосувати лише «за» або «проти». Для прийняття кожного рішення потрібно набрати понад 50% голосів співвласників.

Співвласники, що не були присутні під час проведення установчих зборів голосують під час письмового опитування протягом 15 днів з дня проведення установчих зборів. В такому випадку кінцевий підрахунок голосів здійснюється після проведення письмового опитування.

Рішення установчих зборів оформлюється протоколом. Рішення оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування (“за” чи “проти”). Належним чином прийняте та оформлене рішення загальних зборів про створення об’єднання, поширюється на всіх без винятку співвласників будинку

4. Державна реєстрація ОСББ

Якщо було набрано достатню кількість голосів і рішення про створення ОСББ прийнято, потрібно підготувати наступні документи для державної реєстрації:

 • Протокол установчих зборів з додатками (листи голосування та листи письмового голосування співвласників). Протокол підшивається, пронумеровується, підписується головою та секретарем зборів.
 • Статут ОСББ. Статут прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем установчих зборів.
 • Заява про державну реєстрацію юридичної особи.

Документи для реєстрації подаються державному реєстратору або нотаріусу. У випадку звернення до державного реєстратора не потрібно буде сплачувати адміністративного збору, адже його не встановлено. У випадку звернення до нотаріуса потрібно буде оплатити його послуги. Об’єднання вважається утвореним з дня його державної реєстрації.

Подання документів для державної реєстрації.

Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. Якщо документи подаються у паперовій формі, заявник пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

 1. документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, – іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);
 2. текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);
 3. документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;
 4. документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;
 5. заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;
 6. рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.
 7. установчий документ юридичної особи (у Вашому випадку це статут) викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками головою та секретарем загальних зборів.

Справжність підписів на установчому документі юридичної особи, викладеному у письмовій формі засвідчується нотаріально. Нотаріус не перевірятиме зміст документу, тож піклуватися про відповідність статуту варто самостійно

Надалі, щоб розпочати повноцінну діяльність ОСББ, необхідно:

 • звернутися до Державної податкової служби та отримати статус неприбуткової організації;
 • відкрити банківський рахунок;
 • підготуватись до проведення наступних зборів, на яких потрібно встановити кошторис на утримання будинку, встановити перелік та розмір внесків, які мають сплачувати співвласники, прийняти рішення, що Ви відмовляєтесь від послуг попередньої компанії та починаєте утримання будинку силами ОСББ, визначити яким саме чином має працювати Ваше об’єднання).

На кінець розглянемо кілька міфів про ОСББ:

Особливості реєстрації ОСББ Особливості реєстрації ОСББ Особливості реєстрації ОСББ Особливості реєстрації ОСББ Особливості реєстрації ОСББ

Процес створення ОСББ – досить простий та зрозумілий. Тому боятися можна тільки одного – відповідальності. Проте усвідомлюємо ми це чи ні, але ми вже відповідальні за наш будинок відтоді, як придбали квартиру. Тому питання відповідальності – це питання часу і нашого свідомого вибору. Чим раніше ви станете відповідальним власником, тим менше грошей та часу вам доведеться витратити для відновлення належного стану вашого будинку.

Особливості реєстрації ОСББ

Консультацію підготували:

Софія Буній та Анастасія Тихонька, студентки юридичної клініки Львівського національного університету ім. Івана Франка 

Особливості реєстрації ОСББ

4 коментарі до “Особливості реєстрації ОСББ

 • 02.04.2021 о 16:45
  Постійне посилання

  Один багатоповерховий житловий будинок вирішив створити ОСББ. Створили ініціативну групу , зібрали підписи, що люди НЕ ПРОТИ створення ОСББ. З цим протоколом пішли в селищну раду, щоб отримати списки власників, співвласників квартир будинку, адже потрібно висилати усім запрошення на установчі збори, а там реєстратор сказав, що нічого вони не дають і нічого не мають. І люди пішли додому. І так минуло півроку… і ОСББ не створюється…
  Чи так це мало б бути ? Чому в селищній раді не надали списків?
  Які дії мають бути людей, які виявили бажання створити ОСББ?
  Звідки взяти списки людей ( власників, співвласників, бо багато є квартирантів) , щоб закликати їх на установчі збори? Дякую.

 • 04.04.2021 о 23:52
  Постійне посилання

  Для проведення установчих зборів та для державної реєстрації ОСББ Вам необхідно сформувати реєстр співвласників багатоквартирного будинку. Потрібно зібрати інформацію про власників квартир та нежитлових приміщень і площу таких квартир та приміщень. Важливо, повідомити про проведення установчих зборів саме власників квартир, а не звичайних мешканців.
  В селищній раді такої інформації не надають. Інформацію про співвласників можна отримати:
  1) в архівах БТІ (бюро технічної інвентаризації) (якщо будинок було введено в експлуатацію до 2013 р.);
  2) у Центрі надання адміністративних послуг (якщо будинок було введено в експлуатацію після 2013 р.).
  Для цього зверніться з інформаційним запитом. Зразок запиту про надання інформації видається в самій організації. Найчастіше він закріплений на спеціальному стенді.
  Для отримання інформації Вам потрібно пред’явити документ, який підтверджує Ваш статус співвласника багатоквартирного будинку (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу квартири/приміщення тощо), оскільки саме цей статус дає Вам право звертатися із запитом про надання такої інформації.
  Зверніть увагу, що у реєстрі БТІ міститься інформація актуальна станом на 2013 рік. Тобто, якщо після 2013 року у деяких квартир змінювались власники (наприклад, у випадку продажу чи спадкування квартири), то інформація про нових власників, які набули право власності після 2013 року, міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Щоб отримати інформацію про нових співвласників, які з’явилися після 2013 р., Вам потрібно буде звернутися до ЦНАП.

 • 08.08.2021 о 15:36
  Постійне посилання

  Шановні юристи! Згідно ст. 6 Закону України “Про ОСББ” Установчі збори приймають рішення про створення об`єднання і затверджують його статут. Згідно ст. 6 Закону України “Про ОСББ” об`єднання вважається утворенним з дня його державної реєстрації. А згідно ст. 10 Закону України “Про ОСББ” обрання правління та ревізійної комісії є питаннями, яке відносяться до виключної компетенції Загальних зборів об`єднання, тобто вже після реєстрації об`єднання. То на якій підставі в Порядок денний Установчих зборів включаються питання обрання членів правління та ревізійної комісії?

 • 22.12.2021 о 14:45
  Постійне посилання

  Шановні юристи!28 червня 2021 року,після неодноразового спілкування з мешканцями багатоквартирного будинку,який знаходиться за адресою:бульвар Краматорський,24,створилася ініціативна група у складі: Кайрякова Л.І. (кв.75),Шубна Г.С.(кв.114),Антипова М.М.(кв.185),склали протокол ініціативної групи для підготовки скликання та проведення установчих Зборів співвласників вищевказанного будинку зі створення ОСББ.Збори вирішили проводити 29 липня 2021 року у дворі будинку за адресою:Бульвар Краматорский,24 о 19-00 годині. На забори були запрошені усі співвласники багатоквартирного будинку(100%)(під особистий роспис були видані запрошення на збори,а вітсутнім були надіслані запрошення заказними листами),також були запрошені представники УЖКГ,представник асоціації “Союз”-Ставицька О,О,,Голова ОСББ Ася Бикова…
  Збори відбулися,згідно Закону про ОСББ.На Зборах проголосувало 63 особи,а,після,у продовж 15 днів було проведено письмове опитування у якому взяли участь 78 мешканців будинку,що разом составляє 63% співвласників від усієї площі будинку.
  09.08.2021 року пішли до реєстраційної служби,щоб здати документи на реєстрацію ОСББ.
  Але реєстратор нам повідомила,що ОСББ за вищевказаною адресою вже зареєстровано за такою назвою “Бульвар Краматорський,24”,як і було вирішено на НАШИХ Зборах.Ми запросили копії документів та виявили,що ОСББ зареєтрував Павлюков Олексій Анатолійович,якого ніхто не бачив на Зборах,назначив себе Головою правління,за це підробленими підписами ,ніби-то,проголосували Кайрякова Л.І(кв.75),Шубна Г.С.(кв.114),Антипова М.М.(кв.185)- це була НАША ініціативна група,яка не підписувала цей протокол.Також,усі підписи співвласників на протоколі Установчих Зборів були підроблені.Співвласники були налякані,що ці шахраї десь узяли номера документів кожного по квартирам.(хто їм міг надати відомості,щодо власності на житло???).Запросили пресу та телебачення,повідомили про це представників Мінрегіону, 19.08.2021 року написали скаргу до центральної колегії Міністерства Юстиції України з проханням відмінити реєстрацію,але 28.10.2021 року наказом Міністерства Юстиції за №3698/7, нам було відмовлено в скасуванні реєстрації, запросили повідомленням у вайбері “Голову правління”Павлюкова Олексія Анатолійовича на засідання правління,яке відбулося 11.08.2021року,але він не з явився.Правління зі складу,яке вибиралося на його фальсіфікованих зборах,у складі Кайрякова Л.І.(кв.75),Шубна Г,С,(кв.114),Антипова М.М(кв.185) переобрали Голову правління ОСББ“Бульвар Краматорський,24”.Нею стала співвласниця будинку Кайрякова Л.І.,завірили протокол правління нотаріально та зареєстрували у Державного реєстратора.Це зроблено було для того,щоб убезпечити ОСББ від цих шахраїв. 11.08.2021 року Співвласники повідомили поліцію про підроку підписів (Номер кримінального провадження 12021053390001188) від 11.08.2021 року.,10.08.2021року повідомили про це Народного Депутата М.В.Єфімова,який відповів нам,що сам факт створення ОСББ невстановленними особами не позбавляє нас,співвласників,права керування.У власників квартир нашого будинку є право обрати органи правління ОСББ та Голову правління,в порядку,передбаченому Законом України “Про ОСББ”,та здійснювати заходи,щодо фактичного управління нашим ОСББ.
  28 вересня 2021 року ми,згідно Закону України “Про ОСББ” на загальних зборах обрали правлінн та Голову Правління і вирішили з 1 грудня відмовитися від послуг УК “Ладіс”та перейти на обслуговування багатоквартирного будинку шляхом самозабезпечення.Про це ми повідомили УК “Ладіс”,УЖКГ м.Краматорська,та комунальні служби.УК “Ладіс” ,листом від 30.09.2021 року за № 587,повідомив,що відповідно зі ст.ст.66,67 Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком,затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 року,не пізніше дня,що настає за днем припинення дії договору управління,управитель здійснює огляд технічного стану багатоквартирного будинку та передає технічну документацію на будинок,але нічого не передав,мотивуя тим,що подальше існування ОСББ “Бульвар Краматорський,24”підпадає під сумнів.
  Але,з 02.12.2012 року,будинок обслуговується шляхом самозабезпечення.Що нам робити далі?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X