Позов про розлучення і визначення місця проживання дітей
Позов про розлучення і визначення місця проживання дітей

Правнича клініка Національного університету “Києво – Могилянська академія” підготувала правову консультацію щодо складання позову про розлучення та визначення місця проживання дітей.

У випадку, коли подружжя має неповнолітніх дітей, або один з подружжя заперечує проти розірвання шлюбу, шлюб може бути розірваний лише у судовому порядку. Справи про розірвання шлюбу розглядаються районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами в порядку позовного провадження. За подання позовної заяви про розірвання шлюбу сплачується судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. Якщо шлюб розривається через суд, свідоцтво про розірвання шлюбу не видається.

Розірвання шлюбу у порядку окремого провадження

У порядку окремого провадження розглядаються справи про розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке має дітей, за заявою будь-кого з подружжя, якщо один з нього засуджений до позбавлення волі. Справа про розірвання шлюбу за заявою особи, засудженої до позбавлення волі, може бути розглянута судом за участю представника такої особи.

При розірванні шлюбу за спільною заявою подружжя обов’язковою є наявність згоди між дружиною та чоловіком щодо розірвання шлюбу. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що заява про розірвання шлюбу відповідає дійсній волі дружини та чоловіка і що після розірвання шлюбу не будуть порушені їхні особисті та майнові права, а також права їхніх дітей.У разі невиконання цього договору аліменти можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Особливостями судової процедури в порядку окремого провадження є те, що, суд не з’ясовує причини розлучення, не вживає заходів щодо примирення подружжя, але при цьому суд повинен перевірити відповідність умов Договору інтересам дитини, а також пересвідчитись, що умови Договору не порушують засади рівності прав батьків дитини.

Враховуючи вимоги положень цивільного та сімейного законодавства, можна стверджувати, що у Заяві про розірвання шлюбу має бути зазначено дату і місце реєстрації шлюбу, мотиви розірвання шлюбу та наявність від такого шлюбу неповнолітніх дітей.Також варто зазначити, що суд постановляє рішення про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання Заяви. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати Заяву про розірвання шлюбу (частина четверта статті 109 СК України).

Договори, які подружжя подає під час розгляду справи про розірвання шлюбу:

1) Разом зі спільною заявою в порядку окремого провадження подружжя, яке має дітей, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те:

 1. з ким із них будуть проживати діти;
 2. яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братиме той з батьків, хто буде проживати окремо;
 3. умови здійснення ним права на особисте виховання дітей.

2) Договір між подружжям про розмір аліментів на дитину має бути нотаріально посвідчений та передбачати:

 1. способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину тим з них, хто проживає окремо від дитини;
 2. порядок, умови та форми (грошова і (або) натуральна) надання утримання одним з батьків.

Вартість

За подання заяви про розірвання шлюбу в порядку окремого провадження особа повинна сплатити судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (на 1 січня 2021 року – 908,00 грн) (підпункт 3 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України “Про судовий збір”) крім випадків, коли особа звільнена від сплати судового збору.

Строк розгляду

Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу ‘після спливу одного місяця від дня подання заяви’. До закінчення цього строку дружина і чоловік мають право відкликати заяву про розірвання шлюбу.

Розірвання шлюбу в порядку позовного провадження

У порядку позовного провадження судами загальної юрисдикції (за зареєстрованим місцем проживання/перебування позивача або за домовленістю за місцем проживання/перебування позивача/відповідача) розглядаються справи про розірвання шлюбу у випадках, коли один з подружжя заперечує проти розірвання шлюбу або ухиляється від подання спільної заяви подружжя до органу реєстрації актів цивільного стану чи суду.

Провадження у справі відкривається судом на підставі позовної заяви (зразок), поданої одним з подружжя у встановленому порядку.
Суд з’ясовує фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини з інвалідністю та інші обставини життя подружжя. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Вартість

За подання позовної заяви про розірвання шлюбу в порядку позовного провадження особа повинна сплатити судовий збір у розмірі 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (підпункт 3 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України “Про судовий збір”) крім випадків, коли особа звільнена від сплати судового збору.

Строк для примирення

У справі про розірвання шлюбу суд може зупинити розгляд справи і призначити подружжю строк для примирення, який не може перевищувати шести місяців (частина сьома статті 240 Цивільного процесуального кодексу України).

Вжиття судом заходів щодо примирення подружжя застосовується у випадку відсутності згоди одного з них на розірвання шлюбу за ініціативою однієї зі сторін або суду у формі відкладення розгляду справи слуханням та надання сторонам строку на примирення (пункт десятий Постанови Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року № 11 “Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя”).

Якщо після закінчення призначеного судом строку примирення подружжя не відбулося і хоча б один з них наполягає на припиненні шлюбу, суд вирішує справу по суті.

Розірвання шлюбу за правилами спрощеного позовного провадження

З 08.02.2020 року, відповідно до частини четвертої статті 274 Цивільного процесуального кодексу України розірвання шлюбу в судовому порядку може здійснюватися за правилами спрощеного позовного провадження.

Для того, щоб розірвання шлюбу здійснювалося за правилами спрощеного позовного провадження, потрібно подати клопотання у письмовій формі одночасно із поданням позовної заяви, або таке клопотання може міститися у позовній заяві (частина перша статті 276 Цивільного процесуального кодексу України).

Зміна спрощеного провадження на загальне позовне провадження

За наслідками розгляду клопотання про розірвання шлюбу за правилами спрощеного позовного провадження, суд може його задовольнити і одночасно надати відповідачу строк для подання заяви із запереченням щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження. Якщо відповідач вчасно подасть обґрунтовані заперечення і суд знайде підстави для їх задоволення, то порядок розгляду справи може бути змінений на загальний ( стаття 277 Цивільного процесуального кодексу України).

Строк

Відповідно до статті 275 Цивільного процесуального Кодексу України, справи в порядку спрощеного позовного провадження розглядаються судом протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлено

Позов про розірвання шлюбу не може бути пред’явлений будь-ким з подружжя у випадках:

 • вагітності дружини;
 • протягом одного року після народження дитини.

Винятки:
1) позов може бути подано у разі, коли один з подружжя вчинив протиправну поведінку, яка містить ознаки злочину, щодо другого з подружжя або дитини (право на розірвання шлюбу за таких обставин не пов’язується з винесенням судом обвинувального вироку);
2) позов про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини може бути подано, якщо батьківство зачатої дитини визнане іншою особою у встановленому порядку шляхом подання заяви про визнання батьківства;
3) чоловік або дружина мають право пред’явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитиною одного року, якщо батьківство щодо неї визнане іншою особою або за рішенням суду відомості про батька дитини виключено із актового запису про народження дитини.

Визначення місця проживання дітей.

При розірванні шлюбу необхідно визначати місце проживання дитини, тобто визначати в договірному або судовому порядку місце, де буде проживати дитина разом з батьком/матір’ю.

По-перше, дитина за згодою батьків може вирішувати з ким проживати від 10 років до 14 років. З 14 років дитина самостійно вирішує з ким із батьків проживати.

Способи визначення місця проживання дитини:

1.укласти договір, в якому визначити місце проживання дитини та участь другого із батьків у вихованні дитини. Такий договір має бути нотаріально посвідчений.

2.звернутись до суду з позовом про розірвання шлюбу та одночасним визначенням місця проживання. Це можливо лише у випадку, коли другий із подружжя не заперечує, а також у випадку систематичного ігнорування відповідачем судових засідань.

На даний час вже існує відповідна судова практика, так Верховний суд залишив в силі рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 19.06.2018 року, яким одночасно з розірванням шлюбу визначено місцем проживання дитини (рішення Верховного суду від 15.01.2020 року, справа № 200/952*/18).

3.у випадку недосягнення згоди щодо місця проживання дитини, одночасно із зверненням до суду з позовом про розірвання шлюбу, потрібно подати позов про визначення місця проживання.

Також , моживо подати заяву про забезпечення позову (ст. 150 ЦПК України), в якій просити тимчасово визначити місце проживання разом із заявником до набрання рішенням законної сили.

Консультацію підготувала

Катерина Москаленко, клініцистка НЛ “Правнича клініка” НаУКМА

Позов про розлучення і визначення місця проживання дітей

1 коментар до “Позов про розлучення і визначення місця проживання дітей

 • 02.01.2022 о 02:03
  Постійне посилання

  Планую подавати позов про розірвання шлюбу і одночасно визначення місця проживання зі мною (матір”ю). Фактично відповідач (батько) постійно дістає морально питанням про те, щоб діти жили з ним (живемо давно окремо), але нічого для цього не робить і робити не збирається (лише умисно тріпає мені нерви), дітей повністю виховую я, проживають вони зі мною, батько навідує один раз на тиждень/місяць/два, приїжджає ввечері, з дітьми не грається, їх вихованням чи розвитком, лікуванням не займається. Чи можна стверджувати в позові, що другий із подружжя не заперечує про проживання дітей з матір”ю, якщо фактично вони з нею і проживають багато років?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X