Створення благодійної організації
Створення благодійної організації

Юридична клініка “LIBERTA” Тернопільського національного економічного університету підготувала правову консультацію із роз’ясненням про благодійну організацію та її створення.

Поняття благодійної організації

Благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом, як основну мету її діяльності.

Благодійна діяльність:

 • добровільна особиста та / або майнова допомога;
 • допомога, яка спрямовується для досягнення визначених законодавством цілей (ст. 3 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”);
 • діяльність, яка не передбачає одержання благодійником прибутку;
 • здійснюється без сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законим інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації. Члени органів управління благодійної організації або пов’язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від благодійної організації.

Сфери благодійної діяльності 

Сферами благодійної діяльності є:

 • освіта;
 • охорона здоров’я;
 • екологія, охорона довкілля та захист тварин;
 • запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
 • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
 • культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 • наука і наукові дослідження;
 • спорт і фізична культура;
 • права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • розвиток територіальних громад;
 • розвиток міжнародної співпраці України;
 • стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
 • сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
 • сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Інструменти благодійної діяльності

Інструменти благодійної діяльності:

 • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
 • безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
 • безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
 • безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
 • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
 • публічний збір благодійних пожертв;
 • управління благодійними ендавментами;
 • виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
 • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Види благодійних організацій:

Благодійне товариство – благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту.

Благодійна установа – благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/ або доходів від таких активів.

Благодійний фонд – благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності.

Державна реєстрація

Державну реєстрацію здійснює державний реєстратор місцевої державної адміністрації (крім обласної) чи виконавчих органів сільських, селищних, міських рад через відповідний Центр надання адміністративних послуг за місцезнаходженням благодійних організацій.Крім того такі послуги може надавати нотаріус та акредитований суб’єкт.

Документи для проведення державної реєстрації

Для здійснення державної реєстрації, подати документи можна шляхами:

 • особисто або через законного представника – до місцевого центру надання адміністративних послуг, нотаріуса, акредитованого суб’єкта;
 • поштою – до місцевого центру надання адміністративних послуг;
 • он-лайн – https://online.minjust.gov.ua

Державна реєстрація благодійної організації – безкоштовна.

Строк реєстрації – протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Створення благодійної організації

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X