Як отримати соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям?
Як отримати соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям?

Законодавством України закріплено комплекс соціальних норм, що гарантує окремим верствам населення соціальний захист. Ці соціальні гарантії є невід’ємними, не можуть бути зупиненими, оскільки є запорукою життєзабезпечення незахищених та малозахищених осіб, забезпечення рівного доступу до задоволення основних потреб.

Однією із таких гарантій є право отримати певну соціальну допомогу. Вона різниться та залежить від потреб та становища громадянина чи його сім’ї.

Сьогодні поговоримо про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, що визначається, як щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» державна соціальна допомога призначається і виплачується малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України та яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий, ніж прожиткового мінімуму для сім’ї. Така допомога призначається на шість місяців з місяця звернення за її призначенням. Окрім цього, одиноким особам, визнаним за результатами медико-соціальної експертизи непрацездатними, які не мають інших джерел до існування, державна соціальна допомога може бути призначена на строк визнання особи непрацездатною, а одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел до існування – може бути призначена довічно.

Як отримати та що для цього потрібно?

Перш за все, необхідно звернутися до:

1) підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад за місцем проживання уповноваженого представника сім’ї;

2) виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;

3) центрів надання адміністративних послуг.

Подати заяву на отримання можна особисто, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Портал Дія).

Для цього необхідно підготувати наступний пакет документів:

  • Заява про призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
  • Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.
  • Довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності).
  • Довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення.

Після розгляду заяви та документів уповноважений орган може прийняти рішення про призначення державної допомоги чи відмову у її призначенні. Отримати результати надання чи ненадання послуги заявник може особисто.

Під час воєнного стану досить часто виникає проблеми невиплати соціальна допомоги у зв’язку зі зміною місця проживання, окрім цього особова справа, що формується уповноваженим органом, нерідко втрачається під час пересилання її до органів соціального захисту населення за новим місцем проживання отримувача або ж під час зміни місця проживання грошові кошти не нараховуються.

Відповідно до пункту 8.1 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги у випадку зміни місця проживання  виплата соціальної допомоги за старим місцем проживання припиняється. Обов’язково особі надсилається повідомлення про припинення надання соціальної допомоги не пізніше 5 днів після прийняття такого рішення.

Варто зазначити, що у разі коли у період введення воєнного стану виявлено відомості або отримано інформацію, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання державної соціальної допомоги та на визначення її розміру, виплата державної соціальної допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виявлено відомості та/або отримано інформацію. Тобто, якщо особа змінила місце проживання, а орган соціального захисту отримав інформацію про це в лютому 2023 року, то виплата  соціальної допомоги припиняється з березня 2023 року.

Тому для отримання соціальної допомоги необхідно звернутися до органів соціального захисту населення за новим місцем проживання повторно та подати заяву і документи, про які зазначалося вище, для продовження виплати.

Окрім цього, Законом України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право на доступ до інформації про неї, яка збирається та зберігається. То ж для тримання інформації про нарахування або причин не нарахування державної соціальної допомоги, можна звернутися із запитом до органу, який призначає таку допомогу. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Крім цього працівники органів соціального захисту та уповноважені посадові особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади, центру надання адміністративних послуг повинні надавати громадянам роз’яснення з питань призначення та виплати всіх видів соціальної допомоги, при потребі надавати їм допомогу в одержанні необхідних документів, довідок тощо та контролювати своєчасність їх подання.

Отже, державна соціальна допомога є важливою гарантією для забезпечення нормальної життєдіяльності усіх громадян й матеріальною та юридичною запорукою, що забезпечує реалізацію соціально-економічних прав кожного. Вона є невід’ємною та не може бути позбавлена з невизначених законодавством України причин.

 

Авторка консультації
Софія Щур, консультантка юридичної клініки «Захист»
Національної академії внутрішніх справ

 

У випадку виникнення запитань – звертайтеся до юридичної клініки «Захист»:

Як отримати соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X