Правовий захист викривачів корупційних правопорушень
Правовий захист викривачів корупційних правопорушень

Сьогодні протидія корупції є нагальним питанням для України. Адже однією з причин недієвої роботи та недовіри до органів державної влади є саме корупції, коли під час здійснення своїх посадових обов’язків державні службовці керуються особистими інтересам, що відрізняються від суспільних.

Ключовим елементом протидії корупції та викритті корупційних схем є викривачі. За результатами загальнонаціонального опитування щодо громадського залучення від USAID/ENGAGE кількість українців, які готові повідомляти про випадки корупції, зросла вдвічі — із 44% до 84%. Крім того, частка українців, які вважають, що корупцію неможливо виправдати, зросла із 40% у 2021 до 64% у 2022 році.

Перш за все, викривач – це фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

На викривачів покладається великий громадський обов’язок, так як вони діють не з корисливих мотивів, а з метою запобігання корупційним правопорушенням. Однак часто виникають ситуації, коли даних осіб звільняють з роботи чи погрожують їм. Важливим питанням постає захист викривачів.

Основні гарантії захисту викривачів передбачені Законом України «Про запобігання корупції». Відповідно до статті 53 усі за наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів, їх близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи .

Важливим є також фізичний та психологічний захист викривачів. Адже нерідко такі особи не повідомляють про корупційні кримінальні правопорушення під страхом шкоди життю чи здоров’ю самому викривачу або ж членам їх сімей.

За наявності загрози вашому життю, здоров’ю та майну або ж вашим близьким родичам необхідно звернутися до правоохоронних органів. Адже Законом України «Про забезпечення осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» передбачено заходи безпеки викривачів та їх близьких родичів, наприклад, особиста охорона, охорона житла і майна; видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку. Такі заходи є важливим елементом захисту, адже відчуття безпеки заохочує осіб повідомляти про вчинення корупційних правопорушень.

Ще одним видом захисту викривачів є трудовий. Так у статті 32 Кодексу законів про працю зазначено, що працівник, який повідомив про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», вчинених іншою особою, не може бути звільнений чи змушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу, або загрозі таких заходів впливу. У раз звільнення працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.

Викривачів також не може бути піддано негативним заходам з боку керівника або роботодавця. У разі при порушення трудових прав викривача, його близьких осіб або загрозі їх порушення, викривач повинен проінформувати керівника або роботодавця про права та гарантії захисту викривача, передбачені Законом України «Про запобігання корупції» та необхідність їх дотримання, а також звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції або до суду.

Важливою гарантією захисту викривача є його право на анонімність та конфіденційність. Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти. Розголошення даних можливе лише у разі обґрунтованого рішення про розголошення інформації про викривача з повідомленням про це самого викривача. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність.

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відповідальність за незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм) відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень (частина 2 статті 178-2). Водночас особа може нести й кримінальну відповідальність. Так статтею 182 Кримінального кодексу України встановлено відповідальність за порушення недоторканості приватного життя, а саме: за незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, а також якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи.

Варто зазначити, що для захисту своїх прав та представництва інтересів в суді викривач має право користуватися всіма видами правової допомоги, передбаченої Законом України «Про безоплатну правову допомогу». Він також може залучити захисника самостійно та отримати відшкодування витрат на нього та судовий збір у зв’язку із захистом своїх прав як викривача.

Отож, куди повідомляти про корупцію?

Ви можете повідомити про корупційне правопорушення анонімно, однак із змістовним зазначенням всіх обставин: вказати інформацію про конкретну особу; додати фактичні дані, які можна перевірити. Анонімне повідомлення розглядається протягом не більше 15 днів.

Авторка консультації:

Софія Щур, консультантка юридичної клініки «Захист»
Національної академії внутрішніх справ

 

Якщо у вас виникнуть запитання, звертайтеся до юридичної клініки «Захист»:

Правовий захист викривачів корупційних правопорушень

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X