Поважність причин пропуску строку звернення до суду під час воєнного стану
Поважність причин пропуску строку звернення до суду під час воєнного стану

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Із прийняттям цього закону зʼявилася необхідність подальшого регулювання роботи судової системи, правозахисників, порядку вчинення тих чи інших процесуальних дій тощо. Так, Рада адвокатів України прийняла рішення від 16-17 листопада 2022 року №148 «Про поважність причин неявки адвоката в судове засідання, слідчі дії, тощо під час воєнного стану». У рішенні акцентується увага на впливі повітряних тривог, аварійних та стабілізаційних відключеннях світла на судовий процес, затверджується визнання таких факторів обставинами непереборної сили, що є поважною причиною для неприбуття адвокатів в судове засідання, слідчі дії, в органи досудового розслідування, адміністративної юрисдикції тощо.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у постанові від 29 вересня 2022 р. у справі № 500/1912/22  зазначив: сам факт запровадження воєнного стану в Україні не може вважатись поважною причиною для безумовного поновлення строків звернення до суду, якщо позивач не обґрунтував неможливість такого звернення у встановленні строки.

Необхідно враховувати, що строк звернення до адміністративного суду – це проміжок часу після виникнення спору у публічно-правових відносинах, протягом якого особа має право звернутися до адміністративного суду із заявою за вирішенням цього спору і захистом своїх прав, свобод чи інтересів. Перебіг такого строку починається з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Твердження Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду дозволяє уникнути численних зловживань й маніпулювання фактом запровадження воєнного стану в Україні з боку позивачів. До обставин, за яких неможливе вчинення процесуальних дій, може належати ракетне ураження території, де знаходиться адвокат та/або відповідний орган чи сторона спору, окупація вказаної території, відсутність електрозабезпечення тощо. Певним чином ця постанова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду впливає на однорідність судової практики, особливо в судах першої інстанції.

Аналогічне твердження було визначене Верховним Судом в ухвалі Касаційного Цивільного Суду у складі Верховного Суду від 21 липня 2022 року у справі № 127/2897/13-ц. Суд зазначив, що у разі, коли позивач пропустив процесуальний строк з причин, повʼязаних із запровадженням воєнного стану в Україні, то питання про його поновлення вирішується в кожному конкретному випадку, виходячи з доводів, наведених у відповідній заяві. Сам по собі факт запровадження воєнного стану в Україні не може бути підставою для поновлення процесуального строку. Такою підставою можуть бути обставини, що виникли внаслідок запровадження воєнного стану та унеможливили виконання учасником судового процесу процесуальних дій протягом установленого законом строку.

Верховний Суд у постанові від 2 червня 2022 року у справі №757/30991/18-а розглядав клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження. Скаржник заявив, що оскаржувана постанова була ним отримана 31 січня 2022 року. Відповідно до частини другої статті 329 КАС України учасник справи, якому не вручили повне судове рішення у день його проголошення або складення, може поновити пропущений строк на касаційне оскарження, якщо касаційна скарга подана протягом 30 днів з дня вручення такого судового рішення. Протягом цього терміну в країні було введено воєнний стан, й це перешкоджало скаржнику дотримуватися вказаних законодавством процесуальних строків. Він подав клопотання про поновлення процесуальних строків з наданням відповідних доказів, що підтверджують доводи вказаної заяви. У даній постанові суд дійшов висновку про необхідність поновлення процесуальних строків та визнання запровадження воєнного стану поважною причиною для поновлення процесуальних строків.

Аналогічний підхід було застосовано під час вирішення питання про поновлення процесуальних строків в ухвалі від 27 липня 2022 року у справі № 380/13558/21, ухвалі від 27 липня 2022 року у справі № 380/12913/21. В ухвалі Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 15 липня 2022 року у справі №460/14618/21 суд дійшов до висновку, що факт перебування на військовій службі, що підтверджується відповідною заявою, є поважною причиною пропуску строку на касаційне оскарження.

Отже, сам факт запровадження воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» не є поважною причиною для безумовного поновлення процесуальних строків. Для такого поновлення необхідним є клопотання, в якому будуть зазначені інші обставини, що виникли внаслідок запровадження воєнного стану та перешкоджали вчиненню тих чи інших дій, а також докази, що підтверджують ці обставини.

У постанові Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у постанові від 29 вересня 2022 р. у справі № 500/1912/22 також зазначено про те, що протягом усього періоду дії воєнного стану, запровадженого на території України у зв`язку із збройною агресією російської федерації, суворе застосування адміністративними судами процесуальних строків стосовно звернення до суду із позовними заявами, апеляційними і касаційними скаргами, іншими процесуальними документами може мати ознаки невиправданого обмеження доступу до суду, гарантованого статтями 55, 124, 129 Конституції України, статтею 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

 

Авторка консультації 

Кварацхелія Марина, студентка 4 курсу, клініцистка
Навчальної лабораторії “Правнича клініка”
Національного університету “Києво-Могилянська академія”  Поважність причин пропуску строку звернення до суду під час воєнного стану

Поважність причин пропуску строку звернення до суду під час воєнного стану

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X