Які гарантії надаються викривачу корупції?
Які гарантії надаються викривачу корупції?

Корупція несе величезну загрозу для будь-якого владного механізму та держави, в цілому. Особливої актуальності зазначене набуває в Україні, адже за результатами досліджень неурядової міжнародної організації Transparency International, індекс сприйняття корупції в державі у 2020 році є доволі високим (117-а позиція за рейтингом, з-поміж 180 країн).

Протидіяти даному явищу має все суспільство, а не лише уповноважені державні органи. Саме інститут викривачів покликаний реалізувати ефективне запобігання корупції.

Хто є викривачем корупції?

Для визначення цього питання необхідно звернутись до положень Закону України «Про запобігання корупції», які вказують на ознаки особи викривача та інформації, яка ним повідомляється.

Зокрема критеріями визначення особи викривачем корупції є:

 1. Фізична особа;
 2. Внутрішнє переконання у достовірності інформації.

Ознаки інформації, що повідомляється викривачем:

 1. Стосується корупційного правопорушення;
 2. Достовірність;
 3. Отримана у зв’язку зі здійсненням трудової, професійної, господарської чи іншої діяльності;
 4. Отримана у зв’язку з участю особи у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Важливо! Статус викривача надається за умови відповідності зазначеним критеріям самої особи та інформації, що повідомляється.

Який порядок провадження діяльності викривача?

Ефективність даного інституту досягається завдяки тому, що викривачем може стати будь-яка особа. Водночас зазначене дає змогу суб’єкту повідомлення про корупційне правопорушення вільно обирати спосіб надання інформації про акт вчинення корупції:

 1. Внутрішні канали (повідомлення уповноваженої особи відомства, установи або організації);
 2. Зовнішні канали (повідомлення через інших осіб або засобами публічного інформаційного простору);
 3. Регулярні канали (повідомлення уповноваженого державного органу, їх посадових осіб).

Окрім цього, законодавством передбачено можливість надання викривачем корупції інформації за допомогою Єдиного порталу повідомлень викривачів. На жаль, зазначена опція з використання інформаційно-телекомунікаційної системи досі не реалізована на практиці.

Які права та гарантії має викривач?

Викривач має право на:

 1. Конфіденційність та анонімність (заборона розкриття ідентифікуючої інформації про особу викривача, його близьких);
 2. Отримання інформації (про розгляд здійсненого повідомлення);
 3. Винагороду;
 4. Правову допомогу;
 5. Захист трудових прав та інші форми захисту (у т.ч. фізичний захист);

З правами та гарантіями, наданими викривачу корупції, можна ознайомитись у чинній редакції Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII.

Принагідно звернути особливу увагу на деякі гарантії, викладені у переліку. Передусім це стосується питання винагороди викривачу, який повідомив про корупційний злочин.

Відповідна особа дійсно має таке право. Водночас дана опція практично не втілюється. Вказане спричинено особливими умовами, дотримання яких є обов’язковим для реалізації вищевказаного права:

 1. Грошовий розмір предмета правопорушення або завданої шкоди у п’ять тисяч і більше перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (понад 11 350 000 грн);
 2. Винесено обвинувальний вирок суду.

У зв’язку з встановленням високого рівня мінімального грошового розміру предмету правопорушення або збитків, не за всі викриття особа може реалізувати право на винагороду.

Іншим важливим питанням є гарантія захисту трудових прав викривача. Зазначене передбачає недопущення застосування до такої особи негативних заходів впливу з боку роботодавця. Йдеться, зокрема, про такі наслідки: звільнення, переведення, застосування дисциплінарного стягнення тощо. Такі заходи можуть бути правовими лише формально. Водночас визначальним є їх вибірковий характер, відсутність послідовності при прийнятті відповідного рішення.

Існує два механізми захисту викривача від порушення його трудових прав: адміністративний та судовий.

Перший полягає у здійсненні контролю уповноваженим органом за дотриманням суб’єктами законодавства. Відповідна функція виконується НАЗК. У випадку повідомлення про порушення певних прав, відомство уповноважене виносити припис щодо усунення такого порушення.

Водночас варто звернути увагу на відсутність механізму виконання припису відомства. Це обумовлює появу альтернативних варіантів реакції органу, установи або організації. Очевидно, уповноважений на прийняття рішень про застосування певних негативних заходів до викривача, орган чи посадова особа не зацікавлені у реальному усуненні порушень. Вищевказані суб’єкти передусім матимуть намір підтвердити правильність прийнятого раніше рішення.

Варто зауважити, що при захисті трудових прав шляхом звернення до суду, принцип конфіденційності реалізувати повноцінно не вдасться (на відміну від ситуацій розгляду питання щодо виплати викривачу винагороди). Зазначене обумовлено тим, що опонентом у спорі буде працедавець особи. Відтак, при обранні способу захисту порушеного права, необхідно ретельно зважити всі перспективи та загрози.

Які гарантії надаються викривачу корупції? Які гарантії надаються викривачу корупції?

Автор консультації:

Владислав Рибалко, студент правничої клініки Національного університету “Києво – Могилянська академія”

Які гарантії надаються викривачу корупції? 

Які гарантії надаються викривачу корупції?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X