Тимчасова зайнятість безробітних
Тимчасова зайнятість безробітних

Чи знали Ви, що офіційно зареєстровані як безробітні мають право працювати та водночас отримувати виплати по безробіттю? Аби відповісти на це запитання, Юридична клініка Прикарпатського національного національного університету ім. Василя Стефаника підготувала правову консультацію з роз’ясненням щодо тимчасової зайнятості безробітних.

Відповідно до ч. 8 ст. 31 Закону України “Про зайнятість населення”, для додаткового стимулювання мотивації до праці та матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб роботодавцями організовуються строком до шести місяців роботи, що носять тимчасовий характер. Для організації таких видів робіт тимчасового характеру не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії.

Фінансування організації робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел.

Види громадських робіт визначаються місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за такими критеріями:

 • мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії;
 • можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня;
 • мають економічну, соціальну та екологічну користь для регіону;
 • надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки.

Хто має право брати участь у громадських і тимчасових роботах?

 • зареєстровані безробітні;
 • особи, які перебувають на обліку в територіальних органах Державної служби зайнятості у районах, містах, районах у містах (далі – територіальні органи) як такі, що шукають роботу (далі – особи, які шукають роботу);
 • працівники, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення до 50 відсотків передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції (далі – працівники, які втратили частину заробітної плати).

 Етапи:

 1. Роботодавці подають територіальним органам інформацію про потребу в робочій силі для укомплектування тимчасових робочих місць, відповідно до якої територіальні органи здійснюють направлення осіб.

Організація і проведення громадських робіт здійснюються на підставі договору про організацію громадських робіт та фінансування їх організації, який укладається між територіальним органом і роботодавцем відповідно до рішення місцевого органу влади.

 1. Місцевий орган зайнятості пропонує відповідні роботи. Виконання громадських робіт та робіт тимчасового характеру має здійснюватися вищезазначеними категоріями осіб на добровільних засадах. (направлення осіб на такі роботи можливе тільки за їх згодою).

 Перед направленням на громадські або тимчасові роботи, переконайтеся чи з відповідним роботодавцем та місцевим органом зайнятості підписаний договір про організацію громадських робіт, та в тому, що місцевий орган зайнятості видав письмове направлення.

Дворазова відмова від запропонованої підходящої роботи (і від участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру) призводить до припинення реєстрації безробітного в територіальних органах Держслужби зайнятості та до втрати матеріальної підтримки на період пошуку роботи.

 1. З особами, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, роботодавці укладають в письмовій формі строкові трудові договори на строк, що сумарно протягом року не може перевищувати 180 календарних днів.

Про участь осіб у таких роботах роботодавці вносять записи до трудових книжок відповідно до законодавства про працю. 

 1. Зареєстрований безробітний зобов’язаний відвідати територіальний орган протягом 14 робочих днів після закінчення строкового трудового договору. У разі невідвідання зареєстрованим безробітним територіального органу в установлений строк реєстрація безробітного в зазначеному органі припиняється.

Безробітним, які брали участь у виконанні громадських або інших робіт тимчасового характеру, після виконання таких робіт продовжується виплата допомоги по безробіттю у розмірах і в строки, встановлені законодавством.

Гарантії безробітних під час виконання громадських та тимчасових робіт!

 1. Оплата праці таких осіб здійснюється за фактично виконану роботу в розмірі, що не може бути меншим, ніж мінімальний розмір заробітної плати, та відповідно до положень угоди (п.2 ч. 5 ст. 31 ЗУ «Про зайнятість населення»);
 2. Збереження права на виплату допомоги по безробіттю на період участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру (тривалістю до 180 днів, зокрема у разі заміщення тимчасово відсутнього працівника) у розмірах, встановлених до укладення ними строкового трудового договору на участь у таких роботах (п. 3 ч.1 ст. 44 ЗУ «Про зайнятість населення»);
 3. На осіб, які беруть участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, поширюються державні соціальні гарантії, передбачені законодавством про працю та зайнятість населення і загальнообов’язкове державне соціальне страхування. (п.4 Порядку № 175 від 20.03.2013);
 4. Період участі зареєстрованих безробітних у громадських роботах зараховується до страхового стажу в разі наступної їх реєстрації або перереєстрації. (абз. 2 п 13 Порядку № 175 від 20.03.2013);
 5. Перерви в громадських або інших роботах тимчасового характеру тривалістю не більше 8 годин на місяць, що надаються з урахуванням часу на проїзд зареєстрованим безробітним для відвідування територіальних органів з метою пошуку роботи, а у разі наявності пропозицій щодо підходящої роботи – для відвідування роботодавців, підлягають оплаті за рахунок коштів, передбачених для фінансування організації таких робіт (п. 11 Порядку № 175 від 20.03.2013).

Пам’ятайте, що усі направлення, угоди повинні бути у письмовій формі, адже можливі спори через виплату допомоги по безробіттю та оплату праці на громадських роботах. Тому дані документи будуть гарантією захисту Ваших прав.

Показові приклади спорів:

Нормативна база:

 1. Закон України № 5067-VI «Про зайнятість населення» від 07.2012р.
 2. Постанова КМУ від 20 березня 2013 р. № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру».
 3. Кодекс законів про працю України № 322-VIII.
 4. Закон України № 108/95-ВР «Про оплату праці» від 03.1995р.
 5. Наказ Міністерства соціальної політики України 15.06.2015 № 613 «Про затвердження Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності».
Тимчасова зайнятість безробітних

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X