Вирішення спорів щодо визначення місця проживання дитини
Вирішення спорів щодо визначення місця проживання дитини

Юридична клініка Університет митної справи та фінансів дослідила питання вирішення спорів щодо визначення місця проживання дитини та підготувала консультацію.

На практиці при розгляді такої категорії цивільних справ переважне право на залишення малолітньої дитини надається саме матері. У першу чергу, це пов’язано з принципом 6 Декларації прав дитини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1959 року, яким проголошено, що дитина для повного і гармонійного розвитку її особистості потребує любові і розуміння. Вона має, коли це можливо, рости під опікою і відповідальністю своїх батьків і в усякому випадку в атмосфері любові і моральної та матеріальної забезпеченості; малолітня дитина не повинна, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, бути розлучена зі своєю матір’ю. Саме на цей принцип у своїх рішеннях посилаються українські суди, визначаючи місце проживання малолітньої дитини разом з матір’ю.

Незважаючи на те, що більшість судів посилаються саме на вказаний принцип 6 Декларації прав дитини при правовому обґрунтуванні визначення місця проживання дитини разом з матір’ю, — таке посилання прямо суперечить статті 9 Конституції України.

Суди під час вирішення спорів мають враховувати останню правову позицію Великої Палати Верховного Суду. 17 жовтня 2018 року Велика палата ВС у справі №402/428/16-ц ухвалила, що при визначенні місця проживання дитини першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини в силу вимог статті 3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року.

Зміна підходу у спорах про визначення місця проживання дитини

Так Декларація прав дитини від 20.11.1959 року у розумінні статті 2 Закону України «Про міжнародні договори України» не є міжнародним договором, і має рекомендаційний характер, оскільки зазначена Декларація ООН з прав дитини є міжнародним політичним документом, як і переважна більшість інших аналогічних документів Генеральної Асамблеї ООН (резолюції, рішення, декларації).

Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Також відповідно до ч. 7 ст. 7 Сімейного кодексу України дитина має бути забезпечена можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права дитини, іншими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Обґрунтованим при вирішенні спорів про визначення місця проживання дитини є застосування судами положень Конвенції про права дитини від 20.11.1989, ратифікованої Постановою ВРУ № 789-XII від 27.02.1991 року, якою стверджується рівність батьків щодо можливостей на виховання дитини і права на проживання з нею. Аналогічна правова норма викладена в ст. 11 Закону України «Про охорону дитинства», за якою батько і мати мають рівні права та обов’язки щодо своїх дітей.

Також відповідно до ч. 6 ст. 7 Сімейного кодексу України жінка та чоловік мають рівні права і обов’язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім’ї.

Залучення органу опіки і піклування

Згідно з ст. 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів щодо місця проживання дитини обов’язковою є участь органу опіки та піклування, представленого належною юридичною особою.

Який орган опіки та піклування необхідно залучити до розгляду справі у випадку, якщо спір вирішується між батьками, які проживають в різних адміністративно-територіальних одиницях?

Відповідно до п. 72 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», у разі коли батьки дитини проживають у межах різних адміністративно-територіальних одиниць, той із батьків, який подав заяву про визначення місця проживання дитини з ним, звертається до служби у справах дітей за місцем свого проживання (перебування) стосовно проведення обстеження його житлово-побутових умов і складення акта обстеження умов проживання. Зазначений акт передається заявником до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини, працівник якої проводить з ним бесіду.

Орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв’язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які стосуються справи. Суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини.

Який орган опіки та піклування надає висновок?

Залучається орган опіки і піклування за місцем проживання дитини.

Зміна підходу у спорах про визначення місця проживання дитини

Судом беруться до уваги:
✓ ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов’язків;
✓ особиста прихильність дитини до кожного з них;
✓ вік дитини;
✓ стан її здоров’я;
✓ інші обставини, що мають істотне значення.

Орган опіки та піклування або суд не можуть передати дитину для проживання з тим із батьків:
× хто не має самостійного доходу;
× зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами;
× своєю аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини.

Участь дитини при вирішенні спору

Відповідно до ч. 1 ст. 171 Сімейного кодексу України дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, посадовими особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім’ї.

Місце проживання дитини

  • місце проживання дитини, яка не досягла 10 років визначається за згодою батьків;
  • місце проживання дитини, яка досягла 10 років визначається за спільною згодою батьків та самої дитини.

З досягненням віку 10 років у дитини з’являється право не тільки бути вислуханою і почутою, але й право брати активну участь у вирішенні своєї долі, зокрема, у визначенні місця проживання.
Законодавчо встановлено не ті умови, за яких думка дитини повинна бути врахована, а ті, за яких згода дитини не вимагається: відповідний вік, стан розвитку та здоров’я.

Вирішення спорів щодо визначення місця проживання дитини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X