Отримання компенсації за неякісні комунальні послуги
Отримання компенсації за неякісні комунальні послуги

Юридична клініка “Право і практика” Білоцерківського національного аграрного університету підготувала правову консультацію щодо отримання грошової компенсації за неякісні комунальні послуги.

Як отримати компенсацію за неякісні комунальні послуги?

Відповідно до статті 7 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, споживач має право одержувати своєчасно та належної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством і умовами укладених договорів, також індивідуальний споживач зобов’язаний укладати договори про надання житлово-комунальних послуг у порядку і випадках, визначених законом, оскільки договір – це документ, на підставі якого споживач може пред’являти претензії за ненадані або за неякісно надані послуги, а також вимагати виконання перерахунку та відшкодування збитків.

Процедура повернення коштів за надання неякісних комунальних послуг

Порядок проведення перерахунків розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненаданні або надані не в повному обсязі визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 № 970 “Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненаданні або наданні не в повному обсязі”.

У цьому Порядку зазначено, що в разі надходження актів-претензій від споживачів про перерву в наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, їх неподанні або наданні не в повному обсязі і прийняття виконавцем рішення про їх задоволення, здійснюється перерахунок (протягом наступного місяця з дати отримання виконавцем акта-претензії).

  1. У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Форма акту-претензії чітко визначеної і затверджена додатком до згаданого Порядку.
  2. Споживач для складання та підписання акта-претензії має право викликати представника виконавця, при чому представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.
  3. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованій відмові від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі. До акта-претензії варто додати фотофіксацію доказів неподання або надання послуг не в повному обсязі, і посилатися на них в тексті акта.
  4. Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.
  5. У разі ненадання виконавцем (управителем) відповіді в установлений строк претензії споживача вважаються визнаними таким виконавцем (управителем).

У разі отримання офіційної відмови в задоволенні вимог про перерахунок, Ви маєте право оскаржити дане рішення в судовому порядку. Якщо вам було відмовлено в задоволенні претензій, або Ви просто не отримали відповіді,  потрібно зберігати всі ці документи для подачі їх до суду при розгляді справи про стягнення заборгованості за послуги або самостійно звернутися до суду з позовом про перерахунок вартості послуг.

Консультацію підготували:

Артем Тридуб та Богдан Осіпов,  студенти юридичної клініки “Право і практика”

Отримання компенсації за неякісні комунальні послуги

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X