Процедура взяття учасника АТО на квартирний облік
Процедура взяття учасника АТО на квартирний облік

Найбільше справ Юридичної клініки Школи права Українського католицького університету стосуються військових. Клініцисти знають, що держава зобов’язалась допомагати учасникам АТО вирішити їх “квартирні питання”: надати житло чи покращити умови. Та що для цього потрібно?

Консультантка клінки Наталія Ган пояснює деталі взяття певних категорій осіб на так званий “квартирний облік”.

Підстави:

 • особа повинна бути учасником АТО або особою з інвалідністю внаслідок війни або членом сім’ї загиблого (надати документальне підтвердження);
 • особа повинна належати до однієї із категорій “осіб, що потребують поліпшення житлових умов” (відповідно до п. 14 ст. 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, ст. 31 Житлового кодексу України);
 • на квартирний облік беруться особи, які постійно проживають або зареєстровані у даному населеному пункті. Зазначені вимоги не поширюються на внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових дій. Виконавчі комітети обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з радами профспілок можуть установлювати тривалість часу постійного проживання громадян у даному населеному пункті, необхідну для взяття на квартирний облік.

Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 11.12.84 р. № 470 “Про затвердження правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР”, потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни, які:

1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими комітетами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з радами профспілок;

2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;

3) які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї;

4) які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів; 

5) які проживають не менше 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

6) які проживають у гуртожитках;

7) які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі, старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати);

8) внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені в пунктах 10 – 14 частини другої статті 7, та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені абзацами четвертим – восьмим, чотирнадцятим, шістнадцятим-двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Примітка. Житло може бути надане, якщо виділено фінансування з бюджету на окремі програми для окремих категорій населення.

Необхідні документи

Для постановки на квартирний облік потрібно зібрати наступні документи:

 • заява про взяття на квартирний облік (підписується членами сім’ї, які разом проживають);
 • довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку;
 • копія посвідчення УБД/ особи з інвалідністю внаслідок війни / члена сім’ї загиблого;
 • копії паспорту та ідентифікаційного коду;
 • у разі наявності членів сім’ї –  довідки про те, чи перебувають вони на квартирному обліку за місцем роботи.

Залежно від конкретної підстави постановки на облік:

 • для учасника бойових дій – довідку про участь в АТО; для особи з інвалідністю після війни або члена сім’ї загиблого – копії посвідчень; довідку соц.захисту про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги; для внутрішньо переміщених осіб – копії довідок про перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;
 • акт обстеження житлових умов;
 • оригінал висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність тяжкої форми хронічного захворювання;
 • довідка / виписка з рішення виконавчого комітету місцевої Ради про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним та технічним нормам;
 • копія договору піднайму/найму жилого приміщення;
 • копія технічного паспорту квартири або копії сторінок технічного паспорту будинку, свідоцтво про право власності.

Органи, куди потрібно звернутися

1.    Перш за все, необхідно отримати форму заяви про взяття на квартирний облік, звернувшись:

1.1. За місцем проживання до виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської Ради депутатів;

1.2. За місцем роботи до підприємств, установ, організацій, що мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво.

2. Зібрати необхідні документи та подати до відділу, що здійснює зарахування на квартирний облік (наприклад, до одного з Центрів надання адміністративних послуг  (надалі – ЦНАП).

3. Рішення щодо взяття на квартирний облік повинно бути винесене у місячний строк (30 календарних днів) з дня подання всіх документів (рішення може бути як позитивним, так і у формі відмови з з посиланням на чинне законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням відповідно до встановленого порядку. У разі задоволення Вашої заяви, Ви отримаєте письмову відповідь з повідомленням дати взяття на облік, виду і номера черги).

Примітка. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, — протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

Можливість оскарження

У разі одержання необґрунтованої відмови у задоволенні заяви про взяття на квартирний облік, Ви маєте право звернутися до суду з позовом щодо визнання неправомірними дій відповідного органу та зобов’язання вчинити відповідні дії.

Спори про зобов’язання взяти на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, оскільки в цьому випадку йдеться про захист цивільного права (справа № К/800/9928/15, ухвала Вищого адміністративного суду від 15 листопада 2017 року).

Зняття із квартирного обліку

Слід зазначити, що законом передбачений виключний перелік випадків, коли особа та члени її сім’ї знімаються із квартирного обліку. Так, відповідно до ст. 40 ЖК громадяни знімаються із обліку, потребуючих поліпшення житлових умов у випадках:

1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

11) одноразового одержання за їх бажанням від органів державної влади або органів місцевого самоврядування грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення у встановленому порядку;

2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

3) припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР;

4) засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання або вислання;

5) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.

У разі:

 • виїзду особи на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;
 • засудження особи до позбавлення волі на строк понад шість місяців;
 • смерті особи, яка перебувала на квартирному обліку

за членами сім’ї зберігається право подальшого перебування на обліку.

 Додатково – відповіді на два важливі запитання:

Яким чином військовослужбовцю дізнатися, чи перебуває він на квартирному обліку при військовій частині?

Необхідно звернутися до житлової комісії військової частини з запитом щодо перебування на квартирному обліку. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», відповідь на запит надається не пізніше 5 робочих днів з моменту його отримання; строк розгляду запиту може бути продовжено з 5 до 20 робочих днів, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.

Які документи йому потрібно зібрати при звільненні, щоб після нього стати на облік зі збереженням часу перебування на обліку за колишнім місцем праці?

Додатково необхідно отримати:

 • витяг з книги обліку осіб, які перебувають у черзі на поліпшення житлових умов (одержання житла для постійного проживання), яка ведеться представником житлової комісії військової частини;
 • копію рішення житлової комісії військової частини про взяття на облік;
 • витяг з рішення житлової комісії військової частини про зняття з обліку (або його копію);
 • копію наказу про звільнення з військової служби.
Процедура взяття учасника АТО на квартирний облік

20 коментарів до “Процедура взяття учасника АТО на квартирний облік

 • 15.12.2020 о 12:16
  Постійне посилання

  Чи має право заявник УБД ВПО у заяву про взяття на квартирний облік у Києві вписати повнолітнього сина (21рік) студента ВНЗ (денна форма навчання) який на період навчання зареєстрований як ВПО (Внутрішньо переміщена особа)у Харкові тобто не зареєстрований у місті Києві де намагається батька УБД стати на квартирний облік

 • 12.07.2021 о 15:44
  Постійне посилання

  Доброго дня. Чи знімається військовослужбовець з квартирної черги якщо за участь в АТО він отримав земельну ділянку. Так чи ні дайте посилання на закон який це регулює. Дякую.

 • 21.07.2021 о 09:32
  Постійне посилання

  Олександре, відповідаю на Ваше запитання.
  Ні, з квартирного обліку він не знімається, поки на земельній ділянці не побудовано та не введено в експлуатацію житловий будинок. При цьому, слід врахувати цільове призначення земельної ділянки.
  Це питання регулюється Конституцією України та Житловим кодексом України, постановою Ради Міністрів Української РСР від 11.12.84 р. № 470, тощо.
  На час, поки у Вас немає житла, Ви не втрачаєте статус особи, яка потребує поліпшення житлових умов.

 • 30.07.2021 о 15:33
  Постійне посилання

  Добрый день!
  Подскажите, если муж прописан в селе, но вся семья проживает по прописке жены в Киеве, где становится на квартиррый учет? Есть вероятность получить квартиру в Киеве или необходимо прописать мужа по месту жительства?

 • 31.08.2021 о 09:14
  Постійне посилання

  Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, стоим на учете в одном городе, переехали в другой. В соответствии с пунктом 31, с сохранением очереди дела передаются с одного города в другой. В соответствующем органе сказали написать заявление на их имя (о том чтоб дела передать или как-то так), можете подсказать пример заявления пожалуйста?

 • 02.09.2021 о 21:43
  Постійне посилання

  Добрый день!Подскажите, где взять форму заяви про взятия на квартирний облiк для участника бойових дiй?

 • 13.09.2021 о 16:39
  Постійне посилання

  Добрий день! Скажіть будь ласка якщо чоловік приписаний в військовій частині та стоїть на черзі на службову квартиру та черга не підходить більше двох років! Скажіть чи має він право стати в тому районі на чергу де приписані та проживає сім’я???
  Дякую за відповідь!

 • 27.09.2021 о 17:43
  Постійне посилання

  Добрий день! Скажіть будь ласка, якщо приписаний та стою на квартирному обліки при військовій частині, маю право стати з сім’єю районі в якому зареєстрований, як учасник АТО або як багатодітна родина?
  Дякую !

 • 01.12.2021 о 16:22
  Постійне посилання

  Доброго дня, скажіть будь ласка, чи не можливо стати в таку чергу, якщо учасник виплачує лізингову квартиру, якої не є власником? і стоїть в черзі на квартирний облік

 • 13.12.2021 о 15:19
  Постійне посилання

  Будь ласка, розясність.
  З 2017р. військовослужбовець (УБД) став на кварт.облік в КЕЧ на отримання службового житла в складі 3 особи: він, дружина, дочка. Шлюб у 2020р. розірвали. Зараз колишня дружина війсьвослужбовець (УБД) хоче стати на кварт.облік на отриман. службового житла з 2017р. , оскільки перебувала на кварт.обліку з 2017р. в складі сім’і військовослужбовця. Чи моливо це? Чим це передбачено?

 • 16.12.2021 о 21:45
  Постійне посилання

  Здравствуйте, подскажите пожалуйста.Муж атошник,убд с 2016года.Жилья своего у него нет,на квартирный учёт не ставят, так как мы Поженились и есть моё жилье оно и на меня одну оформленно.

 • 16.12.2021 о 21:51
  Постійне посилання

  Почему участнику боевых действий,не хотят ставить на квартирный учёт,мотивируя тем что у жены есть жилье и он там проживает,хотя дом был ещё до брака.

 • 05.01.2022 о 10:18
  Постійне посилання

  Здравствуйте, пожалуйста подскажите, муж прописан в одной области, я в другой, фактически живём в моей области и он работает официально,снимаем жилье, молодая семья в браке с грудничком, можем ли мы стать на учёт в моей области? Не ща местом прописки? Спасибо большое

 • 25.01.2022 о 13:03
  Постійне посилання

  Добрый день! Підскажіть будь ласка, чоловік Ветеран війни прописаний в селі сім’я прописана в м. Ніжин.Може стати в чергу на житло в м.Ніжині?

 • 31.03.2022 о 21:10
  Постійне посилання

  Мій син учасник бойових дій. Подали документи на житло. Більше півтора року мовчать. Не говорять даже, який на черзі. Свого житла не має ні син ні я ( мати). Прописані в моїй мамі. Нам положено житло?

 • 09.02.2023 о 21:37
  Постійне посилання

  Доброго дня! Чоловік УБД, ветеран війни прописаний у селі, але проживає у м.Львів. Чи має право стати на квартирний облік у Львові чи тільки за місцем прописки?

 • 16.06.2023 о 16:27
  Постійне посилання

  доброго дня! така ситуація, чоловіка разом з дітьми беруть до розрахунку площі , а дружина сказали, що не має права, тому на неї не рахують. Дружина ВПО, шлюб укладений ще до постанови чоловіка на квартирний облік.

 • 05.12.2023 о 09:24
  Постійне посилання

  до виконкому селищної ради УБД подав документи на взяття на квартирний облік . Перелік документів: паспорт. код, посвідчення УБД, довідка про склад сімї ( проживає разом з дружиною і трьома дітьми у тестя і тещі), документи дружини. свідоцтва про народження дітей, посвідчення УСЗН на пільги для багатодітних сімей, інформацію з Державного реєстру речових прав на майно про відсутність власного житла. Чи вичерпний перелік? Як учасника УБД ставити на облік в позачергову чергу? Дякую.

 • 05.12.2023 о 09:26
  Постійне посилання

  до виконкому селищної ради УБД подав документи на взяття на квартирний облік . Перелік документів: паспорт. код, посвідчення УБД, довідка про склад сімї ( проживає разом з дружиною і трьома дітьми у тестя і тещі), документи дружини. свідоцтва про народження дітей, посвідчення УСЗН на пільги для багатодітних сімей, інформацію з Державного реєстру речових прав на майно про відсутність власного житла. Чи вичерпний перелік? Як учасника УБД ставити на облік в позачергову чергу? Дякую.

 • 26.01.2024 о 12:43
  Постійне посилання

  Підкажіть будь ласка, я учасник АТО, ООС, отримав поранення на війні в 2022р. та був звільнений за станом здоров’я. Мені видали посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, а УБД забрали. Коли я подав документи щоб стати в чергу на отримання житла, то мені відмовили, у зв’язку з тим що в посвідченні вказано: “пункт 1частини 2 статті 7” , тобто ця стаття не надає відповідних пільг, хоча в мене є довідка МСЕК в якій вказано що інвалідність 2 група пов’язана з захистом батьківщини , скажіть чи правомірно мені відмовляють?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X