Повноваження співвласників багатоквартирного будинку
Повноваження співвласників багатоквартирного будинку

Що означає бути співвласником багатоквартирному будинку? Для чого потрібні збори співвласників? Хто за що платить і хто перед ким звітує?

В цій консультації клініцити Юридичної клініки Школи права УКУ поснюють все зазначене вище та дають відповіді на два основні питання, які цікавлять співвласників.

1.Правова основа функціонування зборів співвласників багатоквартирного будинку.

Згідно з п. 1 ст. 5 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, “спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників”.

Ст. 369 Цивільного кодексу України закріплює за співвласниками майна, що є у спільній сумісній власності, право володіти і користуватися ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. А здійснювати розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності – за згодою всіх співвласників. Для прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком співвласники беруть участь у зборах співвласників.

Стаття 10 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” зазначає перелік повноважень зборів співвласників. До них належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі тих, що стосуються спільної власності.

Збори співвласників можуть скликатися ініціативною групою у складі не менше трьох співвласників або управителем, обраним відповідно до Закону “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”.

Повідомлення про дату та місце проведення зборів співвласників має бути вручено не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів у письмовій формі кожному співвласникові під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом, а також має бути розміщено у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду багатоквартирного будинку.

Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку. Винятком з цього правила є рішення з питань (ці вважаються прийнятими зборами співвласників, якщо за них проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50% загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень  будинку):

  • визначення управителя та його відкликання, затвердження та зміна умов договору з управителем;
  • обрання уповноваженої особи (осіб) співвласників під час укладання, внесення змін та розірвання договору з управителем, здійснення контролю за його виконанням;
  • вибору моделі організації договірних відносин з виконавцем комунальної послуги (укладення індивідуального та/або колективного договору про надання комунальної послуги).

Рішення зборів співвласників оформляється протоколом, який підписується усіма співвласниками (їх представниками), які взяли участь у зборах, кожен з яких ставить підпис під відповідним варіантом голосування (“за”, “проти”, “утримався”). Якщо під час проведення зборів співвласників для прийняття рішення не набрано відповідної кількості голосів “за” або “проти”, протягом 15 днів проводиться письмове опитування співвласників (шляхом власноручного заповнення ними листків опитування), які не голосували на зборах. Якщо необхідної кількості голосів “за” не набрано, рішення вважаються неприйнятими. Результати опитування вносяться до протоколу, листки опитування додаються до протоколу також.

Повідомлення про рішення, прийняте зборами співвласників, не пізніше 10 днів після його прийняття надається в письмовій формі кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатоквартирному будинку, а також розміщується у загальнодоступному місці при вході до кожного під’їзду.

Рішення зборів співвласників є обов’язковими для всіх співвласників, включаючи тих, які набули право власності на квартиру чи нежитлове приміщення після прийняття рішення.

За рішенням зборів співвласників повноваження щодо прийняття рішень стосовно спільного майна, яким користується лише певна група співвласників (співвласники квартир та нежитлових приміщень, розташованих в одному під’їзді або секції багатоквартирного будинку тощо), за умови що при цьому не порушуються права інших співвласників, можуть бути передані цій групі співвласників.

2. Яким чином вирішується сума грошових коштів, яку вносить кожен зі співвласників багатоквартирного будинку на потреби його обслуговування, чи мають співвласники право доступу до звітності щодо використання таких коштів.

Співвласники багатоквартирного будинку, відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”,  мають право одержувати інформацію про витрати на утримання спільного майна багатоквартирного будинку та надходження, отримані від його використання.

Стаття 12 цього Закону перечислює що в себе включають витрати на управління багатоквартирним будинком:

  1. витрати на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку;
  2. витрати на оплату комунальних послуг стосовно спільного майна багатоквартирного будинку;
  3. витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань за кредитним договором, укладеним за програмами Фонду енергоефективності;
  4. витрати на сплату винагороди управителю в разі його залучення;
  5. інші витрати, передбачені рішенням співвласників або законом.

Витрати на управління багатоквартирним будинком розподіляються між співвласниками пропорційно до їхніх часток співвласника, якщо рішенням зборів співвласників або законодавством не передбачено іншого порядку розподілу витрат.

Невикористання власником належної йому квартири чи нежитлового приміщення або відмова від використання спільного майна не є підставою для ухилення від здійснення витрат на управління багатоквартирним будинком.

Зобов’язання із здійснення витрат на управління багатоквартирним будинком у разі здачі в найм (оренду) квартир та/або нежитлових приміщень державної або комунальної власності несуть наймачі (орендарі) таких квартир та/або приміщень.

ВИСНОВОК:

Більшість питань, що стосуються управління співвласниками багатоквартирним будинком регулюються Законом України “Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”. Але детальніші організаційні та управлінські дії вирішуються зборами співвласників конкретного багатоквартирного будинку шляхом взаємного інформування та активної участі. За загальним правилом, кожен співвласник має право бути поінформованим про всі дії, які вчиняються щодо спільного майна багатоквартирного будинку.

Повноваження співвласників багатоквартирного будинку

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

X