Із кінця 1990-х Міжнародний фонд «Відродження» був основним партнером мережі юридичних клінік України. До 2006 року гранти МФВ були вагомим джерелом фінансування їх діяльності. З 2013 року співпраця відновлюється і сьогодні МФВ підтримує заходи із розвитку Асоціації юридичних клінік України, допомагає організовувати всеукраїнські заходи навчальні та конкурсні заходи.


Проекти USAID з початку 2000-х підтримували ряд ініціатив окремих юридичних клінік із покращення якості юридичної освіти, доступу до правосуддя та правової допомоги. У 2012 році проект USAID «Справедливе правосуддя» підтримав проведення всеукраїнського круглого столу, під час якого було обговорено проблеми щодо статусу та ролі юридичних клінік України як суб’єктів надання безоплатної правової допомоги.


Офіс Координатора проектів ОБСЄ в Україні системно підтримує діяльність юридичних клінік як частину удосконалення вищої юридичної освіти. Декілька разів підтримував навчальні заходи для юридичних клінік України. З 2015 року реалізується окремий проект з підготовки навчальних компонентів юридичної клінічної освіти, а також підтримки організаційного розвитку Асоціації юридичних клінік України

 


Українська фундація правової допомоги сприяє розвитку мережі юридичних клінік України з 2013 року. За її організаційної підтримки була розроблена нова редакція Стандартів діяльності юридичних клінік України, організовано ряд навчальних та конкурсних заходів для юридичного клінічного руху. Головна точка дотику ініціатив Фундації та Асоціації юридичних клінік України – система безоплатної правової допомоги, особливими суб’єктами якої є юридичні клініки.


Загальнонаціональний правопросвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО!» реалізується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, територіальними органами юстиції, за підтримки юридичних клінік, міжнародних донорів та партнерів. Асоціація юридичних клінік України разом з проектом займаються правопросвітньою діяльністю в школах, ВНЗ та серед суспільства.

 


Польська фундація правової допомоги з початку 2000-х всіляко допомагає розвитку мережі юридичних клінік України. Представники українського юридичного клінічного руху вивчають польський досвід функціонування безоплатних студентських консультацій, беруть участь у заходах польських партнерів. Відбувалися і планується відродження взаємних стажувань, обмінів тренерами на навчальних заходах, спільні проекти.

 


Європейська мережа юридичної клінічної освіти зацікавлена у співпраці із Асоціацією юридичних клінік України. Посилення організаційної спроможності Асоціації юридичних клінік України дасть змогу не лише стати повноправним членом мережі юридичних клінік Європи, але й брати участь в спільній організації науково-практичних заходів із європейськими колегами.


Протягом 2004-2007 років Фондом правової допомоги Віктора Пінчука було надано фінансову підтримку проекту «Юридичні клініки». За допомогою фінансування цього проекту було розширено мережу юридичних клінік у майже всіх регіонах України.

 


Американська асоціація юристів «Ініціатива з верховенства права» (ABA/ROLI-Україна) долучилася до підтримки юридичної клінічної освіти в Україні з початку 2000-х років. Вона допомогла розширити мережу юридичних клінік, системно підтримує їх інноваційні програми роботи (напр. Street law), започаткувала український формат Олімпіади юридичних клінік з інтерв’ювання та консультування клієнтів, регулярно підтримує навчальні та конкурсні заходи юридичного клінічного руху.