Legal Clinic of the Zaporizhzhia National University

Legal Clinic of the Zaporizhzhia National University
Рік заснування юридичної клініки 2006
Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5) відповідальна особа

1. м. Запоріжжя  просп. Соборний, 74 (V корпус ЗНУ), к. 210
2. 228-76-16; 228-76-17(факс)
3.almak17@ukr.net
4. https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/law
5. Коломоєць Тетяна Олександрівна
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів-кураторів 3
2. Студентів 50
Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 60
б) юридичне консультування 60
в) підготовка правових несудових документів 40
г) підготовка  процесуально-правових документів 20
д) представництво інтересів в судах та інших органах 5
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 120
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw) 10
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) 40
Галузі надання правової допомоги всі галузі без винятку
Ведення обліку консультацій журнал
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти  заняття поза навчальним планом
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів  зараховується як практика

Legal Clinic Named after Otaman Anton Holovaty of the Odessa Institute of the Interregional Academy of Personnel Management

Legal Clinic Named after Otaman Anton Holovaty of the Odessa Institute of the Interregional Academy of Personnel Management
Рік заснування юридичної клініки  2009
Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ ВНЗ без штату
Контактні дані юридичної клініки:

1)      адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)      телефон

3)      електронна пошта

4)      сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)      відповідальна особа

1.   Вул. Чорноморського козацтва, 19, м. Одеса, 65003, Україна
2.        +380980281849
3.        advokatvladimer34@gmail.com
4.        http://odessa.maup.com.ua
5.        Марченко Володимир Леонтійович, керівник юридичної клініки
Кількість залучених викладачів  т.ч. практиків) та студентів 1.        Викладачів-кураторів 6
2.        Студентів 15
Показники роботи юридичної

клініки у 2016 році

Надання правничої допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 37
б) юридичне консультування 78
в) підготовка правових несудових документів  

70

г) підготовка процесуально-правових документів  

45

д) представництво інтересів  в судах та інших органах  

4

2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо)  

7

б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw)  

4

в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)

 

 

 

 

Галузі надання правової допомоги

 

 лише окремі галузі права: цивільне, сімейне, фінансове, адміністративне, трудове, господарське, кримінальне, земельне право
Ведення обліку консультацій журнал
Викладання спецкурсу юридичної клініки освіти заняття поза навчальним планом
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів  зараховується як практика

Legal Clinic “Veritas” of the Petro Mohyla Black Sea National University

Legal Clinic “Veritas” of the Petro Mohyla Black Sea National University
Рік заснування юридичної клініки 2004
Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ  ВНЗ без штату
Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5) відповідальна особа

1. м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10
2. +380678416608, 76-55-61
3. ole4kavv@ukr.net
4. https://chmnu.edu.ua/yuridichna-klinika-v-e-r-i-t-a-s/
5. Лісна Іванна Стефаніїна, керівник юридичної клініки
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів-кураторів 4
2. Студентів 11
Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

 

 

 

 

 

 

 

1. Надання правової допомоги
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги
б) юридичне консультування 7
в) підготовка правових несудових документів 2
г) підготовка  процесуально-правових документів 4
д) представництво інтересів в судах та інших органах
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 1
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
Галузі надання правової допомоги  всі галузі без винятку
Ведення обліку консультацій  журнал
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти  заняття поза навчальним планом
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів  не розглядається як спосіб проходження практики

Legal Clinic of the Kherson State University

Legal Clinic of the Kherson State University
Рік заснування юридичної клініки 2005
Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом
Контактні данні юридичної клініки:

1.Адреса ( у т.ч. адреса приймальні)

2.Телефон

3.Електронна пошта

4.сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5.відповідальна особа

1.    м. Херсон, вул. Університетська, 4, ауд 603-604
2.    +380502094325
3.    novikovnm@i.ua
4.   http://www.kspu.edu/About/Faculty/Faculty_of_Law/PublicLawConsulting.aspx
5.    Новіков Микола Михайлович, керівник юридичної клініки
Кількість залучених викладачів  (в т.ч. практиків) та студентів a)    Викладачів-кураторів: 12
b)   Студентів: 60
Показники роботи юридичної клініки у контрольному 1.Надання правової допомоги:
а)Надання інформації чи контактів щодо правової допомоги

 

2175

 

б)Юридичне консультування 365
в)Підготовка правових несудових документів 202
г)Підготовка процесуально-правових документів 311
д)представництво інтересів в судах та інших  органах 44
2.Правова освіта

а)Публічні виступи ( лекції, презентації, зустрічі, тощо)

104
б)Інтерактивні заняття (практичне право) 32
в)Медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) 76
Галузі надання  правової допомоги Окремі галузі права: конституційне, цивільне, цивільно-процесуальне, адміністративне, адміністративно-процесуальне, житлове, трудове, сімейне, господарське, господарсько-процесуальне право.

Спеціалізовані сфери правовідносин: фінансово-бюджетна, банківська, земельна, екологічна, пенсійна, військова, митна тощо

Ведення обліку консультацій журнал; паперовий архів; електронний архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика

Law Clinic of the University of Customs and Finance

Law Clinic of the University of Customs and Finance
Year of foundation of the legal clinic 2010

 

The organizational and legal form of the legal clinic another unit of the university without staff
Contact information of the legal clinic:

 

1) addresses (including address of the reception desk)

 

2) phone

 

3) E-mail

 

4) the site of the UC or the UC site on the university’s website, in social networks

 

5) responsible person (name, position)

1. 49000, Dnipropetrovsk, street. Dzerzhinsky, 2/4, cab. 101

2. (056) 756-05-52

3.lawclinic-umsf@ukr.net

4. http://umsf.dp.ua/studenty/studentske- zhittya / legal-clinic.html

5. Davlatov Shavkat Boboevich, associate professor of the department of criminal-legal disciplines UMSF

 

 

Areas of activity and forms of legal aid

1. Legal assistance: counseling; preparation of legal non-judicial documents; preparation of procedural legal documents; representation of interests in courts and other bodies

 

2. Legal education

Branches of legal assistance all sectors without exeption
Specialization None
Average annual number of consultations 216
Conducting a Accounting Advice Register
Teaching special course of legal clinical education classes

 

outside the curriculum
Does the work in the clinic, as a practice

base

Yes
Types of practice that students take in a legal clinic familiarization; production, pre-diplomazation
The number of teachers and students involved 1. Teachers-curators: 5

 

2. Students: 30

Legal Clinic of the Berdyansk University of Management and Business

Legal Clinic of the Berdyansk University of Management and Business
Рік заснування юридичної клініки 2012
Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ ВНЗ без штату
Контактні дані юридичної клінік

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5) відповідальна особа

1.вул. Свободи, 117А, Бердянськ, 71100
2. тел. 0666148014; 0956381951

 

3. muratkaterina@mail.ru

 

4. –

http://www.bumib.edu.ua/uk/news/919

5. Педан Віктор Іванович, викладач-куратор юридичної клініки

 

Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів-кураторів 6
2. Студентів 26
Показники роботи юридичної клініки у 2016 році

 

1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 20
б) юридичне консультування 62
в) підготовка правових несудових документів 62
г) підготовка  процесуально-правових документів 57
д) представництво інтересів в судах та інших органах
2. Правова просвіта
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 3
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw) 2
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
Галузі надання правової допомоги всі галузі без винятку
Ведення обліку консультацій журнал, паперовий архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти  

 

Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика

Legal clinic “Pro bono” of the National University “Odessa Law Academy”

Legal clinic “Pro bono” of the National University “Odessa Law Academy”
Рік заснування юридичної клініки 1998
Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)      сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1. м. Одесса, вул. Черняховського, буд. 2
2. (048) 777-27-61
3. lawclinic@onua.edu.ua
4. http://clinic.onua.edu.ua/ https://www.facebook.com/profile.php?id=1000114569 80192

https://www.instagram.com/law_clinic/

5. Директор юридичної клініки – Павлова Ю.С.
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів станом на контрольний рік 1. Викладачів-кураторів 4
2. Студентів 457
Показники роботи юридичної клініки у контрольному році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 6200
б) юридичне консультування 5436
в)       підготовка       правових           несудових документів 1009
г)     підготовка          процесуально-правових документів 2984
д) представництво інтересів в судах та  інших органах 75
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 48
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw) 36
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) 46
Галузі надання правової допомоги широке       коло       галузей,       за                    виключенням кримінального права
Ведення обліку консультацій журнал; електронний архів
Викладання       спецкурсу       юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів не розглядається як спосіб проходження практики

Legal Clinic “Ex aequo et bono” of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding

Legal Clinic “Ex aequo et bono” of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding
Рік заснування юридичної клініки 2000
Організаційно-правова      форма       юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)     сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1. 54000 м. Миколаїв, вул. Героїв Сталінграду, 9, к.611

2. 0512 711733

3. clinic.nuos@gmail.com

4. https://www.facebook.com/502469233191170

5. завідувач ЮК, доцент кафедри правознавства, кандидат політичних наук Ломжець Ю.В.

Напрями діяльності та форми надання правової допомоги 1.    Надання               правової               допомоги: консультування; підготовка правових несудових            документів;    підготовка процесуально-правових документів

2.    Правова просвіта

Галузі надання правової допомоги всі галузі без винятку
Наявність спеціалізації у наданні правової допомоги спеціалізації немає
Середня річна кількість консультацій 50
Ведення обліку консультацій журнал; електронний архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти обов’язковий      курс      “Основи      юридичної клінічної практики”
Чи є юридична клініка базою практики так
Види практики, які проходять студенти в юридичній клініці ознайомча; виробнича
Чи     зараховується     робота     в     клініці,     як проходження практики ні
Кількість залучених викладачів та студентів 1.    Викладачів-кураторів: 4

2.    Студентів: 12

X