Legal Clinic of the Ukrainian Catholic University

Legal Clinic of the Ukrainian Catholic University
Рік заснування юридичної клініки 2018
Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом

 

Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5) відповідальна особа (ПІБ, посада)

1.вул. Козельницька, 2а, м. Львів
2. 0937791136
3. hrystjakovtsun@gmail.com
4. –
5. Ковцун Христина Маркіянівна, керівник Юридичної клініки

Legal Clinic of the National University of Water Environmental Engineering, probationer of the ALCU

Legal Clinic of the National University of Water Environmental Engineering, probationer of the ALCU
Рік заснування юридичної клініки 2012
Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ НУВГП із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5) відповідальна особа

1.каб. 824, вул. О.Новака, 75, м. Рівне

(Навчальний корпус №8 НУВГП)

2. 0967725450
3. nni-prava@nuwm.edu.ua
4. –
5. Пасічнюк Василь Борисович, заступник директора інституту права Національного університету водного господарства та природокористування
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів-кураторів 8
2. Студентів 64
Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 94
б) юридичне консультування 45
в) підготовка правових несудових документів 34
г) підготовка  процесуально-правових документів 11
д) представництво інтересів в судах та інших органах 4
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 1
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо
Галузі надання правової допомоги Лише окремі галузі права: господарське право, господарсько-процесуальне право кримінальне право, кримінально-процесуальне право, цивільне право, цивільно-процесуальне  право, трудове право, сімейне право
Ведення обліку консультацій журнал
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика

Legal Clinic Pro bono of the Lviv University of Trade and Economics

Legal Clinic Pro bono of the Lviv University of Trade and Economics
Рік заснування юридичної клініки 1998
Організаційно-правова форма юридичної клініки інший підрозділ ЗВО без штату
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)      сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1. м. Львів,  вул. І. Франка, 68
2. (032) 260-04-03
3. kotuha1@ukr.net
4. http://www.lute.lviv.ua
5. Фіцик Софія Олександрівна
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів станом на контрольний рік 1. Викладачів-кураторів 7
2. Студентів 11
Показники роботи юридичної клініки у контрольному році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 30
б) юридичне консультування 42
в) підготовка правових несудових документів 15
г)       підготовка             процесуально-правових документів 18
д) представництво інтересів в судах та інших органах 10
2. Правова просвіта:
а)    публічні     виступи    (лекції,     презентації, зустрічі тощо) 10
б) інтерактивні заняття (практичне право / street law) 8
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
Галузі надання правової допомоги широке    коло    галузей,    за    виключенням  кримінального , кримінально-процесуального право
Ведення обліку консультацій паперовий архів.
Викладання       спецкурсу       юридичної клінічної освіти обов’язковий курс “Юридичний практикум”
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика
X