Central legal clinic of PrVNZ “Interregional Academy of Personnel Management” (scientific level)
Рік заснування юридичної клініки 2005
Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)    сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1. Вул. Фроментівська 2, корпус 7, кабінет 205, Київ, 03039
2. (044)-524-48-86
3. key.klinik@ukr.net
4. https://www.facebook.com/klinika.ip/
5. Скиданов Костянтин Володимирович – кандидат юридичних наук, керівник юридичної клініки
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів станом на контрольний рік 1. Викладачів-кураторів 2
2. Студентів 40
Показники роботи юридичної клініки у контрольному році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 80
б) юридичне консультування 80
в) підготовка правових несудових документів 75
г) підготовка процесуально-правових документів 60
д) представництво інтересів в судах та інших органах 3
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 20
б) інтерактивні заняття (практичне право / street law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
Галузі надання правової допомоги всі галузі без винятку
Ведення обліку консультацій журнал; електронний архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти курс за вибором студентів “Основи діяльності юридичних клінік та консультування”
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика
Central legal clinic of PrVNZ “Interregional Academy of Personnel Management” (scientific level)
X