Laboratory of Practical Law “Legal Clinic” of the Ivan Franko National University of Lviv
Рік заснування юридичної клініки 2003
Організаційно-правова      форма       юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)     сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1.79000, Львів, вул. Січових Стрільців 14, каб. 211.

2. (032) 239 41 77; 239 41 02 – деканат

3. practical.law.lnu@gmail.com 4.

http://law.lnu.edu.ua/departments/laboratoryofthe pracicallaw/ https://www.facebook.com/profile.php?id=10001 1181373701

5. завідувач лабораторії

Бішко (Палюшкевич) Ганна Степанівна

Напрями діяльності та форми надання правової допомоги 1.    Надання               правової               допомоги: консультування; підготовка правових несудових            документів;               підготовка процесуально-правових    документів; представництво інтересів в судах та інших органах

2.    Правова просвіта;

Галузі надання правової допомоги всі    галузі    окрім    кримінального    права    та кримінально – процесуального права
Наявність спеціалізації у наданні правової допомоги спеціалізації немає
Середня річна кількість консультацій 300
Ведення обліку консультацій журнал; електронний архів;
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти не викладається
Чи є юридична клініка базою практики ні
Види практики, які проходять студенти в юридичній клініці
Чи     зараховується     робота     в     клініці,     як проходження практики ні
Кількість залучених викладачів та студентів 1.    Викладачів-кураторів: 8

2.    Студентів: в середньому :55

Laboratory of Practical Law “Legal Clinic” of the Ivan Franko National University of Lviv
X