Legal Clinic “Defendo” of the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
Рік заснування юридичної клініки 2011
Організаційно-правова      форма       юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)     сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1. 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 124, навч. корп. № 19, кім. 329

2. 044-236-09-25

3.  defendo_kpi@ukr.net

4.  defendo.kpi.ua

5.       Бежевець    Алла   Михайлівна,      директор юридичної клініки, старший викладач

Напрями діяльності та форми надання правової допомоги 1.    Надання              правової                 допомоги: консультування; підготовка правових несудових    документів;     підготовка процесуально-правових документів

2.    Правова просвіта

Галузі надання правової допомоги всі    галузі    за    винятком:         кримінального, податкового, фінансового
Наявність спеціалізації у наданні правової допомоги спеціалізації немає
Середня річна кількість консультацій 80
Ведення обліку консультацій журнал
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти курс      за      вибором      студентів             “Основи юридичної клінічної практики”
Чи є юридична клініка базою практики так
Види практики, які проходять студенти в юридичній клініці виробнича, переддипломна
Чи     зараховується     робота     в     клініці,     як проходження практики так
Кількість залучених викладачів та студентів 1.    Викладачів-кураторів: 1

2.    Студентів: 13

Legal Clinic “Defendo” of the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”
X