Legal clinic of Kharkiv National University of Internal Affairs
Рік заснування юридичної клініки 2013
Організаційно-правова форма юридичної клініки

(один з варіантів)

інше:    громадська    організація,    створена   на   базі університету
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)      сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1. м.Харків, проспект  Льва Ландау, 27
2. (0572) 7398-800
3. ella.vakulovich@gmail.com
4. –
5. Вакулович Елла Валентинівна, доцент кафедри цивільного права та процесу
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів станом на контрольний рік 1. Викладачів-кураторів 1
2. Студентів 12
Показники роботи юридичної клініки у контрольному році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 16
б) юридичне консультування 38
в) підготовка правових несудових документів 2
г)      підготовка            процесуально-правових документів 15
д) представництво інтересів в судах та інших органах
2. Правова просвіта:
а)    публічні    виступи    (лекції,    презентації, зустрічі тощо) 2
б) інтерактивні заняття (практичне право / street law)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо)
Галузі надання правової допомоги широке    коло    галузей,    за    виключенням   таких: кримінальне право, кримінальний процес
Ведення обліку консультацій журнал; паперовий архів
Викладання       спецкурсу       юридичної клінічної освіти відсутній
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика
Legal clinic of Kharkiv National University of Internal Affairs
X