Legal Clinic of the National University of Water Environmental Engineering, probationer of the ALCU
Рік заснування юридичної клініки 2012
Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ НУВГП із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1) адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2) телефон

3) електронна пошта

4) сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5) відповідальна особа

1.каб. 824, вул. О.Новака, 75, м. Рівне

(Навчальний корпус №8 НУВГП)

2. 0967725450
3. nni-prava@nuwm.edu.ua
4. –
5. Пасічнюк Василь Борисович, заступник директора інституту права Національного університету водного господарства та природокористування
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів 1. Викладачів-кураторів 8
2. Студентів 64
Показники роботи юридичної клініки у 2016 році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 94
б) юридичне консультування 45
в) підготовка правових несудових документів 34
г) підготовка  процесуально-правових документів 11
д) представництво інтересів в судах та інших органах 4
2. Правова просвіта:
а) публічні виступи (лекції, презентації, зустрічі тощо) 1
б) інтерактивні заняття (практичне право / streetlaw)
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо
Галузі надання правової допомоги Лише окремі галузі права: господарське право, господарсько-процесуальне право кримінальне право, кримінально-процесуальне право, цивільне право, цивільно-процесуальне  право, трудове право, сімейне право
Ведення обліку консультацій журнал
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика
Legal Clinic of the National University of Water Environmental Engineering, probationer of the ALCU
X