Legal clinic of Uzhgorod National University
Рік заснування юридичної клініки 1998
Організаційно-правова форма юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ із штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)      сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1. м. Ужгород, вул. Капітульна 26/23 (приміщення юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ»)
2. 0506723955;  0506744856
3.ivan.peresh@gmail.com; marija_mendzhul@ukr.net
4. –
5. Переш Іван Євгенійович – директор юридичної клініки; Менджул Марія Василівна – заступник директора юридичної клініки
Кількість залучених викладачів (в т.ч. практиків) та студентів станом на контрольний рік 1. Викладачів-кураторів 9
2. Студентів 28
Показники роботи юридичної клініки у контрольному році 1. Надання правової допомоги:
а) надання інформації чи контактів щодо правової допомоги 64
б) юридичне консультування 27

3

в) підготовка правових несудових документів 53
г)       підготовка             процесуально-правових документів 94
д) представництво інтересів в судах та інших органах 12
2. Правова просвіта:
а)    публічні     виступи    (лекції,     презентації, зустрічі тощо) 19
б) інтерактивні заняття (практичне право / street law) 4
в) медіа правова просвіта (інфо у ЗМІ, фільми тощо) 23
Галузі надання правової допомоги широке    коло    галузей,    за    виключенням   таких: кримінально, кримінально-процесуальне право
Ведення обліку консультацій журнал, паперовий та електронний архів.
Викладання       спецкурсу       юридичної клінічної освіти інше: в межах обов’язкового курсу “Юридична деонтологія”, заняття поза навчальним планом
Як співвідноситься робота в юридичній клініці з практикою студентів зараховується як практика
Legal clinic of Uzhgorod National University
X