Legal Clinic of Yaroslav the Wise National Law University

 

Рік заснування юридичної клініки 2006
Організаційно-правова      форма       юридичної клініки структурний підрозділ ВНЗ зі штатом
Контактні дані юридичної клініки:

1)    адреса (у т.ч. адреса приймальні)

2)    телефон

3)    електронна пошта

4)     сайт ЮК або сторінки ЮК на сайті ВНЗ, у соцмережах

5)    відповідальна особа (ПІБ, посада)

1.м. Харків, вул. Пушкінська 106, к. 104 2.(057) 704 92 08

3.jurclinica@ukr.net

4. legalclinic.nlu.edu.ua, facebook.com/legalclinic.nlu.edu.ua

5.Керівник Юридичної клініки Віктор Янишен

Напрями діяльності та форми надання правової допомоги 1.    Надання               правової               допомоги:
консультування;
підготовка правових несудових документів;
підготовка процесуально-правових документів;
представництво інтересів в судах та інших органах2.    Правова просвіта
Галузі надання правової допомоги всі галузі без винятку
Наявність спеціалізації у наданні правової допомоги спеціалізації немає
Середня річна кількість консультацій 700
Ведення обліку консультацій журнал; електронний архів
Викладання спецкурсу юридичної клінічної освіти заняття поза навчальним планом
Чи є юридична клініка базою практики так
Види практики, які проходять студенти в юридичній клініці ознайомча; виробнича; стажування
Чи     зараховується     робота     в     клініці,     як проходження практики ні
Кількість залучених викладачів та студентів 1.    Викладачів-кураторів: 5

2.    Студентів: 47

Legal Clinic of Yaroslav the Wise National Law University
X