Лютий, 2021

11Лютий10:0014:00Форум "Соціально-психологічні та правові аспекти протидії насильству в освітніх закладах"

Деталі

Юридична клініка “Правова допомога” Дніпровського гуманітарного університету запрошує взяти участь у Другому Всеукраїнському форумі “Соціально-психологічні та правові аспекти протидії насильству в освітніх закладах”.

До участі у роботі Форуму запрошуються представники та педагогічні працівники дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та спеціальної освіти (вчителі, практикуючі психологи, соціальні педагоги, адміністрація закладів освіти) та інші учасники освітнього процесу.

Інформація про участь

Учасникам необхідно до 07 лютого 2021 року (включно) заповнити реєстраційну картку учасника за посиланням https://docs.google.com/forms/d/1oT8HHjYmw8_BrOBVxbCCGjVGR6vdlltfMsBoqx9dQ2M/edit та надіслати тези доповіді в електронному вигляді на електронну адресу ztolerantnost@gmail.com.

Отримання оргкомітетом матеріалів для участі у конференції має бути підтверджено нашим повідомленням на зазначену Вами електронну адресу.

Робочі мови заходу: українська, російська та англійська.

Форма участі: дистанційна.

Початок форуму: о 10:00 (посилання на Zoom конференцію учасникам буде направлено за день до початку Форуму).

Основні тематичні напрями Форуму

 •  Правовий;
 • Соціальний;
 • Психологічний;
 • Виховний;
 • Інклюзія;
 • Ґендерність

Вимоги до оформлення тез доповіді

 • Обсяг тез до 5-ти сторінок у форматі сторінки А4, орієнтація – книжкова.
 • Поля: верхнє, нижнє і праве – 15 мм, ліве – 20 мм.
 • Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Послідовність розміщення елементів тез:
 • перший рядок – назва напряму;
 • другий рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора(шрифт напівжирний курсив, вирівняний по центру);
 • третій рядок – (шрифт курсив, вирівняний по центру) науковий ступінь, вчене звання, посада, навчальний заклад;
 • наступний абзац – назва доповіді (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняний по центру);
 • далі йде текст тез, вирівняний по ширині;
 • джерела та література (нумерація позицій автоматична). Список джерел та літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

Посилання оформлюються в квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела за списком, а через кому номер сторінки, наприклад: [5, c. 57–61].

Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Іванов_тези.doc).

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушення зазначених вище вимог.

  

Приклад оформлення

Напрямок: Правовий

Іванов Сергій Васильович,

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ ЗА ОЗНАКОЮ СТАТІ

Ґендерно зумовлене насильство – протиправні діяння, що спрямовані проти осіб через їх стать або ґендер або стосуються переважно осіб певної статі чи зачіпають їх непропорційно та завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, включаючи загрози таких дій, у публічному або приватному житті. Насильство щодо жінок є формою дискримінації за ознакою статі, яка охоплює всі акти ґендерно зумовленого насильства щодо жінок, визначені Конвенцією Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами [1, с. 107].

 Список використаних джерел:

 1. Погребняк С. П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монограф. / Харків : Право, 2008. 240 с.

 

Збірник матеріалів форуму буде направлений на електронну адресу, вказану у заявці, в електронному вигляді у форматі pdf. по закінченні заходу.

Контакти

Вищий навчальний приватний заклад “Дніпровський гуманітарний університет”

49033, м. Дніпро, вул. Єрмолової, 35.

Для довідок з питань форуму Ви можете звертатись до:

 • Тетяна АЛФЬОРОВА +38 (097) 918 54 83
 • Вікторія КОРСУНСЬКА +38 (067) 633 39 74

e-mail: ztolerantnost@gmail.com

Заздалегідь вдячні за Вашу участь!

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА

ФОРУМУ «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ»

 

Прізвище
Ім’я
По батькові
Науковий ступінь
Учене звання
Посада
Місце роботи:

(без скорочень)

Контактні телефони
E-mail
 

 

 

ПІБ керівника закладу освіти (без скорочень)
Тема доповіді, презентації, майстер-класу тощо
Секція Форуму

(необхідне підкреслити)

Ø  правова;

Ø  соціальна;

Ø  психологічна;

Ø  виховна;

Ø  інклюзія;

Ø  ґендерність.

Завантажити умови участі можна ТУТ.

 

Час

(Четвер) 10:00 - 14:00

X