Вересень, 2020

11Вересень(Вересень 11)10:0013(Вересень 13)14:00ХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики

Деталі

11-13 вересня 2020 року Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова проводить ХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики».

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники ВНЗ,  аспіранти, студенти, юристи-практики та всі зацікавлені особи.

Тематичні напрямки роботи конференції:

Секція 1: Теорія та історія держави і права. Філософія права.

Секція 2: Конституційне право. Адміністративне право. Адміністративний процес. Екологічне право.

Секція 3: Цивільне та сімейне право. Цивільний процес.

Секція 4: Кримінальне право. Кримінальний процес. Кримінологія. Криміналістика.

Секція 5: Морське право. Міжнародне публічне право. Міжнародне приватне право.

Секція 6. Основи юридичної клінічної практики. Безоплатна правова допомога в Україні.

Інформація для учасників конференції:

11 вересня 2020 року

09:00 – 10:00 – реєстрація учасників

10:00 – 11:00 – відкриття конференції. Пленарна частина.

12:00 – 15:00 – студентський круглий стіл: «Особливості національного державо- та правотворення: очима студентів»

12 вересня 2020 року

10:00 – 12:00 – секційні засідання

13 вересня 2020 року

10:30 – 12:00 – круглий стіл: «Наукові засади правотворчості: вимоги часу»

12:30 – 14:00 – обговорення та затвердження Рекомендацій конференції

Завантажити заявку для участі

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Місце проведення конференції: Конференція буде проведена дистанційно із застосування технології Zoom.

Адреса оргкомітету: 54025, Україна, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, факультет морського права, кафедра  морського та господарського права (ауд. 611); тел. (0512) 71-17-33

 Контактні особи:

Голова оргкомітету – Дубинський Олег Юрійович, проректор з науково-педагогічної роботи, економічних, юридичних та соціальних питань НУК, д-р  юрид. наук, доцент,

тел. (0512)71-17-33, +38(067)766-37-83;  е-mail: Dubinskiy_Oleg@ukr.net

Секретар оргкомітету – Сандюк Ганна Олександрівна, канд. юрид. наук, доцент кафедри морського та господарського права;

тел. +38(093)827-93-66; е-mail: ganna.sandiuk@nuos.edu.ua;

Члени оргкомітету:

 •  Ломжець Юлія Вікторівна, завідувачка кафедри морського та господарського права, канд. політ. наук, доцент; тел. +38(093)475-00-84; е-mail:  ylomzhets@gmail.com
 • Ломакіна Олена Анатоліївна, завідувачка кафедри адміністративного та конституційного права, канд. юрид. наук, доцент; тел. +38(097)358-39-98; е-mail:  lomakina111@gmail.com;
 • Федоренко Тетяна Миколаївна, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права, канд.. юрид. наук, доцент; тел. +38(067)270-97-63;  е-mail: tetiana.fedorenko@nuos.edu.ua;
 • Пронь Сергій Вікторович, професор кафедри адміністративного і констиуційного права, д-р іст. наук, професор;
 • Бараненко Дмитро Володимирович, канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, тел. +38(067)909-51-77;
 • Сікорський Олександр Петрович, канд. юрид. наук, доцент кафедри адміністративного та конституційного права; тел. +38(063)857-59-49;
 • Шкарнега Олена Святославівна, викладач кафедри морського та господарського права, канд. юрид. наук, тел.: +38(050)177-37-47; е-mail:  shcarnega.lena@gmail.com

Організаційний внесок

Участь у конференції безкоштовна.

Збірник тез доповідей буде виданий в електронному вигляді, розміщений в Internet.

Сертифікат учасника конференції надсилається за його бажанням. Вартість сертифіката з пересилкою – 50 грн.

Вимоги  до тез доповідей

 1. Авторам слід дотримуватись нормативних вимог щодо опублікування матеріалів у відкритій пресі, але не є обов’язковим надання актів експертизи.
 2. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та ініціалам першого співавтора (наприклад, petrenko_nr.doc).
 3. Обсяг тез – до 3-х сторінок
 4. Тези доповіді повинні бути набрані в редакторі Microsoft Word 93-2010: розмір паперу – А4; шрифт Arial, розмір – 14 пт; міжстроковий інтервал – 1,5; поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; праве – 2 см; ліве – 2 см; від краю до колонтитула: верх – 1,25 см; низ – 1,25 см. На початку тез вказуються: прізвище, ім’я, по батькові авторів; назва доповіді; УДК; основний текст; висновки; список літератури
 5. Список використаних джерел подається в порядку посилання після тексту з дотримання норм оформлення бібліографії згідно з стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
 6. Додаткові вимога для викладачів, доцентів, професорів НУК: після тез зазначити П.І.П. автора мовою оригіналу та латиницею; назву доповіді, анотацію та ключові слова – мовою оригіналу та англійською.

Для своєчасного формування програми конференції та видання матеріалів необхідно не пізніше 30 липня 2020  року надіслати (подати)  заявку на участь (форма додається) та тези доповіді на адресу: 54025, м. Миколаїв, пр. Героїв України, 9, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, електронна адреса: ganna.sandiuk@nuos.edu.ua.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напрямкам і науковому рівню  конференції, редакційно-технічним вимогам, а також надіслані з порушенням строків подання.

Час

11 (П'ятниця) 10:00 - 13 (Неділя) 14:00

Scroll Up
X