Січень, 2021

12Січень11:0011:00Круглий стіл "Законодавство України про фінансові послуги"

Деталі

Юридична клініка Сумського державного університету запрошує юридичні клініки взяти участь у роботі Науково-практичного круглого столу на тему: «Законодавство України про фінансові послуги: питання адаптації до права Європейського Союзу», який відбудеться 15 січня 2021 року на базі Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету.

Захід відбудеться в рамках реалізації проєкту 619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» за програмою Еразмус+ напрям Жана Моне.

Робота круглого столу планується за такими напрямами :

  1. Актуальні питання адаптації законодавства щодо регулювання ринків фінансових послуг до європейських стандартів.
  2. Напрями удосконалення правового регулювання процедур нагляду за професійними учасниками ринків фінансових послуг в контексті євроінтеграції.
  3. Проблеми захисту прав споживачів фінансових послуг: національний та європейський досвід.

Робочі мови круглого столу: українська, англійська.

За підсумками заходу планується видання електронного збірника, що буде розміщений в репозитарії Сумського державного університету (https://essuir.sumdu.edu.ua/).

Для участі у круглому столі до 10 січня 2021 року необхідно заповнити форму заявки за посиланням  https://forms.gle/wxk3kGQPa614UJQJ9 та надіслати  файл із тезами доповіді на адресу оргкомітету eufinpro@gmail.com

Назва файлу з тезами доповіді повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Петренко_Іван.doc).

Вимоги для оформлення тез доповідей:

  • Обсяг тез – до 4 сторінок, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 20 мм.
  • Перший рядок – назва секції (вирівнювання – по правому краю).
  • Другий рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру).
  • Третій рядок – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада або місце навчання.
  • Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках – [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
  • Список використаної літератури оформлюється в кінці тексту під заголовком «Література» (шрифт напівжирний, вирівнювання по центру). Список літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 у вигляді позатекстового списку (подається після тексту доповіді).

Зразок оформлення тез доповіді

 

Назва секції

НАЗВА ДОПОВІДІ

 

ПІБ автора, науковий ступінь,

місце роботи або навчання

 

 

 

…………Текст доповіді………………………………………………………………

 

Література

1………….

 

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей. Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.

Тези повинні відображати результати наукового дослідження автора (авторів) на актуальну тему, містити положення, розроблені ним (ними) особисто, що раніше не публікувалися.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напряму круглого столу та вимогам щодо їх змісту та оформлення.

Участь у круглому столі: очна, заочна.

У разі продовження карантинних обмежень на час проведення круглого столу, захід відбудеться в онлайн-режимі.

Участь у круглому столі безкоштовна.

Контакти оргкомітету круглого столу:

Кафедра міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін, кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету.

Адреса: м. Суми, вул. Соборна, 39,  тел. (0542) 66-50-79

Електронна пошта: eufinpro@gmail.com

Контактний телефон:  +380503045988 – Швагер Ольга Андріївна,

Координатора проєкту

619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

«Європейські стандарти захисту прав

споживачів фінансових послуг»

Більше інформації про захід можна дізнатись на сторінках за посиланням:

https://kmeep.law.sumdu.edu.ua/uk/yevropeyski-standarty-zahystu-prav-spozhyvachiv-finansovyh-poslug

https://www.facebook.com/eufinpro

Час

(Вівторок) 11:00 - 11:00

X