Травень, 2020

11Травень00:0000:00Міжнародний студентський саміт "Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів"

Деталі

У травні 2020 року відбудеться VІ Міжнародний студентський саміт “Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів”.

Метою проведення VІ Міжнародного студентського саміту є:

 • підвищення позитивного іміджу правничої професії в Україні;
 • участь у формуванні творчого покоління молодих науковців та практиків у сфері права;
 • вдосконалення знань здобувачів вищої освіти з актуальних питань сучасних процесів державотворення, правотворення та правозастосування;
 • стимулювання до творчого самовдосконалення студентської молоді.

Для участі у Саміті запрошуються взяти участь здобувачі вищої освіти ВНЗ України та зарубіжних країн. Від навчального закладу на Саміті може бути представлена одна команда (не більше 3 осіб).

Організатори заходу:

 • Юридична клініка “Істина” Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
 • Дніпропетровськийй державний університет внутрішніх справ
 • Всеукраїнська громадська організація “Асоціація українських правників”
 • Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування національної академії правових наук україни (м. Харків)
 • Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи (м. Київ)
 • Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем статусу внутрішньо переміщених осіб та гендерної рівності
 • Дніпропетровська обласна організація “Асоціація українських правників”
 • Рада молодих вчених Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
 • Наукове товариство курсантів, студентів та слухачів

У зв’язку з впровадженням карантинних заходів на території України та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” VІ Міжнародний студентський саміт проходите дистанційно.

Робота до організаційного комітету Саміту надсилається у двох варіантах: відеопроєкт та проєкт у форматі Microsoft Word, який буде опубліковано у збірнику щорічного наукового заходу на тему “Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування” (див. вимоги).

Представлена робота повинна бути пошуковою та інноваційною за своїм характером, мати наукове й практичне значення, містити положення щодо удосконалення чинного законодавства з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду та бути спрямованою на вирішення наступних проблем у галузі юриспруденції, філософії права, соціології права, політології, науки державного управління:               

 • Правові проблеми формування та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики сучасної держави.
 • Правова держава як модель організації влади постіндустріального суспільства.
 • Національна безпека як фундаментальна складова життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави.
 • Захист економічних, соціальних та інших видів прав людини в умовах, пов’язаних з розповсюдженням COVID-19: вітчизняний та зарубіжний досвід.
 • Забезпечення децентралізації на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях: український, європейський та світовий досвід.
 • Економічна система України в умовах світової кризи: правові та інституціональні питання розвитку.
 • Гендерна рівність: історія становлення, міжнародні стандарти, проблеми реалізації в Україні та світі. Протидія гендерному насильству, домашньому насильству, торгівлі людьми та рабству.
 • Права, свободи та законні інтереси внутрішньо переміщених осіб в Україні та інших державах світу: питання механізму реалізації.
 • Розвиток інформаційного суспільства в Україні та світі: правовий аспект. Інформаційна безпека – елемент національної безпеки України. Інформаційні та гібридні війни у сучасних глобалізаційних умовах.
 • Національна поліція України: сучасні проблеми та перспективи подальшого розвитку.
 • Проблеми реформування системи правосуддя: вітчизняний та міжнародний досвід.
 • Проблеми правотворення в Україні в сучасних євроінтеграційних умовах.
 • Політико-правові виміри сучасного глобального суспільства. Україна і глобальне громадянське суспільство.
 • Молодь як творча сила сучасних змін у глобальному суспільстві.

Вимоги до оформлення проєкту у форматі Microsoft Word: титульна сторінка, зміст, список скорочень (за необхідності), основний текст (до 20 сторінок), список використаних джерел, додатки (у разі наявності); шрифт Times New Roman, кегель 14, стиль – звичайний (normal), інтервал 1,5; поля: ліворуч, знизу та зверху – 20 мм, праворуч – 10 мм; абзац – 12,5 мм, вирівнювання по ширині. Посилання у тексті позначаються у квадратних дужках, наприклад: [4, с. 3].

Учасники заходу одночасно надсилають на електронну адресу Summit_dduvs@ukr.net свої відеопроєкти (за часом не більше 10 хв.) та проєкти у форматі Microsoft Word для подальшої публікації.

Попередньо кожна команда обов’язково проходить реєстрацію в електронній формі. Процедура реєстрації передбачає подання організаторам заявки встановленого зразка (див. зразок заявки). Протягом 2-3 днів з моменту відправлення заявки учасники отримають повідомлення щодо її надходження.

Заявки надсилаються на адресу: Summit_dduvs@ukr.net з поміткою у темі листа “На Саміт. Назва навчального закладу команди”.

Останній термін подачі відеопроєкту та проєкту для подальшого опублікування – 11 травня 2020 року.

Оцінювати відеопроєкти учасників буде Міжнародне журі у складі визнаних національних та міжнародних фахівців у сфері права, представників органів влади, політиків та ін.

За результатами VІ Міжнародного студентського саміту найкращі команди за рішенням Міжнародного журі будуть нагороджені Дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, Дипломами в окремих номінаціях, спеціальними відзнаками організаторів, а також кожна команда отримає пам’ятні та цінні подарунки від організаторів та партнерів заходу. Дипломи та цінні подарунки будуть розіслані командам до місць їх знаходження (за попередньою домовленістю, через послуги Нової пошти) після визначення результатів.

Робочі мови: українська, англійська, німецька, російська, польська.

Координати організаційного комітету Саміту:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ: 49005, м. Дніпро, пр-т Гагаріна, 26

 Контактні особи:

Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна – доцент кафедри загальноправових дисциплін (0966726013; 0992511450)

ЗАЯВКА на участь у VІ Міжнародному студентському саміті (українською) 

ЗАЯВКА на участь у VІ Міжнародному студентському саміті (англійською)

 

Час

(Понеділок) 00:00 - 00:00

Scroll Up
X