Грудень, 2018

5Грудень20:01- 20:01Науковий круглий стіл: «Нормативно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина: національний та міжнародний вимір»

Більше

Деталі події

МЕТА КРУГЛОГО СТОЛУ:
– визначення актуальних проблем та пошук можливостей забезпечення
прав і свобод людини і громадянина;
– обговорення та визначення актуальних шляхів захисту прав і свобод
людини і громадянина

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Донецький державний університет управління.
Адреса: м. Маріуполь, вул. Аеродромна, б. 7, аудиторія 104.
Робочі мови круглого столу – українська, англійська.
За результатами роботи буде сформовано збірник матеріалів Наукового
круглого столу в PDF-форматі, який розміщуватиметься на офіційному сайті
Донецького державного університету управління https://dsum.edu.ua.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Обсяг: до 4 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word. Формат сторінки – А4 (297*210 мм), береги – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1(назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища учасника конференції (приклад: Петров_заявка, Петров_тези).
У правому верхньому куті: прізвище і ініціали – великими літерами; місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання – курсивом. Назва – по центру, великими літерами, напівжирним, далі з нового рядка – основний текст. Посилання на використані джерела вказуються у квадратних дужках, список джерел додається після тексту. При оформленні бібліографічних посилань слід дотримуватись «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Тези доповідей і заявку на участь у круглому столі подавати до 07.12.2018 р. (включно) на електрону адресу k.spd.dsum@gmail.com
Оргкомітет круглого столу зберігає за собою право редагування або відхилення матеріалів, якщо вони не відповідають проблематиці науково-практичного заходу, не належним чином оформлені або надіслані пізніше визначеного терміну.

УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ – БЕЗКОШТОВНА!

Час

() 20:01 - 20:01

Місце

Донецький державний університет управління

м. Маріуполь, вул. Аеродромна, б. 7, аудиторія 104

Організатор

Юридична клініка "Феміда"https://legalclinics.in.ua/wp-content/uploads/Inform.-lyst-kruglyj-stil-12.12.2018-1319665639_1543213267.pdf

X