Листопад, 2021

19Листопад10:0015:00Осінні юридичні читання – 2021

Деталі

Донецький національний університет імені Василя Стуса запрошує здобувачів вищої освіти і молодих вчених, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері права взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2021. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки» 19 листопада 2021 р.

Робота конференції планується в наступних секціях:

 • конституційне і міжнародне право;
 • адміністративне і фінансове право, адміністративне судочинство;
 • теорія та історія держави і права;
 • цивільне право і цивільне процесуальне право;
 • господарське право і господарське процесуальне право;
 • трудове право і право соціального забезпечення;
 • кримінальне право і кримінальне процесуальне право;
 • земельне, екологічне й аграрне право.

Мова конференції: українська, англійська.

Дата проведення конференції: 19 листопада 2021 р.

Місце проведення конференції: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 21050, м. Вінниця, вул. Грушевського, 2.

Реєстрація

Для участі в конференції необхідно до 15 листопада 2021 року надіслати на електронну адресу: y.hotsulyak@donnu.edu.ua

 • заявку на участь у конференції за формою, що додається;
 • тези доповіді (оформлені відповідно до вказаних вимог) 4-6 стор.;
 • рецензію наукового керівника (за позитивну рецензію може бути зарахований факт подання тез керівником з корпоративної пошти ДонНУ імені Василя Стуса ).

Назви файлів повинні відповідати прізвищу доповідача з вказівкою для заявки –Заявка, для тез – Тези, для рецензії – Рецензія.

Наприклад:

Коваленко_Заявка

Коваленко_Тези

Коваленко_Рецензія

Кількість поданих тез доповідей за авторства одного студента не може бути більше двох!

Вимоги до оформлення тез:

 • назва секції відповідно до переліку, який вказано вище (шрифт Times New Roman №12);
 • через один інтервал назва доповіді посередині рядка (всі слова великими літерами, без крапки): шрифт Times New Roman №14, напівжирний;
 • нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, повна назва установи, де навчається автор: шрифт Times New Roman №14;
 • через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,5 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5;
 • посторінкове розташування посилань з окремою нумерацією на кожній сторінці без списку джерел в кінці тексту (посилання у вигляді зносок внизу сторінки).

Наприклад:

Трудове право і право соціального забезпечення

ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Коваленко Сергій Борисович,

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Зразок заявки

Заявка на участь у Всеукраїнській науковопрактичній інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Осінні юридичні читання – 2021» Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки» 19 листопада
2021 р.

Відомості про учасника:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.
 2. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається доповідач. навчається доповідач
 3. Назва факультету, курс (рік навчання).
 4. Назва секції.
 5. Тема доповіді.
 6. Форма участі очна/заочна
 7. Контактний телефон.
 8. Електронна адреса.
 9. Дані про наукового керівника (ПІБ, посада, наук. ступінь, вчене звання).

За результатами конференції буде видано електронний збірник матеріалів.

Участь у конференції безкоштовна

Додаткову інформацію щодо проведення конференції Ви можете отримати, звернувшись в оргкомітет за тел. 0967161051 – Гоцуляк Юрій Вікторович

Ел. адреса: y.hotsulyak@donnu.edu.ua

Запрошення на Всеукраїнську конференцію 19.11.2021 ЮФ ДонНУ ім. В. Стуса

Час

(П'ятниця) 10:00 - 15:00

X