Грудень, 2021

08Грудень10:0015:00Правнича освіта та юридична клінічна практика

Деталі

Юридична клініка “Істина” Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ запрошує взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Правнича освіта та юридична клінічна практика», що відбудеться 08 грудня 2021 року о 10:00 год. в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

До участі у круглому столі запрошуються:

  • здобувачі вищої освіти (студенти, курсанти, аспіранти та ін.);
  • представники юридичного клінічного руху;
  • представники Центрів вторинної безоплатної правової допомоги;
  • вчені у галузі права, політології, науки державного управління та ін.;
  • адвокати, юрисконсульти, нотаріуси, інші практикуючі фахівці у галузі права;
  • громадські організації, а також всі ті, хто цікавиться проблемами застосування законодавства про безоплатну правову допомогу.

Робота конференції передбачає наступні напрями:

  1. Юридична освіта в Україні: проблеми та виклики.
  2. Безоплатна правова допомога: проблеми теорії та практики.
  3. Юридичні клініки: освіта та правова допомога.

Робоча мова круглого столу – українська.

За підсумками круглого столу планується видання збірника тез (pdf.формат).

Участь у конференції –безкоштовна.

Форма участі: дистанційна.

Для участі в науковому заході необхідно до 05 грудня 2021 року Матеріали на конференцію надсилаються електронною поштою на e-mail: elenaorlova@ukr.net з поміткою «На конференцію».

Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів (Наприклад: Петренко_Тези).

До тез доповіді додається рецензія наукового керівника (для осіб, які не мають наукового ступеня, ад’юнктів, аспірантів і інших здобувачів вищої освіти).

Оргкомітет конференції приймає тези доповідей обсягом до 5 сторінок (українською, російською та англійською мовами), набраних у текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, усі поля – 20 мм, абзац – 12,5 мм.

При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які порушують стандарти академічної доброчесності, не відповідають тематиці круглого столу та редакційно-технічним вимогам.

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій. Особи без наукового ступеня додають завірену рецензію кандидата або доктора наук.

Збірник тез наукового заходу буде направлений учасникам у форматі .pdf протягом місяця після проведення заходу на електронну адресу, вказану в заявці.

Контактна особа:

  1. Орлова Олена Олександрівна – директор юридичної клініки «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доцент кафедри загальноправових дисциплін, н.т. 066-75-333-58, 097-400-82-84.

Зразок оформлення тез доповіді

 

Петренко Тетяна Іванівна,

студентка ІІ курсу юридичного факультету

Науковий керівникд.ю.н., проф. Шевченко Б.О.

(Дніпропетровський державний

університет внутрішніх справ)

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ  

<текст>

Бібліографічні посилання:

Зразок

оформлення заявки

на участь у всеукраїнській науково-практичній конференції

Прізвище ______________________

Ім’я ___________________________

По батькові ____________________

Місце роботи  __________________

Посада ________________________

Науковий ступінь _______________

Вчене звання ___________________

Контактний телефон ____________

Планую (необхідне підкреслити) бути особисто/надіслати тільки текст доповіді

E-mail_________________________

Тема доповіді __________________

 

Час

(Середа) 10:00 - 15:00

X