Січень, 2022

28Січень09:0018:00Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, глобалізаційний виміри

Деталі

Юридична клініка Сумського державного університету запрошує Вас взяти участь у роботі Науково-практичного круглого столу на тему: «Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, глобалізаційний виміри» , який відбудеться 28 січня 2022 року на базі Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету.

Захід відбудеться в рамках реалізації проекту 619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» за програмою Еразмус+ напрям Жана Моне.

Робота круглого столу планується за такими напрямами :

 1. Правове забезпечення розвитку ринку фінансових послуг в умовах глобалізації;
 2. Актуальні питання адаптації законодавства щодо регулювання ринків фінансових послуг до європейських стандартів;
 3. Напрями удосконалення правового регулювання процедур нагляду за професійними учасниками ринків фінансових послуг: європейські та світові стандарти;
 4. Проблеми захисту прав споживачів фінансових послуг та форм їх захисту: національний та зарубіжний досвід.

Робочі мови круглого столу: українська, англійська, російська.

За підсумками заходу планується видання електронного збірника, що буде розміщений в репозитарії Сумського державного університету (https://essuir.sumdu.edu.ua/).

Для участі у круглому столі до 25 січня 2022 року необхідно заповнити форму заявки за посиланням
та надіслати файл із тезами доповіді на адресу оргкомітету eufinpro@gmail.com

Назва файлу з тезами доповіді повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Петренко_Іван.doc).

Вимоги для оформлення тез доповідей:

 • Обсяг тез – до 5 сторінок, шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 20 мм.
 • Перший рядок – назва секції (вирівнювання – по правому краю).
 • Другий рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).
 • Третій рядок – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада; місце навчання.
 • Посилання в тексті оформляються у квадратних дужках – [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки.
 • Список використаної літератури оформлюється в кінці тексту під заголовком «Література» (шрифт жирний, вирівнювання по центру). Він має бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису. Список літератури оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 у вигляді позатекстового списку (подається після тексту доповіді) і подається в порядку згадування

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей. Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.

Тези повинні відображати результати наукового дослідження автора (авторів) на актуальну тему, містити положення, розроблені ним (ними) особисто, що раніше не публікувалися.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напряму круглого столу та вимогам щодо їх змісту та оформлення.

Участь у круглому столі: очна, заочна. У разі продовження карантинних обмежень на час проведення круглого столу , захід відбудеться в онлайн-режимі. Участь у круглому столі безкоштовна.

Контакти оргкомітету круглого столу:

 • Кафедра міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету
 • Адреса: м. Суми, вул. Петропавлівська, 59, тел. (0542) 66-50-83
 • Електронна пошта: eufinpro@gmail.com
 • Контактний телефон: +380503045988 – Швагер Ольга Андріївна,
 • Координаторка проєкту 619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейські стандарти захисту прав
  споживачів фінансових послуг»

Більше інформації про захід можна дізнатись на наших сторінках за посиланням:
https://kmeep.law.sumdu.edu.ua/uk/yevropeyski-standarty-zahystu-prav-spozhyvachiv-finansovyh-poslug
https://www.facebook.com/eufinpro

Запрошення_EUFIN_2022

Invitation_letter_EUFIN_2022

 

Час

(П'ятниця) 09:00 - 18:00

X