Вересень, 2019

13Вересень - 15Вересень 1300:00Вересень 15XI Міжнародна науково-практична конференція «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики»

Більше

Деталі події

Шановні колеги!

13-15 вересня 2019 року Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (далі – НУК) проводить ХІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики».

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники ВНЗ, аспіранти, студенти, юристи-практики та всі зацікавлені особи.

Тематичні напрямки роботи конференції:

Секція І: Теорія та історія держави і права. Філософія права.

Секція 2: Конституційне право. Адміністративне право. Адміністративний процес. Екологічне право

Секція 3: Цивільне та сімейне право. Цивільний процес.

Секція 4: Кримінальне право. Кримінальний процес. Кримінологія. Криміналістика.

Секція 5: Морське право. Міжнародне публічне право. Міжнародне приватне право.

Секція 6. Основи юридичної клінічної практики. Безоплатна правова допомога в Україні.

Інформація для учасників конференції:

13 вересня 2019 року

09:00 – 10:00 – реєстрація учасників

10:00 – 12:00 – відкриття конференції. Пленарне засідання

12:00 – 12:30 – кава-брейк для студентів НУК; обід– для інших учасників конференції

12:30 – 15:00 – студентський круглий стіл «Особливості національного державо- та правотворення: очима студентів».

13:00 – 17:00 – екскурсія по місту Миколаєву для іногородніх учасників конференції

17:30 – від’їзд до с. Коблеве

19:00 – 20:00 – вечеря

14 вересня 2019 року
9:00 – 10:00 – сніданок

10:00 – 12:00 – секційні засідання

12:00 – 14:00 – прогулянка на катері

14:00 – 15:00 -обід

15:30 – 18:00 – секційні засідання

з 18:00 – вечеря та організований відпочинок

15 вересня 2019 року
9:00 – 10:00 – сніданок

10:30 – 1200 – круглий стіл: «Наукові засади правотворчості: вимоги часу»

12:00 -12:30 – кава-брейк

12:30 – 14:00 – обговорення та затвердження Рекомендації конференції

з 14:00 – від’їзд учасників

екскурсія на винзавод «Коблеве» (за бажанням, за додаткову оплату)

Робочі мови конференції:
англійська, українська, російська,

Місце проведення конференції:

13 вересня 2019 – м. Миколаїв, пр. Героїв України 9, ауд. Д-5

14-15 вересня 2019 р. – база відпочинку НУК «Корабел» (Миколаївська область, курортна зона Коблеве)

Адреса оргкомітету.
54025, Україна Миколаїв, пр. Героїв України, 9, факультет морського права, кафедра морського та господарського права (ауд. 611); тел. (0512) 71-17-33.

Контактні особи:

Голова оргкомітету –  Дубинський Олег Юрійович, проректор з науково-педагогічної
роботи, економічних, юридичних та соціальних питань НУК, канд. юрид. наук, доцент

тел, (0512)71-17:33. 38(067)766-37-83

E-mail: Dubinskiy_Oleg@ukr.net

Секретар оргкомітету – Сандюк Ганна Олександрівна, канд. юрид. наук, доцент кафедри морського та господарського права

тел. 38(093)827-93-66

E-mail: ganna.sandiuk@nuos.edu.ua

Організаційний внесок

  • Вартість заочної участі у конференції та участі студентів НУК (надсилається збірник та сертифікат про участь) – 200 грн.
  • Повна вартість участі у конференції (проживання 2 доби, 3-разове харчування, організований відпочинок) – 1000 грн.
    – для співробітників НУК – 700 грн.
    Проїзд:
    1) До міста Миколаєва та назад – за рахунок учасників;
    2) від міста Миколаєва до курортної зони Коблеве, з  Коблеве до Миколаєва – організований за рахунок НУК.

Вимоги до тез доповідей
1. Авторам слід дотримуватись нормативних вимог щодо опублікування матеріалів у відкритій пресі, але не є обов’язковим надання актів експертизи.
2. Назва файлу повинна відповідати прізвищу та ініціалам першого співавтора (наприклад, petrenko_nr.dос)

3. Обсяг тез – до 3-х сторінок

4. Тези доповіді повинні бути набрані в редакторі Microsoft Word 93-2010: розмір паперу – А4; шрифт Arial, розмір – 14 пт; міжстроковий інтервал – 1.5; поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; праве – 2 см; ліве – 2 см; від краю до колонтитула: верх – 1,25 см; низ – 1,25 см. На початку тез вказуються: прізвище, ім’я, по батькові авторів; назва доповіді; УДК; основний текст; висновки; список літератури

5. Список літератури подається в порядку посилання після тексту, після слова «Література». При цьому просимо звернути увагу на дотримання норм оформлення бібліографії згідно з новим національним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги: та правила
складання».

6. Додаткові вимоги для викладачів, доцентів, професорів НУК: після тез зазначити П.І.П. автора мовою оригіналу та латиницею; назву доповіді, анотацію та ключові слова -мовою оригіналу та англійською.

Для своєчасного формування програми конференцій та видання матеріалів необхідно не пізніше 10 липня 2019 року надіслати (подати) заявку на участь (форма додається) та тези доповіді. на адресу: 54025, м.Миколаїв, пр. Героїв України, 9 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, електронна адреса: ganna.sandiuk@nuos.edu.ua

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають напрямкам і науковому рівню конференції, редакційно-технічним вимогам, а також надіслані з порушенням строків подання.

ХІ Міжнародна науково-практична конференція: «Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики».

13-15 вересня 2019 року

ЗАЯВКА
на участь у науково-практичній конференції

Прізвище

Ім’я

По батькові

Місце роботи та адреса.

Посада
Науковий ступінь
Вчене звання

Домашня адреса
Тел., e-mail

Тема доповіді

Дата

Підпис

Час

13 () 00:00 - 15 () 00:00

Місце

чорноморський курорт Коблеве

Миколаїв, Україна

X