Грудень, 2019

13ГруденьДеньЗахист прав людини в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції

Деталі

Юридична клініка “Феміда” Донецького державного університету управління організовує науковий круглий стіл на тему: “Захист прав людини в умовах європейської та євроатлантичної інтеграції: проблеми, здобутки, перспективи”.

Дата проведення: 13 грудня 2019 року

Час проведення: 11:00 год (реєстрація учасників з 10:30 до 11:00)

Місце проведення: Донецький державний університет управління (м. Маріуполь, вул. Аеродромна, б. 7, аудиторія 104).

Метою круглого столу є обговорення і визначення актуальних проблем та пошук можливостей вдосконалення національного законодавства.

За результатами роботи буде сформовано збірник матеріалів Наукового круглого столу в PDF-форматі, який розміщуватиметься на офіційному сайті Донецького державного університету управління https://dsum.edu.ua. Учасники круглого столу, які виявлять бажання отримати друкований варіант збірника матеріалів круглого столу, мають повідомити про це оргкомітет.

Вимоги до оформлення матеріалів

Обсяг: до 3 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word. Формат сторінки – А4 (297*210 мм), береги – 20 мм. Шрифт – Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1, абзацний відступ – 1 (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища учасника круглого столу (приклад: Петров СП_заявка, Петров СП_тези).

У правому верхньому куті: прізвище та ініціали – великими літерами; місце роботи (навчання), науковий ступінь, вчене звання – курсивом. Назва – по центру, великими літерами, напівжирним, далі з нового рядка – основний текст. Посилання на використані джерела вказуються у квадратних дужках, список джерел додається після тексту. При оформленні бібліографічних посилань слід дотримуватись «ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Тези  доповідей  і   заявку на участь  у круглому  столі   подавати  до 01 грудня включно на електрону адресу k.spd.dsum@gmail.com

Оргкомітет круглого столу зберігає за собою право відхилення матеріалів, якщо вони не відповідають проблематиці науково-практичного заходу, не належним чином оформлені або надіслані пізніше визначеного терміну.

Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр, прізвищ та ін. несуть автори матеріалів. Матеріали видаватимуться в авторській редакції, без додаткового редагування. Автор не має права передавати в інші видання матеріали, прийняті редакційною колегією до друку.

Участь у круглому столі безкоштовна!

Час

День (П'ятниця)

Місце

Донецький державний університет управління

м. Маріуполь, вул. Аеродромна, б. 7, аудиторія 104

Scroll Up
X